Osallistu ammattikoulututkimukseen!

  • 1 / 2
  • Jukka Lehtonen
  • 7.10.2007 15:33
Osallistu ammattikoulututkimukseen!

Tutkin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen merkityksiä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Toivon sinun osallistuvan tutkimukseen kertomalla tarinoita kokemuksistasi, jos opiskelet tai olet opiskellut toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Lähetä tarinasi minulle sähköpostitse osoitteeseen jukka.p.lehtonen@helsinki.fi 30.10.2007 mennessä.

Kerro aluksi tietoa seksuaalisesta suuntautumisestasi, sukupuolestasi, syntymävuotesi, toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutuslinja tai ala ja koulun sijaintipaikka sekä ajankohta, jolloin opiskelit.

Pyydän, että kerrot ajatuksistasi ja kokemuksistasi tarinoita, jotka liittyvät:
1) siihen, miksi valitsit toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelun ja koulutusalasi. Miten sukupuoli ja seksuaalisuus vaikuttivat valintatilanteessa? Kerro tarinoita siitä, miten tuntemasi ihmiset reagoivat kuultuaan valinnastasi.
2) siihen, miten oppilaitoksessa, opetuksessa, ryhmäjaoissa, oppimateriaalissa tai opettajan suhtautumisessa ilmeni sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät tekijät? Kerro konkreettisin esimerkein.
3) siihen, miten opiskelijat suhtautuivat sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin asioihin? Esiintyikö niihin liittyvää kiusaamista, nimittelyä tai häirintää?
4) siihen, miten ilmaisit tai salasit seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä henkilökohtaisia asioita. Miten koit koulutuksen? Viihdyitkö? Pärjäsitkö? Mitä olisit toivonut tapahtuneen toisin?

Olen aiemmin tutkinut seksuaalisuutta ja sukupuolta koulussa ja työelämässä. Ammattikoulututkimukseni liittyy tutkimushankkeeseeni ”Ei-heteroseksuaalisuus ja nuorten siirtymät työelämässä ja koulutusjärjestelmässä”. Se on professori Elina Lahelman ohjaaman tutkimusprojektin ”Kansalaisuus, erot ja toimijuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa” osahanke. Lisätietoja hankkeestani voit kysyä minulta sähköpostitse. Saatuani tutkimusvastaukset tuhoan sähköpostiviestisi ja poistan viestin lähettäjätiedot. Käytän aineistoa niin, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. Osallistumisesi auttaa minua tekemään tutkimusta aiheesta, jota ei ole aiemmin kartoitettu. Tutkimustiedolla voidaan kehittää ammatillista opetusta.

Kiitos tutkimukseen osallistuneille!

Jukka Lehtonen
  • 2 / 2
  • Jukka Lehtonen
  • 15.10.2007 17:56
Hei,

Kiitos tähän mennessä tutkimukseeni osallistuneille!

Toivon vielä runsaasti lisää tarinansa kertojia. Muistuttaisin siitä, että olen kiinnostunut saamaan tarinoita sekä sellaisilta, jotka opiskelevat tällä hetkellä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, että niiltä, joilla toisen asteen ammatillisen opiskelut ovat jo suoritettuna. Olen myös kiinnostunut niiden kokemuksista, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen ammatilliset opinnot.

Minulle voi lähettää 30.10.07 mennessä tarinoita sähköpostitse jukka.p.lehtonen@helsinki.fi ja myös tavallisena paperipostina osoitteeseen: Jukka Lehtonen, Kasvatustieteen laitos, PL 35, 00014 Helsingin yliopisto.

Ystävällisin terveisin,
Jukka Lehtonen