ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


dtm
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
www.seksipertti.fi
Palveluoppaassa mukana
Pieni Taivas ADP
ATK-palveluita, kotisivutilaa, tietokoneiden korjaukset ja asennukset.

Uutiset viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Uutiset viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.
Uutiset voit tilata myös RSS-syötteenä.

Väestöliitto: Suomalaisnaisten seksuaalinen kiinnostus toisiaan kohtaan kasvanut

Sami Mollgren • 31.05.2016 22:20 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • KOTIMAA

Väestöliitto on tehnyt FINSEX-tutkimusta 1970-luvulta lähtien.
Väestöliiton FINSEX-tutkimuksen mukaan varsinkin nuoret suomalaisnaiset ovat yhä useammin seksuaalisesti kiinnostuneita toisista naisista. Monilla on myös seksikokemuksia toisten naisten kanssa.

Vuosina 1971, 1992, 1999, 2007 ja 2015 tehdyssä Finsex-tutkimuksissa on kysytty "Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä: yksinomaan miessukupuoleen, voittopuolisesti miessukupuoleen, yhtä paljon molempiin sukupuoliin, voittopuolisesti naissukupuoleen, yksinomaan naissukupuoleen".

Tutkimusraportissa puhutaan "mullistavasta, muutoksesta suomalaisten seksuaalielämässä".

Vuosituhannen alusta edellä mainittuun kysymykseen annetuissa vastauksissa näkyy naisten kohdalla suuri muutos. Kun vuonna 1999 naisista viisi prosenttia kertoi kiinnostuvansa "voittopuolisesti" miessukupuoleen, oli vuoden 2015 tutkimuksessa vastaava luku lähes 14 prosenttia.

Miesten kohdalla vastaavan suuruisesta muutoksesta ei ole merkkejä.

Erityisesti nuorempien naisten ikäryhmässä "yksinomaan" miehistä kiinnostuneiden määrä on selvästi laskenut, kun taas alle kolmekymppisistä naisista yli kolmannes kertoo seksuaalisesta kiinnostuksestaan miesten lisäksi myös naisiin. Myös naisten välisten seksuaalikokemusten määrä on kasvanut selvästi. Viidenneksellä alle 40-vuotiaista naisista on ollut joskus seksuaalikokemus toisen naisen kanssa.

Yhtä paljon molemmista sukupuolista kiinnostuneiden osuus on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä. Myöskään naisista enemmän kiinnostuneiden naisten osuus ei juuri ole kasvanut. Näiden ryhmien yhteinen osuus oli vuoden 2015 tutkimuksessa alle neljän prosentin.

Väestöliiton raportissa todetaan miesten lisäksi naisista kiinnostuvien naisten eroavan yksinomaan miehistä kiinnostuvista naisista.

- He ovat seksuaalisissa asenteissaan vapaamielisempiä ja heillä on enemmän seksuaalista halua, myös yhdyntöihin. He katselevat useammin pornoa ja harrastavat useammin itsetyydytystä. Voi sanoa, että heillä on aika usein enemmän intressejä seksuaaliasioita kohtaan kuin mitä muilla naisilla. Monet nuoret naiset toivovat tai hakevat seksuaalielämältään uudenlaisia ja vaihtelevia kokemuksia. Nämä naiset käyvät muita useammin myös ostoksilla seksikaupoissa.

Raportissa havaittua ilmiötä selitetään aihepiirin keskustelun ja yhteydenpidon merkittävällä helpottumisella internetin avulla. Kanava mahdollistaa yhteyksissä olemisen samoista asioista kiinnostuneiden naisten kanssa.

Finsex-tutkimukseen vastasi yli kaksituhatta 18–79-vuotiasta ihmistä, ja sen otos on edustava.

Vastaavanlaisia havaintoja on tehty muuallakin maailmassa.

Syksyllä 2015 julkaistun Essexin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa naisista virittyy seksuaalisesti sekä miehistä että naisista.

Tammikuun 2016 alussa Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen CDC:n julkaisemasta raportista taas käy ilmi, että naisilla on miehiin verrattuna kolminkertainen määrä seksuaalisia kontakteja samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa ja naiset määrittelevät itsensä useammin biseksuaaleiksi, kun taas miehet määrittelevät itsensä naisia useammin yksinomaan homoiksi.


» Jutun oma sivu
Oikeusministeriö haluaa yhdistää yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävät

Sami Mollgren • 30.05.2016 15:48 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Oikeusministeriön juuri valmistuneessa arvomuistiossa esitetään yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien yhdistämisestä. Asiasta kerrotaan oikeusministeriön verkkosivuilla. Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu katsovat, että valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä.

Seuraavaksi oikeusministeriön arviomuistio lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen tehdään päätökset etenemisessä. Ministeriön mukaan uudistus olisi mahdollista toteuttaa jo vuoden 2017 alussa.

Ministeriö tavoittelee uudistuksella toiminnan kehittämistä, ja sen mukaan kansalaisten kannalta olisi hyvä, että apua voisi hakea kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta. Oikeusministeriön mukaan myös kansalaisten tavoittaminen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen helpottuisivat. Yhdistäminen toisi synergiaetuja, kun kyse on esimerkiksi moniperusteiseen syrjintään liittyvistä asioista. Nykyisiä resursseja ja henkilöstön osaamista voitaisiin käyttää ministeriön mukaan nykyistä tehokkaammin.

Muutoksella ei oikeusministeriön mukaan puututtaisi valtuutetuille nykyisin kuuluvaan toimivaltaan eikä nykyisiin resursseihin. Yhdistämisen jälkeen toimistossa olisi yksi valtuutettu, joka vastaisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Valtuutetulle määrättäisiin sijaiset. Oikeusnimisteriön mukaan uudistus toteutettaisiin yhteistyössä valtuutettujen kanssa henkilöstöä kuullen.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki ja yhdenvertaisuuslaki säilyisivät erillisinä. Tasa-arvovaltuutetusta ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettuihin lakeihin tehtäisiin hallinnollisen uudistuksen vaatimat tekniset muutokset.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä katsovat, että valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä. He kertovat asiaa arvioituaan päätyneensä hyväksymään mahdollisen yhdistymisen, kunhan valtuutettujen näkemykset otetaan valmistelussa huomioon.

- Emme ole kategorisesti yhdistämistä vastaan. Näemme voimavarojen yhdistämisessä myönteisiä mahdollisuuksia vahvistaa syrjinnän vastaista työtä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Pimiä ja Mäkinen toteavat.

Valtuutetut kuitenkin toteavat, että yhdistäminen ei saa olla yksi hallituksen väline ajaa tasa-arvoa alas.

- Tärkeintä on, että toimivalta ja resurssit säilyvät nykyisellään. Edellytämme, että muistiossa esitetty tavoite toiminnan kehittämisestä sekä ministeriön linjaus siitä, että resursseihin ei kajota, säilyvät ehdotuksen valmistelun edetessä, valtuutetut sanovat.

Valtuutettujen mukaan asiakkaiden tavoittamisen ja syrjinnän uhrien kannalta on hyvä, että syrjintään saisi jatkossa apua yhdestä toimistosta riippumatta syrjinnän perusteesta. Yhdessä toimimalla voidaan parantaa myös neuvontaa ja ohjeistusta.

Valtuutetut tukevat ehdotusta, jonka mukaan uuden instituution nimeksi tulisi tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettu-nimi on yhdenvertaisuusvaltuutettua tunnetumpi ja yleiskielessä tasa-arvolla tarkoitetaan usein muitakin yhdenvertaisuuden aspekteja kuin sukupuolten tasa-arvoa.

Valtuutettujen mukaan on ehdottoman tärkeää, että tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki säilyvät erillisinä, kuten oikeusministeriön muistiossa todetaan.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Sen myötä syrjinnän suojan vaikutus laajeni julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan, ei kuitenkaan yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajeni koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Samalla yhdenvertaisuusvaltuutetun työsaralle tuli kaikki syrjintäkiellon valvonta.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kajaani saa ensimmäisen pride-tapahtumansa heinäkuussa

Sami Mollgren • 30.05.2016 11:05 • 5 kommenttia. UUTISET: PRIDE • KOTIMAA

Ensimmäistä Kainuu Pridea juhlitaan 8.7.2016. (kuva: Kainuu Pride)
Heinäkussa Kajaanissa järjestetään Kainuun maakunnan ensimmäinen pride-tapahtuma, Kainuu Pride. Tapahtuman pääjuhlapäivä on 8. heinäkuuta, jolloin järjestetään esimerkiksi piknik ja torijuhla.

Asiasta ensin kertoneen Kansan uutiset -julkaisun mukaan tapahtuman suojelija on MEP Merja Kyllönen.

Pride-viikolla 4.-10. heinäkuuta on mahdollista osallistua myös Ilar Gunilla Perssonin ja Heidi Lunabban käynnistämään yhteisötaideteokseen Pyykkinaru sateenkaaren väreissä.

- Kainuu Priden järjestää joukko nykyisiä ja entisiä kainuulaisia. Idea Kainuu Pridesta on ollut monen mielessä jo vuosia. Innostus tapahtuman järjestämiseen syntyi kuitenkin kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016 ja ajatus sai nopeasti kannattajia, kerrotaan tapahtuman Facebook-sivulla.

Kainuu Pride on homo-, lesbo-, bi- ja transtapahtuma ja juhla ihmisoikeuksien puolesta. Kainuu Priden tavoitteena on lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuma käyttää ‪#‎kainuupride -aihetunnistetta eli hashtagia.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Ministeri vastasi kansanedustajan kysymykseen Opetushallituksen oppaassa esillä olevasta sukupuolen moninaisuudesta

Sami Mollgren • 29.05.2016 00:30 • 3 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on vastannut kansanedustaja Mika Raatikaisen (ps) kirjalliseen kysymykseen Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa -julkaisussa mainitusta useammasta kuin kahdesta sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta.

Raatikainen vaati ministeriltä perustelua sille, että "Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi" ja selitystä oppaassa esitetylle käsitteelle "sukupuolen moninaisuus". Lisäksi hän peräänkuulutti toimenpiteitä, "jotta oppaan epäkohdat korjataan".

Ministeri Grahn-Laasonen kirjoittaa 18. toukokuuta päivätyksessä vastauksessaan oppaan terminologian noudattavan tasa-arvolain yksityiskohtaisissa perusteluissa ja perusopetuksen perusteissa ilmaistua terminologiaa. Vastauksessa hän myös taustoittaa sukupuolen moninaisuuteen liittyviä ilmiöitä.

- Sukupuolten tasa-arvoa edistettäessä on tärkeää varmistaa, että koulussa on tilaa erilaisille tytöille ja pojille sekä niille lapsille, jotka eivät koe olevansa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Tasa-arvolaissa velvoitetaan ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää sekä ottamaan huomioon tämä oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmassa, kirjoittaa ministeri Grahn-Laasonen vastauksessaan.

Hän toteaa katsovansa, ettei Opetushallituksen opas vaadi korjauksia, eikä opetus- ja kulttuuriministeriö siten ryhdy toimenpiteisiin.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Äitiyslaki-kansalaisaloitteen nimenkeruu päättyi - eduskunta saa aloitteen syksyksi

Sami Mollgren • 29.05.2016 00:01 • 16 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Eduskuntakäsittelyyn oikeuttavan 50 000 kannatusilmoituksen raja ylittyi 12. toukokuuta. Yksistään vahvan tunnistautumisen sähköisiä kannatusilmoituksia annettiin 51 114. Paperisten kannatusilmoitusten määräksi kerrottiin 4 433 - yhteensä 55 547.
Kannatusilmoitusten keruu äitiyslaki-kansalaisaloitteelle on päättynyt. Aloite sai tarpeellisen määrän allekirjoituksia, joten eduskunta saa sen käsiteltäväkseen.

Kannatusilmoitusten keruu käynnistyi 28. marraskuuta 2015 ja jatkui 28. toukokuuta 2016 asti.

Suurin osa äitiyslakialoitteen kannatusilmoituksista on annettu oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa sähköisesti. Jo yksistään vahvalla tunnistautumisella kerättyjä sähköisiä allekirjoituksia on riittävät 51 114. Paperisia kannatusilmoituksia on näiden lisäksi runsas neljätuhatta. Kansalaisaloitteen taustalla olevassa Sateenkaariperheet ry:ssä ollaan tyytyväisiä riittäväksi varmistuneeseen allekirjoitusmäärään.

- Sateenkaariperheissä ollaan erittäin helpottuneita kun eduskunta vihdoin saa esityksen, joka on jäänyt jo kolmelta hallitukselta antamatta. Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikilla vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille, politiikoille, julkisuuden henkilöille ja tiedotusvälineille, jotka mahdollistivat yli 50 000 kannatusilmoituksen keräämisen aloitteelle, kertoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä ranneliike.netille.

