ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Oulussa miesparin vihkinyt pastori sai tuomiokapitulilta kirjallisen varoituksen

Sami Mollgren • 03.10.2017 18:59 • 11 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Oulun tuomiokapituli (kuva: Estormiz / Public domain)
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi miesparin vihkineelle pastorille tiistaina kirjallisen varoituksen, koska se katsoo tämän rikkoneen pappislupaustaan. Tuomiokapituli päätyi antamaan varoituksen äänestettyään asiasta äänin 5-2.

Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács toimitti elokuun alussa miesparin kirkollisen avioliitton vihkimisen. Tuomiokapitulin mukaan teko oli vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Päätöksen perustelun mukaan kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista.

Tuomiokapitulin tiedotteessa todetaan, ettei tuomiokapitulin toimivaltaan kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen, vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Tuomiokapituli toteaa tehtäväkseen kuitenkin valvoa papistonsa tehtävien hoitoa.

Kirkolliskokous ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt päätöstä puoleen eikä toiseen kirkon avioliittokäsitystä samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Kirkon piispainkokous sen sijaan ilmaisi elokuussa 2016 kantanaan, että papit eivät saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliitton tai siunata näiden avioliittoa, kun avioliittolaki uudistuu 1.3.2017.

- Avioliittolain muutos on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja pohjoisessa hiippakunnassa nyt eletään. Toivon, että keskustelua eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä käydään toinen toistamme kunnioittaen. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa, totesi piispa Samuel Salmi.

Tuomiokapitulin tiedotteen mukaan eriävän mielipiteen jättäneet katsoivat, että papin toiminta ei ole ollut nykyisen ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa sen ei tulisi aiheuttaa toimenpiteitä.

- Samaa sukupuolta olevat vihittävät ovat kirkon jäseniä, Jumalan luomia ja lunastamia ja papille annettava rangaistus loukkaa omia seurakuntalaisiamme, vaikkei se olisi päätöksen tarkoitus, totesivat eriävän mielipiteen jättäneet.

Eriävässä mielipiteessä vedottiin myös kirkolliskokouksessa etenevään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevaan aloitteeseen sekä erilaisia ratkaisumalleja pohtivaan selvitykseen.

Kaleva kertoo, että Kovács aikoo tehdä tuomiokapitulin päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Hän on tarpeen vaatiessa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen asti.

Helsingissä pastori Kai Sadinmaa sai syyskuun puolivälissä tuomiokapitulilta "vakavan moitteen" samanlaisesta teosta. Sadinmaasta oli tehty tuomiokapitulille kantelu, kun hän vihki kaksi paria ja siunasi kolme avioliittoa maaliskuun alussa teatteri Kapsäkin tapahtumassa. Avioliittolain muutos oli astunut voimaan samana päivänä. Sadinmaa on vaatinut Helsingin hiippakunnan tuomikapitulia perumaan hänelle annetun "vakavan moitteen" pappislupauksen rikkomisesta, koska hän katsoo vain noudattanensa lakia. Mikäli tuomiokapituli ei peru "vakavaa moitettaan", Sadinmaan odotetaan valittavan asiasta hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Jotta saataisiin kunnon soppa aikaiseksi, toivoisin, että joku homopari pyytäisi jotain homovastaista pappia vihkimään heidät. Pappi varmasti kieltäytyisi, jolloin homopari voisi tehdä asiasta rikosilmoituksen syrjinnän perusteella. Olisi mielenkiintoista nähdä ja saada korkeimman oikeuden päätös siitä, saako pappi kietäytyä vihkimästä homoparia.

Avioliittolain mukaan pappi "saa toimittaa" kun taas esim. laamanni "on velvollinen toimittamaan" vihkimisen. Jos pappi kuitenkin on aiemmin heteropareja vihkinyt ja nyt kieltäytyy homoparin kohdalla vedoten kirkkolakiin (mikä ei määrittele vihittävien sukupuolta) ja kirkon ohjeisiin, pääsemme pohdintaan, saako tällainen toiminta olla ristiriidassa perustuslain tasa-arvopykälien kanssa. Jos korkein oikeus asian linjaisi perustuslain tasa-arvoisuuden mukaisesti jättäen osin uskonnonvapauden ja kirkkolain toiseksi, saisi asia selkeän linjauksen: pappi joutuisi vihkimään kirkkonsa homojäsenet heidän sitä pyytäessä. Jos asia käsitellään vain korkeimmassa hallinto-oikeudessa papin saamien seuraamusten osalta, ei varsinainen asia saa mitään ratkaisua.

Kommenttia muokattu: 04.10.2017 klo 12:30
  pekka.punavuori • 04.10.2017 12:24
Yksittäinen pappi ei ole vihkimisen suhteen samalla tavoin "palveluluukku" kuin paikallisen seurakunnan toimisto. Seurakunta yleensä antaa tehtävän jollekin papilleen (toki vihittävien mahdollisen toiveen huomioon ottaen). Erityinen toive papista (tai mahdollinen pyyntö suoraan papille) perustuu pyytäjän ja papin väliseen erityiseen yhteyteen ja luottamukseen. Tällaista ei ymmärtääkseni ole tilanteessa, jossa pappi on vastahakoinen.

Minä toivon, että yksikään homopari ei alennu vaatimaan "homovastaiselta papilta" vihkimistä, puhumattakaan, että tekisi siitä numeroa. Mielestäni sellainen ei ole lainkaan oikea tapa yrittää edistää asioita, vaan ainoastaan hyvin, hyvin kusipäistä käytöstä. Oikea tapa evlut-seurakunnan jäseneltä on haastaa instituutiota, ei saattaa yksittäisiä ihmisiä vaikeaan tilanteeseen.
  smo • 04.10.2017 13:46
ONPA TODELLA PÖYRISTYTTÄVÄÄ, ETTÄ RANNELIIKE.NETIN PÄÄTOIMITTAJA HAUKKUU JOTAIN SIVUSTON AKTIIVILUKIJAA KUSIPÄÄKSI!!!

KÄYTÄT KUSIPÄÄ-TERMIÄ TOIMINTAAN VIITATEN, MUTTA KOSKA MINÄ AIEMMASSA KOMMENTISSANI OLEN SELLAISTA TOIMINTAA EHDOTTANUT, NIIN TARKOITAT KUSIPÄÄLLÄ JUURI MINUA!

EN OLE SUORALTA KÄDELTÄ VARMA TÄYTTYYKÖ KUNNIANLOUKKAUKSEN KRITEETIT, KOSKA KOMMENTOIMME NIMIMERKKIEN KAUTTA, MUTTA OTAN ASIASTA TAKUULLA SELVÄÄ. JOKA TAPAUKSESSA TODELLA ALA-ARVOISTA KIELENKÄYTTÖÄ JA KÄYTTÄYTYMISTÄ PÄÄTOIMITTAJALTA!!!
  pekka.punavuori • 04.10.2017 21:47
Totesin kuvatunlaisen käytöksen olevan mielestäni kusipäistä toimintaa. On sitten kunkin asia miettiä toimiiko kuvatulla tavalla vai ei. Mutta älä huoli, kunniasi ei olisi tullut loukatuksi, vaikka nimimerkin asemesta esillä olisivat oikeat nimemme (minun nimeni näkyy kun klikkaa nimimerkkiä).
  smo • 04.10.2017 22:02
Ja vielä... pappi ei avioliittoon vihkiessään siunaa paria, vaan pyytää liitolle siunausta uskonsa ja vihittävien uskon perusteella Jumalalta. Minusta olisi aivan kummallista ja motiiveiltaan hyvin kyseenalaista, jos joku nimenomaisesti vaatisi vastentahtoisesti asennoituvaa pappia tällaiseen. Miten vihittävät uskovat voisivat luottaa vastentahtoisen papin siunauspyynnön rehellisyyteen? Samaa sukupuolta olevia pareja vihkimään valmiit papit taas ovat mukana koko sydämellään, jolloin uskonnollisesta näkökulmasta pyyntö siunaukselle on ainakin lähtenyt liturgioita kokonaisempana toivottuun osoitteeseen. Meille ei-uskoville on siviilivihkiminen, johon ei liity uskonnollista ulottuvuutta.
  smo • 05.10.2017 08:05
SELITYSTÄ SELITYKSEN JÄLKEENKIN.....

EIKÖ OMAN EGON PÖNKITTÄMISEN JA BESSERWISSERIYDEN SIJASTA OLISI OLLUT YKSINKERTAISINTA JA HELPOINTA VAIN PAHOITELLA HUONOA SANAVALINTAA JA MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMAANSA MIELIPAHAA. "hyvin, hyvin kusipäistä käytöstä" ON MINKÄ TAHANSA MEDIAN PÄÄTOIMITTAJALTA ALA-ARVOISTA KIELENKÄYTTÖÄ! OMAN ERIÄVÄN MIELIPITEEN OLISI VOINUT SANOA PALJON ASIALLISEMMINKIN!
  pekka.punavuori • 05.10.2017 12:14
Olisin voinut kirjoittaa toki sanatolkulla kaunokielisempää paheksuntaani, mutta hivenen alatyylinen puhekielinen ilmaus "kusipäisestä käytöksestä" kiteyttää asian kaikkine hienoimpine vivahteineen. Ytimekäs sanavalinta oli mielestäni oiva kuvaamaan esitetyn kaltaista käytöstä. Mahdollisesti aiheutunut mielipaha toivottavasti herättää vähän miettimään sitä, miten kehoittaakaan kohtelemaan lähimmäistään - vaikka tuo lähimmäinen sattuisikin olemaan konservatiivinen pappi.
  smo • 05.10.2017 12:32
Jos joku ehdotuksestani innostuisi ja tekisi kohtaamastaan tasa-arvorikoksesta ilmoituksen, ei kohteeksi joutuneen papin takia tarvitse epätoivoon vaipua ja harakiriä tehdä. Hän takuuvarmasti saisi avukseen ja tuekseen lukuisia kirkon tahoja, jotka haluavat varmistaa, että asian ratkaisu ei jää huonoista resursseista kiinni. Toisin kuin nyt 'sateenkaaripapit' ilmeisesti yksinäisinä susina itseään puolustavat.

Ja hyvän asian edistäminen yhden henkilön koettelemuksen kautta on kirkon piirissä tuttua. Kuolihan Jeesuskin ristillä ihmiskunnan syntien takia. Ehkä yksi pappi voidaan tämän tasa-arvoasian takia uhrata (=käymään oikeusprosessi läpi; pappina hän voi senkin jälkeen jatkaa). Lisäksi jesuiittojen ja laajemminkin kirkon piirissä ristiretkineen kaikkineen on vuosisatoja ollut periaate, jossa toiminnan päämäärä pyhittää keinot sen saavuttamiseen...
  pekka.punavuori • 06.10.2017 12:22
Ei siis varmaankaan epätoivoon tarvitsisikaan vaipua, ainakaan seurausten pelossa. Mutta se ei nyt ole asian ydin. Ydin on se, että minusta olisi törkeän huonoa (l. kusipäistä) käytöstä ehdoin tahdoin järjestää tällainen pappi uhraamaan aikaansa/voimaansa oikeuskäsittelyyn.

Itse arvioin, että yksittäiselle evlut-kirkon papille ei ole löydettävissä lakiin perustuvaa velvollisuutta suostua avioliittoon vihkimiseen jonkun pyynnön perusteella, vaan työnantajansa (seurakuntansa) antaessa sellaisen työn esimiehensä kautta tehtäväksi.

Lisäksi tällaisella (kusipäistä käytöstä edustavalla) toiminnalla aiheutettaisiin hallaa hlbtiq+ -vähemmistöihin kuuluvien hyväksynnän lisääntymiselle.
  smo • 06.10.2017 13:34
Olemme asiasta selvästi eri mieltä ja sillä hyvä.

Mutta edelleen minun on vaikea kuvitella, että esim. Hesarin päätoimittaja missään tilanteesa kommentoisi kenenkään ehdottamaa toimintaa 'kusipäiseksi'. Luonnollisesti päätoimittajien välillä on tasoeroja...
  pekka.punavuori • 06.10.2017 14:25
Jos käräjille kirkolliseen vihkimiseen liittyvän syrjinnän vuoksi halutaan, niin ei-kusipäinen vaihtoehto on se, että marssii jomman-kumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon ja pyytää avioliiton esteiden tutkintaa.

Siitä lähtevät sitten rattaat hyrräämään, jos ei tökkää jo tuohon. Periaatteessa ei mielestäni voi tökätä, koska kyse ei ole kirkollisesta toimituksesta.

Onko joku hankkinut esteettömystodistuksen seurakunnasta?

Jos tuo sujuu menestyksekkäästi, niin esteettömyystodistuksen pitäisi tulla tupsahtaa viikon päästä avioliittoon aikoville - mikäli avioliitolle ei ole lain määräämiä esteitä. Ymmärtääkseni tuota todistusta voi käyttää yhtäläisesti maistraatissa sen neljän kuukauden aikana, minkä todistus on voimassa.

* Jos kirkkoherranvirasto kieltäytyy esteiden tutkinnasta ja/tai antamasta esteettömyystodistusta kihlaparin sukupuoliin vedoten, niin asiasta voinee tehdä tutkintapyynnön.

Jos haluaa avioitua papin vihkimänä, niin todistus otetaan mukaan vihkikeskusteluun ja/tai todistus annetaan vihkijälle. Sitten olisikin jo vihkimisen vuoro. Joku asian kanssa sinut oleva pappi voi hoitaa vihkimisen "muitta mutkitta" ja kantaa sitten vastuunsa asiasta kirkkoon nähden. Vaihtoehtoisesti seurakuntaa voi pyytää osoittamaan papin hoitamaan vihkiminen.

* Jos seurakunta ei suostu, niin seurakunnan toiminnasta voinee tehdä tutkintapyynnön. Heillä on käytännön vastuu. Seurakunta on "alin" taho, jolla on vastuu. Ei yksittäinen pappi, joka tappelee tarvittaessa työnantajansa (seurakunnan) kanssa.


Jonkinlaisen toiminnan kusipäisyys ei muutu siitä, sanoiko sen Hesarin päätoimittaja taikka minä. Jokainen voi välttää kusipäistä toimintaa. Jos käyttämäni ilmaisukeino tuntui kusipäiseltä, niin se oli kyllä tarkoituksenikin.
  smo • 06.10.2017 14:29
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy