ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

"Mutta kun meillä on agenda" - Pride-yleisö tapasi "vastapuolen" mediaa

jnsto • 03.07.2016 03:34 • 38 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Vasemmalta ohjelmajohtaja Kai Kortelainen (Radio Dei), päätoimittaja Urpu Sarlin (Esse), päätoimittaja Leevi Launonen (Ristin Voitto), julkaisupäällikkö Olli Seppälä (Kotimaa) sekä puheenjohtaja Jorma Hentilä.
”Mitähän sieltä viholliskanavalta nyt tulee….” kuvasi ääni yleisön joukosta ajatuksiaan, kun joskus menee Radio Dein taajuudelle.

Kallion seurakuntatalossa olivat torstaina 30.6.16 vastaamassa Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen ja tasa-arvoasenteeltaan monen mielestä vielä etäisemmän Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen, sekä Espoon seurakunnan lehden Essen päätoimittaja Urpu Sarlin ja Kotimaan julkaisupäällikkö Olli Seppälä.

Vaikka kaikki neljä edustivat kristillistä mediaa, jännite illan yleisön suunnalta kohdistui Kortelaiseen ja Launoseen. Kotimaa ja Esse heijastavat erikoislehtinäkin suomalaista yleisjournalismia.

Kortelainen sanoi homo- ja lesbokysymysten olleen pitkään ”vaiettu aihe” Radio Deissä, mutta ohjelmajohtajan mukaan ei enää. Keskustelussa nousi esille se, että suuri osa Dein lähetysajasta myydään suoraan ulkopuolisille. Omien toimittajien tekemää ovat vain arkipäivät aamuseitsemästä alkuiltaan. Illat ja koko viikonlopputarjonta on ”yhteistyökumppanien” tekemää.

Radio Deissä ilmoitetaan kyllä kustannettujen ohjelmien välissä, että kyse ei ole omasta tuotannosta. Ilmoituksissa ei kuitenkaan yleiseen kansainväliseen tapaan korosteta, että esitetyt näkemykset "eivät välttämättä edusta radioaseman arvoja". Yleisöpuheenvuoroissa viitattiin mm Patmoslähetyksen ohjelmiin, joita Dei lähettää. Kortelainen saattoi siis tavallaan pestä kätensä ulkopuolisesta tuotannosta, joihin ilmeisesti kuuluvat asemaa hlbtqi –yleisöissä eniten profiloivat ohjelmat. Vastapainona Kortelainen kertoi asemalla esiintyvän säännöllisesti myös mm Kallion kirkkoherra Laajasalon.

Radio Dein oma tuotanto ei ole Kortelaisen mukaan ”erityisen opillista”. Kortelainen käytti ilmaisua ”yhteiskristillisyys”. Sanonnan on totuttu käytännössä tarkoittavan toimintoja ja tilaisuuksia, joissa ns vapaiden suuntien painoarvo ja vaikutusvalta on suurta ja etenkin evl-kirkon liberaalimmat äänet eivät ole paikalla. Kortelainen sanoi henkilökunnan olevan ”kristittyjä toimittajia”.

Ristin Voiton päätoimittaja Launonen arveli edustavansa keskustelussa kaikkia kuutta vapaata suuntaa. Ristin Voitto on helluntaiseurakuntien lehti. Launonen korosti sen heijastavan oman yhteisön arvopohjaa. Opilliset ja eettiset normit ovat sitovia. Niihin kuuluu myös käsitys avioliitosta ”yhden miehen ja yhden naisen välisenä”. Päätoimittaja harmitteli vallitsevaa poliittista korrektiutta, joka syrjii eri mieltä olevia.

Launonen osasi aatteensa ja ulkopuolisille tarjottavat perustelut. Kysymyksenasettelun ihmisoikeuksista hän väisti toteamalla, ettei ihmisoikeuksia tulisi sitoa ihmisen yhteen ominaisuuteen. Seksuaalisuus ei ole ihmisyyden ydin.

Kotimaan julkaisupäällikkö Seppälä totesi lehtensä ja verkkopalvelun toimivan ”normaalein journalistisin perustein”. Hän totesi Kotimaata syytetyn siitä, että se ajaa ”homojen pienimpiäkin asioita”. Nettipalvelussa on viiden vuoden aikana ollut parisataa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvää toimituksen juttua. Kotimaan keskustelua herättäneistä blogisteista Seppälä mainitsi Jusu Vihervaaran. (Ei ilmennyt, oliko kyseessä nimimerkki.) Sosiaalisen median käynnistyessä Kotimaassa oli oltu aluksi liian idealistisia yleisön panoksen laadusta. Kotimaa on tilauspohjainen.

Päätoimittaja Sarlin Espoosta edusti ”seurakuntajournalismia”. Espoon Esse on ilmeisen tyypillinen seurakuntalehti. Sarlin kuvasi sen olevan ”seurakuntalaisten asialla, tasapuolisesti”. Hän totesi, ettei uutisoinnilla ”musta muutu valkoiseksi”. Kirkon linjaus esimerkiksi avioliittokysymyksessä on Kirkolliskokouksessa määritelty. Kiistoja aiheuttaneissa kehitysyhteistyöasioissa Sarlin kertoi Espoo kuuluvan nyt seurakuntiin, jotka haluavat tukea kaikkia, eikä vain syrjimättömyyteen sitoutuneita. Ensi vuoden alussa Essen korvaa koko pk-seudulle laajeneva Kirkko ja Kaupunki, alueellisine sivuineen.

