ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

Vuonna 2014 kaikki mahdollisuudet tasa-avoisen avioliittolainsäädännön hyväksymiselle

Sami Mollgren • 01.01.2014 00:00 • 12 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Kun kansanedustajat palaavat vuonna 2014 vuodenvaihteen lomaltaan työnsä ääreen, on yhtenä käsiteltävänä asiana kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma (sd) vastaanotti aloitteen 13. joulukuuta 2013 lakialoittetta tukeneen Tahdon2013-kampanjan aktiiveista koostuvalta valtuuskunnalta, ja nyt aloitteen kohtalo on demokraattisesti vaaleilla valittujen kansanedustajien käsissä - kuten pitää ollakin.

Pitkä prosessi

Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeudesta on käyty keskustelua pitkään. Nykyään voimassa oleva parisuhdelaki on avioliitto-instituutiosta perusteetta erillinen ja vaikutuksiltaan köykäisempi avioliitonomainen instituutio.

Kompromissiratkaisu nähtiin runsas kymmenen vuotta sitten ainoaksi mahdollisuudeksi toteuttaa toisiinsa sitoutuneiden samaa sukupuolta olevien henkilöiden yhteiselämän suojaksi lainsäädäntö, koska avioliiton avaamiseen yhdenvertaisesti samaa sukupuolta oleville pareille ei inhimillisellä aikataululla ollut mahdollisuuksia.

Nyt asenteet ovat muuttuneet. Tieto homoseksuaalisuudesta ilmiönä on lisääntynyt, ja sen myötä suomalaisista selvä enemmistö katsoo, että tasa-arvoisesti myös samaa sukupuolta oleville pareille kuuluu oikeus sinetöidä parisuheensa avioliitolla. Vuonna 2014 on hyvä mahdollisuus hoitaa asia kuntoon ja siten päättää oikeastaan aika tarpeeton köydenveto.

Tosiasiat tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön puolella

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tasa-arvoisen aseman edistämistä tai yksittäiskysymyksenä esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta ei voi vastustaa ennakkoluulottoman eettisen puntaroinnin tulosten perusteella. Vastustamisen taustalla voi olla vain virheellistä tietoa, ennakkoluuloja tai syrjinnän halua. Tai kaikkia edellä mainittuja.

On tärkeää, että päätöksen tekijöillä - siis kansanedustajilla - on käytettävissään perusteltua faktaa avioliittolainsäädännön uudistamisen vaikutuksesta. Tärkeää on myös koota kokemuksia niistä maista, joissa avioliittojen tasa-arvo on jo toteutunut.

Homoseksuaalisuus-ilmiön tunnettuvuuden lisääntyminen on vienyt kaikupohjaa umpimielisiltä asenteilta.

Ei mitään uutta: samat jarrut yhdenvertaisuuden rattaissa

Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta nyt jarruttavat ovat pitkälti aivan samaa väkeä kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisuuskehityksen rattaisiin kapuloita aiemminkin heitelleet. Kapulatkin ovat samoja.

Suomessa kristillisdemokraatit ovat lähteneet suorastaan taisteluun avioliittolain uudistamista vastaan. Sen jälkeen kun kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä luovutettiin eduskunnalle 13. joulukuuta 2013, on puolueen piiristä vaadittu hallituspuolueiden kansanedustajia torjumaan hallitusohjelman ulkopuolinen aloite - ja suorastaan kiristetty hallitusyhteistyön päättämisellä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on puolestaan vaatinut puolueensa kansanedustajilta ryhmäkuria ja näitä toimimaan avioliittolain uudistamista vastaan. Kummankin puolueen julkilausuttu kanta avioliittolain uudistamiselle on yksiselitteisen kielteinen - ja kielteisyyden lähteet lopulta uskonnollisten oppien tulkinnoissa.

Tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön näkyviä vastustajia on myös Keskustan ja Kokoomuksen riveissä, mutta näissä puolueissa kansanedustajilla on vapaus toimia oman mielipiteensä mukaan. Etenkin Kokoomuksen piirissä tasa-arvoiselle avioliittolainsäädännölle on muutama erittäin aktiivinen puolestapuhuja. SDP:n ja RKP:n piirissä vaikuttavat yksittäiset vastustajat eivät ole olleet äänekkäitä. Vihreiden ja Vasemmistoliiton piirissä ei lakiuudistuksen vastustajia käytännössä ole.

Eväitä vastustamiselle

Niin sanottu kaltevan pinnan teoria näyttää olleen ehkä kulutetuin pensseli uhkakuvien maalaamisessa, etenkin viime aikoina. Se on ollut ahkerassa käytössä, oli kyse sitten homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnista, homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta, parisuhdelain laatimisesta kuin mistä tahansa muustakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen tähtäävästä toiminnasta. Kun Suomessa 1971 toteutunutta homoseksuaalisten suhteiden laillistamista valmisteltiin, olivat sen ajan homo-ongelmaiset pelottelemassa sillä, että jos nyt annetaan periksi, ei vaatimuksille näy loppua, nuoriso alkaa suurin joukoin homoseksuaaleiksi ja yhteiskunta romahtaa. Sairausluokituksen muutoksen yhteydessä kellossa oli sama ääni. Parisuhdelain hyväksymisprosessin aikana meno jatkui, samoin kuin nyt avioliittokeskustelun yhteydessä - mutta aina vain pienemmällä joukolla.

Synti oli samoin käyttökelpoinen leimakirves vielä viime vuosituhannen loppupuolelle asti. Yhteiskunnan maallistuminen on muuttanut paljon. Uskonnollisten johtohahmojen Raamatun-tulkinnoilla ja uskonnollispohjaisella vallankäytöllä oli paljon nykyistä suurempi merkitys menneinä vuosikymmeninä.

Vetoaminen käsitteeseen arvot tai vaikkapa siihen liittyvään arvopohjaan on samaten ollut joidenkin perustelu vastustaa avioliitto-oikeuden laajentamista. Erityisesti tällaisia arvopohjaisia veto-oikeuksia vaativia ryhmiä näyttää nimittävän uskonnollis-konservatiivisuus. Ajatuskulku menee siten, että “avioliitto” -instituution luonteen määrittelyoikeuden katsotaan erityisesti kuuluvan joillekin ryhmille, ja tuota oikeutta jotenkin loukattaisiin toisin päättämällä.

Niin sanottujen “tärkeämpien asioiden” ensisijaisuuteen vetoaminen on myös ollut suosiossa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuskysymyksiin sopisi tämän ajatuksenjuoksun mukaan puuttua vasta, kun ensin on saatu hoidettua valtiontalouden ongelmat, niin lasten kuin vanhustenkin hyvinvointiin liittyvät haasteet ja lukuisa joukko muita eduskunnan työsarkaan kuuluvia asioita.

Myös kustannukset on otettu esiin puheenvuoroissa, joissa tasa-arvoista avioliitto-oikeutta on vastustettu. Puheet hinnasta ovat kuitenkin päättyneet nopeasti, kun on käynyt ilmi, että nykyisen kahden instituution mallin purkaminen itse asiassa voi jopa vähentää kustannuksia.

Aika on tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön puolella

On varmaa, että kaikenlaisia vastustavia puheenvuoroja saadaan vuonna 2014 kuulla, kun avioliittoasiaa käsitellään. Osa puheenvuoroista lienee näennäisesti asiallisia, mutta olisi jopa yllättävää, jos “hyvän maun” tuolla puolen ei vuorosanoissa lainkaan käytäisi.

