Pirkanmaan SETAn järjestämä Pirkanmaan Pride 1-6.6.2015

  • 1 / 1
  • Tampere
  • 21.5.2015 20:15
Priden teema on: Yhdessä olemme enemmän

Leimautumispäiviä ja -bileitä (Leimarit®) on juhlittu Tampereella jo 26 vuotta. Idea ”leimautua” sai alkunsa sisäänpääsyleimoista, joilla tehtiin tiettäväksi mitä seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöä kukin edusti. Leimautumalla tultiin ulos kaapista. Nykyisin Leimautumispäivillä ja Leimareissa käytetään yhtä, kaikkia yhdistävää leimaa, sillä jokaisella on seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ja oikeus määritellä – tai olla määrittelemättä – ne itse. Päivien aikana kukin voi tulla kaapista mistä tahansa haluamastaan tai kannattamastaan syystä riippumatta poliittisesta näkemyksestä, sosiaalisesta asemasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, uskonnollisesta ajattelusta, terveydentilasta, iästä, etnisestä taustasta, vammaisuudesta tai muusta tekijästä.

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan pride -tapahtuman suojelija.
pirkanmaan priden ohjelma http://www.pirkanmaanseta.fi/pride/