Tasa-arvovastainen ajattelu ei keskittynyt Kallion seurakuntatalolla vain vastaajien pöydän taakse, sillä paikalle oli tullut muutama kristillisdemokraattien aktiivi. Yhdessä heidän puheenvuoroistaan arvosteltiin etenkin Helsingin seurakuntien lehteä ”Kirkko ja kaupunki” yksipuolisuudesta. Torstaina ei ollut tiedossa, että Seta viikonloppuna antaisi tunnustuspalkintonsa Kirkko- ja kaupunki –lehdelle ja sen päätoimittajalle.

Panelisteilta kysyttiin, mitä ilmaisua he käyttäisivät sukupuolineutraalista avioliitosta. ”Homopari” tai ”homoliitto” sai kannatusta. Perusteena lähinnä sanan lyhyys, painettuna tai verkossa. Yleisön joukosta esitetty ”sateenkaaripari” oli lopulta kaikkien hyväksymä.

Radio Dein Kortelainen vertasi osaa kristillisestä mediasta puoluelehtiin. Nyt jo (etenkin paperiversioina) harvinaiseksi käyneet lehdet pyrkivät katsomaan uutisia ja maailmaa puolueensa näkökulmasta. ”Joskus se voi olla taiteilua.”.

Yleisössä oli myös helluntaiseurakunnissa kasvaneita ja niistä muualle hakeutuneita. Joku muisteli tilannetta, jossa nuori ihminen oli joutunut toteamaan, etteivät pyhä henki ja nuoren seksuaalinen suuntautumisen voineet elää samassa kehossa. Launonen pahoitteli ja antoi ymmärtää suunnan tehneen pitkän matkan ihmisten kunnioittamisessa.

Ihmisarvon kunnioittamisesta sekä panelistit että sali olivat yksimielisiä. ”Ja siellä on se vakaumus myös”, tarttui otolliseen yhteisymmärrykseen Kortelainen.

Kallion seurakuntatalolle kokoontunut homo-, lesbo- ja transyleisö kyllä ymmärsi kohtaavansa tasokasta suhdetoimintaa. Torstaina Launoselle esitetyt kysymykset olisivat ehkä saaneet toisenlaisia vastauksia jossain paikallisseurakunnassa tai vaikkapa suunnan Keuruun juhlilla, ilmapiirin tiivistyttyä. Keskustelussa valveutuneen vastapuolen yleisön kanssa ei puhuta samoin kuin omille.

Yleisön ja etenkin Launosen välille kehittyi muutama keskustelu. Lopulta Ristin Voiton päätoimittajan oli kuitenkin muistutettava ”mutta kun meillä on tämä agenda”.

Tapaaminen Kallion seurakuntatalolla oli mahdollisesti melko ainutlaatuinen. Yleisöllä oli tilaisuus tavata ”vihollismedian” edustajia.

Tilaisuuden puheenjohtaja Jorma Hentilä oli loppusanoissaan tyytyväinen. Hän antoi ymmärtää, ettei illan järjestäminen ollut aivan yksinkertaista. Olisihan yleisön asenne osaan keskustelijoista otaksuttavasti kielteinen.

Hentilä totesi ”arvoarvostelmista tulevan kiistaa”, mutta muutenhan ”tukehtuisimme yhdenmukaisuuteen”.

Keskustelun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kristillisessä mediassa olivat järjestäneet HeSetan Malkus-ryhmä, Yhteys-liike ja Sateenkaariyhdistys Malkus.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Videotallenne keskustelun alustuspuheenvuoroista löytyy täältä:
www.youtube.com
  Malkus-Riku (ei rekisteröitynyt) • 03.07.2016 10:44
Järjestivätköhän Saksan juutalaiset 1930-luvulla vastaavanlaisia keskustelutilaisuuksia natsi-median kanssa?
  Jukka • 03.07.2016 16:51
Ovatko nämä ihan oikeasti mielestäsi verrannollisia toisiinsa?
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 03.07.2016 20:40
xxx kirjoitti:
> "Ovatko nämä ihan oikeasti mielestäsi verrannollisia toisiinsa?"

Jostain syystä jutun luettuani asia tuli mieleen.

Olisi myös mielenkiintoista tietää järjestivätkö USA:n mustat vastaavia keskustelutilaisuuksia Ku Klux Klanin median kanssa.
  Jukka • 04.07.2016 00:55
Tarkoitatko Jukka (retorisilla?) kysymyksilläsi sitä, että tätä keskustelua ei olisi pitänyt järjestää? Oliko siitä haittaa ja jos, niin kenelle?
Saako Sauli Niinistö keskustella Vladimir Putinin kanssa?
  Public eye • 04.07.2016 08:45
Kun siinä niitä media-ammattilaisia pöydän takana katselin, kävi mielessä että osittain oli yhtä vähän heillä kaikilla yhteistä kun aikanaan olisi ollut radioviestinnän ammattilaisilla Jahvetilla (Yrjö Kilpeläinen) ja Tiltulla (nimi kai oli Aino Kallio?). Puhtaasti tekninen ammatti-identiteetti tietenkin oli yhteistä, kuten oikeamittaiset sanat otsikoinnissa. (Se taisi olla ainoita koko porukkaa yhdistäneitä ongelmanasetteluja siellä paneelissa.)
  jnsto • 04.07.2016 10:20
Alunperin oli aikeena saada paneeliin vanhoillislestadiolaisten Päivämies, mutta Suviseurat järjestettiin Torniossa samanaikaisesti.

Sekä lestadiolaisuuden että helluntailaisuuden sisällä on sateenkaariväkeen kuuluvia. Heidän asemaansa ei ainakaan pahenna, jos pyrimme luomaan keskusteluyhteyttä vaikkapa vain lehtien johdon kautta. Mitään ylimitoitettuja toiveita yhteydenpidolle ei toki pidä asettaa. Mutta varsinkin lestadiolaisuudella on edessään jonkinasteisen avartumisen pakko.

Minusta me olemme niin vahvoja, että meillä on varaa keskustella myös kanssamme eri mieltä olevien kanssa.

Varsinaisena kiusana tilaisuudessa oli "aitoaviioliitto"-aktivisti Tuulikki Tepora, joka ei juurikaan pysynyt teemassa, vaikka siitä homman vetäjänä toistuvasti huomautin, vaan pyrki tuputtamaan omaan sanomaansa. Harkitsin jo sitä, että heittäisin hänet ulos, mutta jätin heittämättä. Olisivat vain saaneet lisää aineksia propagandamyllyynsä.

PS.
Sen verran kommentoisin uutista, että en päätössanoissa puhunut "arvoasetelmista", vaan "arvoarvostelmista".
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 04.07.2016 12:18
Käsittääkseni saksassa annettiin juutalaisille aikaa ja mahdollisuus häipyä ennenkuin heitä alettiin keräämään ghettoihin, kuinka paljon keskustelua sitten käytiinkään.. Mutta Radio Dei ei ole sentään mikään Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda?
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 04.07.2016 15:16
Public eye kirjoitti:
> "Tarkoitatko Jukka (retorisilla?) kysymyksilläsi sitä, että tätä
> keskustelua ei olisi pitänyt järjestää? "

Lähinnä ihmettelen uskovaisten ja kirkon näkyvää esilläoloa Pridessa. Valkopesua, jolla homovastaista kirkkoa yritetään saada maistuvammaksi sateenkaarivärille.

Saammeko ensi vuonna Päivi Räsäsen, Aslanin ja Aito Avioliitto -porukan mukaan Prideen? Hehän eivät ole (omasta mielestään) homoja vastaan, vaan pikemminkin auttavat homoja parempaan elämään. Jos jokin ryhmä Aslanista haluaa teltan ja keskustelutilaisuuden Prideen, niin se varmaan monelle uskovaiselle homolle sopii? Minä en siitä pitäisi.


Public eye kirjoitti:
> "Oliko siitä haittaa ja jos, niin kenelle?"

Lähinnä kirkon ja uskovaisten esilläpidolla on kaiketi kaksi tavoitetta:

1: saada uskovaisille homoille vahvistusta sille harhakuvalle, että kristinusko todella muka olisi homoystävällinen uskonto ja kirkko olisi homojen asialla. Tukholma-syndroman ilmentymä.

2: uskovaisten ja kirkon valkopesu, jolla yritetään peittää uskonnon harjoittamaa homovihaa. Sopii sille osalle kirkkoa, joka yrittää olla suvaitsevainen - ja samalla unohdetaan ja sivuutetaan suuri osa uskontoa, sen perintöä, toimintatapoja ja muiden uskovaisten syrjivää arkitoimintaa. Kirkko pelaa nyt kaksilla korteilla: samalla kun se vastustaa homojen tasa-arvoa, niin se on iloisesti mukana Pridessa.

Ja ne haitat?

Ensinnäkin uskovaisten homojen harha kirkon muka homoystävällisyydestä lisääntyy.

Ei kirkko tästä yhtään homoystävällisemmäksi muutu. Esim. todennäköisesti kirkko luopuu ennemmin vihkioikeudesta kuin alkaa vihkiä homoja avioliittoon.

Mutta uskovaiset homot ovat innoissaan, kun kirkollakin on porukkaa pridessa!

Itsepetos... mielestäni se kuuluu näihin "haittoihin".

Toiseksi se, että kirkon ja uskonnollisten piirien esilläpito antaa suurelle yleisölle väärän mielikuvan, että nyt asiat ovat kunnossa kirkon ja uskontojen kanssa. "Homoilla ei ole enää mitään ongelmia - edes kirkon ja uskontojen kanssa!" on hyvinkin se mielikuva, mitä kirkon esilläolo Pridessa saa ihmisten mielissä aikaan.


Public eye kirjoitti:
> "Saako Sauli Niinistö keskustella Vladimir Putinin kanssa?"

Putinin vierailu Suomessa ei välttämättä lisännyt uskottavuutta siihen, että Suomi kuuluisi "länteen". Toivottavasti tässä oli punnittu haitat ja hyödyt kunnolla.
  Jukka • 04.07.2016 16:17
Tosiasiahan on että kristinusko suhtautuu seksuaalisuuteen kielteisesti kaikkein pahiten juuri homoseksuaalisuuteen. Maallistumisen ja tiedon levitessä,sekä ennenkaikkea homojen ja valistuneiden heteroiden yhteisellä toiminnalla edelleen tuloksia varmasti syntyy.Ollaan päästy hyvään alkuun,varjopaikkoja edelleen on, niin kirkkopiireissä kuin muuallakin.
  homo-x (ei rekisteröitynyt) • 04.07.2016 18:15
Kirkko instituutiona, uskonto ja uskovaiset itsessään tulisi erottaa toisistaan, on itsepetosta väittää muuta. Ongelmia varmasti on, niihin pitää puuttua.

"Esim. todennäköisesti kirkko luopuu ennemmin vihkioikeudesta kuin alkaa vihkiä homoja avioliittoon."

Kuka maalailee piruja seinille ennenkuin seinistä on edes keskusteltu?

"Ensinnäkin uskovaisten homojen harha kirkon muka homoystävällisyydestä lisääntyy."

Kirkon tekevät ihmiset, seurakunta, joka siihen kuuluu. Eiköhän he ole tietoisia näistä harhoista, maalistuneita kun ovat. Rusinat pulllista ja sillai. Öylättikään ei kliinisten tutkimusten mukaan sisällä Jeesuksen lihaa, viini ei ole verta.

"Mutta uskovaiset homot ovat innoissaan, kun kirkollakin on porukkaa pridessa!"

Kyllä, ja vielä palkittiin Asiallisen tiedon omenalla Setan toimesta! Uskovaisia homoja oli kulkueessa, varmasti riemuitsivat siitäkin, että mukaan oli liittynyt niin kirkon edustajia kuin ihan "tavallisia" uskovaisia. Aikamoista itsepetosta väittää että nämä ihmiset eivät näkisi kirkon kannoissa ongelmia. Ehkä siksi he päättivätkin osallistua kulkueeseen, osoittaakseen tukensa meille, ei propagoidakseen kirkkoaan? Tämä ateisti oli riemuissaan kun Jeesuskin oli päättänyt liittyä bailuihin. Olen pahoillani jos tämä puoltaminen vaikuttaa siltä että olisin uskovainen tai kuuluisin kirkkoon.

Aina tulee varmasti olemaan ihmisiä jotka eivät hyväksy meitä, tälle ei nyt varmaan voi mitään. Mitä jos keskityttäisiin niihin, jotka ovat meidän puolella. Ehkä tämä tuo muutoksen loputtoman vastakkainasettelun sijaan.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 04.07.2016 22:14
Pahuuden ja taantumuksen lähettiläitä lisää, aa-liikkeen vetäjä uhriutuu täysillä cafe raamatussa: www.tv7.fi
  Kaisa (ei rekisteröitynyt) • 05.07.2016 09:21
Luterilaisen kirkon piiristä on vieläkin kuulunut tokaisuja kuinka nämä vähemmistöasiat on niin vaikeita, keskustelua kuulemma käydään,asioita työnnetään tuonnemmaksi,homo-ongelmaisuus estää tekemästä ratkaisuja.Juuri meikäihmisille nuo asenteet ovat olleet kaikkialla yhteiskunnassa todellisia ongelmia, homo-ongelmaisuus taas tarvitsee hoitoa ja terapiaa.
  homo-x (ei rekisteröitynyt) • 05.07.2016 11:34
"homo-ongelmaisuus estää tekemästä ratkaisuja"


Mitäpä jos tarjoaisimme heille näitä "ratkaisuja" vastakkainasettelun sijaan?
Olisiko tämä vallan vallankumouksellista?
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 05.07.2016 14:38
"Tämä ateisti oli riemuissaan kun Jeesuskin oli päättänyt liittyä bailuihin."

Xxx, tulehan taas pois sieltä sateenkaaresta.

Sanasi kuulostavat yhtä harkitsemattomilta, kuin jos Greepeacen kannattaja puffaisi Shelliä tai Arevaa vain koska nämä olivat Pridessä.

Toki saa olla iloinen sellaisesta, että jotkut uskovaiset alkavat oppia, miten asiat oikeasti ovat.

"Mitäpä jos tarjoaisimme heille näitä "ratkaisuja" vastakkainasettelun sijaan?"

Mitäpä jos sivuuttaisimme kaikkien uskontojen edustajat kokonaan ja näin jouduttaisimme kulttuurievoluutioita poispäin uskonnoista?

Tässä mielessä on toki tervetullutta, että homokysymys hajaannuttaa uskovaisten piirejä. Asia näyttäisi jouduttavan osaltaan kirkosta eroamisia ja sitä kautta sitä, että Suomessa ev.lut. kirkon ja ortodoksikirkon erityisasema puretaan.

Uskonnollisten instituutioiden erityisasemat eivät kuulu demokratioihin. Ei, vaikka ne kuinka ilmoittaisivat halustaan olla sun kaveri.
  Yesman • 05.07.2016 19:50
"Tämä ateisti oli riemuissaan kun Jeesuskin oli päättänyt liittyä bailuihin."


Kulkueessa oli tyyppi, joka oli pukeutunut Jeesukseksi, jos keneltäkään nyt jäi huomaamatta...ei siis oikea Jeesus. Pääni ei nyt sentään ole niin sateenkaareva! :-)

"Mitäpä jos sivuuttaisimme kaikkien uskontojen edustajat kokonaan ja näin jouduttaisimme kulttuurievoluutioita poispäin uskonnoista?"

Tämä on tietenkin hyvä vaihtoehto sinänsä, mutta järjestäytyneiden uskontojen vaikutus kulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään on vielä aika vahva, jotta sen voisi sivuuttaa. Myös koko joukko seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjä saa lohdutusta uskonnoista.
Mitäpä jos näille kristityille puhuisi kieltä jota he ymmärtärtävät ja käyttävät, osoitettaisiin heille niitä oikeita kristillisiä arvoja anteeksiantoa ja toisen kunnioittamista tuomitsemisen sijaan kun "järkipuhe" ei auta?
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 06.07.2016 10:03
Kaisa kirjoitti:
> Pahuuden ja taantumuksen lähettiläitä lisää, aa-liikkeen vetäjä uhriutuu täysillä cafe raamatussa: www.tv7.fi

Katsoin ensimmäiset viisi minuuttia, ja jo sen ajan kuluessa eteen tuli todella aikamoinen uhrinäytös, johon otti osaa erittäin innolla myös haastattelija.

Mielipiteet ovat mielipiteitä, mutta tuossa ohjelmassa venytetään myös totuutta aika moisella tavalla. Esim. ohjelman juontajan Leif Nummelan väite, että tasa-arvoinen avioliittolaki "ajettiin läpi ilman laajaa keskustelua" on suoraa valehtelua. Asiasta keskusteltiin kuukausitolkulla ja eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana kävi 47 tahoa (järjestöjä, asiantuntijoita, tutkijoita jne). Näiden lisäksi kahdeksalta taholta tuli kirjallinen lausunto.

Kuulemisessa kuultiin edustajat mm. seuraavista uskonnollisista yhteisöistä: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa/Helsingin hiippakunta, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen Baptistikirkko, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Vapaakirkko. (*

En ymmärrä, miksi ylipäätään tuollaisia järjestöjä piti tällaisessa maallisen lain asiassa kuulla. Mutta todellakin: kuultu on. Se, että laki kuitenkin meni läpi ja tulee voimaan sapettaa ilmeisesti todella paljon AA-ryhmän jäseniä.

---

Haastateltava AA-yhdistyksen puheenjohtaja, kirkon nuoriso-ohjaaja, Susanna Koivula. Hän selvästi haluaa antaa kuvan, että tässä syrjitty on AA-ryhmä, ei suinkaan homot ja lesbot.

Koivula sanoo haastattelun alussa: "(...) nyt ei vaadita samoja oikeuksia, vaan erivapauksia. Kaikki ihmisethän voivat solmia jo nyt avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan kanssa (...) se on jo itsessään tasa-arvoinen avioliitto alkuperäisenään".

Aika outoja väitteitä. Mitähän Koivula ajattelisi siitä, jos laki kieltäisi juutalaisia menemästä naimisiin keskenään? Koivulan logiikalla kyse olisi varmaankin hienosta tasa-arvosta, sillä "kuka tahansa voi mennä naimisiin kristityn kanssa".

Väite erivapauksien vaatimisesta kuulostaa jo aika epätoivoiselta. Tasa-arvoinen avioliittolaki kun ei poista keneltäkään mitään oikeuksia (paitsi uskovaisilta oikeuden syrjiä tässä asiassa), mutta laki antaa isolle ryhmälle ihmisiä oikeudet, jotka enemmistöllä jo on.

Koivulalle tiedoksi: tulevaisuudessa heteromies voi mennä naimisiin naisen kanssa, ihan niin kuin ennenkin. Ja heteronainen voi mennä naimisiin miehen kanssa. Mikään ei muutu. Mutta jos heteromies haluaa jostain syystä naimisiin toisen miehen kanssa (tai heteronainen naisen kanssa), niin sekin nyt siis onnistuu. Naimisiin mennessä ei tehdä testejä onko oikeasti hetero, homo tai lesbo.

Eli mistä ihmeen erivapaudesta Susanna Koivula siis sekoilee???

---

Ohjelmassa noille ihmisille näyttää olevan ongelma myös se, että he ovat saaneet leiman "tasa-arvoa vastustava ihminen". Onhan se kamalaa, että ihmistä kutsutaan sellaiseksi mitä hän on: tasa-arvoa vastustava.

