Avoin homovihamielisyys lisääntyy Euroopassa (juttukommentit)

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisuutta vastustavat voimat tosiaan ovat voimistaneet ääntään ja pyrkineet tiivistämään rivejään. Jälkimmäinen on tietysti ollut tavallaan välttämätöntä, kun rivinsä oikeasti ovat harvenemaan päin. Kaikupohja hlbti-vastaisuudelle on yhä hatarampi - ja äänen voimistaminen on sitten yritys vastata tuohon. Entistä harvalukuisemman joukon puheet ovat koventuneet ja esimerkiksi netin sosiaalisessa mediassa sen näkee.

Kun kotoinen Aito avioliitto -seurakunta ja uskonsisaruksensa niin meillä kuin muuallakin pyrkivät hlbti-vähemmistöjen asemaa vastaan olkiukkojen, keppihevosten ja virheellisten ennakkoluulojen avulla hyökkäämään, on hyvin tärkeää edistää asiallisen, tosiasioihin perustuvan tiedon saatavillaoloa. Ja on syytä pitää pää kylmänä.
"Uskonnolliset fundamentalistit ja äärioikeisto harjoittavat avointa vihaa."

Kyllä asialliseesti ja tosiasiana tuo "äärioikeistokin" sisältyy tuohon uskonnolliseen fundamentalismiin, sillä kyllä se äärioikeiston harrastama vihakin on uskonto-peräistä, ääri-fundamentalistis-kristillistä - tuollahan ne asiaansa perustelevatkin, "perinteisillä (kristillisillä" perhearvoilla".

Mielenkiintoista toki myös se, minkä kannan Seta ja HeSeta ottavat uskonnolliseen fundamentalismiin, jonka ideologiakirjassa yhä lukee tappotuomio miehen kanssa rakastelevalle miehelle, tuomio pitkähiuksisisille miehille, tuomio naisen kanssa rakastelevalle naiselle ...

Sillä krooninen ongelmahan noissa fundamentalismi-uskonnoissa on se että kun niiden vihapuhekirjoja ei uskonpuhdisteta laisinkaan, niin niissä pääsee kytemään vihapuheet vuosisadasta toiseen.

Ihmiseläimille on myös kroonista se, että muista ongelmista syntipukeiksi leimataan herkästi naiset ja seksuaalivähemmistöt, vaikka määräysvalta ongelmien aiheuttamiseen ja poistamiseenkin on lähinnä heteroseksuaalisesti suuntautuneilla miehillä.

mies-epäjumalat kannattaisi jo vihdoin kaataa palvonta-kuvatus-alustoiltaan.

Kommenttia muokattu: 25.04.2018 klo 15:37
Ihmiseläinkunta on taas haksahtamassa nationalismi-humpuukeihin.
Mikä toki on linjassa muunkin eläinkunnan kanssa, eli reviirikäyttäytymistä.

Ja tuo samalla asettaa ihan naurunalaiseksi perusteettoman omahyväisen eläinlaji-itsemäärittely-nimityksen "ajatteleva ihminen".

ortodoksi-iäisyys-nationalismia pukkaa, manner-kiina-nationalismia pukkaa, hindunationalismia pukkaa, katolilais-puolalais-nationalaismia pukkaa, arabi-nationalsmia pukkaa, maahanmuuttaja-usalaisnationalismia pukkaa, tynkä-britti-imperiumi-nationalismia pukkaa, persu-natioanalismia pukkaa ... vaikka tosiasiat, faktat kertovat että geneettisesti suomalaisetkin ovat 3 maahanmuuttaja-aineksen keitos: afrikkalais-peräisiä euro-keräilijämetsästäjiä + afrikkalaisperäisiä lähi-itäläis-maanviiljelijöitä + afrikkalaisperäisiä keskusta-euraasialais-karjankasvattajia, etenkin isägeenilinjojen suhteen.

Ja Yhdistyneet Kanssakunnat on naurunalainen "some" - mikä sekin pilkka osuu omiin nilkkoihin Euroopassa, koska YK on keskeisesti eurooppalaisten innovaatioluomus, etenkin veto-jumi-äänten suhteen.