Kannatusilmoitusten keruun jälkeen kannatusilmoitukset on tarkastettava väestörekisterikeskuksessa ja sen jälkeen aloite luovutetaan eduskunnan käsiteltäväksi.

- Kannatusilmoitukset jätetään Väestörekisterikeskukseen tarkastettavaksi heti kun nimienkeruu on päättynyt. Tarkastus kestänee kesän yli, ja tavoitteenamme on luovuttaa aloite eduskunnan puhemiehelle syysistuntokauden alussa ensi syyskuussa, kertoo jämsä.

Kun aloite julkaistiin, se keräsi tuhansia allekirjoituksia. Oletettavasti aloitteen alkuvaiheen allekirjoittajina olivat henkilöt, joita asia suoraan koski sekä näiden läheisiä. Tämän jälkeen allekirjoitusten päivittäinen määrä kuitenkin hiipui, ja toukokuun alussa 50 000 allekirjoituksen rajapyykki ei näyttänyt olevan ylittymässä. Äitienpäivän alla aktiivit kuitenkin päättivät tempaista ja järjestivät äitienpäivä-teemaisen kampanjan sosiaalisessa mediassa, jonka myötä allekirjoitustahti kiihtyi merkittävästi. Tavoite ei täyttynyt vielä äitienpäivänä, mutta sen jälkeisellä viikolla aloite sai tuekseen riittävät 50 000 nimeä.

- Aloite sai ensimmäisinä päivinään useita tuhansia ääniä, joten vaisuudesta ei mielestäni voi varsinaisesti puhua. On kuitenkin ehkä niin, että äitiyslaki on monimutkaisempi ja vaikeammin viestittävä uudistus kuin esimerkiksi tasa-arvoinen avioliitto. Se myös koskee suoraan rajatumpaa ihmisjoukkoa. Tosin se on tärkeä askel lainsäädännön kehityksessä, joka toivon mukaan johtaa siihen, että lapsen oikeus omiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa vielä äitiyslakiakin laajemmin tulevaisuudessa. Näin olisi koko yhteiskunnan yhteinen etu, että äitiyslaki säädettäisiin eduskunnassa, sanoo Jämsä.

- Jo ennen äitienpäivää helatorstain aattona alkoi nimienkeruussa vyöry, joka johti reilua viikkoa myöhemmin 50 000 nimen rajan rikkomiseen. Viikon aikana tapahtui useita asioita, jotka kaikki yhdessä johtivat hienoon lopputulokseen. Kampanjan yhteistyökumppanit onnistuivat koskettamaan ihmisiä sosiaalisen median päivityksillä. Itsenäiset kansalaiset, kansalaisten ryhmät, julkisuuden henkilöt ja poliitikot tekivät viikon aikana erilaisia tempauksia, kirjoituksia ja ulostuloja, jotka räjäyttivät asian kaikkien tietoisuuteen. Lopulta myös media innostui kertomaan asiasta laajemmin. Esitän sydämelliset kiitokset kaikille ponnistukseen osallistuneille ja jokaiselle aloitetta kannattaneelle!


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Mr. Gay Europe 2016 kilpaillaan Ruotsissa ja Norjassa

Sami Mollgren • 28.05.2016 11:45 • 1 kommentti. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI
Kymmenes Mr. Gay Europe -finaali käydään Ruotsissa ja Norjassa heinä- ja elokuun vaihteessa.

Finaaliviikko käynnistyy Tukholmassa perjantaina 29. heinäkuuta, jossa järjestetään sitä seuraavana päivän pride-kulkue. Viikko huipentuu perjantaina 5. elokuuta Norjassa järjestettävään finaalitapahtumaan. Näiden välillä kandidaatit kiertävät eri puolilla Ruotsia ja Norjaa.

Mr Gay Europe -kilpailun tavoitteena on löytää edustaja ja roolimalli nuorille eurooppalaisille homomiehille. Valinnassa ei painoteta yksistään ulkonäköä, vaan myös viestintätaitoja ja tietämystä.

Ilmoittautuminen on käynnissä kesäkuun ajan.

Mr. Gay Europe -kilpailu on järjestetty vuodesta 2005 lukien. Tapahtuma on jäänyt väliin vuosina 2010 ja 2015.

Teemana on ollut alusta saakka Unity through diversity (vapaasti suomennettuna "moninaisuudessaan yhtenäinen"). Vuoden 2016 kilpailussa teemoina ovat myös ympäristökysymykset, itsensä kehittäminen ja verkostoituminen.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Instagramin sensuroitavien listalla useita hlbti-teemaisia aihetunnisteita

Instagram on blokannut tai sensuroinut hakutuloksia satojen aihetunnisteiden eli hashtagien kohdalla. Sensuurin piiriin on kuulunut esimerksi tunnisteet #lesbian, #gays ja #bi.

The Data Pack -blogi kokosi ensimmäisen listansa Instagramin bannaamista tunnisteista vuonna 2013. Sittemmin lista on muuttunut, ja Instagram on uudistanut sensuurikäytäntöjään.

Instagramin sensuroimien tunnisteiden listalla on satoja hashtageja. Hakutuloksissa niistä näytetään rajoitetusti vain “huippupostaukset”, kun sensuroimattomien tunnisteiden kohdalla voi selata hakutuloksia vapaasti. Instagram viestittää piilottavansa tietyn tunnisteen postaukset sen perusteella, että käyttäjät ovat raportoineet runsaasta palvelun sääntöjen kanssa ristiriidasta olevasta sisällöstä.

Huffington Post -julkaisulle Instagramin edustaja kertoo, että tällöin tunnisteen osalta poistetaan tilapäisesti uusimpien postausten selailuominaisuus, ja jätetään käyttöön vain “huippupostaukset”, joka sisältää moderaattorien hyväksymiä postauksia. Rajoitus puretaan sen jälkeen, kun tunnisteita ei ole enää kiinni “haitallisessa sisällössä”.

Lisäksi The Data Pack -blogi luettelee 118 pysyvästi blokattua tunnistetta. Niistä suuri osa liittyy pornografiaan, eroottisuuteen ja seksuaalisuuden kyseenalaisiksi katsottuihin lieveilmiöihin. Listalla on myös suomen #seksi. Myös vaikkapa syömishäiriöihin, kiusaamiseen ja rasismiin liittyviä tunnisteita on blokattu. Blokattuja tunnisteita on lisätty miljooniin valokuviin, mutta mobiiliaplikaatiolla palvelu ei näytä niiden hakutuloksia.

Huffingon Post kirjoittaa huolesta siitä, että tunnisteiden sensuroiminen voi olla haitallista hlbti-yhteisöille. Stonewall-järjestön edustaja toteaa, että monet nuoret hlbti-vähemmistöihin kuuluvat sosiaalista mediaa tunnisteineen verkostoitumiseen ja ystävyyssuhteiden luomiseen. Vaarana on, että jotkut “kaappaavat” tällaisia hlbti-vähemmistöihin liittyviä tunnisteita pahantahtoisesti. Tunnisteen sensuroiminen rajoittaa asiallisesti palvelua käyttävien toimintaa ja voi antaa haitallista viestiä nuorille hlbti-vähemmistöihin kuuluville.


Lokakuussa 2010 avattu Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, jossa käyttäjät voivat jakaa kuvia ja lyhyitä videoita, sekä kommentoida toistensa jakamaa sisältöä. Suomessa Instagramin käyttö on kasvussa.


» Jutun oma sivu
Elton John ei pääse tapaamaan Vladimir Putinia - tällä erää

Sami Mollgren • 26.05.2016 21:09 UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • ULKOMAAT
Laulaja ja lauluntekijä Elton John ei pääse tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia toukokuun lopun Moskovan konserttinsa yhteydessä aikataulujen yhteensovittamisongelmien vuoksi.

Laulaja haluaa keskustella Putinin kanssa seksuaalivähemmistöjen asemasta Venäjällä. Kreml on näyttänyt vihreää valoa tapaamiselle, mikäli aikatauluista löytyy yhteinen sopiva hetki. Nyt sellaista ei löytynyt. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskov sanoo, että tapaaminen on mahdollista järjestää myöhemmin.

Elton John ja Putin keskustelivat syksyllä 2015 puhelimessa. Aluksi Elton John joutui pilasoiton kohteeksi, kun Putiniksi tekeytynyt koomikko soitti laulajalle. Pilapuhelu kuultiin Venäjän TV:n ykköskanavalla. Sittemmin myös oikea Putin soitti Elton Johnille, ja episodi todella poiki lupauksen henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Elton John esiintyy Pietarin jääpalatsissa 28.5. ja Moskovassa Crucus 30.5.

Vuonna 1962 uransa aloittanut Elton John on yksi maailman tunnetuimmista laulajista. Hänen levyjään on myyty 450 miljoonaa kappaletta. Elton John tunnetaan Venäjää ja venäläisiä ihailevana - ja samalla hlbti-vähemmistöjen aseman parantamista ajavana aktivistina.

Venäjällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemaa pidetään yleisesti huonona. Venäjällä säädettiin vuonna 2013 ns. homopropagandalaki, joka kieltää muiden kuin "perinteisten seksuaalisuhteiden" propagoinnin alaikäisille.


» Jutun oma sivu
Transsukupuolisten oikeuksia tukeva Obaman hallinto haastettiin oikeuteen

Sami Mollgren • 26.05.2016 19:55 • 19 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
USA:ssa 11 osavaltiota vie presidentti Barack Obaman hallinnon oikeuteen transsukupuolisten oikeuksia koskevan kiistan vuoksi.

Osavaltiot katsovat presidentin ylittäneen valtuutensa tämän ojennettua kirjeitse julkisia kouluja. Kouluille lähetetyssä kirjeessaä todetaan, että opiskelijoiden on päästävä sen sukupuolen käymälään, joka parhaiten sopii heidän sukupuoli-identiteetilleen.

Haasteen jättäneet osavaltiot vaativat tuomaria kumoamaan Obaman ohjeistuksen, millä ei osavaltioiden mukaan ole laillista perustaa.

Ohjeistuksen taustalla on Pohjois-Carolinassa hyväksytty laki, jonka mukaan transsukupuoliset eivät saa käyttää muita julkisia käymälä- ja suihkutiloja kuin sen sukupuolen, joka syntymätodistukseensa on kirjattu. Liittovaltio haastoi huhtikuussa osavaltion oikeuteen kansalaisoikeuslain rikkomisesta.

Oikeusjutun nostaneissa osavaltioissa katsotaan, että Obaman ohjeistus vaarantaa lasten turvallisuuden ja ihmisten oikeuden yksityisyyteen. Pohjois-Carolinan lain katsotaan myös suojelevan naisia ja lapsia ahdistelijoilta ja seksuaalirikollisilta.


USA:n korkeimman oikeuden taannoinen samaa sukupuolta olevien avioliitot kaikkialla liittovaltiossa sallinut ratkaisu on nähty merkittäväksi taustasyyksi hlbti-vähemmistöjen asemaa heikentäville lakihankkeille ja muulle aktiviteetille.

Arvioiden mukaan hlbti-vähemmistöjä syrjiviä lakeja punnitaan oikeusistuimissa perustuslakiin nähden, ja niiden kaatumista pidetään todennäköisenä. Lisäksi suurin osa USA:n asukkaista kannattaa mielipidekyselyjen mukaan liittovaltiotasoista syrjintäsuojalainsäädäntöä. Osavaltioista Vermont, Washington ja New York ovat ilmoittaneet, ettei syrjiviä lakeja hyväksyneisiin osavaltioihin tehdä virallisia vierailuja.

Päivitys: korjattu termiksi "sukupuoli-identiteetti".


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Avioliittolain muutokset ryöpytyksen kohteina Kristillisdemokraattien tilaisuudessa eduskunnan kansalaisinfossa

vaeltaja2006 • 25.05.2016 08:15 • 8 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Paikalla oli kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kansanedustajia. Kuvassa Essayah, Tanus ja Niikko.
Tiistai-iltana eduskunnan kansalaisinfo oli täynnä vanhempaa kuulijakuntaa, kun Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän järjestämässä tilaisuudessa kuultiin, mitä Ranskassa on tapahtunut sen jälkeen, kun avioliitto avautui homoille ja lesboille. Kuulijakunta päivitteli ääneen, kun La Manif Pour Tous -liikkeen presidentti Ludovine de La Rochere puheessaan esitti huolella valikoituja yksityiskohtia homoseksuaalisten avioliittojen aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta Ranskassa.Ranskassa oli jo aikaisemmin mahdollisuus solmia Pacs eli "rekisteröity parisuhde" ja se koski molempia sukupuolia. Kymmenen vuotta sitten säädettiin laki homofobisten rikosten rangaistuksista, mutta kun vastustetaan homo- ja lesbojärjestöjen vaatimuksia, se leimataan homofobiaksi. Vuonna 2012 presidentti Holland toi lakiesityksen samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Lakiesitys sai nimen "avioliitto kaikille". Ludovine de La Rocheren mukaan se oli harhaanjohtamista, koska siinä ei puhuttu mitään adoptio-oikeudesta. Lakiesitys eteni nopeasti eikä tehty kaikkia arvionteja lain vaikutuksista. Ranskalaispuhuja esitti näkemyksenään, että laki ei ollut sopusoinnussa lasten oikeuksien julistuksen kanssa. Lain vastustajat yrittivät vaatia vaikutusarvionteja, mutta kaikki nämä puheenvuorot on pyyhitty pois julkisista arkistoista. Lain käsittelyä nopeutettiin, koska oli vaara, että valtaosa edustajista kääntyy lakia vastaan.Ranskassa presidentillä on suuri valta, koska hänellä on aina eduskunnan enemmistö takanaan. Laki meni läpi. Suuri osa keskustaa ja oikeistoa oli lakiesitystä vastaan, mutta laki hyväksyttiin, kun vasemmisto joutui äänestämän ryhmäkuriin perustuvan ohjeen mukaan.

Ranskalaiset osoittivat kuukausien ajan mieltään kaduilla. Ludovine de La Rochere puhui jälleen rauhanomaisista mielenosoituksista ,vaikka media on kertonut rajuista väkivaltaisista yhteenotoista parlamentin edustalla huhtikuun lopulla 2013. La Manif Pour Tous -liike julisti, että avioliittolaki koskee myös perheisiin syntyneitä lapsia. Avioliitossa on kysymys perheestä ja sukupolvien ketjusta. Ludovine de La Rocheren mukaan homoliike kommentoi: parempi että orpo lapsi on kahden rakastavan vanhemman kanssa kuin orpokodissa. Ja La Rocheren mukaan homot haluavat avioliitolla näyttää, että aviopari rakastaa toisiaan. HLBTI-liikkeen mukaan keinohedelmöityksellä ja sijaissynnytysillä ei ole mitään tekemistä tämän lain kanssa. Ludovine de La Rochere väitti, että toisin on käynyt.

Lain haitalliset vaikutukset ovat La Manif Pour Tous -liikkeen mukaan moninaiset. Tässä heidän keräämiään valikoituja esimerkkejä (20 min audio, valitettavasti tulkkina toimineen nimestä ei saanut selvää, kun salin mikrofonit oikuttelivat):
Varatuomari Anttinen: Avioliittolain muutoksesta tulisi käynnistää tutkintamenettely

Tilaisuudessa kuultiin varatuomari Jyrki Anttisen kuvaus avioliittolain muutosta ajaneen kansalaisaloitteen ja liitännäislakien käsittelystä. Jyrki Anttinen näki käsittelyssä epäkohtia. Lapsivaikutusten arviointi jätettiin avioliittolain käsittelyn yhteydessä tekemättä. Lapsen edun arviointi perustuu YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen. On ohitettu Suomea sitova ihmisoikeusvelvoite. On unohdettu hyvä lainvalmistelutapa. Kysymys on juridinen, ei poliittinen. Aina kun valiokunnissa käsitellään asioita, jotka ihmisoikeussopimusten tai perustuslain suhteen ovat epäselviä, tulisi hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto.

Nyt valmistellaan valitusta YK:n ihmisoikeuksien komitealle. Tutkintamenettely on mielenkiintoinen: jos sopimusvaltio järjestelmällisesti loukkaa oikeuksia, jotka määrätään yleissopimuksessa, niin voidaan käynnistää tutkintamenettely. Se on tullut voimaan Suomessa helmikuussa 2016. Varatuomari Jyrki Anttisen mukaan aito-avioliitto-kansalaisaloitteen yhteydessä, siis kumoamisaloitteen yhteydessä, asia tulisi saattaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Puhemiesneuvosto voisi sitä esittää ja se tulisi eduskunnan arvovallan vuoksi tehdä.

Ranskalaisen perhearvoja ajavan La Manif Pour Tous -liikkeen presidentti Ludovine de La Rochere puhuu

» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
RSS
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2016 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy