Shout out for trans rights! 28.6. klo 17-19 Helsinki

  • 1 / 1
  • Liáina
  • 25.6.2018 11:10
(Suomeksi alla. Tilaisuuden pääkieli on englanti. Yleisö voi pyytää tulkkausta puhutulle suomen kielelle, ja se järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuudessa ei ole simultaanitulkkausta.)

SHOUT OUT* FOR TRANS RIGHTS!

Discussion about non-discriminative future for trans people in Finland – how inclusiveness and trans rights will become reality in our society and what needs to be done right NOW.

The discussion is divided into three parts: Rights, Action and Presentation. Some panelists pop in & out, some stay the whole time – audience is welcome to do the same!

Rights!
In the first part we illustrate the recognition of equality of trans people before the law and in everyday life in Finland. How do we make this realization happen? What obstacles do we need to push aside and destroy – and which elements we should nurture, as they enhance well-being and equality?

Action!
In the second part the focus is on trans rights activism by Amnesty International. Audience is invited to advocate for new, rights-based legal gender legislation from the future Finnish Government, and to show solidarity and demand immediate release of transwoman Alejandra, detained in the US.

Presentation!
In the third part we explore how trans is presented & documented in way that captures the diversity of gender identities and expressions respectfully – and at the same time informatively, non-stereotypically and funny.

Be part of the solution: share, join and shout out!

Hosts: Yagmur Özberkan & Susani Mahadura.

Shout outers: Sakris Kupila, Christopher Brzuska, Otava Piha, Pia Puu Oksanen, Jamie MacDonald & Pia Asikainen.

Live artistic medium documentation: cartoonists Apila Pepita & Eeli Laaninen.

Pride House is located in Helsinki center, Keskuskatu 1 (Stockmann’s Nespresso Boutique, basement floor).

Event is part of Helsinki Pride organized by HeSeta ry.

The event is in English.

*Shout out: To publicly greet or acknowledge a person, group, or organization.

*** IN FINNISH *** SUOMEKSI ***

SHOUT OUT FOR TRANS RIGHTS!

Keskustelutilaisuus transihmisten oikeuksista ja syrjimättömyydestä tulevaisuuden Suomessa – kuinka osallisuus ja transihmisten oikeudet saadaan toteutumaan yhteiskunnassamme ja mitä niiden edistämiseksi täytyy tehdä NYT.

Keskustelu koostuu kolmesta osiosta: oikeuksista, toiminnasta ja esittämisestä. Osa panelisteista liittyy keskusteluun kesken seminaarin, ja toiset ovat mukana koko ajan. Myös yleisöön voi liittyä missä vaiheessa seminaaria tahansa!

Oikeudet!
Ensimmäisessä osiossa keskustelemme transihmisten tasa-arvon tunnustamisesta jokapäiväisessä elämässä ja ennen translakia. Miten tasa-arvon tunnustaminen voidaan mahdollistaa? Mitä esteitä meidän täytyy ylittää ja mitä tekijöitä täytyy korostaa niiden hyvinvointia ja tasa-arvoa edistävien vaikutusten takia?

Toiminta!
Toisessa osiossa yleisö pääsee osallistumaan Amnesty Internationalin transaktivismiin. Yleisöä kutsutaan kirjoittamaan viestejä Suomen tulevalle hallitukselle ja puolustamaan uutta, itsemääräämisoikeuteen perustuvaa sukupuolilainsäädäntöä. Lisäksi yleisön on mahdollista osoittaa solidaarisuutta Yhdysvalloissa pidätetylle transnaiselle, Alejandralle, ja vaatia hänen välitöntä vapauttamistaan.

Esittäminen!
Kolmannessa osiossa keskustelemme siitä, miten transihmisyyttä esitetään ja dokumentoidaan tavoilla, jotka kuvaavat sukupuoli-identiteettejä ja ilmaisun moninaisuutta kunnioittavasti ja ovat samaan aikaan informatiivisia, ei-stereotyyppisiä ja hauskoja.

Ole osa ratkaisua: jaa, liity mukaan ja anna äänesi kuulua!

Juontajat: Yagmur Özberkan & Susani Mahadura.

Panelistit: Sakris Kupila, Christopher Brzuska, Otava Piha, Pia Puu Oksanen, Jamie MacDonald, Pia Asikainen.

Live-sarjakuvapiirtäjät: Apila Pepita & Eeli Laaninen.

Paikkana on Pride House, joka sijaitsee Helsingin keskustassa, Keskuskatu 1 (Stockmannin Nespresso Boutique, pohjakerros).

Tilaisuus on osa HeSeta ry:n järjestämää Helsinki Pridea.