Tutkijoiden yössä aiheena hlbti-vähemmistöjen aseman yhdenvertaistumista vastustavat liikkeet (juttukommentit)

  • 1 / 6
  • Isä neljä lasta
  • 26.9.2017 21:03
Mikä tällaisen fokus on? Vaikuttaa vahvasti tämän genren politiikalta: jos olet eri mieltä, olet epäilyksen alainen. Tiedoksi, mies ja nainen ovat olleet liitossa niin.kauan kuin ihmisiä.on ollut!
Siitä kuulemme tarkemmin varmaankin perjantaina.

Arvelen, että tieteen näkökulmasta lähestytään sitä, että lasten oikeudet ja ydinperhe on valjastettu keppihevoseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen aseman vastustamisessa. Taannoin kyselin, että miksi adoptiokysymys hiertää avioliittolain uudistuksessa ( http://ranneliike.net/teema/miksi-adoptiokysymys-hiertaa-avioliittolain-uudistuksessa?aid=11030 ) - ja se sivuaa samaa asiaa. Aihepiiri on esillä myös kirjoituksessani Aloitteiden kannatus vahvistaa kyselyjen kertomaa - "Aito avioliitto" ei synnyttänyt kansanliikettä ( https://ranneliike.net/teema/aloitteiden-kannatus-vahvistaa-kyselyjen-kertomaa-aito-avioliitto-ei-synnyttanyt-kansanliiketta?aid=12004 ).
  • 3 / 6
  • pekka.punavuori
  • 27.9.2017 10:54
Hyvä Isä neljä lasta, kyseessä ei ole mikään "fokus"! Pelkästään Tiedekulmassa on 12 puhetta ja tämä on vain yksi niistä. Jos muissa puheissa ei hblti-asioita käsitellä, ei tämä yksi puhe edes vastaa hblti-henkilöiden määrää väestössä! Sanojasi mukaillen: Tiedoksi, homoja on ollut niin kauan kuin ihmisiä on ollut!
  • 4 / 6
  • On oikeus puolustautua
  • 27.9.2017 16:37
"Aito avioliitto on miehen ja naisen liitto" ja "Lapset ansaitsevat isän ja äidin". Mikä ihmeen vastustava kanta tämä on? Näissä ainoastaan puolustetaan miehen ja naisen välistä avioliittoa sekä lasten oikeuksia isään ja äitiin. Ei vastusteta mitään. Aloite, se varsinainen hyökkäys on tullut sieltä toiselta puolelta (tahdon-kampanja ym.), ja nyt sitten puolustautujat leimataan taas ihmisoikeuksien vastustajiksi. Varsinainen "keppihevonen" on ollut - ja hyvällä menestyksellä - se, että perinteisen avioliiton puolustajat on leimattu tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vastustajiksi.
Minäkin olen "perinteisen avioliiton" puolustaja! Kannatan ehdottomasti sitä, että nainen ja mies voivat solmia keskenään avioliiton. Kannatan toki sitä, että myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton - että henkilöiden sukupuoli ei vaikuta siihen, voivatko nämä solmia keskenään avioliiton.

Nuo esimerkkilauseet eivät olekaan se "vastustava kanta". Sen sijaan noita lauseita käytettiin tunteita herättävinä keppihevosina, kun samaa sukupuolta olevien avioliittoja vastustettiin - paljon moninaisemmin ja rumemminkin vuorosanoin.

Tahdon2013-aloite samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimiseksi ei millään tavoin uhannut miehen ja naisen välistä avioliittoa - sen paremmin kuin lasten oikeuksia mihinkään. Kun avioliittolain uudistus tuli 1. maaliskuuta 2017 voimaan, eivät mitkään Aito avioliitto -seurakunnan esittämät uhkat käyneet toteen. Sen sijaan suomalaiset lapsetkin saivat tuolloin lahjaksi hivenen yhdenvertaisemman isänmaan.