Naiset ja tasa-arvo

  • 2 / 3
  • Spiraali
  • 29.10.2006 13:11
Unionin julkaisema "Tulva" on asiallinen ja mielenkiintoinen lukupaketti :) Saisi ilmestyä useamminkin.
  • 3 / 3
  • Chrissebisse
  • 30.10.2006 15:10
Joo minustakin!

"Unioni Naisasialiitto on feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Naisten taloudellinen itsenäisyys, yhteiskunnallinen vaikutusvalta ja fyysinen koskemattomuus ovat Unionin päämääriä, joihin pyritään tekemällä näkyviksi sukupuolijärjestelmä ja naisia syrjivät käytännöt yhteiskunnassa.
Unioni haluaa edistää erilaisuuden sallivaa tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni ylläpitää keskustelua naisille tärkeistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista, kuten naisten syrjinnästä työelämässä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, prostituutiosta ja ihmiskaupasta sekä perhevapaiden jakautumisesta.


Unioni tukee naiskulttuuria ja pyrkii lisäämään naisten feminististä tietoisuutta. Itsenäiset naisryhmät ovat Unionin keskeinen toimintamuoto. Unionissa kokoontuvat mm. Naiset Rauhan Puolesta, Naisten Kehitysapuryhmä, Feministiäidit, Bi-naiset, Femmarit ja FRT-verkosto. Keskiviikkoiltaisin järjestetään juristipäivystystä, josta naiset voivat kysyä ilmaiseksi neuvoja lainopillisissa pulmissa."

Näistä syistä luulisi naisia kiinnostavan, jos ei nyt ihan järjestöön liittyminen niin ihan asiana. Mielestäni jokainen suomalainen nainen on feministi, haluten oikeudenmukaista kohtelua. Feministi sanalla on minusta kummallisen huono maine, minun tarkoituksena ei ainakaan ole "syrjiä miehiä", "muuttua miehenlaiseksi" tai "kiihkoilla".