Haluaisitko osallistua sosiaalipsykologian pro gradu - tutkimukseen?

  • 1 / 1
  • KatjaL
  • 29.6.2010 22:04
Olen sosiaalipsykologian opiskelija ja teen Itä-Suomen yliopistoon pro gradu – tutkielmaa, jossa tarkastelen ei-heteroseksuaalisten seksuaalivähemmistöjen sisällä olevien ryhmien välisiä suhteita ja sosiaalisen identiteetin rakentumista. Haen tutkimukseen osallistujiksi vähintään 18 –vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia, muuksi kuin heteroksi oman seksuaalisen suuntautumisensa ja seksuaalisen identiteettinsä mieltäviä henkilöitä. Voit auttaa tässä työssä osallistumalla kyselyyn ja mahdollisesti sen jälkeiseen haastatteluun. Jokainen vastaaja on tutkimukselle erittäin arvokas.

Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa käytännössä noin 15 minuuttia aikaasi vievän kyselylomakkeen täyttämistä. Lomakkeeseen pääset avaamalla alla olevan linkin:

http://surveys.webille.com/s0238j/

Kyselylomakkeen lisäksi kutsun noin 10 kyselyyn vastanneista henkilökohtaisiin haastatteluihin. Ne pidetään haastateltavalle itselleen parhaiten sopivassa paikassa. Haastatteluun osallistuminen ei siten edellytä toiselle paikkakunnalle matkustamista eikä osallistumisesta koidu mitään taloudellisia kustannuksia. Mahdollisesta haastattelukutsusta voi myös kieltäytyä ilman mitään syytä.

Niin kyselylomakkeeseen vastanneiden kuin haastatteluihinkin osallistuneiden anonymiteetti turvataan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa ja kaikkia saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niin minua kuin työni ohjaajia sosiaalipsykologian professori Vilma Hännistä ja YTT tutkija Kari Saarta sitoo vaitiolovelvollisuus. Lomakkeista ja haastatteluista saatavaa tietoa käytetään ainoastaan tämän kyseessä olevan pro gradu – tutkielman aineistona.

Jos haluat osallistua tutkimukseen, pyydän sinua täyttämään lomakkeen 31.8.2010 mennessä. Voit myös halutessasi kysellä minulta lisätietoja osoitteesta tutkimus.survey@gmail.com

Kiitos yhteistyöstäsi,

Katja Lötjönen
Sosiaalipsykologian opiskelija (YTK)
Itä-Suomen yliopisto