Mitä on akateemisuus ja akateeminen keskustelu?

Toisessa keskusteluketjussa nousi esiin ajatuksia siitä, että mikä on akateemista keskustelua ja mikä ei.

Keskeiseksi määritelmäksi akateemiselle keskustelulle esitettiin, että aihetta käsiteltäisiin "sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat perehtyneet viimeisimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin aihetta koskien" - ja toisaalta, että "henkilökohtaisia mielipiteitä" esitettäisiin juuri "ei-akateemisissa keskusteluissa". Samoin "värittynyt teoria" olisi syntynyt "muualla kuin korkeimmalle koulutettujen ja laajan vertaisarvioinnin valokeilan suunnalla".

Minusta tuollainen käsitys on kuitenkin akateemisuuden luonnetta typistävä ja suorastaan tieteen tekemisen keinoja kaventava. Toki tieteentekijät varmasti puivat asioita "viimeisimpien tieteellisten tutkimustulosten" valossa, mutta nämä tuloksetkin voivat hyvin olla keskenään ristiriitaisia - jolloin omilla kallistuskulmilla on akateemisuudessakin ihan otollista maaperää.