Ongelmien syistä kertoo havainnollisesti se, että YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa puhutaan "uskonnonvapaudesta", mutta ei puhuta uskomusten vastuuvelvolllisuudesta lainkaan.
Ja jos on vain vapaudet äärimmillään, niin vastuuttomuus tuppaa rehottamaan.

Ns. hiljaista enemmistöä pitäisi saada aktivoitumaan ja toimimaan ääri-fundamentalisti-vähemmistön edesvastuuttamiseen, paljon nykyistä näkyvämmin.

Kommenttia muokattu: 25.04.2018 klo 15:43
  • 5 / 20
  • vaeltaja2006
  • 27.4.2018 6:57
Euroopassa äärioikeisto ja uskonnolliset ääriryhmät vaativat yhteiskunnallisia "puhdistuksia" ja lainsäädännön muuttamista hlbtiq-väestön osalta. Se tehdään jokaisen maan omalla kansallisella kielellä, joten asiasta saadaan tietoa, kun suunnnitelmat löytyvät tai heidän poliitikkonsa esittävät vaatimuksiaan..

Vaikeampaa on löytää konkreettista tietoa islaminuskoisten osalta. On yksittäisiä henkilöitä ja jengejä, jotka harjoittavat häirintää, mutta ei ole varmaa tietoa siitä, puuhataanko laajoja yhteiskunnallisia puhdistuksia. Huhuissa on usein mukana ennakkoluuloja, joten on oltava tarkkana, puhutaanko varmasta tiedosta vai oletuksista. Kielten osaajiakin on kovin vähän.
"mies-epäjumalat kannattaisi jo vihdoin kaataa palvonta-kuvatus-alustoiltaan"

Onneksi Madonna on nainen, vaikka hänen sisällä riekkuu vapautta kaipaava homomies!

Johtuisikohan avoin homovihamielisyys homojen harjoittamasta avoimesta vihasta uskontoja kohtaan kuin myös oman tilan vaatimuksesta kunnioittamatta muita, esimerkiksi juuri fundisuskisten uskomuksia. Myös homokultuuri on näkyvimmillään räikeää ja seksuaalisväritteistä, ei ihme jos vastustetaan ja tämä vastustus tulee myös ns. "sisältäpäin". Ranneliikkeessäkin on luettavissa hyvin näkyvästi "pesäeron" teko eri seksuaalisväritteisiin alakulttuureihin kuin myös "bi-trans-drag"-vastustuksesta. Sormea voi osoitella sinne itseensä myös.
Käsite "äärioikeisto" muuttuu yhä ongelmallisemmaksi, kun tarkastellaan asiaa ihmisten yhdenvertaisuuden vastustamisen näkökulmasta. Kun korostetusti nimetään äärioikeisto hlbti+ -vähemmistöjen yhdenvertaisuuden suurimmaksi uhkaksi, jäävät monet muut uhkatekijät vähemmälle huomiolle. Niillä saattaa tulevaisuuden (globalisoituvassa) maailmassa olla hyvinkin suuri merkitys.

Onko uskonnollinen fundamentalismi osa äärioikeistoa vai ei?

Euroopassa muita alentavaan (niin valtiolliseen kuin kulttuurilliseenkin) nationalismin kaltaiseen ideologiaan liittyy usein kristinuskon nostaminen jalustalle. Muiden uskontojen valta-alueilla ilmiöön liittyy usein paikallinen valtauskonto.

Nämä yhteydet ja nimitykset ovat lopultakin vähintäänkin lievästi suhteellisia.

***

Monissa muissa yhteyksissä olen esittänyt, että vasemmistoon itsensä määrittelevä aatesuunta kovin mielellään rakentaa oikeiston äärevyyksineen sellaiseksi paketiksi, että sinne voi työntää kaikenlaisen omasta näkökulmasta kielteisen. Sen jälkeen tuollaista pakettia on helppo demonisoida.

Rakennetun oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelun viitekehyksessä syntyvissä ristiriitatilanteissa sitten käy niin, ettei oikein haluta ääneen käsitellä todennettavissa olevia ongelmia - joka taas on bensaa liekkeihin kaikenlaisille ääriryhmille.
  • 8 / 20
  • TjaaTjaa
  • 27.4.2018 12:04
Just. Voisiko myös rehellisesti kertoa millaisia ongelmia maahanmuutto islamilaisista maista on aiheuttanut mm Amsterdamissa ja muutamassa muussa Euroopan metropolissa. Katuväkivalta lisääntynyt ja kaikki tietävät mistää suunnasta se tulee.

Niin kauan kuin homojärjestöt ovat pelkästään punavihreitten ja intersektionaalisten feministien käsissä ei sieltä tule muuta kuin hyssyttelyä ja toisinaan suoranaisia valheita. Tarvitaan tervejärkistä homoliikettä joka pitää esillä kaikkia uhkia. Radikaalivasemmisto kaapannut liikkeen oman huuhaahumpuukiagendsa ajamiseen.

Laitavasemmiston aatteeseen kuuluu nähdä nationalismi kaikissa muodoissaan pahimpana uhkana seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudelle. Tämä on pelkkä ideologinen harha ja tulee vielä kalliiksi Euroopan seksuaalivähemmistöille. Homojärjestöt paukuttavat laitavasemmiston agendaa kansallisvaltioita ja "äärioikeistoa" vastaan niin puusilmäisen yksitotisesti, että niillä alkaa olla jo uskottavuus vaarassa.

Kommenttia muokattu: 27.04.2018 klo 12:31
Ikävä kyllä hlbti+ -aktivismiin on pesiytynyt toimintaa, joka saattaa ajaa vähemmistöön kuuluviakin pois hlbti+ -aktiivisuudesta - ja jopa tukemaan erilaisia ääriliikkeitä.

Itse kannatan cissukupuolisena homomiehenä mitä suurimmin esimerkiksi translakiuudistusta, jossa lain ja käytäntöjen lähtökohtana olisi yksilön itsemääräämisoikeus juridiseen sukupuoleensa. Asiaa koskevassa keskustelussa kuitenkin käytetään aina silloin tällöin lyömäaseena cissukupuolisuutta ja cissukupuolisten kohtaamien ongelmien vähättelyä. Vähättelijöinä eivät (ainkaan mitenkään korostuneesti) ole nimenomaan transsukupuoliset henkilöt, vaan hyvin usein ihan muut ideologiansa ajamana.

Mainitsemaani kyseenalaista toimintaa on esimerkiksi someraivokampanjoiden lietsominen ja (cis)sukupuolisuuteen perustuva syyllistäminen.
Setaa syytetään usein miten se tuo outoja käsityksiä tähän perinteiseen
tapaan ajatella seksuaalisuudesta.Someraivon kohteena on on usein vä-
hemmistöjen etujärjestöt, ahdasmielisyyden lietsominen ja miten enemmis-
töjen pitää taipua vähemmistöjen tahtoon,sellaista vastaan pitää sitten jär-
jestäytyä ja nousta taistelemaan.
Niin. Seta ja yleisemminkin hlbti-aktivismi vaatii yhdenvertaista tilaa yksilöille olla oma itsensä näiden seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuolisuudesta riippumatta. Sen sijaan yhdenvertaisuutta vastustavat toimijat vaativat kaikkia ihmisiä tyytymään heidän ihanteeksi kokemaansa muottiin.

Noissa on eroa.

Tarkastellaanpa vaikka samaa sukupuolta olevien oikeutta elää tunnustetussa parisuhteessa. Tuollaista oikeutta vastustettiin hampaat irvessä - vaikka kukaan ei ole pakottanut noita vastustajia elämään samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa, vaan heidän elämänsä jatkuu aivan ennallaan, vaikkapa eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa.

Sukupuolen moninaisuuden parempi huomioiminen puolestaan ei vähennä "perinteisiin" sukupuolirooleihin mahtuvien tilaa, mutta antaa enemmän tilaa noihin rooleihin mahtumattomille.

Aiankin oman oikeustajuni mukaan on selvää, mikä on oikein ja mikä väärin.
Asenteita täytyy korjata valistuksella,ja transsukupuolisia translakiuudistuk-
sella tämä on selvää, onhan se mahtavaa kun suuri enemmistö alkaa olla
hyväksymässä seksuaalisuuden monimuotoisuuden kuinka tietoista se ai-
na on en osaa sanoa,mutta kuitenkin,demokratia voi olla hauraskin.h
"Katuväkivalta lisääntynyt ja kaikki tietävät mistää suunnasta se tulee."

Niin...koska homouden ei pitäisi olla mitenkään näkyvää, niin mistä päin tuo väkivalta ja avoin vihamielisyys meitä kohtaan oikein syntyy? Oikeastaan on hyvä tietää, jos "avoin vihamielisyys" on lisääntynyt, tämä kertoo siitä että viharikoksista ilmoitetaan entistä herkemmin ja nämä myös kirjataan. Toisaalta hieman "epä-suomalaisen" ulkonäön omaavana voin sanoa että arkipäivän rasismi on myös lisääntynyt. Tästä saa kuulla myös homobaareissa ja ei aina niin mairittelevaan sävyyn jos nyt joku kokee etnisen taustan nostamisen ihailun kohteeksi sterotypisoinnin jollain tavalla kiihottavana.
Onhan Suomessa rasismia ja se voi oikein hyvin.Suomi ei ole mikään yksi-
näinen saareke vaan on osa maailmaa,meillä näkyy kaikki mikä muuallakin,
homoissa on rasisteja ja ennakkoluuloisia,kun joutuu etnisestä taustasta
kuulemaan negatiivista,ja sitten homoudesta se on tosi masentavaa.Poliisi-
tietoon perustuen katuväkivalta olisi vähentynyt,no tietääkö joku asian pa-
remmin?
vaeltaja2006 kirjoitti:

> "Vaikeampaa on löytää konkreettista tietoa islaminuskoisten osalta. On
> yksittäisiä henkilöitä ja jengejä, jotka harjoittavat häirintää, mutta ei ole
> varmaa tietoa siitä, puuhataanko laajoja yhteiskunnallisia puhdistuksia. "

Amsterdamissa asuessani koin uhkailua nuorten marokkolaistaustaisten miesten puolelta todella usein, loppuvuosina viikoittain. Asuin alueella, jossa heitä oli aika paljon.

Hollannissa myös paljastui, että paikallinen moskeijakoulu oli opettanut, että homot pitäisi tappaa heittämällä heidät korkean talon katolta katuun. Kun muiden suurten kaupunkien moskeijoiden johtajien mielipidettä kysyttiin, sai "homot ansaitsevat kuoleman" -ajatus kannatusta. Asia sai tuolloin pienen kohun aikaan ja keskustelua myös parlamentissa.

Amsterdam, ennen tuo homoystävällinen paikka, muuttui tulevaisuudenkuvaltaan aika ikäväksi paikaksi ja tein omat johtopäätökseni: muutin takaisin Suomeen, enkä ole päivääkään katunut päätöstäni.

Muutama päivä sitten tuli uutisia Belgiasta. Brysselin suurmoskeijassa on opetettu miten homoihin pitää suhtautua, Iltalehti kertoo asian näin: "Opetuksessa muun muassa seksuaalivähemmistöön kuuluvia neuvottiin kivittämään kuoliaaksi tai tappamaan heidät heittämällä korkeiden rakennusten ikkunoista."

En ollut yllättynyt.

Linkki Iltalehden uutiseen:

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201805112200936380_ul.shtml

Linkki AFP:n uutiseen:

https://www.afp.com/en/news/826/saudi-financed-belgian-mosques-teach-hatred-jews-gays-report-doc-14s5ah1

ja sitaaatti AFP:n uutisesta (kuvatekstistä):

"Texts used in mosques including the Brussels Grand Mosque call for gays to be stoned to death or thrown off buildings and describe Jews as "evil", the report by the OCAM national terrorism monitoring centre said"

Aikansa homo-uutisia seuraava Ranneliike voisi ehkä tehdä uutisen tästäkin omaan uutisosioonsa? Vai onko aihe liian epämiellyttävä?
Vesa-Matti Louekoski kirjoitti Agenda Europesta:
http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255226-agenda-europe-verkosto-julkaisemassa-manifestinsa

Jos tiedot pitävät paikkansa, Euroopan äärikristillisten homovihajärjestöjen Agenda Europe on ilmeisesti pian kaikkien luettavissa:
https://agendaeurope.wordpress.com/9608-2/
Linkeistä löytyy Finlandin kohdalta Aa-seurakunta:
https://agendaeurope.wordpress.com/links-2/

Kommenttia muokattu: 13.05.2018 klo 00:04
Onneksi ei meillä sentään enään saarnata kuolemantuomoita meille kir-
koissa,olisi kiintoisaa kuulla islaminuskoisen mielipiteen asiasta,pitäisikö
meidät tappaa? Paavali kyllä kehoittaa poistamaan pahan keskuudesta tar-
koittaa miehimyksiä "meitä",molemmista suunnista löytyy nuo pimeät puo-
let.
Otsikon ja siitä syntynyttä teemaa sivuava näyttely avautuu Galleria Hippolytessä, Helsingissä. Gil&Moti "Love for All Hatred for None"

"Love for All Hatred for None installaatio pohjautuu taiteilijakaksikko Gil & Motin pyrkimykseen käsitellä kokemaansa uskonnon pelkoa. Näyttelyn nimi on lainattu Ahmadiyya-muslimiyhteisön solidaarisuuskampanjasta ääriliikkeitä vastaan. Erityisesti islam on ollut taustaltaan israelilaiselle ja juutalaiselle miesparille vaikea lähestyttävä. Gil & Motin teokset kutsuvat katsojaansa pohtimaan poliittista suhteessa henkilökohtaiseen. Pelkoon perustuvat asenteet luovat tilaa alistaville käytännöille, kun yhden turvallisuus muuttuu toisen turvattomuudeksi ja syrjinnäksi."

http://hippolyte.fi/nayttely/25-5-17-6-2018-gil-moti/
Toki sen "islaminuskoisen mielipiteen" asiasta saa kysymällä seuraavalta vastaantulevalta islaminuskoiseksi tiedetyltä henkilöltä, mutta eihän tuollaisella yhden henkilön (sen paremmin kuin tavalla tai toisella rajallisen ryhmänkään) antamalla vastauksella ole mitään yleispätevää merkitystä.

Ihan sama on kristinuskon kanssa. Mielipiteitä on monia ja jokainen löytää halutessaan perustelut oman käsityksensä oikeellisuudelle. Uskonnolta kun ei voi kysyä mitään, jumalat eivät jostain syytä ole halukkaita keskusteluun meidän kuolevaisten kanssa. Uskovaisilta saadut vastaukset taas ovat vain uskovaisten vastauksia.
Seuraan paljon keskustelua englantia puhuvassa maailmassa ja sieltä kantautuu yhä enemmän tietoja, että homojen ja lesbojen asema olisi uhattuna itse asiassa myös nk. LGBT-yhteisön sisällä. Nykypäivän muoti ei salli luonnollisia sukupuolia eikä niihin perustuvia seksuaalisuuksia, vaan kaikkien pitäisi olla vähän niin kuin sitä ja tätä ja samalla ei mitään. On selvää, etteivät homot ja lesbot tunne oloaan turvalliseksi tällaisessa ilmapiirissä.

Varsinkin nuoret homot ja lesbot, joiden kanssa keskustelen, kertovat omituisesta painostuksesta heteroseksuaalisiin suhteisiin, joka tuleekin nyt yllättäen "omista joukoista", eli LGBT-kulttuurin sisältä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden määritelmät räjäyttävä queer-ideologia valtaa alaa ja se ahdistaa HL-nuoria, jotka ovat vain yksinkertaisesti homoseksuaalisia. En olisi ikinä uskonut näkeväni päivää, jolloin homo- ja lesbovastaisuudesta on tullut osa "edistyksellistä" politiikkaa.