Kävi kansalaisaloitteelle tällä kierroksella niin tai näin, on kuitenkin varmaa, että tasa-arvoisen avioliittolainsäädäntö on Suomessakin joka hetki lähempänä toteutumistaan.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Equality will come, resistance is futale :)
  puppeliassi • 01.01.2014 00:10
Sateenkaaren, kuin myös sen värisen hallituksen, alle mahtuu yhtä sun toista.

Rakkautta ensi vuodelle, kaikissa väreissä - niissä harmaissakin!
  SaintJudy • 01.01.2014 00:38
"Kun Suomessa 1971 toteutunutta homoseksuaalisten suhteiden laillistamista valmisteltiin, olivat sen ajan homo-ongelmaiset pelottelemassa sillä, että jos nyt annetaan periksi, ei vaatimuksille näy loppua"

Eikö näin ole sitten käynyt? Mitään "kaltevaa pintaa" ei voida tässä homoasiassakaan pitää minään ns. argumentaatiovirheenä. Yritys saada homoliitot läpi voidaan selkeästi nähdä yhtenä vaiheena tavoitteessa poistaa yhteiskunnasta kokonaan heteronormatiivisuus ja tehdä yhteiskunnasta täydellisesti sukupuolineutraali. Asiassa ei ole mitään epäselvää: jos johonkin radikaaliin tavoitteeseen halutaan päästä, on se varminta tehdä askel kerrallaan.

Jos Suomesta haluttaisiin vaikkapa tehdä kokonaan yksikielinen maa, niin kuka luulee, että se nykytilanteessa onnistuisi sormia napauttamalla? Parhaiten siihen päästäisiin askel kerrallaan vaikkapa seuraavasti: ensin kielivalinta venäjän kielen ja ruotsin kielen välille kouluissa, seuraavaksi kokonaan vapaa kielivalinta, sen jälkeen ruotsin kielisen ohjelmiston hiljaittainen vähentäminen Ylen ohjelmistosta, sen jälkeen kaksikielisyysvaatimuksista luopuminen, sen jälkeen kokonaan ruotsinkielisistä viroista luopuminen; lopuksi kaikkien muutosten jälkeen edessä häämöttää ruotsin kielen aseman täydellinen romuttaminen ja Suomen muuttaminen kokonaan yksikieliseksi maaksi.

Mitä itse homoliittolakiin tulee, niin olen kyllä aika luottavainen sen suhteen, että se saadaan torjuttua. Ja jos/kun se saadaan torjuttua, niin asia voidaan unohtaa hetkeksi, sillä esim. ensi kauden eduskunnan kokoonpano tulee todennäköisesti olemaan nykyistäkin konservatiivisempi. Homoliittoaloitteen suosiosta eduskunnassa kertoo se, että tällä vaalikaudella alkuperäisen lakialoitteen homoliitoista allekirjoitti ankarasta lain pakottamisesta huolimatta vain 76 kansanedustajaa, joka on todella heikko määrä; olkoonkin sitten, että pari allekirjoittamatta jättänyttä edustajaa on ilmoittautunut lain puolesta äänestäjäksi, on luku silti selkeästi alle tarvittavan määrän. Lisäksi on huomattava, että lain kannattajien joukossa on paljon ministereitä, joilla on suurempi todennäköisyys olla pois mahdollisesta lopullisesta äänestyksestä esim. työmatkan takia. Tämäkin vähentää puoltavien äänien määrää. Lisäksi lakia kannattava eduskunnan puhemies ei äänestä äänestyksessä, joten siitäkin lähtee yksi puoltava ääni pois.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 01.01.2014 02:49
Millä tavalla heteronormatiivisuus on yhteiskunnallisesti hyödyllinen? Mitä haittaa ja kenelle sen täydellisestä poistumisesta olisi? Kielipolitiikassa tilanne olisi päinvastainen, sillä ruotsin kielen asettaminen minkä tahansa vieraan kielen asemaan Suomessa heikentäisi selvästi yhden kansanosan asemaa ja oikeuksia.
  Public eye • 01.01.2014 12:43
Public eye jo pukikin olennaisimman sanoiksi.

