Ranneliike - Virtuaalinen vierastalo

 • 1 / 4
 • JuhaniV
 • JuhaniV
 • 13.11.2005 12:27
Suomalaisia on väitetty vaitonaisiksi tuppisuiksi. Ranneliikkeen monimuotoiset keskustelut todistavat aivan muuta. On löytynyt suomalaisille sopiva tapa keskustella, joka on riittävän etäinen, mutta kuitenkin tehokkaasti vuorovaikutteinen. Tässä pitkähkössä kirjoituksessa pohdin keskustelufoorumi Ranneliikkeen olemusta ja millaisia keskusteluja erilaiset keskustelijat oikeastaan käyvät ja mitä rooleja he siellä ottavat. Olen käyttänyt vierastaloa metaforana – vertauskuvana.

****************

Muutaman kerran on tullut mietittyä sitä, mikä on näiden keskustelufoorumeiden syvällinen olemus ja mitä ihmiset niistä saavat.

Jokaisella käyttäjällä on oma mielikuvansa kokonaisuudesta, jota kutsutaan esimerkiksi nimellä Ranneliike. Siihen liitetään useasti myös tunteita, mikä voisi olla hieman kummallista, kun on kuitenkin kysymys lopulta vain jonosta bittejä.

Keskustelufoorumeita on paljon. Ne keskittyvät usein jonkin erityisaiheen ympärille. Ranneliikkeen voisi katsoa edustavan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aihealueita. Kuitenkin toinen osa siitä on keskittynyt homomiesten asiohin, toisen osan teemojen ollessa lesbonaisten kiinnostusalueella.

Olen koettanut hahmottaa Ranneliikettä jonkinlaiseksi virtuaaliseksi vierastaloksi, jonka joukko taitavia rakentajia on rakentanut ja kutsunut valmistumisen jälkeen meitä sinne vieraaksi olemaan ja osallistumaan. Rakentajat toimivat talon isäntinä. Taloon on monta ovea ja siellä on monta huonetta, joiden sisustus on hyvin erilainen. Ne ovat kuin teemahuoneita. Useissa noista huoneista vain käydään piipahtamassa. Kun huoneen sisältöön on tutustuttu, poistutaan sieltä toisiin huoneisiin.

Yksi huoneista on muita tilavampi. Se on sali, jonne tullaan keskustelemaan. Hieman samaan tapaan kuin pari tuhatta vuotta sitten ateenalaiset vapaat miehet aukiolle, eli agoralle. Vierastalon isännät ovat laatineet käyttäytymissäännöt, joita kaikkien vieraaksi tulevien odotetaan noudattavan. Yksi kirjoittamaton sääntö muissa fyysisissä vierastaloissa on ollut, että myös vierailla on velvollisuuksia. Yksi sellainen velvollisuus on seurustella sekä isäntäväen, että erityisesti toisten vieraiden kanssa. Sen voisi olettaa olevan sääntönä myös Ranneliikkeen virtuaalitalossa. Isäntäväki joutuu tekemään paljonkin saadakseen vieraat viihtymään. Usein vieraat saavat seurustella keskenään, koska isännät eivät ehdi.

Erikoista tässä nimenomaisessa virtuaalitalossa on se, että vieraat voivat olla läsnä muiden vieraiden heitä lainkaan havaitsematta. He ovat kuin sivussa syvässä varjossa huoneen keskustan valoisasta alueesta. Varjossa oleva vieras näkee ja kuulee kaiken mitä valoisalla alueella tapahtuu. Vieras tulee muille näkyväksi vasta astuttuaan valaistulle aluelle. Se tapahtuu silloin kun vieras aloittaa keskustelun muiden kanssa.

Tässä vierastalossa on erittäin paljon ja hyvin erilaisia vieraita. Vieras voi itse määritellä turvallisesti, missä kohdassa huonetta hän haluaa olla. Suurin osa heistä pysyy varjossa, astumatta sieltä koskaan muiden näkyville. Voi vain arvailla, miksi he haluavat olla pimennossa. Ehkä kenties ujouttaan. Kenelläkään virtuaalitalon vieraista ei ole tietenkään fyysistä vartaloa, eikä todellista ääntä. He ovat valinneet erilaisia maskeja, joita voidaan myös vaihtaa. Maskit on tehty pelkistä kirjaimista eli siitä mitä henkilö on päättänyt muille itsestään kertoa. Tuo vieraan antama tieto voi olla myös jotain aivan muuta kuin mitä hän todellisuudessa on.

Suuren salin valoisalla alueella käy yleensä vilkas keskustelu. Keskustelutyylejä on niin monta kuin on näitä aktiivisia keskustelijoitakin. Osa heistä ei halua noudattaa sovittuja pelisääntöjä, jolloin isännät joutuvat heille huomauttamaan sopivasta käyttäytymisestä. Ellei sekään auta, heittävät isännät keskustelijan ulos talosta. Jotkut vieraista ovat niin innokkaita osallistumaan, että tulevat oitis toisesta ovesta takaisin.

Erityistä tässä virtuaalitalossa on myös se, että kaikki mitä lausutaan, jää olemaan. Siis kaikki mitä on lausuttu on mahdollista ”kuulla” yhä uudelleen.

Jokainen muodostaa toisesta maskinsa takana olevasta vieraasta täysin oman mielikuvansa lähes aina vain sen perusteella millaista tietoa kohteena oleva virtuaalihahmo on itsestään antanut. Noita mielikuvia on siis valtava määrä. Mielikuvat vaikuttavat keskusteluun ja suhtautumisiin monella tavalla.

Rooleja tuossa joukossa on myös todella monta. On niitä, jotka rauhallisesti kuuntelevat ja joskus kommentoivat keskustelua. On niitä, jotka tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia ja kuuntelevat huolellisesti muiden mielipiteitä, antaen niiden vaikuttaa omiin kantoihinsa. On niitä, jotka ovat valmiit riitelemään pienimmästäkin mahdollisesta syystä. Sitten aivan erityinen joukko, yllättävän runsaskin, joilla ei todellisuudessa ole yhtään mitään sanottavaa. He ovat yleensä valokehän reunamilla seuraamassa muiden keskustelua ja syöksyvät sieltä ajoittain keskelle, koettaen potkaista jotakuta keskustelijaa, josta eivät satu sillä hetkellä pitämään. Joillakin näistä reunoilla roikkujista on omat suosikkinsa, joille he jakavat intensiivisesti erityishuomiotaan. On myös niitä, joiden tapa esittää ajatuksia saa jotkut keskustelijat helposti ärsyyntymään.

Keskusteluissa voidaan liittoutua jotakuta vastaan. Ärsyttää jotakuta lausumaan jotakin ajattelematontakin. Voidaan myös hyökätä joskus taitavasti, tai vähemmän taitavasti. Kuten oikeassakin elämässä, joku ottaa tilaa enemmän toinen vähemmän. Huoneessa voi myös laskea narsistiset tarpeensa valloilleen ja koettaa päteä myös muiden kustannuksella. Voi koettaa kerätä muiden myötätuntoa menemällä vaikkapa reppana-moodiin. Yksi tapa saada huomiota on loukkaantua ja ilmoittaa, ettei halua enää koskaan tämän porukan kanssa keskustella ja aikoo poistua lopullisesti. Muutamat niin tekevätkin. Toisilla uteliaisuus on niin suuri, että he palaavat jonkin ajan kuluttua käyttäen uutta maskia/identiteettiä.

Keskustelua agoralla.

Koska todelliset keskustelijat ovat hyvinkin eri ikäisiä ja kiinnostuneista eri asioita, keskusteluja käydään eri ryhmissä. Nuo ryhmät ovat vierastalon isännät jo etukäteen muodostaneet. Tarpeen tullen he niitä myös lisäävät tai muuttavat. Vierailla on omat suosikkiryhmänsä, joissa he parhaiten viihtyvät. Jotkut vieraista koettavat osallistua eri ryhmiin tulematta jostakin syystä siellä lainkaan kuulluiksi. Heidät yksinkertaisesti ohitetaan. Joku voi jotakin joskus vastata, mutta useimmiten keskustelu pyrkii tuon henkilön väistelyyn. He ovat saattaneet tulla rosoisen tai jankuttavan keskustelutyylinsä vuoksi torjutuiksi muissa vierastaloissa ja yrittävät nyt samaa täällä, kokien lopulta samaa kuin muuallakin. Vaikka he kovasti jopa huutavat, muut sulkevat heiltä korvansa. Todellisuudessa tuollaisessa roolissa on vierastalossakin lopulta yksin suuressa joukossa.

Millä tavoin Ranneliikkeen virtuaalikeskustelu sitten ihmisiä palvelee?

Se on yksi tapa saada tietoa vähemmistöä koskettavista asioista ja elämästä turvallisesti ja huomaamattomasti, joskus epätarkasti ja satunnaisesti. Voidaan pyytää apua vaikkapa kaapista ulostulolle.

Keskustelijat edustavat kokonaisuutena valtavaa tietomäärää ja elämänkokemusta. Sen esillepanolle voi olla esteenä vaikkapa osaamattomuus tai kömpelyys ilmaista asioita kirjallisesti tai pelko paljastumisesta. Este on myöskin käyttöliittymässä: Kahdella sormella on hidasta kirjoittaa. Joillekin Ranneliike on tärkein sosiaalisten kontaktien väylä, jopa hyvinkin merkittävällä tavalla. Keskustelijat voivat antaa jollekulle tukea tarvitsevalle vahvaa vertaistukea. Joku voi etsiskellä itselleen kumppania.

Kaikella hyvällä on myös huonoja puolia.

Vaarana voi olla keskustelussa kipeäkin torjutuksi tuleminen, ellei ole osannut ilmaista ajatuksiaan tai toiveitaan riittävän selvästi. Tukeakin pitää osata pyytää oikealla tavalla.

Keskustelut voivat olla niin vauhdikkaita, että jollakin kirjallista kokemusta vähemmän omaavalla voi olla vaikeuksia hypätä mukaan. Seurauksena voi olla turhautuminen, kun omia ajatuksia ei ehdi saamaan esille.

Virtuaalitalo on täysin julkinen. Siellä käytyjä keskusteluja voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Joku voi saada mielikuvan turvallisesta keskustelupiiristä, paljastaen itsestään enemmän kuin olisi kenties alkujaan ajatellut. Näin ei olisi tapahtunut, jos olisi mieltänyt julkisuusasteen tarkemmin. Joku pahis, joita taatusti on mukana vierasjoukossa, voi käyttää tilaisuutta jopa vahingoittamiseen.

Tällainen on minun näkökulmani vierastaloon nimeltä Ranneliike.

Juhani

(Ylläpito voi siirtää halunsa mukaan tämän ylipitkän kirjoituksen muuallekin.)
 • 2 / 4
 • japa
 • 22.12.2005 4:23
Jepjep, taitaa tosin tuosta vertailusta suurin osa päteä muihinkin foorumeihin. Tuo vertailu suureen juhlasaliin/vierashuoneeseen, jossa suurin osa vieraista on piilossa ja monella näkyvälläkin naamio kasvoillaan, tuo mieleeni Kubrickin Eyes Wide Shut -elokuvan kummajaisbileet.
 • 3 / 4
 • JuhaniV
 • JuhaniV
 • 23.12.2005 8:23
Kubrikin viimeiseksi työksi jääneeseen elokuvaan vertaaminen suorastaan hätkähdytti. Se ei ollut tullut mitenkään mieleeni tuota virtuaalista vierastaloa miettiessäni. Ehkä Kubrik halusikin viitata noilla juhlien kuvauksella tähän päivään ja tähän maailmaan. On yhä vaikeampaa tietää mitä naamioiden takana on. Tutulla ja turvallisella ihmisellä voi olla todellisuudessa aivan toinen rooli ja hahmo.

No, ei kai tämäkään ole maailmassa mitään uutta. Nyt se on vain saanut uuden muodon ja välineen.

Joka tapauksessa Japalta erinomainen havainto. Se pistää miettimään näitä juttuja vielä lisää ja vieläkin syvemmältä.

Juhani
Niin, mutta sitä tämäkin foorumi on, ja elämä yleensä. Elämähän on foorumi itsessään, niin kornilta kuin se kuulostaakin.

Kubrick muuten kirjoitetaan c:llä.