Nuorista useampi prosentti ei koe syntymässään määriteltyä sukupuoltaan oikeaksi (juttukommentit)

 • 1 / 3
 • smo
 • smo
 • 22.10.2017 11:40
Peruskoulun käy Suomessa lähes koko ikäluokka. Sen jälkeen suurin osa menee joko ammattikouluun tai (vaativampana ja parempana avaimena menestyksekkääseen tulevaisuuteen pidettyyn) lukioon. Joku toki voi päästä vihreälle oksalle peruskoulupohjalta - mutta koulutiensä peruskouluun päättäneistä sitä suurempi ryhmä lienee "pudokkaat".

Transsukupuolisten ja "ei-binääristen" osuus on lukiossa selvästi peruskoulua alhaisempi, mutta ammattikoulussa vain vähän alhaisempi. Jonnekin tilaston ulottumattomiin siis katoaa merkittävä määrä kyseiseen ryhmään kuuluvia.

Voi olla, että käynnissä oleva aihepiiriin liittyvän tietoisuuden lisääntyminen korostaa vähemmistön näkymistä nuoremmissa ikäryhmissä. Se tuskin on kuitenkaan koko totuus. En usko, että tässä kyse olisi "sukupuolikäsityksen vakiintumisesta" iän karttuessa. Päinvastoin, uskon havahtumisen omaan transsukupuolisuuteen tai "ei-binäärisyyteen" voivan tapahtua iän myötä.

Selvän loven näkyminen juuri vaativampana pidetyn (ja hankalammin saavutettavan) lukion kohdalla tuo mieleeni sen, että pudokkaissa transsukupuolisten ja "ei-binääristen" osuus voi olla ammattikoulua ja peruskoulua selväst suurempi, ehkä suhteelliselta prosenttiluvultaan jopa kaksinumeroinen. Normiin mahtumattomuus voi olla merkittävä lisätaakka polulla onneen.

Asiaa ei korjata suoranaisesti rahalla, vaikka sitä toki tarvitaan selvittämistyöhön ja ratkaisukeinojen rakentamiseen. Tärkeintä on saada lisättyä tietoa, käsitystä, ymmärrystä ja hyväskyntää. Kyse on asenteista. On mietittävä, miten mainittuihin vähemmistöihin kuuluvat voivat kokea itsensä arvokkaina sellaisena kuin ovat.

Nämä luvut kertovat mielestäni yksiselitteisesti sen, että asioihin täytyy puuttua.
 • 2 / 3
 • human
 • 22.10.2017 15:25
smo: "Transsukupuolisten ja "ei-binääristen" osuus on lukiossa selvästi peruskoulua alhaisempi, mutta ammattikoulussa vain vähän alhaisempi. Jonnekin tilaston ulottumattomiin siis katoaa merkittävä määrä kyseiseen ryhmään kuuluvia."

Tai sitten tuota selittää se että tuossa vaiheessa seksuaalisuuden ja sukupuolisuudenkin hormonaalisesti vahvin vaihe, puberteetti-iän "pyrähdys", on vielä menossa ja itsetuntemus noitten asioitten suhteen selkiytynyt. Osa voi hyvinkin tiedostaa tuossa vaiheessa että kyse ei olekaan sukupuolisuudesta, vaan sittenkin roolimalleista esim. pukeutumisen ja tekemisten osalta. Eli heillä sukupuoli- ja/tai seksuaalisuus-identiteetti on itsehahmottunut selvemmin; eivätkä ole pudokkaitakaan. Toki tuohon saisi varmuutta seurantatutkimuksella.

uskomisellahan, uskotteluilla noissakaan asioissa ei ole mitään todellisuuspohjaa.

Eritoten nuorillahan vaikuttavat kovastiki median viestittämät mielikuvat. Senhän näkee esimerkiksi siitä että nuorilla pitää olla kapealahkeiset housut nykyään, melkein kuin sukupuolettomasti kaikilla "naisten legginsit", kun media niin mainostaa.

Toki koulumaailmassakin, kuten muotimediamainonnassakin, parasta ja fiksuinta olisi toimia kuten viisaat intiaanikansat nuorten kanssa tekivät, eli mennä nuorten luonnon mukaan ja sitä tukien. abrahaminen hapatus, kiveen kirjoitettuine sukupuoliroolilokerointeineen, on niin luonnoton vikatikki tuossakin.
 • 3 / 3
 • smo
 • smo
 • 22.10.2017 15:42
Vaikea ajatella, että asian selittäisi (yksistään) seksuaalisuuden/sukupuolisuuden hormonaalisesti vahvin vaihe. Jos selittäisi, pitäisi amiksen ja lukion lukujen olla paljon lähempänä toisiaan - ja erota keskenään samanlaisemmin peruskoulun luvuista. Jokin aiheuttaa vinouman tilastoon. Päättelemällä (tuntien lukion ja amiksen statuserot) voi nähdä vinouman suunnan.

Tarvittaisiin siis asioihin puuttumista, esimerkiksi lisätutkimuksen muodossa. Käytännössä pitäisi saada jotenkin vertailtua pudokkaita samalla kattavuudella ammattikoululaisiin ja lukiolaisiin sekä peruskoulua käyviin. Silloin olisi tämän asian suhteen faktaa, ei tarvitsisi tyytyä pelkkään päättelyyn. Jotain tuloksia saataisiin kyllä varmasti mainitulla seurantatutkimus-tyyppiselläkin kuviolla - mutta sellaista tutkimusta ei voi tehdä vastaajien kannalta anonyymisti. Anonymiteetti on näin herkissä asioissa tarpeen.