---

*) Kuultujen lista: www.eduskunta.fi

Kommenttia muokattu: 06.07.2016 klo 18:45
  Jukka • 06.07.2016 18:41
Tasa-arvoisesta avioliittolaista on keskusteltu viime vuosituhannen puolelta lähtien, monipuolisesti ja laajasti. Keskustelun myötä kansan enemmistö suhtautuu varsin suopeasti samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuteen. Ja tosiaan; toki keskustelun kliimaksiin päästiin Tahdon2013-kampanjan käynnistyttyä ja päättyi eduskunnan joulukuussa 2014 tekemään päätökseen sallia homoparien avioliitot. Jälikuplinta käynnistyi sen jälkeen.
  smo • 06.07.2016 18:54
Uskovaisten krokotiilinkyyneleet niitä maukkaimpia on:) terkkuja Koivulalle ja muille uhriutujille, onneksi sentään ovat tajunneet olevansa vähemmistössä Suomessa.
  Kaisa (ei rekisteröitynyt) • 06.07.2016 19:31
Susanna Koivulahan on uhriutumisen mestari. Tuoreessa muistissa on Susanna fantasiakirje tulevaisuudesta, jonka kautta Koivula voi kruunata itsensä sillä piikikkäimmällä orjantappurakruunulla:
  Niko (ei rekisteröitynyt) • 07.07.2016 15:06
Älkäähän nyt rakkaat homoveljet ja lesbosiskot unohtako, että olette myös itse vähemmistö!
  Jochanan • 07.07.2016 18:41
Niin, vahingonilo käydyn keskustelun tiimoilta on jokseenkin kummottava* ilmiö, saa tärkeän lakimuutoksen vaikuttamaan jokseenkin kiusalta näitä "arvokristittyjä" kohtaan.


*kummallinen, kuvottava...
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 08.07.2016 13:27
"Älkäähän nyt rakkaat homoveljet ja lesbosiskot unohtako, että olette myös itse vähemmistö!"

Tuota, miten niin eri kirkkokuntien jäsenet ja uskonjärjestelmien tunnustajat ovat vähemmistö?
  Yesman • 09.07.2016 09:54
"Mitäpä jos näille kristityille puhuisi kieltä jota he ymmärtärtävät ja käyttävät, osoitettaisiin heille niitä oikeita kristillisiä arvoja anteeksiantoa ja toisen kunnioittamista tuomitsemisen sijaan kun "järkipuhe" ei auta?"

Hmm... eli yrittäisit pitää omaa vuorisaarnaasi kristityille käyttäen heidän uskontonsa symboleita, puheenpartta ja uskomusmaailmaa itse kuitenkaan allekirjoittamatta näitä?

Ei. Valheellisuus luo lisää valheellisuutta. Myös uskovaisten tulee kuulla ja sisäistää oppi havainnoista ja empiriasta ja tämän myötä nykytieto homoseksuaalisuudesta: kyse on myötäsyntyisestä ihmisominaisuudesta ja raamattu on asiassa pihalla, koska aikana, jolloin kyseinen kirja kanonisoitiin ei tiedetty asioista yhtä paljon kuin nyt. Ja koska raamattu oli tuossa asiassa pihalla, niin se on myös monissa muissa asioissa niin pihalla, ettei se ole toimiva ohjenuora ihmiskunnalle, vaan asioita sekoittava kokonaisuus. Raamattuun (koraaniin, vedoihin, tanakiin, tripitakaan jne.) tuijottamisen sijaan pitäisi yrittää luoda toimivia yhteisiä periaatteita.
  Yesman • 09.07.2016 10:16
"Hmm... eli yrittäisit pitää omaa vuorisaarnaasi kristityille käyttäen heidän uskontonsa symboleita, puheenpartta ja uskomusmaailmaa itse kuitenkaan allekirjoittamatta näitä?"

Yes, man! otappa se malka silmästäsi ja unohda nuo olkinukkesi. Ei kai minun tarvitse olla uskovainen käyttääkseni heidän retoriikkaa?

"Valheellisuus luo lisää valheellisuutta."

Nyt yrität olla vain väkisin eri mieltä.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 09.07.2016 21:47
tarkennus: "--- uskovainen käyttääkseni heidän retoriikkaa lähimmäisen rakkaudesta ja siitä mistä kristillisyydestä on kyse?"
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 10.07.2016 12:44
"tarkennus: --uskovainen käyttääkseni heidän retoriikkaa lähimmäisen rakkaudesta ja siitä mistä kristillisyydestä on kyse?"

Nimenomaa tästä on kyse. Mieti.

Seuraavat ovat yhtä järjettömiä tilanteita:

Ateisti kertoo kristitylle, että Matt. 22:39 ohittaa 1. Kor 6:9 ja 1. Tim 1:10.

Krisitty kertoo ateistille, että randomoitu kaksoissokkotutkimus (n= 1500) osoittaa, että homoseksuaalisuus on synti (tai modernimmin kiemurrellen "homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä").

Kummatkin ovat täysiä syntax error tilanteita. Tämä johtuu siitä, että näiden kahden "käyttöjärjestelmät" ovat täysin erit, ne tuottavat erilaiset käyttöliittymät ja sovellukset.

Kulttuurievoluutio näyttää, kumpaan suuntaan enemmistön maailmankuva suuntaa. Lienee selvää, että itse yritän ajaa enemmistön maailmankuvaa rakentumaan havainnon ja empiriikan tuomasta tiedosta.

Tästä syystä ateistina kerron kristitylle, että: testaus ja havainnot kertovat, että homoseksuaalisuus on myötasyntyinen ominaisuus ja sen perusteella ihmisten asettaminen eriarvoiseen asemaan ei ole perusteltua. Kerron myös, että käsitys siitä, että homoseksuaalisuuden harjottaminen olisi syntiä on verrattavissa siihen, että vasenkätisyyden harjoittaminen olisi syntiä.

En missään nimessä ala kertoa, miten kristityn tulisi tulkita pyhää kirjaansa, vaan pyrin osoittamaan, että teos, josta hän yrittää ammentaa viisautta sisältää virheitä.

Edit: synti on kristillinen käsite, joten muokkasin tuota kohtaa.

Kommenttia muokattu: 11.07.2016 klo 16:42
  Yesman • 11.07.2016 16:38
Jeps, olen miettinyt kiitos vain. Ehkä sinulla on eri käsitys kristillisestä rakkaudesta ja vaikkapa anteeksiannosta, joka on keskeinen Jeesuksen sanomassa. Itseasiassa tämä ei varmaan ole kovin kaukana siitä mitä sinä saarnaat. Jos haluat väitellä jostain pilkunnussimisesta taas, niin jätän väliin. Keskity mielummin selittämään mikä on error syntax ihmisille jotka uskovat luomisteoriaan.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 12.07.2016 09:58
Tietämättämyyttä, stereotypioita ja ennakkoluuloja sekä osin myös pahaa tahtoa ja halua loukata. Näin voi kuvata tätä kommentointia.

Yesman haluaa kertoa kristityille, että "homoseksuaalisuus on myötäsyntyinen ominaisuus ja sen perusteella ihmisten asettaminen eriarvoiseen asemaan ei ole perusteltua". - Kovin miedosti ilmaistu: ei ole perusteltua. Esimerkiksi viikonvaihteen Herättäjäjuhlilla sanottiin terävämmin: se on syrjintää.

Kristityille ei ole mikään uutinen, että homous on ihmisen ominaisuus, osa ihmisen olemusta. Vain äänekäs vähemmistö - osa herätyskristittyjä, evankelikaalit - katsoo, että se on ihmisen oma valinta tai synnin seurausta. (Tarkoitan protestantteja; katolisen kirkon ja ortodoksikirkon piirissä asia on monimutkaisempi, mutta
ei niissäkään valintateoria ole voimissaan.)

Jos käytän esimerkkinä yli 30 000 osanottajan Herättäjäjuhlia, niin seurapuheisen perusviestinä oli: kelpaat sellaisena kuin olet.

Puheissa puolustettiin vähemmistöjä ja syrjittyjä ihmisryhmiä sekä yleisiä ihmisoikeuksia, vaadittiin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kehotettiin vieraanvaraisuuteen pakolaisia ja muita maahanmuuttajia kohtaan, korostettiin kehitysyhteistyön merkitystä ja kansainvälistä solidaarisuutta, arvostettiin rauhantyötä.

Körtit eivät pidä kirjaa toisten synneistä, eivät mittaa toisten uskoa eivätkä korosta ja kuuluta muille omaansa.

Ei siis ihme, että herättäjuhlilla tapasi sateenkaariväkeä.

Tyyppi päiviräsänen ei siis ole kristityn synonyymi.
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 12.07.2016 10:51
Luin kommentit uudelleen ja perun vähän puheitani, sillä asiallisiakin on. Mutta yleinen kuva on arvioimani. Eikä ole ainut laatuaan.
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 12.07.2016 17:18
" Ehkä sinulla on eri käsitys kristillisestä rakkaudesta ja vaikkapa anteeksiannosta, joka on keskeinen Jeesuksen sanomassa."

Pointti oli se, että ateisti on yhtä huono lähde kertomaan kristillisestä rakkaudesta ja anteeksiannosta kuin kristitty (=kolmiyhteiseen jumaluuteen uskova, raamattua pyhänä kirjanaan pitävä henkilö) on kertomaan havainnoista ja empiriasta.

"Kovin miedosti ilmaistu: ei ole perusteltua. Esimerkiksi viikonvaihteen Herättäjäjuhlilla sanottiin terävämmin: se on syrjintää."

Henkilölle, joka uskoo pyhiin kirjoituksiin, ilmaisee kyseinen pyhä teksti mikä on soveliasta ja mikä ei. Tuollainen henkilö ei välttämättä koe syrjivänsä ketään, vaan ainoastaan toteuttaa pyhän tekstinsä mukaista elämää.

Havaintoon ja empiriikkaan pohjautuva maailmankuva rakentuu toisin: syntymäominaisuuksilleen ei voi mitään, ja on mielivaltaista asettaa joitakin noista ominaisuuksista arvoasteikolle ja olla asettamatta toisia. Tässä tulevat mukaan myös logiikan, deduktion lait, jotka taas ovat merkityksettömiä pyhiin kirjoituksiin uskovan suunnalta tarkasteltuna.

Kun nämä kaksi maailmakuvaa törmäävät, on ateistin turha toitottaa kristitylle, että tulkitsemalla tuon ja tuon raamatunkohdan näin ja näin syyllistyy syrjintään. Sen sijaan ateisti voi sanoa kristitylle, että havainnot kertovat, ettei syrjinnälle tässä kohtaa ole perusteita, koska niitä ei ole tuossakaan kohtaa.
  Yesman • 12.07.2016 18:06
"ointti oli se, että ateisti on yhtä huono lähde kertomaan kristillisestä rakkaudesta ja anteeksiannosta kuin kristitty"

Juuri näin.

"Kun nämä kaksi maailmakuvaa törmäävät, on ateistin turha toitottaa kristitylle"

Siksi ateistin onkin helpompi muistuttaa uskovaista lähimmäisenrakkaudesta tuomitsemisen sijaan. Never attempt to teach a Christian your beliefs; it wastes your time and annoys the Christian. Sama toisinpäin.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 12.07.2016 19:41
Itse lähtisin saarnaamisen sijaan (mukaanlukien tiedeuskovaisuus) siitä että kunnioita toisen näkemyksiä tai uskomuksia kunhan ne eivät loukkaa tai pyri satuttamaan minua.


"Tyyppi päiviräsänen ei siis ole kristityn synonyymi."

Juuri näin! Valitettavasti tämä tyyppi näyttäytyy täällä käydyissä keskusteluissa valitettavan usein.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 12.07.2016 19:46
"Itse lähtisin saarnaamisen sijaan (mukaanlukien tiedeuskovaisuus) siitä että kunnioita toisen näkemyksiä tai uskomuksia kunhan ne eivät loukkaa tai pyri satuttamaan minua. "

Höpö höpö. Tottakai tieto saa loukata. Jos esim. joku loukkaantuu siitä, että "miesten kanssa makaavat miehet" evät ole yhtään sen kummempia kuin vasenkätisetkään, niin go ahead.

"Siksi ateistin onkin helpompi muistuttaa uskovaista lähimmäisenrakkaudesta tuomitsemisen sijaan."

Unohdit sanan 'kristillinen' tästä lauseesta. Muuten lauseesi ei ole jatke tälle kerkustelulle. Ylempänä puhut nimittäin nimenomaa kristillisistä arvoista.

(Tässä: "osoitettaisiin heille niitä oikeita kristillisiä arvoja anteeksiantoa ja toisen kunnioittamista tuomitsemisen sijaan kun "järkipuhe" ei auta")

Ei ateisti ole uskottava kristillisten arvojen lähde/tulkitsija, koska a) ei usko kolmiyhteiseen jumaluuteen, eikä b) pidä raamattua pyhänä. Koska nimenomaa tuo kolmiyhteinen jumaluus on antanut mallin maailmasta kristillisine arvoineen tiettäväksi ihmisille pyhässä raamatussa. Tämä JUURI on se pointti.

Jos kristillinen arvo on, että "miesten kanssa makaavat miehet" eivät peri jumalan valtakuntaa ja lukeutuvat samaan joukkoon kuin varkaat, avionrikkojat, ahneet, juomarit, pilkkaajat, riistäjät, isän- ja äidinmurhaajat, tappajat, siveettömät, ihmisten sieppaajat, valehtelijat ja valapatot, niin sitten on näin. (1. Kor 6:9 ja 1. Tim 1:10).

Esim. miesten kanssa makaavien miesten" onneksi on muitakin arvoja kuin kristilliset arvot.

"Tyyppi päiviräsänen ei siis ole kristityn synonyymi."

Kaikki, mitä kirjoitan yllä koskee kristittyä, jonka määritelmä on: henkilö, joka uskoo kolmiyhteiseen jumaluuteen ja jonka maailman malli ilmaistaan raamatuksi kutsutussa pyhässä kirjoituskokoelmassa. Sellainen ihminen, joka ei usko näihin kahteen asiaan ei ole kristitty, vaikka kuinka jostain syystä haluaisi itseään sellaiseksi kutsua.
  Yesman • 13.07.2016 16:24
"Höpö höpö."

Ilmeisesti olet taas viihteellä eri mieltä, en viitsi ryhtyä tähän.
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 14.07.2016 22:50
"Ilmeisesti olet taas viihteellä eri mieltä"

Tulkintasi on väärä.
  Yesman • 15.07.2016 16:09
Whatever makes you feel better sweetheart...
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 15.07.2016 23:39
Jos tähän jo vastattu kommenttini ei menny läpi, niin yritetään uudestaan:

"Tulkintasi on väärä."

Kunnioitan mielipiteitäsi...
  xxx (ei rekisteröitynyt) • 16.07.2016 18:30
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy