Tutkimus samaa sukupuolta olevien parien lapsitoiveista ja suhtautumisesta perheen ulkopuoliseen adoptioon

  • 1 / 1
  • Linda
  • 29.11.2018 17:28
Hei,

olen sosiaalipolitiikan opiskelija Tampereen yliopistossa, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa, ja työstän kandidaatin tutkielmaa samaa sukupuolta olevien pariskuntien lapsitoiveista ja ajatuksista perheen ulkopuolisesta adoptiosta. Samaa sukupuolta olevat avioparit saavat nyt adoptoida perheen ulkopuolelta, mutta käytännössä lapsen saaminen voi olla hyvin hankalaa. Vanhemmaksi tuleminen saattaa myös joissain tapauksissa tuntua toivottomalta. Tutkielmassani haluan keskittyä siihen, millaisia lapsitoiveita samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla on, miten näitä toiveita aiotaan toteuttaa, on toteutettu tai onko niitä mahdollista toteuttaa sekä miten perheen ulkopuolisen adoption mahdollisuudesta puhutaan, miten se nähdään ja millainen merkitys sillä on.

Etsin tätä kautta haastateltavikseni ensisijaisesti samaa sukupuolta olevia pariskuntia, jotka olisivat valmiita kertomaan lapsitoiveistaan ja suhtautumisestaan perheen ulkopuolisen adoption mahdollisuuteen. Voidaan myös keskustella mahdollisuudesta osallistua ilman kumppania. Haastateltavilla voi olla jo lapsia tai lapsi voi olla vasta harkinnassa. Haastattelut nauhoitetaan, ja niissä käsitellään muun muassa pariskunnan lapsitoiveita, ajatuksia vanhemmuudesta ja perheestä sekä perheen ulkopuolisen adoption mahdollisuutta. Haastattelut tulevat olemaan noin tunnin mittaisia, eivätkä ne vaadi etukäteisvalmisteluja.

Haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista. Ennen haastattelua jokainen haastateltava allekirjoittaa suostumuslomakkeen. Haastattelut säilytetään tietokoneella salasanalla suojattuina. Aineiston näkee minun lisäkseni tarvittaessa vain tutkielmani ohjaaja.

Pidän tutkimusaihettani kiinnostavana ja tärkeänä, ja pyydän, että voisitte osallistua haastatteluun ja jakaa näkemyksiänne. Tietonne ja kokemuksenne ovat arvokkaita. Yhteyttä voi ottaa joko puhelimitse tai sähköpostilla, niin voimme sopia teille sopivan haastatteluajan!

Ystävällisin terveisin,

Linda Kusnetsov
kusnetsov.linda.s@student.uta.fi
050 4395065