Ulvilalaisvaltuutettu, sukupuoli ja kromosomit (juttukommentit)

  • 1 / 2
  • 1965
  • 16.12.2018 13:07
Joulukuun Tiede lehti 14/2018 ja kirjoittaa, että viimeisimmät tutkimukset viittaavat seksuaalisen suuntautumisen periytyvyyteen. Homous kasautui tiettyihin sukuihin, ja identtiset kaksoset jakoivat taipumuksen.

Perimä vaikuttaa, mutta homousgeeniä tuskin on, sanovat yhdysvaltalaiset geneetikot, jotka ovat tehneet poikkeuksellisen laajan tutkimuksen seksuaalikäyttäytymisen genetiikasta.
  • 2 / 2
  • Havainnoija
  • 17.12.2018 18:38
Poiminto edellisestä aihetta käsittelevästä uutisesta:
”Heinilän mukaan kyse on huuhaasta ja humputuksesta, ja hän vaatii perheelle oikeutta päättää siitä, “mitä heidän lapsille opetetaan tällaisissa moraalisissa asioissa”. Heinilä vetoaa asiassa sekä kristillisen näkökulman Jumalan luomista miehestä ja naisesta että olettamaansa suomalaisten enemmistön mielipiteeseen.”

Myös Aa-seurakunta on kitissyt samasta aiheesta ja samasta tasa-arvo-oppaasta. Muistatte kenties Aa-seurakunnan Seta-kiellon, jonka mukaan vanhemmilla olisi muka oikeus kieltää vakaumuksensa vastainen materiaali ja opetus kouluissa.

Opetushallituksen opetusneuvos Satu Elo vastasi hyvin selvästi, että
huoltaja ei voi siitä (=opetuksesta) päättää kuten ei voi opetuksen sisällöstäkään. Opetuksen sisältö seuraa perusopetuslain määräämää opetussuunnitelmaa, eikä siitä voi kieltäytyä.
Elo huomauttaa myös, että opetus ei ole mitään uskonnon harjoittamista. Vanhemmat saavat toki olla yhteydessä kouluun, mutta koulutyö häiriintyy, jos oppilaan huoltaja on eri linjoilla koulun kanssa. Jos kotona ei tueta koulun opetusta, siitä voi aiheutua lapselle ristiriitaa. Se ei ole lapsen edun mukaista, Elo sanoo.