Homo-ongelmaiset

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren

Homo-ongelmaisuus kuvaa tilaa, jossa jollakin yksittäisellä ihmisellä tai jonkin instanssin piirissä on ongelma suhtautumisessa homoseksuaalisiin ihmisiin tai homoseksuaalisuuteen ilmiönä. Homo-ongelmaisuudeksi voi kutsua myös muihin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa epäluuloista suhtautumista.

Homo-ongelmaisuus ei ota kantaa suhtautumisongelman taustaan. Homo-ongelmaisuus voi kummuta esimerkiksi peloista, inhosta tai vihasta. Yleensä aina homo-ongelmaisuuden taustalla on ennakkoluuloja, väärinkäsitystä ja puutteellista tietoa. Myös maailmankatsomuksella perusteltua homo-ongelmaisuutta esiintyy.

Maailmankatsomuksesta lähtöisin oleva homo-ongelmaisuus saattaa toisinaan kohdistua myös omaan todelliseen homoseksuaaliseen suuntautumiseen tai epävarmuuteen omasta seksuaalisuudesta.

***

Pitkään yleisesti käytetyn homofobia-käsitteen alle on pyritty asettamaan kaikenlaisia ilmiöitä, jotka osittain tai osatekijänä liittyvät sellaisiin käsitteisiin kuin heteroseksismi, homokammo, homopelko, homojen syrjintä, homoviha ja homovihamielisyys.

Aina ei ongelmallisella tai kielteisellä suhtautumisella homoseksuaalisuuteen ole kuitenkaan tekemistä mainittujen asioiden kanssa, mutta toisaalta noiden käsitteiden nostamiseksi hyväksi yleiskäsitteeksi estää se, että ne eivät tarkoita samaa kuin asiarypäs, josta olemme tottuneet käyttämään nimitystä "homofobia".

Homofobia-nimitys puolestaan on hankala, koska fobia lääketieteellisessä mielessä liittyy pelkotilaan, joka on niin voimakas, että pelko-oireinen ei pysty sitä hallitsemaan. Kyse on yleensä kuitenkin lähinnä ennakkoasenteisiin liittyvästä vastenmielisyydestä, inhosta, vihasta tai pelosta. Homon kohtaaminen ei aiheuta homofobikolle yleensä paniikinomaista tilaa, jonka esimerkiksi araknofobikko voi saada hämähäkin kipitellessä kädellä.

***

Homo-ongelmainen -käsitteen ilmaisi eduskunnan puhujapöntöstä Kristillisdemokraattien kansanedustajana toiminut Kari Kärkkäinen silloin kun Suomessa sorvattiin parisuhdelakia. Kärkkäinen peräänkuulutti halua ja taitoa käsitellä hankalia asioita, kuten homoseksuaalisia ihmisiä, jotka hänen arvionsa mukaan kärsivät psykoseksuaalisessa kehityksessä tapahtuneesta häiriöstä, joka puolestaan on syntynyt suhdeongelmista vanhempiin ja ikätovereihin. Ja että homoseksuaalista ihmistä voitaisiin auttaa "eheytymään lähimmäisyydellä".

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta