Luonnolliset arvot kunniaan!

  • 1 / 1
  • Perverssi
  • 5.9.2003 20:38
Usein homofobiaa perustellaan sillä, että homous ei ole luonnollista, sitä ei esiinny luonnossa.

Tämä väite on sinänsä mielekiintoinen, koska niin homoseksuaalisia kuin biseksuaalisiakin taipumuksia esiintyy luonnossa, varsinkin toisten kädellisten parissa.

Vielä mielenkiintoisammaksi väitteen tekee se, että luonnossa ei esiinny monia muitakaan meille Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta tuttuja esimerkkejä, kuin esim naisten ja miesten tasa-arvo. Tämä on todella totta joillain eläinlajeilla, esim linnuilla, mutta ei toisilla kädellisillä. Ihmisyhteisöissä kautta aikojen ja vielä kovin usein nykyäänkin nainen on yhä alistetussa ja miestä alemmassa asemassa. Tämä voidaan yhtä todeta esim Afrikassa ja Lähi-idässä, jossa esim naisten ympärileikkaukset yhä ovat täysin normaali osa kulttuuria. Oikeastaan länsimaissakin ollaan siirtymässä vähitellen tasa-arvosta epätasa-arvoon lisääntyvän pornon, prostituution ja naisen esineellistämisen myötä, johon vaikuttavat mm nämä aiemmin mainitut ilmiöt, sekä alkuperäisväestön väheneminen, sekä maahanmuuttajien määrän lisääntyminen, joitten kulttuurissa naisella on täysin eri asema ja tehtävät. Tämä saattaa olla eettisesti arveluttavaa, mutta ei historiallisesti mitenkään epätavallista. Kautta aikojen on eri kulttuureissa toistettu eri toimintamalleja ja kaavoja. Ihmiskulttuurit ja eri ihmisyhteisöjen asema ei sinänsä ole koskaan ollut sen enempää stabiili, saati sitten kehittynyt järjestelmällisesti juuri tiettyyn suuntaan, tästä erinomaisena esimerkkinä juuri naisen asema.

Toisena hyvänä esimerkkinä käivi hyvin vaikka se järjestelmä, jota me nykyään kutsumme "hyvinvointivaltioksi" Tälle järjestelmälle löytyy luonnossa hyvin heikot perusteet, jos nyt sellaisia lainkaan. Nykyään eri ihmisyhteisöissä ja jopa joillakin kädellisilla on olemassa jos jonkinmoisia jakelujärjestelmiä, mutta järjestelmä, jossa henkilöiltä voidaan verottaa esim puolet heidän ansaitsemastaan tulosta on kyllä erittäin ainutaaltuinen, monessa mielessä vähintään yhtä perverssi kuin homoseksuaalisuus. Joten jos näin heiman laajemmin laajentaisi kritiikkiä, suomen kaltainen ihmisyhteisö ja siihen liittyvä jakelujärjestelmä, jota voitaisiin jakelun sijasta kutsua suoranaiseksi ryöväykseksi tuskin on ihmisille mitenkään luontaista, vaikka ihmisillä onkin luontainen taipumus menestyä ja alistaa toisiaan. Tälläistä järjestelmää kumminkaan tuskin voidaan kriittisessä arvostelussa pitää toimivana. Hyvinvointivaltion voisi ihan hyvin väittää lisäävän ahkeruutta samassa määrin, kuin homot levittävät omia geenejään;=)

Kolmantena lukuisista esimerkeistä käytän nykyisin hyvin yleistä ajatusrakennelmaa "ihmiskunnan veljeydestä" Nykyään monessa maailman maassa elää "Monikulttuurisuuden" nimissä ideaologia, jolla pyritään taas jälleen kerran idealogisella sanomalla yhdistämään koko ihmiskunta kaikkine sen kansoineen ja rotuineen vetoamalla "Ihmiskunnan veljeyteen", eli Humanistien lempilauseeseen. Ideologia on äärimmäisen ontto, eikä sillekkään löydy tukea miletei miltään lajilta. Kaikki lajit yleensä aina muurahaisesta eteenpäin kilpailevat ravinnosta ja elintilasta myös saman lajin yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Paviaanit, Simpanssit ja esim Sudet raatalevat tai ehkä jopa tappavat vieraan uroksen, joka erehtyy niiden alueelle. Luonnonmalleja seuraamalla meidän pitäisi siis mm ampua kaikki rajoilemme pyrkivät, sen sijaan että kohteleisimme heitä ihmisarvoisesti, eli niinkuin muita omassa yhteisössämme. "Luonnollisuuden" oppeja tarkasti seuraten suomikin olisi vaipunut Keskiajalle ja Natsi Saksan tai Neuvostoliiton kaltaiseen tyranniaan jo aikoja sitten. Tälläkin palstalla esitety luonnonopit ovat äärimmäisen kapeita ja tulkinnanvaraisia, ja joita pyritään yleensä soveltamaan vain jotain tiettyä tarkoitusta varten, esim homoseksuaalisuuden tuomitsemiseen. Jos aivan tarkkoja ollaan, niin heterojen välinen anaaliseksikin on luonnotonta, samoin kondomin käyttö yhdynnässä, ja kaikenlaiset ehkäisymenot. Luonnonoppien mukaan ihmisten tulee lisääntyä rajattomasti, käyttää kaikkia olemassa olevia luonnonvaroja, ja tarvittaessa tappaa ja tuhota toistensa yhteisöjä, mistä historiassa onkin iso kirjo materiaalia osoittamassa. Luonnonoppi siis kärjistäen hyväksyisi kansanmurhat, orjuuden ja naisten alistamisen. Eli kaikin puolin vain "Luonnollista" päivän jatkoa teillekin;=)