Eihän ole mitään järkeä ylläpitää lakien ja määräysten voimin asiaa, joka luonnostaan on olemassa. Eivät naiset lakkaa olemasta naisia tai miehet miehiä, vaikka käsite "sukupuoli" ei esiintyisi lainsäädännössä lainkaan. Sukupuolessa ja seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse biologisesta ilmiöstä.

Ei lainsäädännössä pitäisi olla rajoituksia rajoitusten vuoksi vaan ihmisten hyväksi. Lainsäädännön pitää kyllä tunnustaa, että sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta on, mutta ei sen perusteella pitäisi karsinoida ihmisiä. Sukupuoleen liittyvä lainsäädäntö on tarpeen esimerkiksi sukupuolenkorjausta ajatellen.

Yhdenvertaisuudessa on kysymys siitä, että henkilöön liittyvää yksityiskohtaa ei perusteetta käytetä rajoittamaan henkilön elämää.


Aika näyttää, mitä eduskunta päättää avioliittolainsäädännön suhteen. Jos kansanedustajat tekevät ratkaisunsa oikeudenmukaisuus ja järki muassaan, saadaan Suomeenkin samaa sukupuolta olevien parien avioliitot salliva lainsäädäntö.
  smo • 01.01.2014 13:40
Jaahas, Ranneliikkeen historian säälittävin trollaava kaappihomo on palannut.

"Ei_avioliittoja_homoille" ilmiselvästi yrittää tukahduttaa omia homoseksuaalisia halujaan sepittämällä itselleen, että hänen on pakko lisääntyä tai muuten on koko elämä arvotonta ja "luonnotonta". Lisäksi EAH:lla näyttää olevan taipumuksia androgyynisyyteen, jota hän yrittää niinikään tukahduttaa syyttämällä niistä milloin "homotahoja", "homoporukkaa" tai "vihervasemmistolaisia". Taipumuksistaan aiheutuvalta häpeältä ja leimautumiselta EAH yrittää suojautua yksinkertaisesti väittämällä, että kaikki ihmiset ovat hänen kaltaisiaan, ellei heitä toisin käsketä pitämällä yhteiskunta heteronormatiivisena. "Ihan hetero" tosiaan juu, et kai oikeasti kuvittele etteivät kaikki täällä näe lävitsesi?

Jos tasa-arvoisen avioliittolain mahdollisuudet ovat heikot, miksi sen eteneminen piti torpata jo helmikuussa? Jos 76 kansanedustajan allekirjoittama aloite ei todellakaan olisi mennyt läpi, mitä sitä turhia epämuodollisen käytännön vuoksi ryhtyä torpedoimaan varsinkin kun se tulee nyt uudelleen takaisin kansalaisaloitteena? Eikö olisi ollut järkevämpää osoittaa jo silloin ettei eduskunnan enemmistö tue aloitetta, jos kerran näin on?

Taitaakin olla niin, että kansalaisaloitteella on hyvätkin mahdollisuudet mennä läpi, koska KD kiristää jo kolmatta kertaa hallituskumppaneitaan ja Timo Soini rikkoo henkilökohtaisen pakkomielteensä vuoksi puoluekurittomuuden periaatettaan - kaikesta siitä huolimatta minkä suhteen EAH on "luottavainen".

En malta odottaa siihen asti kun EAH muuttuu homoavioliittojen johdosta sukupuolettomaksi.

Kommenttia muokattu: 01.01.2014 klo 16:07
  Homopallero • 01.01.2014 15:39
"Aika näyttää, mitä eduskunta päättää avioliittolainsäädännön suhteen. Jos kansanedustajat tekevät ratkaisunsa oikeudenmukaisuus ja järki muassaan, saadaan Suomeenkin samaa sukupuolta olevien parien avioliitot salliva lainsäädäntö."

Jos kansanedustajat tekevät ratkaisunsa ajatellen lasten parasta, niin Suomessa ei hyväksytä homoavioliittoja. Älä muuten jatkuvasti väitä, että homoliittojen puolesta on vain ja ainoastaan "järkiperusteluita", kun taas homoavioliittoja vastaan on vain tunteisiin perustuvia perusteluita, sillä asia ei ole noin. Väittäisin, että asia on pikemminkin päinvastoin.

"Jaahas, Ranneliikkeen historian säälittävin trollaava kaappihomo on palannut."

Repesin. Todennäköisesti Homopallero väittää muita kaappihomoiksi vain sen takia, että häpeää itse omaa homouttaan ja täten haluaa aiheettomasti leimata myös heterot homoiksi. En näe muuta syytä, miksi Homopallero sanoo toisia kaappihomoiksi.

"Jos tasa-arvoisen avioliittolain mahdollisuudet ovat heikot, miksi sen eteneminen piti torpata jo helmikuussa? Jos 76 kansanedustajan allekirjoittama aloite ei todellakaan olisi mennyt läpi, mitä sitä turhia epämuodollisen käytännön vuoksi ryhtyä torpedoimaan varsinkin kun se tulee nyt uudelleen takaisin kansalaisaloitteena? Eikö olisi ollut järkevämpää osoittaa jo silloin ettei eduskunnan enemmistö tue aloitetta, jos kerran näin on?"

Ai se olisi pitänyt tuoda eduskunnan äänestettäväksi? Tajuatko, että noita kansanedustajien lakialoitteita on tälläkin vaalikaudella tehty varmaan satoja, eikä yksikään niistä ole edennyt mihinkään äänestykseen. Miksi ihmeessä homoliittoaloitteen olisi pitänyt olla jotenkin poikkeus? Tietenkin ymmärrän, että homoaktivistien mielestä olisi pitänyt, koska heidän mielestään homoilla ja heihin liittyvillä asioilla pitää aina olla erityisoikeuksia.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 01.01.2014 16:47
Mitä ihmettä Ei_avioliittoja_homoille oikein taas horisee!?

EAH:lla, joka häpeää homouttaan niin paljon on tarve yrittää leimata kaikki heterot kaappihomoiksi ja kaikki homot kaappiheteroiksi, jottet kokisi olevasi yksinäsi tukahdutettujen halujesi kanssa.

Se, ettei alle sadan kansanedustajan allekirjoittamia aloitteita yleensä oteta käsittelyyn on merkityksetön seikka itse lain läpimenon kannalta - kuten KD:n ja Timo Soinin paniikista voidaan päätellä.

Mitään virallista lakia tai sääntöä ei ole olemassa sen suhteen, mitkä lakialoitteet otetaan käsittelyyn - lähtökohtaisesti kaikki aloitteet pitäisi käsitellä.

Tässä kohtaa täysjärkinen ihminen ymmärtää, ettei ole olemassa mitään syytä, miksei juuri homoavioliittolakialoitetta voitaisi päästää äänestykseen poikkeuksellisesti. Se on vain poliittisesta tahdosta kiinni, kuten on sekin annetaanko poikkeuksien johtaa uuteen käytäntöön.
  Homopallero • 01.01.2014 17:51
Aika on otollinen saada eduskunta puoliväkisin keskustelemaan avioliittolainsäädännön muuttamisesta. Kansalaisaloite on joka tapauksessa merkittävä virstanpylväs, kävi miten kävi. Vaikka lainsäädäntö ei tällä tai seuraavalla kaudella muuttuisikaan ei ole mitään syytä lannistua tai kantaa kaunaa (ainakaan muita kuin pääministeripuolueen petturuutta kohtaan). Suomi ei jää loputtomiin jälkijunaan tässä asiassa. Työ jatkuu vähintäänkin tulevien sukupolvien vuoksi.

Uusia aloitteita vain kehiin, niin kansanedustajien kuin kansalaistenkin taholta. Painekattila tekee mitä painekattilan on tehtävä vain, jos painetta pidetään yllä.
  karhumiäs (ei rekisteröitynyt) • 01.01.2014 18:07
Voisihan se tosin olla tylsää jos olisi tasa arvoinen avioliittolaki, saattaisi muutamassa kymmenessä vuodessa tilanne parantua niin paljon että setan tehtävä olisi enää järjestää bileet vuosittain, mutta kun rakkaat tasa arvon vastustajat pistävät hanttiin saamme vielä yli puoli vuosisataa toimia homofobeja vastaan, onpahan tekemistä, olisihan se tylsää leikkiä sotilasta yksin :D
  puppeliassi • 01.01.2014 20:13
Joulua edeltäneenä Lauantaina 21.12.2013 puolustusministeri Carl Haglund oli eräässä yleisötilaisuudessa täällä Vaasassa. Keskustelin tuolloin hänen kanssaan. Kysyin mitä mieltä hän on tasa-arvoisesta avioliitolaista? Hänen kantansa oli jo aiemmin lukemani perusteella myönteinen. Painotin hänelle tuon lain hyväksymisen tärkeyttä jo vain ihmisoikeuskysymyksenä ja siksikin että Pohjoismaissa kyseinen laki on voimassa.
Uskon että pienpuolueenkin puheenjohtajan asenteella voi olla vaikutusta siihen miten kansanedustajat asiassa toimivat ja miten äänestävät kun se aika tulee! Tietystikään RKP vapaamielisenä puolueena ei ole mikään puheenjohtajansa kannan yhteiseksi mielipiteekseen pakolla sementoiva ”paavipuolue” kuten Perussuomalaiset! Suomen perustuslakikaan kun ei tunne moista ”puoluekuri” - käsitettä alkuunkaan!
RKP on tietysti pienpuolue, mutta näin Pohjanmaan Rannikon näkövinkkelistä se kuitenkin on ”ett litet stor parti” ja sillä on valtaa paikallistasolla hyvin paljon. Täältä on valittu neljä kyseisen puolueen kansanedustajaa.
Heistä ainakin yksi eli närpiöläinen Ulla-Maj Wideroos on tasa-aasa-arvoisen avioliittolainsäädännön kannalla ja epäilen kyllä vahvasti että oikeusministeri Anna-Maj Henrikssonkin puoltaa kyseistä lakia.
Mielestäni olisi tärkeätä että tämän lain puolestapuhujien tulisi nyt ahkerasti ja mahdollisuuksiensa mukaan ”lobata” tätä asiaa myönteisessä hengessä alueittensa poliitikoille sillä oli miten oli, he tämän asian joka tapauksessa päättävät kun se aika tulee.
  ERKKI - VAASA (ei rekisteröitynyt) • 01.01.2014 20:43
Tärkeää juuri nyt on pitää keskusteluyhteydet auki mahdollisimman moneen suuntaan. Erkki tuossa edellä näytti esimerkkiä.

Parisuhdelakiahan yritettiin kahdesti, toisella kerralla onnistuen. Lähetin silloin ensimmäisellä kerralla kansanedustajille paperikirjeet (vein ne eduskunnan vahtimestarille). Kirjeet toimitettiin eteenpäin, koska niihin tuli vastauksia usealta kansanedustajalta.

Toisessa vaiheessa lähestyin sähköpostitse kansanedustajia lähes viime minuuteilla ennen äänestystä. Oli tullut julkisuuteen, että edustajia pommitettiin uskonnollisilla vihasanomilla "niin että sähköpostilaatikko ropisee". Erottuakseni joukosta otsikoin viestini huolellisesti ja myönteisesti. Samoin itse sanoman, joka oli varsin lyhyt ihan tarkoituksella. Yllätyin, että vastauksia tuli todella monta, eikä ainuttakaan kielteistä.
  JuhaniV • 02.01.2014 20:53
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy