ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


Palveluoppaassa mukana
Pieni Taivas Tilitoimisto
Tilitoimisto niin pienille kuin keskisuurillekin yrityksille.

Uutiset viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Uutiset viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.
Uutiset voit tilata myös RSS-syötteenä.

Eduskunnan hylkäämä Aito avioliitto -aloite toisessa käsittelyssä

Sami Mollgren • 21.02.2017 20:10 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Eduskunta käsitteli tiistaina Aito avioliitto -kansalaisaloitetta toisessa käsittelyssä. Eduskunnan perjantaina hylkäämään aloitteeseen liittyen esitettiin kahta pontta eduskunnan hyväksyttäväksi.

Noin puolitoista tuntia kestäneessä keskustelussa käytettiin nelisenkymmentä puheenvuoroa.

Päivi Räsänen (kd) teki lausumaesityksen siitä, että adoptiolakiin kirjattaisiin oikeus vaikuttaa adoption annettavan lapsen sijoitukseen.

Lausumaesitys: "eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joka turvaa adoptioon luovuttavien tahojen oikeuden vaikuttaa lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan"

Antero Laukkanen (kd) puolestaan teki esityksen siitä, että avioliittolakiin lisättäisiin kohta, jonka mukaan avioliittoon vihkivän on noudatettava uskonnollisen yhteisönsä kantaa.

Lausumaesitys: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, edellyttääkö voimaantuleva avioliittolain sääntely lainsäädännön täsmentämistä, jotta kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta voidaan turvata"

Paavo Arhinmäki totesi, että kirkollinen avioliitton vihkiminen on kirkon oma ja itsenäinen päätös, eikä sitä päätöstä tehdä eduskunnassa. Stefan Wallin (rkp) totesi, että jos kirkko itse kokee, että jokin osa kirkollislaista vaatii tarkastelua tai muutosta, niin kirkko on aina itse se aloitteellinen osapuoli. Myös Mikko Kärnä (kesk) katsoi, että avioliittoasiaa käsitellään eduskunnassa maallisesta näkökulmasta. Myös Joona Räsänen (sd) totesi, että “pidetään politiikka ja uskonto erossa toisistaan ja kirkko tehköön sitten ne päätökset, mitä kirkko haluaa tehdä”. Peter Östman (kd) puolestaan katsoi, että avioliittolaissa oleva “aukko” pitää tukkia, jotta ei aiheuteta ristiriitatilanteita jossain kirkkokunnassa tai uskonnollisessa yhdistyksessä.

Eduskuntakeskustelussa esillä oli myös lapsivaikutusarvio tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyen, jonka monet avioliittolain uudistusta vastustavista katsovat jätetyn tekemättä. Kari Tolvanen kuitenkin totesi, että lapsivaikutuksia selvitetyn.

- Sillä nimellä sitä ei tehty, mutta viime vaalikaudella, kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa ja itsekin siellä jäsenenä olin, kyllä me kuulimme 60 asiantuntijaa, ja siellä oli muun muassa lastenpsykiatreja ja monia muita asiantuntijoita, Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja niin edespäin. Heiltä tätä lasten asemaa selvitettiin, ja se oli vahvasti puolesta ja vastaan sen ideologian mukaan, mitä he edustivat. Että en oikein usko, että tämä lapsivaikutusten arviointi mikään taikasana olisi ollut. Se on tehty, mutta ei tällä nimellä, totesi Tolvanen.

Mika Niikko puolestaan tarttui Arhinmäen esittämään huomioon siitä, että enemmistö suomalaisista tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Niikko kyseenalaisti asian vetoamalla Ajatuspajan TNS:llä teettämän mielipidetiedustelun tuloksiin, jonka kysymyksenasettelua pidettiin yleisesti erokoisena.

Puheenvuoroja käyttivät myös Sari Essayah (kd), Laura Huhtasaari (ps), Hannu Hoskonen (kesk), Sari Tanus (kd), Lea Mäkipää (ps), Markus Lohi ja Sami Savio (ps).

Ponsista äänestetään keskiviikkona kello 16 alkavassa täysistunnossa.

Eduskunta asettui perjantaina ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa äänin 120-48 tukemaan lakivaliokunnan tekemää Aito avioliitto -aloitteen hylkäävää esitystä. Tyhjiä oli 2 ja poissa 29. Aito avioliitto -kansalaisaloitteella pyrittiin estämään sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva avioliittolain muutos astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017.


» Jutun oma sivu
Brittiläinen menestynyt kilpakuljettaja Danny Watts kertoi homoseksuaalisuudestaan

Sami Mollgren • 21.02.2017 08:12 UUTISET: URHEILU
Le Mansin 24 tunnin kilpailussa kaksi luokkavoittoa saanut brittikuljettaja Danny Watts kertoo Motorsports-lehden haastattelussa olevansa homo.

Asiassa kertoi Suomessa ensin Suomif1.com.

Watts kertoo, ettei voinut enää piilotella asiaa. Ainakin toistaiseksi Watts on keskeyttänyt kilpailemisensa, ja hän toimii valmentajana. Hän kertoo, ettei voinut ajatellakaan kaapistatuloa aktiiviuransa aikana, sillä hän on kokenut autourheilun piirissä asenteiden olevan ahdasmielisiä.

Aluksi hän kertoi seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan perheenjäsenilleen ja lähimmille ystävilleen, joille asia tuli yllätyksenä. Hän kertoo kuitenkin saaneensa vahvaa tukea.

- Saavutin pisteen, jossa totesin, etten ole elämääni onnellinen. En nauttinut mistään. Mikä on paras ratkaisu? Tulla esiin asian kanssa, toteaa Watts.

- Ainkin voin mennä sänkyyn illalla joutumatta miettimään asiaa.

Asenteet huolettavat häntä yhä, ja se miten suhtautuminen mahdollisesti voi muuttua. Hän sanoo vatsaansa vääntävän ajatellessaan seuraavaa kertaansa jossain varikkoalueella.

Hän toivoo oman avoimuuteensa auttavan muita samassa tilanteessa olevia tulevaisuudessa.
» Jutun oma sivu
Tutkimus yhdistää samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden ja teinien itsemurhien määrän laskun

Sami Mollgren • 20.02.2017 22:30 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • ULKOMAAT
Yhdysvalloissa julkaistun tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden ja teini-ikäisten itsemurhayritysten määrän vähenemisen välillä on yhteys.

Jama Pediatrics -julkaisussa julkaistun tutkimuksen kohteena oli itsemurhayritysten määrän muutokset 47 USA:n osavaltiossa, joista 32:ssa oli vuoden 2015 alkuun mennessä sallittu samaa sukupuolta olevien avioliitot. Aineistona oli noin 763 000 lukiolaisen tiedot vuosien 1999 ja 2015 väliltä.

Niissä osavaltioissa, joissa sallittiin samaa sukupuolta olevien avioliitot, vähenivät nuorten itsemurhayritykset lakimuutoksen jälkeen kaikkiaan seitsemällä prosenttia. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohdalla laskun suuruus oli 14 prosenttia. Muutosta ei tapahtunut niissä osavaltioissa, joissa lakimuutosta ei ollut tehty.

Itsemurha on 15-24-vuotiaiden toiseksi yleisin kuoleman syy. Tutkimuksessa selvisi, että ennen yhdenvertaisen avioliitto-oikeuden hyväksymistä kaikista nuorista 8,6 prosenttia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista 28,5 prosenttia oli yrittänyt surmata itsensä.

Vaikka tutkimus ei anna suoranaisia vastauksia asioiden yhteydestä, arvioi tutkija Julia Raifman Johns Hopkins -yliopistosta itsemurhayritysten vähenemisen syyksi yhdenveroisten oikeuksien saamisen antaman mahdollisuuden suhtautua toiveikkaammin tulevaisuuteen, samoin ympäristön asenteet ovat saattaneet muuttua näitä nuoria kohtaan myönteisemmäksi. Hän muistuttaa kuitenkin, että muutos voi tapahtua toiseenkin suuntaan, jos vähemmistöihin kuuluvien asemaan tehdään heikennyksiä.


» Jutun oma sivu
Toukokuun kirkolliskokous saa aloitteen samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä

Sami Mollgren • 20.02.2017 12:08 • 6 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Turun tuomiokirkko
Toukokuussa kokoontuva evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen aloitteen, jossa esitetään kirkollista avioliittoon vihkimistä myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Yksittäiselle papille jäisi oikeus kieltäytyä toimituksesta, jos se on vastoin tämän omaa avioliittokäsitystä.

Aloitteen takana on 15 kirkolliskokousedustajaa Oulun, Lapuan, Kuopion, Tampereen, Mikkelin ja Porvoon hiippakunnista.

Aloitetta ovat valmistelleet Jukka Hautala (Ylivieska), Markku Orsila (Seinäjoki), Aulikki Mäkinen (Kuopio), Olli-Pekka Silfverhuth (Pirkkala), Marjatta Pulkkinen (Kiuruvesi), Jukka Harvala (Ylivieska), Maria Kaisa Aula (Viitasaari), Tiina Reinikainen (Joensuu), Mirjami Mäntymaa (Lapua), Rolf Steffansson (Porvoo), Elina Karttunen (Tampere), Juha Tanska (Hamina), Åsa A. Westerlund (Raasepori), Kari Aakula (Orivesi) ja Bo-Göran Åstrand (Pietarsaari). Osa allekirjoittaneista on pappis- ja osa maallikkoedustajia. Muutkin kirkolliskokousedustajat voivat allekirjoittaa aloitteen 15. maaliskuuta mennessä.

Läpi mennäkseen kolmen neljäsosan kirkolliskokousedustajista pitäisi hyväksyä aloite. Edustajia on yhteensä 109.

Tällä hetkellä evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole kirkolliskokouksen päätöstä myöskään avioliittoon vihkimisen rajaamisesta vain naisen ja miehen välille. Asiaan ole myöskään olemassa yksiselitteistä lainsäädännöstä johdettavaa kantaa.

Kirkolliskokous kokoontuu keväistuntoonsa Turussa 2. toukokuuta.

Aloitteen tekijöiden tiedotteessa todetaan, että samankaltainen käytäntö on otettu äskettäin käyttöön Norjan luterilaisessa kirkossa. Suomen luterilaisessa kirkossa aloite on ensimmäinen, jossa esitetään avioliittoon vihkimisen laajentamista koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Deutsche Oper Berliinissä: Edward II:n esityksessä homosuudelmia enemmän kuin koskaan ennen

vaeltaja2006 • 20.02.2017 11:39 • 1 kommentti. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI

B.Z-lehti kertoi eilen ensi-illasta. Lehden kuvassa Coventryn piispa on kerännyt ympärilleen homojen vastustajat, joilla on mm. Aito Avioliitto -ryhmän tunnuksia, ilmapalloja ja julisteita.
Berliinin Deutsche Operassa oli sunnuntai-iltana Edward II:n ensi-ilta. Iltapäivälehti B.Z yritti laskea homosuudelmat: ennätysmäärä homoa. Koskaan ennen ei ole siinä oopperatalossa nähty niin paljon miesten suudelmia. (So schwul war die Deutsche Oper noch nie! Näin homo ei Deutsche Oper ole ollut koskaan ennen).

Edward II kertoo tarinan englantilaisesta kuninkaasta, homosta. Ollaan 1300-luvulla. Hän oli naimisissa ranskalaisen Isabella kanssa, mutta oli rakastunut nuoruudenystäväänsä Piers Gavestoniin. Avioliitto särkyi ja hovi kapinoi. ”Sodomistikuningas” surmattiin julmasti hehkuvalla raudalla. Wikipedia kertoo kuninkaan kohtalon.

Oopperan on ohjannut Christof Loy. Hänen aviomiehensä Thomas Jonigk on kirjoittanut libreton. Päähenkilöä Edward II:ta esittää heteromies, baritoni Michael Nagy. Hän naurahtaa B-Z:n uteluun: ”Toivon, ettei sillä ole merkitystä”. Samaa mieltä on vastanäyttelijä Ladislav Elgr, joka elää homo-kolmoissuhteessa: ”Kyse on rakkaudesta, yhdentekevää homo- vai heterorakkautta”.

On kuitenkin niin, että yhä yleisön joukosta kuuluu naurua, kun kaksi miestä suutelee.


Säveltäjä on Andrea Lorenzo Scartazzini. Se on hänen kolmas oopperansa. Tämä aihe oli häntä koskettanut jo 1991, kun Jerek Jarmanin elokuva Edward II:sta tuli elokuvateattereihin. Hän itse oli silloin keskellä kaapista-tulon myrskyä. Pääosan esittäjä Michael Nagy kuvaa musiikkia ”sielunmaisemien repeilynä”. Se ei ole Verdin tai Mozartin musiikkia. Musiikki on täynnä erilaisia sointivärejä, syntyy expressionistisia kuvia. On epätavallisia syntetisaattoriääniä, dolby-surround-efektejä, nauhoitettuja lauluääniä. Näyttämökuva vaihtelee groteskista surmaamisesta drag-esityksiin.

Berliiniläisen Info-radion uutisjutussa kuullaan näyttämön musiikillisia ääniä:
www.inforadio.de

Applodit kestivät yli 10 minuuttia nmz-lehden mukaan.
- - - - -

Suomessa Kansallisooppera ei ole päässyt yhtä pitkälle yhdenvertaisuusasioissa. Homo- tai lesbosuudelmia ei oopperan lavalla ole nähty. Asia tarkistettiin Kansallisoopperasta. Baletissa on nähty ”vihjailevia” suhteita.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Taidekoti Kirpilän queer-opastukseen yleisöryntäys

vaeltaja2006 • 20.02.2017 08:23 UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA
Taidekoti Kirpilässä järjestettiin sunnuntai-iltapäivänä ensimmäinen queer-opastus. Ainakin 100 kiinnostunutta ahtautui kuulemaan uudenlaisia asioita Juhani Kirpilästä ja hänen keräämästään taidekokoelmasta. Lisää queer-opastuksia tulee kevään aikana.


Mikä on queer-opastus? Sitä on kyselty aika paljon. Queer-opastuksella katsellaan taideteoksia, jotka normien mukaan esittävät jotain perinteisesti arvokkaana, luonnollisena ja ihanteellisena pidettyä, mutta nyt uusin silmin asiat voidaan nähdä toisin. Taideteoksista voidaan olla eri mieltä ja keskustella siitä, miten eri ihmiset niitä tulkitsevat. Kirpilän taidekodin queer-opastukset syntyivät Suomi 100 - sateenkaaren väreissä -vuoden ohjelmiston osana.Vanhemmat homomiehet muistavat mainiosti Juhani Kirpilän ja hänen kumppaninsa. He muuttivat 1970-luvun lopulla Pohjoiselle Hesperiankadulle ns. lääkärien taloon ja laajensivat ylimmän kerroksen asuntonsa liittämällä siihen ostamansa viereisen asunnon. Tilaa tuli yli 300 neliötä. Kun hevoskastanjat Hesperian puistossa kukkivat, järjestettiin Kirpilän kotona suuret kastanjajuhlat. Niille, jotka juhliin pääsivät, juhlat olivat ”legendaariset”. Juhani Kirpilä oli kookas mies, joka nautti ruuasta ja vyötärön ympärysmitta kasvoi. Hän sairastui 48-vuotiaana ja kuoli 56-vuotiaana vuonna 1988. Koti ja taideaarteet siirtyivät Kulttuurirahastolle.

Kirpilän yksityisyydestä pitkään vaiettiin, vaikka monet tiesivät asioiden ”todellisen” laadun. Vielä 2000-luvulla, kun järjestettiin ensimmäisiä historiallisia pridekävelyitä, kuului pohdintoja siitä, että Helsingissäkin on näytteillä koti, jonka taustasta olisi mukava tietää. Jotkut iäkkäät Kirpilän tunteneet homomiehet loukkaantuivat, kun alettiin puhua avoimesti Kirpilän yksityisyydestä. ”Kunnianloukkaus, kunnianloukkaus”, oli kommenttina. Nyt aika on muuttunut. Kaikesta saa puhua myös taiteen puolella.Juhani Kirpilän taidekokoelmaan kuuluu noin 700 teosta. Niistä puolet on näytteillä yleisölle. Kirpilän aikana kaikki 700 oli esillä. Kirpilä pystyi keräämään taidetta perintörahoillaan ja taitavalla sijoittamisella. Taiteen lisäksi hän matkusteli paljon. Juhani Kirpilästä ja taidekodista tehty video antaa hyvän kokonaiskuvan taidekokoelmasta, mutta queer-näkökulmaa siitä ei löydy.


Taidekoti Kirpilässä järjestetään kaikenlaista kulttuuriohjelmaa, mm. konsertteja. Flyygelin vierellä on yksi keskustelua herättänyt taideteos, alaston nuori mies, jonka "huhutaan"olleen taiteilijan, Magnus Enckellin autonkuljettaja. Autoa ei ollut. Rennosti eteen heitetty pyyhe peittää vain hieman.
Museonjohtaja Johanna Ruohonen toivotti tervetulleeksi ja lupasi lisää queer-opastuksia,

» Jutun oma sivu
Tansaniassa uhataan julkistaa verkossa seksiä myyvät homoseksuaalit

Sami Mollgren • 19.02.2017 10:12 • 6 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Tansanian apulaisterveysministeri Hamisi Kigwangalla on uhkasi lauantaina julkaista listan homoseksuaaleista, jotka myyvät seksiä verkossa. Hän on kertonut hallituksen suunnitelmasta murtaa homoseksuaalien "rikollisjärjestö".

- Aion julkaista listan kehoaan myyvistä homoista netissä, kirjoitti Kigwangalla Twitterissä.

- Kampanjaa vitsinä pitävät ovat väärässä. Hallituksella on pitkät kädet ja se aikoo pidättää kaikki syylliset kaikessa hiljaisuudessa.

- Pidätyksen jälkeen he auttavat meitä löytämään loput.

Miesten väliset seksuaalisuhteet ovat Tansaniassa lailla kiellettyjä, ja niistä voidaan rankaista jopa elinkautisella vankeustuomiolla. Naisten välisiä suhteita ei ole kielletty.

Terveysministeri Ummy Mwalimu kertoo, että lähes 40 yksityistä aids-klinikkaa on suljettu, koska niiden on katsottu "edistävän" homoseksuaalisuutta.

Tansania on muutenkin heikentänyt seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asemaa viime aikoina useilla eri tavoilla. Esimerkiksi liukuvoiteiden maahantuonti ja myynti on kielletty.

Syksyllä 2016 hallitus uhkasi kieltää hlbti-myönteiset kansalaisjärjestöt, koska ne ovat tansanialaiselle kulttuurille haitallisia.

Kesällä 2016 puolestaan Dar es Salaamin kaupungin komissaari Paul Makonda ilmoitti pidättävänsä avoimesti homona sosiaalisessa mediassa esiintyvät ja tällaisia henkilöitä seuraavat. Hän myös määräsi poliisin tekemään ratsioita yökerhoihin. Tämä johti kymmenien ihmisten pidätykseen ja peräaukkotutkimusten tekemiseen pidätetyille seksuaalisen suuntautuneisuuden selvittämiseksi.

Tällä hetkellä 54 Afrikan maasta 38 kieltää homoseksuaaliset suhteet. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan miesten välisistä seksuaalisuuteista voidaan Mauritaniassa, Somaliassa ja Sudanissa tuomita kuolemaan.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Hollanti: Tasapainoisen ulkokuoren alla kuohuu jo - vaalit maaliskuussa

vaeltaja2006 • 18.02.2017 11:56 • 8 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Hollannissa pidetään parlamenttivaalit maaliskuun 15. päivänä 2017. Onko seurauksena NEXIT eli ulos EU-alueesta? Maahanmuuttajakysymys hiertää. Kaikki hlbti-ihmiset eivät tunne oloaan turvalliseksi, ja äänestävät maahanmuuttovastaisia ehdokkaita.

Viime vaalien jälkeen maata on johtanut keskusta-oikeistolainen Mark Rutte. Taloudellisesti on mennyt aika hyvin, vaikka koko ajan on pitänyt säästää. Maassa asuu 17 miljoonaa ihmistä, ja Euroopan kartalla Hollanti on Saksalle tärkeä EU-liittolainen. Viime syksyn budjettineuvotteluissa keskusta-oikeiston ja sosialidemokraattien yhteistyöhallitus ilmoitti, että taloudellisesti ollaan vakaalla pohjalla. Velka vähenee ja työttömyys pysyy jotakuinkin kurissa (5,7%).

Joitakin varjoja onnelasta löytyy: esim. kotitaloudet ovat pahasti velkaantuneita, pahimmin koko Euroopassa. Ollaan pankkien panttivankeina. Nuoret tekevät pääasiassa pätkätöitä ja pysyviä työsuhteita on vaikea löytää. Yli 45-vuotiaat kärsivät työttömyydestä. Kukaan ei halua työllistää vanhenevia. Kansakunta vanhenee ja eläkeikä kohoaa ja sairausvakuutus korvaa entistä vähemmän. Samaan aikaan on maksettu suuria summia Kreikan pelastamiseen, vaikka vuonna 2012 luvattiin: ei senttiäkään Kreikalle. Se aiheuttaa vihaa valtiota kohtaan.


Runsas maahanmuutto on kiristänyt yhteiskunnallisia suhteita. Maa on jakautunut. EU-vastaisuus on vahvasti lisääntynyt ja se näkyy gallupeissa. Tunnetuin EU-vastustaja on vaaleatukkainen Geert Wilders. Hän mielellään toisi maahan EU-kansanäänestyksen. Voisi käydä samalla tavoin kuin Brittein saarilla: ulos EUsta. Uudenlaista taustatukea tulee Trumpin Amerikasta. Hiljainen enemmistö voisi ratkaista Hollannin suunnan.Euroopan uusi oikeisto

Jotkut eurooppalaiset ”uuden oikeiston” puolueet ovat tehneet pesäeron uusnatseihin, skinheadeihin ja homofobeihin. He puolustavat entisen vasemmiston tavoin hyvinvointivaltiota ja sosiaalitukia, mutta uutta on, että he näkevät vapaan maahanmuuton uhkana hyvinvoinnille. Uusi oikeisto ottaa itselleen kunnian homojen, naisten ja juutalaisten suojelemisesta ”muslimi-maahantunkeutujia” vastaan. Uusi oikeisto pitää itseään länsimaisen identiteetin puolustajana. Suomessakin on kuultu, että jotkut äärioikeistolaiset esiintyvät ”homojen suojelijoina” muslimeja vastaan. Ns. ”vanhat puolueet” ovat hyvin hitaasti reagoineet uuden oikeiston haasteisiin. Ilmassa on jo vaatimuksia rajojen valvomisesta ja pakolaisten käännyttämisestä ja ns. ”vanhat puolueet” ovat alkaneet miettiä, mitä pitäisi tehdä kannatuksen laskulle. On merkkejä ilmassa: osa kansalaisista läntisessä Euroopassa ei enää usko liberaaleihin ajatusmalleihin eikä ”liberaaliin eliittiin”. Brexit osoitti sen, samoin Trump Amerikassa.

Osa ns. ”vanhoista puolueista” on joutunut muuttamaan periaatteitaan, ja alkanut julistaa samantyyppistä maahanmuuttajavastaista ajattelutapaa. Siitä on tullut normaalia ajattelutapaa, ja se on rohkaissut monia ryhmiä äänestämään ”uutta oikeistoa”. Osa nuorista, homoista, feministeistä ja entisistä työväenpuolueiden äänestäjistä on vaihtanut uuden oikeiston puolelle.Homot uudessa oikeistossa

Hollannissa 2000-luvun alussa nousi suureen suosioon Pim Fortuyn, mahtipontinen ja kapinallinen uuden aallon poliitikko, joka oli myös homo ja alunperin vasemmistolainen. Hänet ammuttiin vuonna 2002. Ampuja ei ollut maahanmuuttaja vaan ns. eläinaktivisti, mutta ampuja perusteli tekoaan sillä, että Pim Fortuin käytti muslimeja syntipukkeina. Pim Fortuinin puolue (”lista”) sai viikkoa myöhemmin vaaleissa valtavan voiton, 17% äänistä.

Pim Fortuin aloitti kauden, jolloin Eurooppaan alkoi ilmestyä ”uuden oikeiston” poliitikkoja. Hollannissa he eivät olleet mitään uskonnollisia konservatiiveja, kuten nyt Trumpin kannattajat USAssa. Hollannissa ei ollut vahvaa uskonnollista äärikonservatiivisuutta, mutta oli vahva homoliike ja feministiliike ja paljon juutalaisia. Samaan aikaan, kun korostettiin Hollannin suvaitsevaisuutta ja hienoja pride-paraateja, samaan aikaan alkoi levitä vahva maahanmuuttajavastaisuus.

Hollantilaiset homot alkoivat hiljalleen huomata 2000-luvun alkuvuosina, että heidän turvallisuutensa alkoi heikentyä, kun nuoret maahanmuuttajat tulivat teini-ikään. Oli hauskaa käydä hulinoimassa homojen suosimilla alueilla. Homoturisti tuskin huomasi näitä välikohtauksia, mutta maassa asuvat kertoivat rauhattomuudesta.

Hollannin tilannetta pahensi vuoden 2004 poliittinen murha. Elokuvaohjaaja Theo van Gogh surmattiin kadulle. Hollantilais-marokkolainen mies ampui van Goghin. Surmatun rintaan oli puukolla työnnetty kirje tunnetulle islam-kriitikolle.

Tältä pohjalta lähti liikkeelle nykyinen ”uuden oikeiston” edustaja Geert Wilders. Wildersin kerrottiin olevan 24 tuntia vuorokaudessa poliisivartiossa sen jälkeen, kun elokuvaohjaaja Theo van Gogh surmattiin vuonna 2004. Surmaaja vapautui vuonna 2014.

Wilders julisti viime elokuussa, että hän haluaa sulkea rajat muslimisiirtolaisilta ja kieltää moskeijat. Hänen puolueensa on ”Vapauspuolue”, PVV. Pääkohta puolueohjelmassa on: Hollanti on vapautettava islamista. Sanaton viesti on: Hollanti on palautettava hollantilaisille. Ympäri Hollantia kansalaisten oma toiminta pakolaisia vastaan on lisääntynyt. Pakolaiskeskuksia ei ole haluttu omaan kaupunkiin tai kaupunginosaan. Kun lokakuussa 2016 pakolaisasioista vastaavan ministerin varamies saapui pieneen kylään koillis-Hollannissa, vihaiset kyläläiset sulkivat tiet ja hakkasivat auton lommoille.

Nyt, kun päivittäin puhutaan terroristeista ja radikalisoituneista nuorista muslimeista, monet entiset vasemmistomieliset alkavat tuntea epävarmuutta. Homot ja feministit voittivat oman vapaustaistelunsa jo 1970-luvulla, mutta nyt on edessä uusi uhka. Mieli on alkanut katkeroitua siitä, että ensin maahanmuuttajat otettiin iloisina vastaan, ja nyt on jouduttu keskelle terroriuhkaa. Kun maahanmuuttajia otettiin, tarkoitus oli hyvä, mutta nyt maahan tulleet ovatkin uhkana.

Homot ja lesbot uskovat laajasti, että muslimit ovat uhkana heille. Muunlaiset ajatukset eivät enää mahdu heidän päähänsä. Vuonna 2009 Amsterdamin Priden avaajana oli marokkolaissyntyinen Slotervaartin kaupunginosan pormestari ja sosdem-poliitikko Ahmed Marcouch. Läheskään kaikki eivät sitä hyväksyneet. He pitivät islaminuskoista osana ”muslimi-ongelmaa”, liberaalin elämänmenon vastustajana ja epä-hollantilaisena. Pormestari itse kertoi, että hänen kaupunginosassaan Slotervaartissa homoihin kohdistuneet välivaltaisuudet ovat lisääntyneet ja väkivaltaa perustellaan uskonnolla. Siihen hän halusi parannusta. Slotervaartia yleisesti on pidetty ongelmakaupunginosana.

Hollannissa avoimesti homot pariskunnat ja juutalaiset tuntevat vahvaa pelkoa homovihamielisiä ja juutalaisvastaisia muslimeja kohtaan. Se on johtanut siihen, että ”uutta oikeistoa” äänestävät ihmiset, jotka aikaisemmin eivät voineet kuvitellakaan antavansa sille äänensä.

Sama ilmiö on nähtävissä Ranskassa. Saksalainen Bild-lehti kertoi toissapäivännä, 16.2.2017, että ”uuden oikeiston” Marine Le Pen suunnittelee homojen avioliiito-oikeuden lopettamista. Le Pen julkaisi juuri puolueohjelmansa kevään vaaleja varten. Siinä on 144 kohtaa, mukana homoavioliittojen lopettaminen. Siitä huolimatta on paljon homoäänestäjiä, jotka aikovat antaa äänensä hänen puolueelleen. Ranskan, Saksan ja Suomen ”uusoikeisto” on homovihamielistä, toisin kuin Hollannin Vapauspuolue.

Hollannissa sosdem-poliitikko Ahmed Marcouch sanoo, että entiset työväenpuolueet ovat kärsineet uudesta tilanteesta eniten. Mielipidemittaukset osoittavat, että vasemmistopuolue menettää yli puolet 36 paikastaan parlamentissa maaliskuun 15.päivän vaaleissa.


Tätä artikkelia varten on luettu Guardiania, Spiegeliä, Bildiä ja joitakin nettiartikkeleita. Päälähde on Guardian:
www.theguardian.com


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Eduskunta asettui tukemaan lakivaliokunnan Aito avioliitto -aloitteen hylkäävää esitystä

Sami Mollgren • 17.02.2017 13:08 • päivitetty: 17.02.2017 13:32 • 43 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Aito avioliitto -yhdistys keräsi nimiä myös Helsingin rautatieaseman katveessa (kuva: JuhaniV)
Eduskunta asettui ensimmäisessä käsittelyssä tukemaan lakivaliokunnan tekemää Aito avioliitto -aloitteen hylkäävää esitystä perjantaisessa täysistunnossa äänin 120-48. Tyhjiä oli 2 ja poissa 29.

Aloitetta tukeneen Aito avioliitto ry verkkosivuilla Pasi Turunen, toinen aloitteen vireillepanijoista, kirjoittaa, että "äänestyksen tulos eduskunnassa oli pettymys, vaan ei yllätys". Aloitteen vireillepanijoista toinen Jukka-Pekka Rahkonen puolestaan kertoo Lapin Kansalle, että "Taistelu vihervasemmistolaista arvoliberaaliutta vastaan jatkuu".

Eduskunta keskusteli aloitteesta torstaina neljän tunnin ajan.

Aito avioliitto -aloitteen hyväksymisen puolesta äänestivät kaikki kristillisdemokraatit ja kolmea lukuunottamatta perussuomalaisiset. Keskustalaisista selvä enemmistö äänesti aloitteen kumoamisen puolesta. Sekä sosiaalidemokraateista että kokoomuksesta kummastakin yksi edustaja tuki Aito avioliitto -aloitetta. vihreät, vasemmistoliitto ja rkp olivat kokonaisuudessaan Aito avioliitto -aloitteen kumoamisen kannalla.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteella pyrittiin kumoamaan loppuvuodesta 2014 hyväksytty ja 1. maaliskuuta 2017 voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki.

Aito avioliitto -aloite on toisessa käsittelyssä vielä tiistain 21.2. täysistunnossa. Eduskunnan verkkosivuilla kerrotaan, että kansanedustajilla on tiistain keskipäivään asti aikaa jättää asiaan liittyviä lausumaehdotuksia. Eduskunta äänestää mahdollisista lausumaehdotuksista keskiviikkona.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Eduskunta keskusteli Ns. Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta neljä tuntia

Sami Mollgren • 16.02.2017 21:36 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Eduskunta keskusteli torstai-iltana samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivan avioliittolain uudistuksen kumoamista vaativasta kansalaisaloitteesta usean tunnin ajan ensimmäisessä käsittelyssä.

Lakivaliokunta esittää Aito avioliitto -aloitteen hylkäämistä. Aloitteeseen liittyvässä vastalauseessa taas haluttaisiin ottaa käsittelyn pohjaksi Aito avioliitto -aloite.

Keskustelun jakolinjat olivat samat kuin aiemmissakin aihepiiriä käsittelevissä keskusteluissa.

Kumoamista vaativa aloite sai vahvimmin tukea kristillisdemokraateilta ja perussuomalaisilta. Myös muutama keskustalaiskansanedustaja ilmaisi halunsa kumota 1. maaliskuuta voimaan tulevan tasa-arvoisen avioliittolain, joskin keskustan suunnalta tuli myös tasa-arvoista avioliittolakia tukevia puheenvuoroja. Muiden puolueiden edustajat eivät olleet halukkaita kumoamaan tasa-arvoista avioliittolakia.

Myös puheenvuorojen sisältö vastasi aiempia keskusteluja. Esimerkiksi Joona Räsänen (sdp) lupasi tarjota jokaisesta uudesta argumentista kupillisen kahvia.

Viiden aikaan alkanut yleiskeskustelu päättyi hieman yhdeksän jälkeen, ja asian käsittely keskeytettiin. Käsittely jatkuu perjantaina äänestyksellä. Täysistunto on katsottavissa verkossa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Euroopan komissio vahvistaa: Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite suljettu

Sami Mollgren • 16.02.2017 20:46 • 5 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Euroopan komissio vahvistaa, että niin sanotun "Äiti, Isä & Lapset" -EU-kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyi joulukuussa.

Aloitteeseen ei saatu määräajassa kerättyä kylliksi allekirjoituksia.

Joulukuussa aloitteen taustavoimat ilmoittivat yksipuolisesti, että nimien keruuta aiotaan jatkaa 3. huhtikuuta 2017 asti. Jatkoaikaa perusteltiin sillä, että nimenkeruu päästiin aloittamaan neljä kuukautta myöhässä, koska asianmukaisen ja hyväksytyn järjestelmän luomisessa verkkoon allekirjoitusten keruuta varten oli haasteita.

Euroopan komissio toteaa, että kannatusilmoitusten keräämiseen on aikaa 12 kuukautta aloitteen rekisteröimisestä. Vuodessa on kerättävä vähintään miljoona allekirjoitusta ja lisäksi vähintään seitsemässä eri maassa nimiä maakohtainen vähimmäismäärä. Aloite rekisteröitiin 11. joulukuuta 2015, joten päättymispäivämäärä oli 11. joulukuuta 2016.

Komission edustaja kertoo ranneliike.netin lukijan saamassa kirjeessä, että kyseisen aloitteen nimenkeruuvaihe on päättynyt, kuten on ilmaistu EU-kansalaisaloitteiden virallisen luettelon verkkosivuilla - eikä jatkoajalle ole perusteita. Komissiosta kerrotaan, että kansalaisaloitteen vastuuhenkilöitä on myös informoitu nimienkeruuvaiheen päättymisestä.

Euroopan komission ilmoituksesta huolimatta aloitteen taustavoimat keräävät nimiä yhä: aloitteen kansainvälisellä verkkosivulla on 7. helmikuuta julkaistu tieto siitä, että nimiä on kerätty 600 000.

Suomessa aloitetta on edistänyt Aito avioliitto ry.

Aito avioliitto ry lupasi tiedottaa asiasta enemmän, kun aloitteen vastuuhenkilöihin kuuluvan kansalaistoimikunnan puheenjohtajan Edit Frivaldskyn marraskuun lopussa Euroopan komission edustajalle lähettämään kirjeeseen kampanjan jatkamista saadaan vastaus.

Toistaiseksi Aito avioliitto ei ole julkisesti tiedottanut nimenkeruun päättymisestä tai kerättyjen kannatusilmoitusten lopullisesta määrästä.

Sateenkaariperheet halutaan rajata perhemääritelmän ulkopuolelle

Citizens´ Committee -nimen alla toimiva ryhmittymä haluaa määritellä EU-tasolla avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi. Samalla vain tällaisen määritelmän mukaisen avioparin tai yksinhuoltajan vanhemmoima perhe tunnustettaisiin EU:n alueella perheeksi. Käytännössä aloitteen määritelmällä rajataan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle. Aloitteen taustavaikuttajat ovat valtaosaltaan konservatiivisia katolilaisia ja konservatiivisiin kristillisiin yhteisöihin kuuluvia. Tukijoina sillä on jonkin verran muitakin pääasiassa uskonnollis-konservatiivisia tahoja.

Aloitteen suomenkieliseksi nimeksi on annettu Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi, ja aihekuvaukseksi on määritelty “laaja-alaisesti sovellettava säädös, jossa määritellään avioliiton ja perheen merkitys EU:n lainsäädännössä: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja perhe perustuu avioliittoon ja/tai sukulaisuuteen”. Aloitteen päätavoitteeksi kerrotaan se, että “perheen” ja “avioliiton” käsitteelle annetaan EU:n laajuinen määritelmä, joka “on sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa”. Aloitteen kuvauksen mukaan “perheen” ja “avioliiton” käsitteisiin viitataan EU-lainsäädännössä, vaikka niiden määritelmä ei ole selkeä. Aloitetta edistävien mukaan nykytilanne aiheuttaa "jännitteitä".» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Lakivaliokunta kuuli Äitiyslaki-kansalaisaloitteen edustajia

Sami Mollgren • 16.02.2017 14:51 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Torstaina 16.2. aamupäivällä järjestettiin lakivaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta äitiyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Aloitteen tekijöitä edustivat Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Väestöliiton puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula, Suomen Amnestyn ihmisoikeustyön johtaja Pia Puu Oksanen, Seta ry:n pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Itse aloite on sisällöltään yhtäläinen oikeusministeriön syksyllä 2014 ja alkuvuodesta 2015 valmisteleman lakialoitteen kanssa. Esimerkiksi lapsivaikutusarvio on jo tehty lain valmistelun yhteydessä.

Puolitoistatuntisen kuulemistilaisuuden tallenne on katsottavissa eduskunnan verkkosivuilla.

Lain tavoitteena on parantaa lapsen juridista asemaa toiseen tosiasialliseen vanhempaan nähden. Äitiyslaki mahdollistaisi, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon.

Esitys äitiyslaista vastaa sisällöltään tämän vuoden alussa voimaan tullutta isyyslakia, ja alun perin äitiyslakikin oli suunniteltu astumaan voimaan yhtä aikaa isyyslain uudistuksen kanssa.

Kansalaisaloite äitiyslaiksi luovutettiin eduskunnan puhemiehelle perjantaina 9. syyskuuta. Kansalaisaloite äitiyslaiksi keräsi toukokuussa vaaditun määrän kannatusilmoituksia. Elokuussa Väestörekisterikeskus vahvisti hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määräksi 55 707 kappaletta. Aloitetta koskevassa lähetekeskustelussa eduskunnassa syyskuun 2016 lopussa käytettiin kiivaita puheenvuoroja.


» Jutun oma sivu
Selvitys: Suomessa korkeakouluopiskelijoista runsas kymmenen prosenttia ei-heteroita

Sami Mollgren • 15.02.2017 16:29 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • KOTIMAA
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön julkaiseman tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista runsas kymmenen prosenttia määrittelee seksuaaliseksi suuntautuneisuudekseen jonkin muun kuin heteron.

Vastaajista runsas kuusi prosenttia määritteli itsensä biseksuaaliksi. Biseksuaalisuus oli naisilla kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä; vastanneista naisista biseksuaaliksi itsensä määritteli 7,6 prosenttia ja miehistä 3,6 prosenttia. Yksi prosentti vastaajista (kolme prosenttia miespuolisista vastaajista) määritteli itsensä homoksi, vajaa prosentti vastaajista (1,3 prosenttia naispuolisista vastaajista) lesboksi. Vastaajista 1,6 prosenttia määritteli itsensä joksikin muuksi (miehistä puoli ja naisista 2,3 prosenttia). Heteroksi itsensä määritteli runsas 89 prosenttia vastaajista; miehistä 91,9 prosenttia ja naisista 87,8 prosenttia. Runsas prosentti vastaajista katsoi, ettei vaihtoehdoista mikään ole itseä kuvaava.

Raportissa todetaan myös, että seksuaalista kiihottumista tapahtui sekä naisilla että miehillä seksuaalista suuntautumista monipuolisemmin eri sukupuolien kanssa.

Vastaajien kuulumista sukupuolivähemmistöihin ei selvitetty.

Nyt viidettä kertaa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä sekä näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksessa oli mukana myös erityisteemoja: seksuaalinen suuntautuneisuuden lisäksi selvityksen kohteena olivat esimerkiksi kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset, istuminen, hyvinvointiin liittyvien mobiilisovellusten käyttö, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen sekä hampaiden narskuttelu.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat suomalaiset korkeakouluopiskelijat. Selvityksen otos kattoi 4,8 prosenttia kohderyhmän opiskelijoista. Otannassa oli ammattikorkeakouluista 5 004 ja yliopistoista 4 996 opiskelijaa. Kokonaisvastausprosentti oli 31.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydestä vuodesta 2000 lähtien. Vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016 on toteutettu valtakunnalliset opiskelijoiden terveystutkimukset, joiden kohteena ovat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat olleet myös ammattikorkeakouluopiskelijat.


» Jutun oma sivu
Kansanedustaja teki ministerille kirjallisen kysymyksen alaikäisen nimittämisestä Vuoden homoksi

Sami Mollgren • 15.02.2017 15:33 • 4 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Kansanedustaja Jari Ronkainen (ps), kuva: Eduskunta
Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen on tehnyt asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisen nimittämistä vuoden homoksi. Asianomaista ministeriä ei ole määritelty tarkemmin.

Helmikuun alussa 16-vuotias Tuure Boelius palkittiin gaygaalassa Vuoden homo -tunnustuksella.

- Järjestäjillä on pohtimisen paikka siinä, oliko tilaisuus ja ehdokkuus soveliaita alaikäiselle. Kyseessä oli kuitenkin iltajuhla, johon kuului alkoholin nauttimista ja viittauksia seksuaalisuuteen. Odotan ministerin vastausta siitä, toimittiinko tapauksessa lain hengessä ja hyvän maun puitteissa, katsoo Ronkainen.

Boeliuksen saaman Vuoden homo -tunnustuksen taustalla on se, että tämä julkaisisi syksyllä 2016 Youtubessa videon, jossa tämä kertoi avoimesti olevansa homo. Helsingin Sanomien tekemässä haastattelussa Boelius mainitsee yhdeksi Youtube-kanavansa tavoitteeksi muiden auttamisen. Boelius kertookin Helsingin Sanomien haastattelussa erityisen hyvältä tuntuvan, kun joku kertoo saaneensa apua ja rohkeutta tämän videosta.

Syksyllä Boelius valittiin nuoren Touko Laaksosen rooliin Turun kaupunginteatterin Tom of Finland -näytelmään. Näytelmä sai ensi-iltansa tammikuussa.

Boelius otti Helsingin Sanomien haastattelussa esiin sen, että suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on Suomessa yhä sokeaa.

- Ja on puhuttu seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun on "kilpailu jossa aikuiset äänestävät 16-vuotiasta vuoden homoksi." Mutta kun olen saanut palkinnon siksi, että olen omalla toiminnallani edistänyt suomalaista homokulttuuria, tarjonnut niin sanottua vertaistukea. Eikä niin, että olen joku "herkkupala" jonkun aikuisen mielestä, sanoi Boelius Helsingin Sanomille.

Ronkainen puolestaan kertoo julkaisemassaan tiedotteessa, ettei tuomitse videota tai sen tekijää, vaan kritisoi nimitystä, joka ei hänen mielestään täysin vastaa ehdokkuuden perusteita ja nosti alaikäisen valtavaan mediajulkisuuteen.

- Mikäli titteli tuli vuoden rohkeasta teosta, olisi se pitänyt nimetä joksikin muuksi kuin vuoden homo. Lisäksi toivotan voimia nimitetylle kaiken mediahässäkän keskellä, Ronkainen sanoo.

Monien kriittisten kommenttien mukaan nimenomaan Ronkaisen toiminta synnytti mediahässäkän. Nimityksestä hermostunut Ronkainen tuoreeltaan peräänkuulutti lastensuojelua puuttumaan asiaan.

- Olen sitä mieltä, että tilaisuudessa olisi sen luonteen vuoksi pitänyt olla 18-vuoden ikäraja ehdokkaissa. Viikonlopun jälkeen tulen olemaan lapsiasiavaltuutettuun yhteydessä selvittääkseni, onko tässä asiassa toimittu lain ja hyvän maun puitteissa, Ronkainen kirjoitti blogissan saatuaan tietää Boeliuksen saamasta kunnianosoituksesta.

Kirjallisessa kysymyksessään Ronkainen nostaa esiin myös Suomen evankelis-luterilaisen valtionkirkon roolin. Tilaisuudessa vuoden homo -tittelin luovutti Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola.

- En ymmärrä, mikä rooli kirkolla ja erityisesti Irja Askolalla tilaisuudessa oli. Kirkko antaa itsestään hyvin ristiriitaisen kuvan mitä tulee vähemmistöseksuaalisuuteen, Ronkainen kertoo.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Onko nyt tullut uusi aika: Gay Over?

vaeltaja2006 • 15.02.2017 14:00 • 23 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Kuva Youtubista, GAY OVER -dokumentista
Venäläinen neljänneksi suurin tv-asema RenTV lähetti perjantaina dokumenttiohjelman, jossa venäläisyleisölle tarjottiin paljastuksia homoista ja heidän suosijoistaan. Ohjelman nimi oli tyrmäävä: Gay Over.

Dokumentissa kuvataan, miten viime kuukausina homot ja heidän suosijansa ovat aistineet uhkaa ja lähteneet kaduille avoimeen vastahyökkäykseen. Dokumentin mukaan kaduille lähteneille maksetaan siitä, että ollaan kaduilla. Unkarilais-amerikkalaisen miljonäärin George Sorosin dollarit kahisevat ohjelmassa. Media ja avoimesti homot parlamentaarikot ovat toiminnassa vahvasti mukana. Homojen haave on maailman globaali hallinta. Kuka haluaa, että vähemmistöstä tulee enemmistö rapakon takana tai Venäjällä? Asiaa on tutkittava, ja sen tekee ohjelma GAY OVER. (Tämä kuvaus ohjelmasta perustuu unkarilaisen hlbti-nettilehden yhteenvetoon).

RenTV on näkyvissä koko Venäjän alueella. Dokumentin lähettämiseen vaikutti luultavasti se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa viime viikolla Venäjä tuomittiin sananvapauden rajoittamisesta mm. Pietarin pride-tapahtumien yhteydessä. Unkarilais-amerikkalaisen miljonäärin, Sorosin säätiö tukee erilaisia demokratiahankkeita mm. Unkarissa ja Soros on saanut Unkarin pääministerin, Orbánin vihat niskaansa.

Venäläinen ohjelma kokonaisuudessaan on Youtubessa. Kieltä osaamatonkin näkee, miten raju hyökkäys se on homoja, sateenkaariperheitä ja transihmisiä vastaan. Ohjelma on julkaistu Youtubessa 10.2.2017.


Tuoreita tunnelmia Amerikasta


Maanantaina Ylen Radio Puheessa haastateltiin Tom of Finland -elokuvan tekijöitä, ohjaajaa Dome Karukoskea ja näyttelijä Pekka Strangia. Dome Karukoski kertoi amerikkalaisista tunnelmista Trumpin noustessa valtaan.

Kun Tom of Finland saapui Kaliforniaan, se tarkoitti vapaata länttä. Kalifornia oli eräänlainen Eldorado, jossa vapaus oli suuri. Poliisitkin jättivät homot rauhaan. Dome Karukoski kertoo, miten Kalifornia on ollut oma kupla. ”Go West” kuvaa sitä, miten länsirannikolta etsitään vapautta. Nuoret homot lähtivät pienistä kylistä. Elokuvassa Dougin tarina on juuri tällainen. Doug on yhdistelmä Valentin Hoovenin (Tom of Finlandin elämäkerran kirjoittaja) ja Durk Dehnerin (Tom of Finland -säätiön perustaja) elämäntarinasta. Valentin Hooven lähti pienestä kylästä, jossa ei ollut mitään mahdollisuutta elää omana itsenään. Oli paettava länteen...

Tässä välillä oli aika, jolloin eri puolilla USAta voi osoittaa rakkautta kumppanilleen vaikka kulkemalla käsi kädessä tai halaamalla.

Nyt vuonna 2017 tilanne on muuttumassa. Dome Karukoski kertoo käyneensä viimeksi Los Angeleisssa muutama viikko sitten. Ahdistuneisuuden tunne on siellä valtava. He ovat eläneet 1960 -70 ja -80-luvuilla elämän, johon kuului se, että oli lähdettävä pois kotiseudulta. Nyt vuonna 2017 tilanne on muuttumassa samanlaiseksi. Heidän ystävänsä Ohiossa, Mississipissä ja muilla konservatiivialueilla joutuvat tekemään samoin. Nyt kaljapullo voi lentää päähän. Jos heillä on siellä työpaikka, he joutuvat jättämään kaiken. Ollaan palaamassa pimeään aikakauteen.

(haastattelu Areenassa areena.yle.fi )


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Lakivaliokunta esittää Aito avioliito -kansalaisaloitteen hylkäämistä - aloite eduskunnan täysistuntoon

Sami Mollgren • 15.02.2017 10:56 • 28 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Lakivaliokunta esittää eduskunnan täysistunnolle Aito avioliitto -kansalaisaloitteen hylkäämistä. Valiokunta päätti hylkäävän esityksen laatimisesta tiistaina äänin 12-4 ja hylkäävä esitys valmistui keskiviikkoaamupäivänä.

Eduskunnan odotetaan käsittelevän asiaa jo torstaina ja äänestävän siitä perjantaina.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Matkatoimisto etsii 1.3. avioituvia samaa sukupuolta olevia pareja some-tunnisteella #tahdonhäämatkalle

Sami Mollgren • 14.02.2017 20:33 UUTISET: VAPAALLA • KOTIMAA

Matkatoimisto TUI aikoo lahjoittaa jollekin arvontaan ilmoittautuneelle 1.3. avioituvalle samaa sukupuolta olevalle parille häämatkan.
Aiemmin Finnmatkat-matkatoimistona tunnettu TUI on lunastamassa lupauksensa lahjoittaa ensimmäiselle naimisiin menevälle, samaa sukupuolta olevalle parille häämatkan. Lupauksen matkatoimisto teki tukiessaan syksyllä 2014 tasa-arvoista avioliittolakia.

Parhaillaan matkatoimisto TUI etsii 1. maaliskuuta avioituvia pareja ilmoittautumaan arvontaan, joka on otsikoitu "Rakkaudella ei ole rajoja". Ensimmäisenä mahdollisena päivänä avioituvia samaa sukupuolta olevia pareja yritetään tavoitella sosiaalisessa mediassa - etenkin Facebookissa - tunnisteella #tahdonhäämatkalle.

Sosiaalisessa mediassa jotkut ovat syyttäneet matkatoimistoa heteroiden syrjimisestä ja rasistisesta toiminnasta. Matkatoimisto TUI muistuttaa, että aiemmin häämatka-kampanjassa on etsitty jo avioituneita pareja, joilta oli jäänyt häämatka tekemättä. Nyt on 1.3. voimaan astuvan tasa-arvoisen avioliittolain kunniaksi kohderyhmänä samaa sukupuolta olevat parit.

- Vuonna 2013 TUI, silloinen Finnmatkat, oli yksi tasa-arvoista avioliittolakia avoimesti tukemaan asettuneista yrityksistä. Teimme Tahdon2013-kampanjan yhteydessä lupauksen, että antaisimme ensimmäiselle naimisiin menevälle, samaa sukupuolta olevalle parille häämatkan, mikäli tasa-arvoinen avioliitolaki menisi läpi. Tämän lupauksen tahdoimme myös pitää. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1.maaliskuuta 2017, joten annamme sinä päivänä avioituvalle, samaa sukupuolta olevalle parille häämatkan. Meidän tapamme tukea ja edistää yhdenvertaisuutta oli tehdä konkreettinen lupaus, jonka nyt lunastamme, kirjoittaa TUI:n Facebook-tilillä Pihla.

Matkatoimiston mainonnassa on muutenkin esillä samaa sukupuolta olevia pareja. TUI mainostaa matkojaan myös romantikoille.

» Jutun oma sivu
Lakivaliokunnan mietintö Aito avioliitto -aloitteesta keskiviikkona?

Sami Mollgren • 14.02.2017 13:37 • päivitetty: 14.02.2017 14:37 • 23 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista vaativaa Aito avioliitto -kansalaisaloitetta käsiteltiin tiistaina lakivaliokunnassa. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) on vahvistanut STT:lle valiokunnan esittävän aloitteen hylkäämistä.

Lakivaliokunta äänesti asiantuntijakuulemisten päättämisestä, mietinnön viemisestä täysistuntoon sekä siitä, tekeekö valiokunta hyväksyvän vai hylkäävän mietinnön. Päätös hylkäävän mietinnön laatimisesta tehtiin äänin 12-4. Vastaan äänesti kolme perussuomalaisedustajaa ja yksi kristillisdemokraattien edustaja. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.

Valiokunnalta odotetaan kansalaisaloitteen hylkäämistä esittävää mietintöä pikaisesti, mahdollisesti jo keskiviikkona 15.2., ja ranneliike.netin saaman vinkin mukaan keskiviikkona 22.2. mietinnöstä äänestettäisiin eduskunnan täysistunnossa.

Useista eri lähteistä saatujen tietojen mukaan aloite halutaan viedä suuren salin käsiteltäväksi kiireellä helmikuun aikana, ennen kuin tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on aiemmin uhannut hallitusyhteistyön hankaloittamisella, mikäli Aito avioliitto -aloitetta ei viedä täysistunnon käsiteltäväksi.

Lakivaliokunnassa istuva kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) kertoo pyytävänsä anteeksi sateenkaariperheiltä sitä, että tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista vaativa Aito avioliitto -kansalaisaloite etenee suuren salin käsiteltäväksi.

- Pyydän henkilökohtaisesti anteeksi sateenkaariperheiltä, jotka joutuvat kuuntelemaan asian käsittelyn vielä kertaalleen. Läpimenoon aloitteella ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia, vaan tasa-arvoinen avioliitto on tullut jäädäkseen. On erikoista, että asia nousi perussuomalaisten piirissä niin suureksi, että he vaativat ehdottomasti asian käsittelyä salissa. Mielestäni aloite olisi voitu haudata lakivaliokunnassa jo tänään, mutta hallitusyhteistyön nimissä jouduin äänestämään mietinnön laatimisen puolesta. Pyydän tätä henkilökohtaisesti anteeksi ja kannan siitä vastuun, toteaa Kärnä.

Kärnä muistuttaa, että eduskunta on päättänyt asian jo kertaalleen.

Lakivaliokunta pyysi marraskuussa perustuslakivaliokunnalta lausuntoa Aito avioliitto -aloitteen perustuslainmukaisuudesta tueksi aloitteen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunta antoi sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista vaativasta aloitteesta viime perjantaina lausunnon, jossa se totesi, että sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista vaativa Aito avioliitto -kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

Monet asiaan perehtyneet ovat olleet ihmeissään siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunto oli huomattavasti pehmeämpi kuin lakiasiantuntijoilta pyydetyt lausunnot aloitteen perustuslainmukaisuudesta. Joidenkin arvioiden mukaan lausunnossa painoi enemmän politiikka kuin asantuntijuus.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Sateenkaarikansan ravintolahistoria esillä Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyssä

Sami Mollgren • 14.02.2017 00:02 UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA

Hotelli- ja ravintolamuseo sijaitsee Kaapelitehtaalla, Helsingin Ruoholahdessa
Rakkauden tiloja - Nautinnon nälkä -näyttely aukeaa Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitsevassa Hotelli- ja ravintolamuseossa ystävänpäivänä 14.2.2017. Näyttelyssä myös sateenkaarikansan ravintolahistoria pääsee esiin.


Näyttelyä varten kerättiin syksyllä 2015 yleisöltä ravintolamuistoja, kuten tekstiä, valokuvia, ravintoloiden ruokalistoja ja mainosmateriaalia.

Tietoa ja elämyksiä toimialan ammattilaisille ja ruokakulttuurin harrastajille tarjoava Hotelli- ja ravintolamuseo on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseo. Vuodesta 1971 toiminut museo sijaitsee nykyään Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa.


» Jutun oma sivu
RSS
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki

Viimeksi kommentoidut

»»»»»»»»»»»»»»» RSS-syöte viimeksi kommentoiduista jutuista
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2017 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy