Sinuiksi-palvelu kerää kyselyllä kaapista tuloon liittyviä kokemuksia (juttukommentit)

 • 1 / 33
 • Kolmoisritti
 • 14.11.2016 16:49
Vosiko SETA - edes joskus - alkaa vaikuttamaan tällaisiin enemmän sanoisko TODELLISIIN asioin, kuten suoriin rahallisiin tukiin( korvamerkityt tuet), joita suunnattaisiin hlbt väelle. Se muutaisi asioita tehokkaamin ja parantaisi ihmisten elämänlaatua. Onko TÄMÄ unohdettu kokonaan!!!! Pelleilkää sitten näitten muitten asioitten kanssa vaikkapa vapaalla....
Sinuiksi-hankehan on Setasta irrallinen toiminto. Ja kaapistatulo on ihan todellinen asia. Minusta kaapistatulo-prosessin parempi ymmärtäminen mahdollistaa elämänlaadun parantamista, mikäli tietysti tuo ymmärrys saadaan jalkautettua apua tarvitseville. Kaapissaolo on oikeasti merkittävä elämänlaatua heikentävä asia.

Kenelle siis ja erityisesti millaisessa muodossa pitäisi ohjata mainittua rahallista (korvamerkittyä) tukea?
 • 3 / 33
 • Kolmoisritti
 • 15.11.2016 1:50
Minusta aivan samoilla perusteilla, millä heteroseksuaaliset naiset esimerkiksi, koska kokevat olevansa alistetussa ja altavastaajan asemassa yhteiskunnassa ja käyttävät tällaisia vertauksia kuin "lasikatto". Hlbt väen sosiaalinen asema on paljon huonompi, mutta tämä feminismi menee edelle. Tukea tarvitaan minusta kaikkeen: yrittäjyyteen, opiskeluun, terveydenhuoltoon, asumiseen. Minusta esimerkiksi hlbt-yrittäjyyttä tulisi tukea yhteiskunnan taholta. Haluaisin myös täysin ilmaisen terveydenhuollon, haluaisin verohelpotuksia jne. Miksi tämä on niin outoa tai ihmeellistä, koska puhdasta rahallista tukea tarvitaan, joka tuo sen tasa-arvon ja on siinä apuna. Ruotsinkielisellä vähemmistöllä on omat kiintiöt yliopistoihin, miksei hlbt väellä ole mitään samanlaista! Pitäisi olla, koska olemme todellinen vähemmistö. Asumisen pitäisi olla myös kiintiöity, koska moni ei voi asua käytännössä muualla kuin suuremmissa kaupungeissa. Aivan selvä asia, minusta. Ei uskalleta vaatia mitään, mikä on virhe.

Kommenttia muokattu: 15.11.2016 klo 01:51

Kommenttia muokattu: 15.11.2016 klo 01:55
Minusta hlbti-vähemmistöön kuulumisen käyttäminen almuautomaattina ei antaisi hyvää viestiä sen paremmin vähemmistöön kuuluville kuin muillekaan, kun pyrkimys on kohti yhdenvertaisuutta. En oikein lämpene erikoistuille, enkä löydä perusteitakaan sellaisen jakamiselle.

Sen sijaan ongelmien syvempi ymmärtäminen mahdollistaa ongelmien selättämistä.
 • 5 / 33
 • Kolmoisritti
 • 16.11.2016 15:21
Hei tässä ei ole nyt kysymys mistään "almuista", vaan oikeutetuista yhteiskunnalta saaduista tarpeellisista rahallisista tuista, suorista rahallisista tuista kuten esimerkiksi tapahtuu, kun yhteiskunta maksaa sukupuolenkorjausleikkaukset. Aivan samalla lailla olisi minusta tarpeellista tukea esim. hlbt yrittäjyyttä erikseen suunnatulla rahallisella tuella, jota ei esimerkiksi tarvitsisi maksaa takaisin. Se voisi olla vaikka kuukausittain maksettava tietty rahasumma tietyn ajan 2-3 vuotta tms. Minusta asumiseen tarvittaisiin tukea esimerkiksi, koska moni hlbti väkeen kuuluva elää köyhyysloukussa pätkätöineen tai yksinhuoltajaisä painiskelee menojensa kanssa. Minusta se kuuluisi antaa jokaiselle. Eläketurva tulisi muuttaa myöskin ja saada siihen yhteiskunnalta tukea. helsingin jne kaupunkien asuntoihin tulisi saada hlbti kiintiö. On nimittäin, niin että moni hlbti väki jää ilman sukulaistensa ja omaistensa tukea, koska heidät hylätään ja eristetään ( kuten minulle tehtiin ). Minä en nimittäin saanut samalla lailla rahaa vanhemmiltani kuin minun sisarukseni, koska olin homo. Minä en ollut olemassa heille. Sukulaiset käänsivät kadulla selkänsä ja karttelivat. Moni nuori homomies ajautuu vaikean asumistilanteensa vuoksi suhteisiin, joihin he eivät muuten olisi menneet. Olen tavannut tällaisia nuoria miehiä. Homomiehen elämäntilanne on aivan toinen kuin vastaavasti samanikäisten heterojen. Opiskelun tukeminen auttaa myös samaan vakituiset tulot ja paremmat tulot. Perusteluja löytyy vaikka kuinka paljon, mitä ei nyt edes olla ajateltu. SETA ei aja minusta todellisia asioita, kun se ei vaadi rahaa ja tukia ja ihmetyttää, että MISSÄ TODELLISUUDESSA eletään, kun tätä ei olla ymmärretty. Jos menisit kysymään paperi-tai metallimieheltä tätä samaa asiaa, niin hän kyllä tajuaa heti yskän, koska ammattiliitot nimenomaan ajavat työläisille enemmän rahaa mm. palkkatulon muodossa. Tämä on nimenomaan poliittinen asia, mutta takana ovat todelliset TARPEET, joita ei olla nähty. Tässä tapahtuu samalla nopeampi yhteiskunnallisen aseman parantuminen - takaan sen. Se on aivan varma asia. Siinä tapahtuu elämänlaadun parantuminen välittömästi. Miksei sitä sitten tekisi? Mikä VIESTI? Se viesti, että on todellinen vähemmistö, joka unohdetaan joka vuosi, kun tätä "kakkua" jaetaan, koska kukaan EI VAADI NIITÄ millään kentällä. Jokaikinen tutkimus tukee tätä, mitä olen kirjoittanut, että on olemassa todellinen tarve, mutta niitä tutkimuksia EI TEHDÄ tarpeeksi, koska se maksaa rahaa.

Kommenttia muokattu: 16.11.2016 klo 15:28

Kommenttia muokattu: 16.11.2016 klo 15:35
En osaa nähdä loputonta tukien syytämistä kestävänä ratkaisuna. Sellainen on toki oireen hoitamista ja yksilön elämää tilapäisesti helpottavaa. Mutta ei se muuta asioita. Resursseja pitää kohdentaa asioihin, joilla voidaan saada pysyvää muutosta aikaan.

Jos jotain tuetaankin, niin sen pitäisi olla hyvin tilapäinen ja tarveharkintainen toimintatapa.
 • 7 / 33
 • Kolmoisritti
 • 16.11.2016 17:51
Minä olen eri mieltä. Yhden muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnassa vie liian kauan aikaa. Voi laskea, että 10-20 vuotta. Suora raha vaikuttaa heti asiota parantavasti ja on tehokas , jos/kun sen saa. Tällaiseen ajatteluun ei olla vain totuttu. Tarve on olemassa, joka on minusta oikeutettu. Nimenomaan skandinaavisen yhteiskunnan tulee tukea heikoimpia. Se on demokratiaa. Demokratian käsite on tässä tärkeä ja tarkoitan nimenomaan Pohjoismaita enkä muuta maailmaa.

https://www.theguardian.com/society/2011/sep/11/gay-people-risk-old-age

https://janitoivola.net/2016/11/07/hallituksen-esitys-kieltaa-yksinhuoltajilta-isyysrahan/
 • 8 / 33
 • Kolmoisritti
 • 16.11.2016 19:51
Sitten on tämä kieli, mitä käytetään: suhtautuminen, kohtaaminen, ennakkoluulot, oletus. Tämä EI MAKSA MITÄÄN!( kunnille ja yhteiskunnalle ) Sen tulos( asennemuutos) on häilyvä ja usein tehoton eikä se vaikuta niihin todellisiin arkipäivän ongelmiin ja vaikeuksiin, mitä saattaa tulla. Minusta terveydenhuollon ja hammashuollon tulisi olla täysin ilmainen hlbtqi-väelle. Ei mitään maksuja!

Kommenttia muokattu: 16.11.2016 klo 19:52
Ei kuulosta hyvältä. En pidä perusteltuna sitä, että hlbtiq-vähemmistöön kuuluminen sinänsä olisi tuen saannin peruste. Ensinnäkin, osille voisi päästä valehtelemalla kuulumisestaan vähemmistöön. Toiseksi, monilla menee vähintään ok, eikä tuelle ole mitään tarvetta. Kolmanneksi: muiden (heikossa asemassa olevien) ryhmien kateus ja siitä kumpuava hlbtiq-vihamielisyys.

Parempi, ettei "ilmaiseen" rahaan totutakaan.

Isyysraha on eri asia. Kyse on lapsen edusta. Isät pitäisi tuossa asiassa huomioida yhdenvertaisella tavalla. Tuohonhan Seta ja etenkin Sateenkaariperheet on ottanut kantaa.
 • 10 / 33
 • Kolmoisritti
 • 17.11.2016 2:22
Tämä tällainen "lapsen edun ajatteleminen" menee tuohon sisäistettyyn heteronormatiivisuuteen ja myöskin se, ettei tukia tarvittaisi. Pitää kyllä ajatella sitä homoisääkin, joka on kasvattaja: kun hän voi hyvin, se on myös LAPSEN ETU. ja tuki menee nimenomaan HÄNELLE. Heteroilla on kaikenmaailman syitä saada tukia, mutta sitä ei soisi hjbt väelle, jotka tarvitsisivat niitä minusta enemmän. Tasa-arvonkin voi mitata rahassa, nääs. Mitä yhteiskunnassa ARVOSTETAAN: onko homon arkielämä yhtä arvokasta kuin heteron, joka vinguttaa ja vinkuu niitä tukia Kelasta? Onko se teistä ja missä se NÄKYY? Minä en arvosta sitä linnanjuhlissa tanssimista taas yhtään. Se ei ole mistään merkki, mistään todellisesta parannuksesta. Ruotsissa on alettu keskustelemaan, mikä on todellista tukea ja jos poliittinen tuuli kääntyy konservatiivisemmaksi, kuka rinnalle jää. TÄMÄ on todellinen huoli! Ehkä ei TEILLÄ. Isyysraha ei ole yhtään eri asia. Se on nimenomaan yksi esimerkki, mihin tukia tarvitaan, KUN on todellinen TARVE. Tässähän sitä ei tunnustettaisi: MIKSI? Juuri siksi, kun homoisän vanhemmus ei ole arvokas eikä arvosteta, koska isä on HOMO. Tasa-arvo näkyy juuri rahan jakamisessa. Kun sen saa, se osoittaa myös että on samanarvoinen. Ei ihan pikku juttu, vaan tuiki tärkeä. Olennaisen tärkeä.

Kommenttia muokattu: 17.11.2016 klo 02:27
Jos poliittinen tuuli kääntyy konservatiivisemmaksi, katoavat ne korvamerkityt tuet ja almut kuin tuhka tuuleen. Edelleen, tukiluukku on vain oireeseen puuttumista, ei kestävää ongelman ratkaisemista. Pyrkiminen todelliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen lakeja, asenteita ja (vähemmistön) omaa itsetietoisuutta kehittämällä parantuu hlbti-vähemmistöjen asema pitkällä tähtäimellä, kestävästi. Normalisoituminen nostaa vähemmistökysymykset suhdannemuutosten yläpuolelle.

Tuo isyysraha-asia koskee miesparivanhempien ja yksin lastaan hoitamaan jääneiden (homo)isien lisäksi myös yksin lastaan hoitamaan jääneitä (hetero)isiä.
 • 12 / 33
 • Kolmoisritti
 • 17.11.2016 12:49
Se tilanne tai toiveajattelu, mistä smo mainitset ei ole tapahtunut vieläkään ja se ns. kestävämpi kehitys, mistä puhut sitä ei minusta ole olemassakaan. EU alue muuttuu yhä enenevässä määrin konservatiivisemmaksi. Kirjoitat vähättelevästi sosiaalituista, mitä en ymmärrä. Ei sosiaalituki ole mitään oireenmukaista hoitoa (ei ole kyse sairaudesta), vaan se tarkoittaa tarveperustaista avun jakamista, mikä on lailla säädetty. Hyvä asia, jolla yhteiskunnallisia epäkohtia tasataan. Osa demokratiaa. Opintotuki on tällainen. Ennen vanhaan vain rikkailla oli varaa lähettää lapsia yliopistoon tai kouluttaa ylioppilaaksi eikä siitä ole kauan aikaa. Sodan jälkeen oli paljon köyhyyttä, mihin ei ollut apua, koska ei ollut mitään tukimuotoja oldemassa. Jos ei kyennyt töihin, eli köyhyydessä. Minun isäni asui maalattiatalossa, koska joutuivat lähtemään ja jättämään kaiken omaisuutensa nykyisen Venäjän alueelle. Hänellä ei ollut kenkiä, vaan meni paljain jaloin kouluun. Nythän tuossa tuli tuo Hessburgerin työntekijän tapaus elävänä esimerkkinä missä mennään ja eletään 2016, kohta 2017.
Välillä tulee sellainen olo, että onko meitä jymäytetty näissä poliittisissa kuvioissa, että ei vaadita puhdasta rahaa yhteiskunnalta, vaan vatvotaan näitä hyväksytyksi tulemisen tasolla ja asennemuokkausta, mikä ei johda oikeasti mihinkään, vaan on tällainen ulostulo.No, joku saa töitä, kun kirjoittaa kirjoja jne.
Sitten ihmiset eivät enää tiedä, miten traumaattista ovat nämä yhteiskunnalliset erot. Minun isäni puhui vanhuuteensa asti, miten nöyryyttävältä ja vaikealta tuntui mennä kouluun lapsena, kun ei ollut kenkiä. Se vaikutti suoraan hänen motivaatioonsa. Köyhyys on leimaavaa. Se vaikuttaa koko ihmiseen ja suorituksiin: tulee alisuorituja tahtomattaan. Tässä on paljon sellaista, mitä ei olla mietitty. Minä olen pitkään pohtinut, miksi Hiv-tartunoja on edelleen nuorilla homomiehillä ja olen sitä mieltä, että siihen vaikuttaa eniten huono sosiaalinen asema lieveilmiöineen: sysäytyy marginaaliin ja ajautuu alisuoritujaksi(?). Tätä ei tutkita. Homomiehen sosiaalista asemaa ei edes tutkita! Eikö se kerro jo aika paljon.
Kommenttia muokattu: 17.11.2016 klo 13:10

Kommenttia muokattu: 17.11.2016 klo 13:17
Kyllä kehitys on kehittynyt koko ajan, kestävästikin - joskin tietysti harmittavan hitaasti.

Minä lähden siitä, että tuilla lähtökohtaisesti paikataan tarveperustaisesti ja tilapäisesti silloin, kun elämä heittelee. Tuessa on (tai minusta pitäisi olla) kyse lähinnä tilapäisestä turvaverkosta. Meillä jo veroprogressiolla tehdään pysyvää tulonsiirtoa eri lailla hillopurkille pääsevien välillä.

Etenkään seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kohdalla on vaikea nähdä mitään yleistä tarveperustetta sille, että yksilöitä ko. vähemmistöön kuulumisen perusteella rahallisesti tuettaisiin. Jos tiettyyn vähemmistöön kuuluvia kuuluu suhteessa poikkeuksellisen paljon huonompiosaisten ryhmään, niin tuet löytävät kyllä perille yhtä hyvin kaikille yhteisten kriteerien perusteella.

Aiemmin kommentoimani lisäksi hlbti-korvamerkityissä tuissa olisi sellainen ongelma, että ne eivät millään voisi tavoittaa esimerkiksi todella pahasti kaapissa olevia. Esitetty hlbti-korvamerkitseminen ei auttaisi parhaimmassakaan tapauksessa kuin heitä, jotka ovat vähemmistöön kuulumisensa kanssa päässeet jo jollain tavoin sinuiksi.

Kaapista tulemisen auttaminen on kestävää kehitystä.
 • 14 / 33
 • Kolmoisritti
 • 17.11.2016 23:48
Olen pitkälti sitä mieltä, että tutkimustietoa ei ole tarpeeksi, mutta sen sijaan jäävuoren huippu näkyy mm. mielenterveysongelmat, päihteet ja hiv-infektiotartunnat. Minusta on jälkikäteen outoa, että kun AIDS-epidemia tuli päälle, niin homot yksilöinä jäivät täysin varjoon: kukaan ei välittänyt heistä ei yksilöinä eikä ryhmänä, että MIKSI tämä oikeastaan tapahtui tarkasti rajatussa ryhmässä, joka oli jäänyt täysin pimentoon alakulttuurineen. Tiedettiin, että homoseksuaalisuus oli monissa maissa rikollista yms. joka tietenkin merkitsee huonompaa sosiaalista asemaa ja mitä kaikkea muuta SE tuo mukanaan. Tilanne ei ole parantunut yhtään: rahoja ei tipu. Yhteiskunnan arvostus ei ole paljoa parempi ja on mennyt 50-vuotta(!). Mitään ei tapahdu ensimmäisen 100 v aikana? Ei mitään olennaista: sama taistelu, sama tilanne. Heterot eivät halua JAKAA hyvinvoinnistaan. Se on tullut selväksi ja verukkeena käytetään nimenomaan usein lasta ja lapsen etua, mutta silloinhan se apu suuntautuu useimmiten VAIN heteronaisille- ja miksi NÄIN käy? Ei avut ole vain yhtä sukupuolta varten!!! Eivät todellakaan. Tässä tulee tämä tasa-arvio harha, koska yhteiskunnassa EI OLE tasa-arvoa. Puhutaan ttasa-arvosta esimerkiksi naisten kohdalla jopa jankutetaan väsyksiin asti, mutta terveyden-ja soiaalihuollossa näkyy, ettei sitä olekaan: naisesimies syrjii omilla päätöksillään naisia; naisjohtajat(ekonomit) syrjivät naisia alentamalla heidän palkkojaan. KELAn yksi naisvirkailija voi päätöksellään kävellä iloisesti lain yli tuskaa tuntematta ja omantunnon soimaamatta. TASA-ARVO on harha. Mitään sellaista ei ole. Trump osoitti tämän koko maailmalle rökittämällä Clintonin. Naiset osoittivat tämän jättämällä äänestämättä Clintonia. Kupla puhkesi. Millainen kuvitelma hlbti väellä on? Kannattaa mitä pikimmin vaatia rahaa( puhdasta ), jonka vaikutus on VÄLITÖN ja SUORA. Jos esimerkiksi olisi kiintiö yliopistoon, se helpottaa oman statuksen nostamista ja saa useimmiten onnistuessaan parempaa palkkaa, kun saa hyvätuloisen työn. Ovet aukenevat paremmin maailmaan. Jos saa asumistukea, niin se vähentää nuoren homomiehen stressiä ainakin yhden asian kohdalla, kun on isot vuokrat: elämä helpottuu heti. Mitä siitä seuraa? Ahdistuneisuus vähenee vrt alkoholin käyttö ahdistuksen lievittämiseen eli ns omalääkitys. Heti vaikuttaa elämänlaatua parantavasti. Entä yrittäjyys? Kun saa korvamerkittyä rahaa yritystoimintaan, ei joudu kiusattavaksi samalla lailla kuin muissa työpaikoissa, kun on oma pomonsa. Samalla voi luoda sekä uusia palveuja että työpaikkoja toisille homoille(?).

Kommenttia muokattu: 17.11.2016 klo 23:56
Homoyrittäjille suunnattu erikoistuki kuulostaa edellisen valossa vähän ghettouttavalta.
Tuota "korvamerkitää" tulisi käyttää vaikkapa hivin ehkäisyssä Norjan ja Tanskan malliin.
 • 17 / 33
 • Kolmoisritti
 • 18.11.2016 23:35
Kannatta muistaa se tosiasia, että homot reagoivat AIDS - epidemiaan heti, eiivät heterot piitanneet, vaan päinvastoin löivät lyötyjä. Muistan kuinka ahdistavaa aikaa se oli. Traumaattista. Jäi jäljelle unohdettuja hautoja. Olin kerran etsimässä ystäväni kanssa yhtä hautaa ja sitä oli vaikea löytää. Muistan sen kun olin silloisen miesystäväni kanssa mukana tutkimuksessa: olimme tällaisen lääketieteellisen tutkimuksen kohteita. Osa tilastoja, osa jonkun väitöskirjaa. Yritettiin kaikin tavoin löytää tai auttaa, että saataisiin apua ja ettei epidemia etenisi. Katsottiin, että se oli velvollisuus kaiken sen pelon ja sekavuuden keskellä. Inhimillinen teko rajallisuudessa. Mutta silti, me jäämme yhteiskunnan ulkopuolelle marginaaliin-aina! Todennäköisesti yhteiskunnan lahjakkain osa, jota läiminlyödään aina ja joka hetki: loputtomiin. Kääntäkää ajattelutapa totutusta toisenlaiseen: on aika saada ne meille kuuluvat osuudet jokavuotisesta valtion budjetista, jotka meille kuuluisivat.
 • 18 / 33
 • Kolmoisritti
 • 20.11.2016 19:47
Tässä yksi esimerkki, miten pienyrityksiä tulisi tukea, mutta minä haluaisin, että yhteiskunta tukisi suorilla rahallisilla tuilla queer-yrittäjiä, joka korjaisi vielä paremmin epätasa-arvoista kehitystä ( jarruttaisi ) yhteiskunnassa. Hyvin tärkeä asia, mitä ei tajuta.

Raha ja miten sitä jaetaan, on hyvin keskeinen juttu. Asennemuokkaus on kuin heittäisi paskaa tuulettimeen: se ei koskaan tapadu siinä määrin, että yhteiskunta muuttuisi mihinkään suuntaan, koska myös vastavoimat tekevät aktiivista työtä kuten esim. perussuomalaiset. Perussuomalaiset tukevat minusta täysin epätasa-arvoa yhteiskunnassa joka asiassa ja haluavat mm. tuhota EU:n yhteismarkkinat. Siis ajavat kaaosta kuten Venäjäkin.
http://tallinnclub.com/viron-malli-kannustaa/

Kommenttia muokattu: 20.11.2016 klo 19:55
"--homot reagoivat AIDS - epidemiaan heti, eiivät heterot piitanneet, vaan päinvastoin löivät lyötyjä."

Nyt itse homot "lyövät lyötyjä" siinä keskustelussa jota käydään estolääkityksestä ja sen tarpeellisuudesta. ACT UP vaati aikoinaan äänekkäästi muutosta lääkityksen hinnoitteluun, mittä on tämän päivän ACT UP estolääkityksen vapauttamiseen?

"--- mutta minä haluaisin, että yhteiskunta tukisi suorilla rahallisilla tuilla queer-yrittäjiä, joka korjaisi vielä paremmin epätasa-arvoista kehitystä ( jarruttaisi ) yhteiskunnassa. "

Karhupuiston lippakahvilan säilyttäminen oli yksi tälläinen esimerkki siitä, miten merkittäväksi päättäjien taholta lippakiskan näkyvyys kaupunginosaan on luonut. Se miten HLBTI yrittäjyys o n vähemmistökulttuuria tai edustaa sitä on aika harmaa alue. Sen suhdetta ympäristöönsä ja yhteisöön jossa se toimii, voi pohtia myös taloudellisen tukemisen kautta. Yhteiskunnan tuli tulee apurahojen muodossa esimerkiksi taiteilioille ja tutkioille. Jakaako Seta vielä apurahoja taiteilioille?

Enemmän pitäisi olla aktiivisuutta ja halua itse muuttaa asioita, kuin odottaa korvamerkittyä rahaa joka tippuu eteen. Järjestö-ja kansalaistoiminta on yksi väylä, yksi väylä on tukea näitä HLBTI-yrittäjiä jos kokee heidän toiminnan itselleen tärkeäksi (ja kahvi maistuu..).

programid=185&artikel=4593584
 • 20 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 17:15
Olen vähän eri mieltä koko ajan siitä, että pitäisi olla ns. omaa aktiivisuutta, koska SETA on junnannut asioiden kanssa ja muutoksen tapahtuminen on erittäin hidasta-riittäneekö siihen ihmisikä ja kuinka monta uhria pitää tulla, koska ihmiset laittavat koko elämänsä likoon näitten asioiden kanssa ja monesti palavat loppuun, koska työ on niin vaikeata. Mikä tässä rahan vaatimisessa on niin vaikeata? Kun kuitenkin tiedetään, että tutkimustietoa on vähän-ja tutkimusten tekeminen on hidasta ja vie aikaa tuhottoman paljon. Tarvitaanko sitä edes? Kaikkihan tietävät jo tehtyjen tutkimustulosten perusteella miten vaikeata hlbti - väen elämä ja arkipäivä on.

Yksityisyrittäjyys on hyvä keino päästä riippumattomaan asemaan ja sitäpaitsi se on nopein keino rikastua-jos ette tätä muka tienneet. Jos oma perse istuu jo sen rahakasan päällä, niin miksi sitten estää muita???? Toisilla voi olla paljon huonommin. Missä teidän solidaarisuutenne on? No ehkä ei ole kykyä empatiaan ja vitut välittää muista.

Mutta yksityisyrittäjän tie on kivinen ja kovin yksinäinen, joten rahaa pitäisi saada - ja nimenomaan jos on queer yrittäjä- ilman muuta.

Yhteiskunta on velvollinen koska se VEROTTAA. Jos kerran ei ole samoja ihmisoikeuksia kuin muilla, on oikeutettu apuun ja siihen, että rahaa-kanavoidaan MYÖS YKSILÖILLE. Mikä tässä on niin vaiketa ymmärtää?
Olen monta kertaa miettinyt, että miksi on verotusoikeus, jos ei ole samoja kansalaisoikeuksia ja kun kiusataan ja arkielämästä tehdään helvetti. Pitää sitten saada verohelpotusta! Ihan loogista. Miksi on samat velvollisuudet, mutta ei samoja oikeuksia!!!

Minun naapuri iski joitakin vuosia sitten kirveen oven läpi umpikännissä. TÄMÄ on se todellisuus. Tällaista voi tapahtua.

Onko tutkittu edes, miten homofobia vaikuttaa yksilöön! Varmaan ainakin aiheuttaa pelkotiloja ja masennusta...keksitkö muuta- niinkuinomasta kokemuksesta- vai tyydytkö nussimaan puskassa loppuelämäsi!!!!

Kysmys on että MIHIN tyytyyy-tyydytkö liian vähään? Tyydytkö vain siihen mitä annetaan ( siis käytännössä kovin vähän ) vai uskallatko ottaa kohtalon omiin käsiisi ja vaatia ENEMMÄN! Try it!

Suurin osa jengistä elää edelleen KAAPISSA. Avoimesti homona eläminen on marginaalista. Jos sulla on hyvä ura ja asema, et riskeeraa sitä olemalla avoimesti homo. Jos on pätäkkää millä mällätä, niin ehkä sitten voi kaapin ovea hieman raottaa.Mutta tukien saaminen voi muuttaa kuvioita ratkaisevasti. Avoimuudesta siis voisikin HYÖTYÄ (, jos se oma suu on aina lähin). Ongelma kai on se, että homoja ei olla rekisteröity mihinkään rekisteriin eikä olla VIRALLISESTI viranomaisten taholta homoja, vaan sitä samaa harmaata massaa, joka paskantaa kuten toisetkin.

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 17:18

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 17:25
 • 22 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 19:10
Voitko smo perustella katteeton sanan, jota käytit? Passivoiko opintotuki? Passivoiko lähes ilmainen terveydenhoito sinua?

Tässä esimerkki terveydenhuoltolain tavoitteista:
1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.

Esimerkiksi, jos nämä seuraavat kolme eivät toteudu riittävästi, kuten eivät käytännössä toteudu , niin silloin on perusteltua, vaatia kohdennettua rahaa, jotta erot tasaantuvat.

- edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;

- kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

- toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 19:17

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 19:22
Vastikkeetonta tarkoitin.

Mikä lie lapsuksen tausta. Mene tiedä. En enää muista, mitä metrossa mietin. Vaan voihan tuosta katteettomuudestakin veistellä tarinaa: jostain kuvitellun pohjattomasta laarista suolletaan rahaa, mutta todellisuudessa sillä kuvitelmalla ei ole katetta.
 • 24 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 19:30
"Homoseksuaalisista suhteista rangaistaan yhä kuitenkin yli 70 valtiossa - lähes neljässä kymmenestä YK:n jäsenvaltiosta, ja joissain samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista voidaan langettaa jopa kuolemantuomio. Joissain maissa rajoitetaan asiallisen tiedon välittämistä homoseksuaalisuudesta. Afrikassa 33 maassa homoseksuaaliset suhteet ovat lailla kiellettyjä. "

Tämä on meidän todellinen maailmamme. Meillä ei ole samoja ihmisoikeuksia eikä monessa maassa edes pidetä ihmisinä, vaan epä-ihmisinä. Monesti uskonnot tukevat sekä epäihmistamistä että demonisoimista, joka on taikauskoa vrt ISIS. Maailman ihmiset eivät ole köyhyyden ja kouluttamattomuuden takia henkisesti kehittyneet mihinkään 1000-luvulta. Jotta jotakin voisi muuttua, se muuttuu yhteiskunnan rahallisen tuen avulla. Siinä on laki aina takana. Lain takana on Pohjoismaissa parlamentaarinen demokratia. Demokratia on arvo, jonka mukaan laadimme yhteiskuntamme pelisäännöt. Onko hlbtiq-väki tämän ulkopuolella? Saammeko riittävästi tukea omaan arkielämäämme tällaisen maailman keskellä? Emme saa!
Opintotuki on yhdenvertaisesti tietystä elämäntilanteessa olevien tilapäinen tuki, johon (toivottavasti) liittyy myös konkreettinen tavoite saada opinnot suoritettua. Monia se ikävä kyllä myös passivoi. Yhtä yhdenvertaisesti tuetussa terveydenhuollossa on omat tavoitteensa pitää kansan terveyttä yllä.

Yhteiskunnan on hyvä tukea toimintaa, joka tähtää hlbti-vähemmistön aseman yhdenvertaisuuden lisäämiseen ja elämänmahdollisuuksien edistämiseen. Sen sijaan suora tuki yksilöille ei ole hyvä juttu. Lisäksi väärinkäytösten riski löyhästi rajatun tuen kanssa on iso - kun taas yksilölle ohjattava suora rahallinen tuki ei kuitenkaan parhaimmillaankaan tavoita todella heikossa asemassa olevia. Viimeistään korvamerkinnän homoisa leima säikäyttää sellaiset tämänkaltaisen tuen piiristä pois.

Kuten aiemmin totesin, sellainen voi herättää myös pahaa verta ja kasvattaa juopaa hlbti-vähemmistöjen ja muun väestön välillä.
 • 26 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 19:53
Avioliitto on tärkeä asia, koska siihen liittyy perintö ts. kuka perii ja mitä, kuinka paljon? Lesken yli on vaikea mennä ja leski saa yleensä puolet.

Siihen liittyy myös eron sattuessa omaisuuden jakaminen, jos ei ole tehty avioehtoa. Raha on kumminkin mukana melkein kaikessa. Tässä on mukana tämä avioliiton kesto 4-5 vuotta(?).

Yhteiskunta hyväksyy parisuhteen tällä lailla, joten ei ole ihan sama. millä tavalla asiat käytännössä menevät. Kenen etua ja kenen elämää turvataan lain voimalla? Tässä on tärkeä huomata että hlbtqi-väellä ei ole takanaan montaa lakisääteistä juttua. Kuinka monta? Varmaan vain muutamia. Marginalioiminen merkitsee syvimmiltään tätä: ei ole lain takaamaa suojaa? Marginaalissa eläminen merkitsee altistusta turvattomalle elämälle. Voi tulkla ja lyödä tuosta vaan turpaan, kuten minulle on tehty, kun kävelin ystäväni kanssa kadulla. Se on joidenkin mielestä oikeutettua. Sitten näitä vähätellään ts. "mitäs tuosta jos yhtä hinttiä hutkitaan. Hyvä olis jos vielä delais! Vitun hintit"

Eiks tää ole vähän sitä, mitä persut diggaa?

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 19:54

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 19:59
 • 27 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 20:11
Oletko smo oikeasti sivuuttanut sen, missä mennään? Kuinka moni esim. joutuu jäämään eläkkeelle? Kuinka moni sairastuu ennenaikaisesti? Kuolinsyytilastot jne. Nämä kaikki ovat huonommat hlbtqi-väellä kuin väestöllä keskimäärin?

Sitten tää tällainen oikeistopuoleueiden mattö, et tukia ei saa antaa, kun he samalla ottavat toisella kädellä näitä verohelpotuksia jne. Sehän on sama asia, miten sen rahan saa! Kuitenkin he ovat aina ensimmäisenä ottamassa. He tekevät sen siitä syystä, kun kakku, mistä jaetaan on rajallinen- ja syyttävät heikompia syyttä! Usein nimittäin rahat peritään. Hyvin harva tekee sen omalla työllään! Silti he syyttelevät köyhiä, että suora tuki passivoi, joka on aivan paskapuhetta. Sen voi mieltää manipuloinniksi ja lobbaukseksi, joka on keksitty. Heittää tällaista, kun tietävät, et saa sitä sanoa, mitä haluaa. Hyväuskoiset uskovat. Valehdella saa jos ei jää siitä kiinni vrt Stubb.

Sitten vielä TÄMÄ, kun moni joka ei kannattanut EU:ta meni sinne kumminkin, KOSKA samalla ottivat hyödyt: isot verohelpotukset, halvat lennot ja vielä sitten eläke-edut. Kannatti mennä! Kuinka moni juoksee tällaisten soiaalietuuksien yms perässä? KAIKKI! Aivan kaikki!

Miksi yksi väestöryhmä, joka on kaikkien päähän potkima ei saisi vaatia murusia pöydältä?!

Kertokaa jotakin järkevää! Vai oletteko niin naiveja ja muitten höynäytettävinä, kysyn vaan.

Kommenttia muokattu: 21.11.2016 klo 20:26
Laissa ei toisiaan ole pykälää, että "homoa ei saa vetää turpaan". Siellä on pykälä, jonka mukaan ketään ei saa vetää turpaan. Syrjintäsuojapykälissä hlbti on edustettuna. Lainsäädännössä on kuitenkin syytä välttää kovin rajattuihin yksityiskohtiin menemistä. En usko, että erityiset hlbtqi-väen lakisääteiset jutut takaisivat suojan. Uskon, että lisääntyvä tieto vähemmistöistä on tehokkaampi marginalisoitumisen torjuntakeino.
 • 29 / 33
 • Kolmoisritti
 • 21.11.2016 20:55
Minusta on kerrassaan merkillistä, kun jotkut menivät mepeiksi hajottamaan systeemiä eli puhumaan paskaa ja manipuloimaan hyväuskoisia hölmöjä, mutta huom! eivät sylkeneet rahalle. Ristiriitaista! Demokratia sallii tällaisenkin, mutta minusta se kertoo joidenkin moraalista tai sen puutteesta: kaikkea saa tehdä! Pokka kestää. Mutta siinä alkaa epäillä, että raha on se, mikä liikuttaa maailmaa-ja se todellakin sen tekee. Jos sillä ei olisi ollut mitään väliä, ei sinnekään olisi vaivauduttu menemään. Parlamentti maksaa aika hyvin: kaikenlaisia etuja satelee.
 • 30 / 33
 • Kolmoisritti
 • 22.11.2016 12:47
Tasa-arvovaltuutetut ajavat naisten ja maahanmuuttajien etua. Siinä hlbtqi-väki jää minusta jalkoihin. Tässä on huomattavaa, että minusta naisten tasa-arvoliike FI puolueineen ei tuo toivottua kehitystä homoille, koska heteronainen niputtaa homomiehet heterojen kanssa yhteen ja samaan. Siksi olisikin monta kertaa tärkeätä nostaa esiin homomiehen sosiaalista tilannetta ja vaatia sille tukea ja parannuksia. Lesbothan pysyvät usein kaapissa ja menevät feministiliikkeen sisällä ja peesaavat. He hyötyvät. Olen miettinyt, että heteromiehen vapauttaminen heteronormatiivisuuden häkistä olisikin se juttu, johon tulisi panostaa. Se toisi olennaisia muutoksia koko yhteiskuntaan, kun heteromies alkaa vaatimaan oikeuksia tehdä valintoja elämässään. Siinä tapahtuisi liikahdus.

Minua kiinostaa millaisia yhteyksiä perussuomalaisilla on vaikkapa Vatikaaniin ja kuinka paljon sieltäpäin ohjaillaan näitä tilanteita tai linjanvetoja-ja miksi nimenomaan tämä avioliittoasia on heille tärkeä. Muistaakseni katolilaisuudessa avioliitto on sakramentti. Paavi kävi juuri Ruotsissa, joten ei ole poissuljettua, että Vatikaanilla olisi sormensa pelissä muutenkin Pohjoismaiden suhteen - mutta naisten pappeuteen Paavi ehti sanoa jyrkän EI:n ennekuin poistui.

Kommenttia muokattu: 22.11.2016 klo 13:01
 • 31 / 33
 • Kolmoisritti
 • 29.11.2016 18:13
http://www.gaystarnews.com/article/older-gay-men-diagnosed-hiv/#gs.null


Yksi ongelma oli yksinäisyys ja eristäytyneisyys.

Tarkoitan tällä sitä, että homot nimenomaan erikseen ryhmänä pelataan ulos koko ajan yhteiskunnasta: loppupeleissä me homomiehet olemme häviäjiä. Tämä tapahtuu koko ajan atkielämässä ja työpaikoilla. Tehokkain keino on nimenomaan "eristäminen" mm. yhteiksunnan RAHASTA ja avustuksista. Tätä SETA ei halua ymmärtää! On aivan sama jos sitä hyväksyntää haetaan vaikka kuusta, mutta lopputulos on AINA samansuuntainen. Siksi pitäisi alkaa taistelemaan myös hyvinvoinnista eikä mistään asennemuokkauksesta. Konservatiivikenttä takaa sen että asenteet ovat ja pysyvät samoina - jos ei muuta niin väkisin ja väkivallalla. Sitähän Soini teki: uhkaili, mikä on AGGRESSIIVISUUTTA. Siinä on rakkaus kaukana. Jos Soini katsoo, että pelataan katolisten arvojen mukaan, niin hänelle voi sanoa, että maa on LUTERILAINEN. Kuka tietää, jos hän olisi vaikka mukana Vatikaanin politiikassa ja saa päänsilityksen Paavilta!

Kommenttia muokattu: 29.11.2016 klo 20:25
 • 32 / 33
 • Kolmoisritti
 • 30.11.2016 12:54
Heteronainen taistelee yhteiskunnassa koko ajan rahasta. Kun hän on avioliitossa, on usein ilman muuta selvää, että talousvastuu kaatuu miehen kontolle: kun raha painaa, niin nainen muuttuu yhtäkkkiä patriarkaaliseksi- ja pääsee helpommalla. Mies painaa töitä elättääkseen perhettään, mutta kun tulee ero, niin lapset laitetaankin naiselle eikä miehelle ja alkaa miehellä elatusmaksurumba. Tästä kaikesta seuraa, että naisen elinajanodote on pitempi kuin miehellä. Hyvinvointi perustuu pitkälti rahan päälle, koska kaikki maksaa.
Minkä takia homomies jää yhteiskunnassa ulkopuoliseksi? Tietenkin siksi, koska kakku, mitä jaetaan on rajallinen. Yksikään heteromies tai heteronainen ei luovu eduistaan, joka perustuu usein pitkälle heteronormatiivisuuteen: kuka on isä ja kuka on äiti eli tämä heteronormatiivisuuden kultainen kaksikko( kunnon kansalaiset) Sitten siihen tulee tämä lisääntyminen eli tuottaa kunnon kansalaisia.
Homomies häviää tässä, koska on marginalisoitu eikä ole "kunnon kansalainen", vaikka kulutuksen näkökulmasta hän olisi itseasiassa se ihanne yksilö.