ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Äitiyslaista käytiin kiivasta keskustelua eduskunnassa

Sami Mollgren • 29.09.2016 23:09 • 15 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Eduskunta keskusteli äitiyslaki-kansalaisaloitteesta torstai-iltana. Syyskuun alkupuolella eduskunnalle luovutusta aloitteesta käytiin lähetekeskustelu, jonka jälkeen aloite lähtetettiin lakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Aloite on yhdemukainen oikeusministeriössä syksyllä 2014 valmistellun esityksen kanssa.

Viideltä iltapäivällä alkaneen keskustelun ensimmäisen puheenvuoton käytti aloitetta vastutava Mika Niikko (ps), joka puheenvuorossaan vaati, että "suomalaisessa demokratiassa olisi aika ajoin hyvä kysyä enemmistön mielipidettä merkittävissä asioissa". Vastustavalla puheenvuorolla jatkoi myös Sari Essayah (kd), jonka mukaan "on luotu oikeusturvaongelma, kun on ohitettu vanhemmuuden biologiset tosiasiat".

Aloitetta kannattava Emma Kari (vihr) totesi puheenvuorossaan, että kyse on lapsen edusta.

- Nykytilanne ei turvaa lasten yhdenvertaisuutta eikä ole lapsen oikeuden mukainen, sanoi Kari.

Kari myös viestitti Niikolle, että juuri lasten yhdenvertaisuuden ja lasten edun takia aloitetta tukevat esimerksi Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Unicef.

Vastustajien joukkoon kuuluva Sari Tanus (kd) puolestaan kritisoi sitä, että varsinaisen äitiyslain lisäksi on eduskunnan hyväksyttäväksi tuotu kuusi muuta lakia: "yhden eduskunnan napinpainalluksen taakse". Tanus myös esitti väitteen, että "monilla lesbosuhteeseen menevillä on lapsuudessa tai nuoruudessa syvälle tunteisiin tai kehoon vaikuttavia kokemuksia, laiminlyöntejä tai hyväksikäyttöä".

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén (kok) sanoi, että aloitteessa on kysymys lapsen oikeuksista, lapsen oikeusturvasta, lapsen oikeudesta vanhempiinsa.

- Nykyäänkin naisparin lapsi saa oikeuden molempiin vanhempiinsa, mutta se edellyttää pitkällisen, monivaiheisen sisäisen adoption prosessin. Äitiyslaki sen sijaan mahdollistaisi, että tämä lapsen tunnustaminen voitaisiin tehdä neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Eli kysymys on siitä, että turvataan naisparin lapselle kaksi vanhempaa heti syntymästä lähtien, sanoi Sirén.

Aloitetta Sirénin tapaan kannattava Silvia Modig kritisoi Niikon käsityksiä äidiksi tulemisesta. Modig sanoi, että "adoption kautta tullaan aivan samanlaiseksi, aivan yhtä arvokkaaksi, oikeaksi äidiksi".

Modig katsoo, että perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit puolustavat lapsen etua selektiivisesti, "koska niin moni lapsi jää sen teidän ahtaan perhekuvanne ulkopuolelle".

Itse sateenkaariperheessä kasvanut Sanna Marin (sdp) piti Niikon puheenvuoroa törkeänä, hävyttömänä ja ala-arvoisena. Marin katsoi, että Niikko viestitti sateenkaariperheiden, niissä elävien lasten ja ihmisten olevan itseään tai edustamaansa vähempiarvoisia. Marin muistutti myöhemmässä vaiheessa, että äitiyslaki on valmisteltu täysin valmiiksi oikeusministeriössä edellisellä hallituskaudella, ja että vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa.

Niikko puolestaan torjui saamansa arvostelun asioiden vääristelynä. Niikko kertoi olevansa hämmästynyt siitä, "että kansanedustajat eivät pysty ilman tilittämistä puhumaan asioista asioina vaan että mennään aina henkilökohtaisuuksiin ja ruvetaan vääristelemään asioita".

- Että tämän hulluuden pitäisi pikkuhiljaa alkaa loppua, koska täällä ei järki enää tehoa mihinkään, sanoi Niikko.

Keskustan Annika Saarikko totesi Niikon ja Tanuksen puheenvuoroissa olevan häiritsevää "joku käsitys siitä, että heteroperheet olisivat automaattisesti parempia kasvuympäristöjä". Myöhemmässä vaiheessa myös Satu Hassi (vihr) oli samoilla linjoilla. Hassi myöhemmässä vaiheessa muistutti luovutettujen siittiöiden avulla syntyneen lapsen kohdalla tilanteen olevan äitiyslaissa samanlainen kuin heteroparien kohdalla: Heteroparin aviomies on sen lapsen isä juridisesti, mutta lapsella on oikeus saada tietää näiden siittiöiden luovuttaja eli biologinen alkuperänsä.

Paavo Arhinmäki (vas) totesi kysymyksen olevan "siitä, miten me huolehdimme näistä lapsista, siitä, että heillä on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin syntyvillä lapsilla". Myöhemmässä vaiheessa Arhinmäki totesi, että yhdenvertaisuusasioissa on edetty avoimesti askelia ottamalla. Arhinmäen kommentti oli vastaus joillekin edustajille, joiden mukaan lakiuudistuksia tehdään piiloagendojen kautta.

Sari Raassina (kok) katsoo, että Tanus mitätöi puheenvuorossaan adoptioäidit, uusioperheiden äidit ja sijaisperheiden äidit. Tanus kiisti myöehemmin asian, ja katsoi kunnioittava tällaisia vanhempia. Raassinan mukaan "äitiys on sitoutuminen vanhemmuuteen, äitiys on sen arjen jakamista lapsen kanssa". Hän myös katsoo uudistuksen olevan arkea vaikeuttavien normien purkamista.

Vihreiden Jani Toivola piti hämmentävänä, että yhä keskustellaan siitä, "onko jonkun perhe ikään kuin tunnustettava vai ei tai onko heillä mahdollisuuksia oikeuksiin vai ei". Toivola muistutti, että esitys on oikeusministeriön valmistelema ja laajasti eri lapsi- ja perhejärjestöjen tukema esitys.

Laura Huhtasaari (ps) sanoi kokevansa, "että tämä on taas askel kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa".

Eeva-Maria Maijala (kesk) katsoi, että lapsella voi olla vain yksi äiti. Myöhemmässä vaiheessa hän tarkensi haluaan lähteä siitä, että lapsella tulee olla kaksi vanhempaa, mutta vain yksi äiti.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen hämmästeli sitä, että Niikko tämän asian kohdalla unohtaa huolensa lapsesta ja lapsen oikeuksista, kun tämä puheenvuoroissaan kyseenalaistaa sateenkaariperheissä elävien lasten perhemuodon.

- Sateenkaariperheissä elävien lasten suurimpia ongelmia nimenomaan ovat tämän yhteiskunnan ahdasmieliset suhtautumiset heidän perhemuotoihinsa ja heidän kokemansa syrjintä, sanoi Pelkonen.

Olli-Poika Parviainen (vihr) huomautti Huhtasaarelle, että sukupuolta korjataan, ei vaihdeta. Myöhemmin Parviainen totesi lapsen edun olevan, että hänellä on turvatut perhesuhteet heti syntymästään lähtien.

Lea Mäkipää (ps) totesi, että hänen oma perhekäsityksensä "lähtee ja tulee lähtemään siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto".

Hanna Kosonen (kesk) katsoi, että äitiyslaki veisi Suomea yhdenvertaisempaan suuntaan. Saman puolueen Ulla Parviainen katsoi esityksen karsivan turhaa byrokratiaa.

Anna-Maja Henriksson (rkp) totesi ajaneensa asiaa oikeusministerinä edellisessä hallituksessa, mutta lakiesityksen jääneen etenemättä eduskuntaan saakka.

- Mutta kaikki pykälät ovat valmiita. Se oli esitys, joka oli allekirjoitusta vailla, sanoi Henriksson.

Vesa-Matti Saarakkala (ps) puolestaan katsoi lapsen parhaan kasvuympäristön olevan miehen ja naisen muodostamaan perheen. Hän perusteli asiaa päättelemällä siitä, että lapsia voi syntyä vain miehen ja naisen välisestä suhteesta. Hän myös kritisoi hedelmöityshoitojen antamista yksittäisille naisille.

Myös Päivi Räsänen (kd) ilmaisi vastustavansa aloitetta.

Puoli kahdeksaan jatkuneen keskustelun viimeisen puheenvuoron käytti kristillisdemokraattien Sari Tanus.


Äitiyslaki mahdollistaisi juridisen suhteen vahvistamisen biologisen äidin puolisoon jo ennen lapsen syntymää. Käytännössä naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
persu-edustaja Niikon aktiviteetti ei tunnu riittävän Arkadianmäellä mihinkään muuhun kuin haraamaan vastaan sitä tosiseikkaa, että keskiaika meni jo.

Toki tuossa laikialoitteessakin on sukupuolineutraaliuden kannalta "takapajuisuutta", tai oikeastaan "takapakkiakin", koska siinä esitetään "äiti" määriteltäväksi laissa, mitä määrittelyä aiemmin ei laissa ole ollut, eli tuossa lakiesityksessä nyt tehdää eroa nimenomaan sukupuolten perusteella - vaikka kohta ollaan pääsemässä nimenomaan sukupuolineutraaliin, yhdenvertaiseen avioliittoonkin ja muutenkin on pyritty edistämään sukupuolineutaaliutta, mutta sitten on ajettu samalla noin lakia, jossa päinvastaisesti lisätään lainsäädäntöön ei-sukupuolineutraaliutta.
Parempi olisi esimerkiksi ollut puhua lakisesityksessä naisparista ”huoltovastuullisina kasvattajina” tms., eikä kaivaa äitiys- tai isyyslakeja syvemmälle.

Ymmärtääkseni yhdenvertaisen avioliiton ja perheiden monimuotoisuuden myötä olisi pitänyt päästä eroon äiti- ja isä-lokeroinneista lakiteksteissäkin, esim. puhumaa vanhemmista tai "huoltovastuullisista kasvattajista". Nyt noissa on sorruttu ristiriitaisuuteen vaatimusten suhteen ja kaivettiin lokerointikuoppia äiti vs isä -vanhakantaisuudelle. Lapsen ei biologisella vanhemmallahan ei pitäisi laissa olla eroa, mutta nyt lakitekstiin tulee eroa, kun lapsen ei biologinen vanempi, joka on naissukupuoinen, haluttaan määriellä myös lapsen äidiksi - vaikka hän ei biologiselta vanhemmuudeltaan eroa miespuolisesta lapsen ei-biologisesta vanhemmasta.

Tokihan sitten tietenkin jatkossa, jos sukupuol tulee itse valittavaksi, voivat miehetkin määritellä itsensä naiseksi ja siten heistäkin voi tulla lapsen äitejä, kait - koska laissa noin halutaan sukupuolierottelua toisaalta lisätä, vaikka toisaalta sitä pyritään vähentämään. Omasta mielestäni tuossa uutisoidussa lakialoitteessa mokattiin ja naisparit halusivat erotella itseään miehistä - siksi tuota lakialoitetta oli vaikeampi kannattaa, kuin yhdenvertaista avioliittoa, koska tuossa lakialoitteessa henki oli päinvastainen, eriarvoistava.

Kommenttia muokattu: 30.09.2016 klo 03:30
  human • 30.09.2016 02:49
Niikon puheet "tilittämisestä" ja "henkilökohtaisuuksista" Sanna Marinin huomioiden jälkeen on mielenkiintoinen asia; Marin on itse kasvanut sateenkaariperheessä, joten hänen kohdallaan kyse on henkilökohtaisesta kokemuksesta.
  smo • 30.09.2016 08:20
Onko jollekulle vielä epäselvää mistä näiden kristillisten argumentit tosiasiassa tulevat? Avioliittokeskustelun aikaisella suurella huolella lasten edusta he äitiyslakikeskustelussa pyyhkivät takalistoaan. Vielä selvemmin näkyy nyt heidän todellinen agendansa "homoille ei mitään oikeuksia".
  Make (ei rekisteröitynyt) • 30.09.2016 16:58
"Homoille ei mitään oikeuksia" - tämä on ollut herätyskristittyjen pyrkimyksenä aina homosuhteiden dekriminalisoinnista vuodesta 1970 lähtien. Tuolloin kristillisen liiton - nykyinen KD - ainut kansanedustaja Raino Westerholm käytti kiihkeitä puheenvuoroja rangaistavuuden kumoamista vastaan ja ehdotti esityksen hylkäämistä. Sen puolesta äänesti 18 kansanedustajaa (skl, kok. kesk, smp, rkp). Kaikkien vasrustajien argumentit eivät suinkaan olleet uskonnollisia.

Linja on jatkunut kaikissa sateenkaariväkeä koskevissa lainuudistuksissa.

KD edustaa puolueena herätyskristittyjä (viidesläisiä, helluntailaisia). Kun katsoo avioliittolain muuttamisen vastustajia, joukosta löytyy myös muun muassa lestadiolaisia ja evankelisia,mutta ei ilmeisestikään körttejä. Pääpsa on kuitenkin enemmän tai vähemmän sekulaareja arvokonservatiiveja lähinnä perussuomalaisista ja keskustasta.

Äitiyslaki mennä hujahtaa läpi. Yllä mainittuihin porukoihin lukeutuvia löytyy vastustajien joukosta, mutta oletettavasti vastustajia on vähemmän kuin avioliittolaista päätettäessä.
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 01.10.2016 00:10
kristityillä tuo erityisesti naisparien vastustaminen on suorastaan surkuhupaisaa siitäkin syystä että kristityt kuitenkin uskovat profeettapoikalapsukseen, jolla oli vain ainoastaan biologinen äiti, eikä biolosista isää laisinkaan - vaikka silti kuulemma tuli ihmiseksi, eli kristinuskon mukaan ihmiseksi tuleminen onnistuu ainakin täysin ilman biologista isää; siitä on heillä oikein mustaa valkoisella kirjoitettunakin, ajoilta ennen kirjoitettuja lakeja täälläpäin.

Toisaalta kristinusko-ideologiassa nainen asetetaan < miehen < miesjumalan alapuolelle, joten eritoten naisparin itsellisyys on heidän rajoittuneisuudelleen mitä suurinta "myrkkyä".

kristitty Päivi Räsänen lienee nyt henkisesti helisemässä liitoksissaan, kun hän yrittää pinnistellä hiljaa julkisuudesta avautumisistaan, koska hakee Kelan pääjohtajan paikkaa par'aikaa, eikä akuutti äärikristillinen mesoaminen siihenkään sopisi. Tiedä sitten, mitä äärikristillisiä ambitioita hänellä on Kelan suhteen ... ainakin hän voisi vaikuttaa Kelan työntekijävalinnoissa, mieleistensä valintaan.

Kommenttia muokattu: 01.10.2016 klo 15:30
  human • 01.10.2016 15:16
Eikös sinulla Human ole ihan oma keskustelu noille sun sata kertaa kuulluille jaarituksille?
  Ateisti (ei rekisteröitynyt) • 01.10.2016 20:58
Mikkelin hiippakunnan piispa julistaa että lapset on juurrutettava uskontoon www.verkkouutiset.fi

Onpa piispalla hätä ja tarve uskonnollisen pakko-aivopesun jatkamisesta lapsilla, jotta hänenlaistensa palkat tulisi maksettua jatkossakin.
  human • 01.10.2016 23:57
Minä tykkään 'Human'in terävistä huomioista!
Muille: lukekaa esim. Christopher Hitchenssin "God Is Not Great: How Religion Poisons Everything".
  JETT (ei rekisteröitynyt) • 02.10.2016 11:23
Eivät ne Humanin huomiot kovin teräviä ole kun olet lukenut sitä samaa länkytystä kuukaudesta toiseen topiikissa kuin topiikissa.
  Ateisti (ei rekisteröitynyt) • 02.10.2016 14:56
Kyse ei todellakaan ole lapsen edusta, että lapselta riistetään isä. Uskomatonta että homo miehet lähtevät kannattamaan tätä lesbo natsien miesvihamielistä aloitetta. Lapsella ei ole kahta äitiä,ainoastaan yksi oikea äiti eikä kahden naisen parisuhde leikki muuta tätä asiaa miksikään. Kukaan ei välitä lapsen henkisestä hyvinvoinnista kun homoliikkeen agendaa ajetaan väkisin niinkuin käärmettä pyssyn suuhun.
  Ateisti (ei rekisteröitynyt) • 02.10.2016 16:16
Jos yksissä tuumin suunniteltu lapsi syntyy kahden naisen vanhemmoimaan perheeseen, niin biologisen äidin puolisoa on ihan perusteltua kutsua äidiksi, toki arjessa ei-biologisella naispuolisella vanhemmalla voi olla toinen nimitys. Sitähän asiaa lailla ei säädellä. Vain juridisia suhteita.

Ei lapselta riistetä isää, jos isää ei ole koskaan läsnä ollutkaan. Sukusolun luovuttaminen ei luo perhesuhdetta.

Lapsen henkiselle hyvinvoinnille voi nähdä hyväksi sen, että juridiset asiat ja perhesuhteet ovat mallillaan ilman turhaa säätöä.
  smo • 02.10.2016 16:58
Nimimerkki "Ateisti" näyttää langenneen aitoavioliittolaisten trollausansaan - ellei hän sitten itse ole samoja trolleja.

Vaikka valhetta toistettaisiin kuinka monta kertaa, se ei muutu sillä totuudeksi. Kuulijalla on oikeus ja nykymaailmassa jopa velvollisuus käyttää myös omia aivojaan vaikka paasaus kuulostaisi kuinka vakuuttavalta.

Tässä tapauksessa kannattaa käyttää usein hyvin käyttökelpoista ajatuskoetta: miten väite toteutuu käytännössä? Miten esimerkiksi yhden virallisen vanhemman lapselta riistetään pois yhtään mitään sillä, että hänellä vahvistetaankin olevan kaksi virallista vanhempaa? Kumpi lapsi on paremmassa turvassa, yhden vanhemman vai kahden vanhemman lapsi?

- Ja todellakin, millään lainsäädännöllä ei määrätä siitä, mitä nimitystä lapsi saa vanhemmistaan käyttää ja miten hän yksilöi heidät perheensä jäseninä.
  Public eye • 02.10.2016 17:16
Muistan, kun 70-luvulla naapurustoomme muutti 'kommareita', joiden lapset viittasivat vanhempiinsa heidän etunimillään. Se oli aluksi tosi outoa, meistä.
Pidimme myös yhtä perhettä 'epäillyttävinä', koska heillä ei ollut televisiota!
Tuohon aikaan kunnon porvaris-perheessähän täytyi olla TV-huone!
Kaikkeen tähän radikaaliin, maailmoitamme järisyttävään, kuitenkin totuttiin heti pikimmiten ja nyt nuo asenteet hymyilyttävät.
  JETT (ei rekisteröitynyt) • 03.10.2016 19:52
Kansanedustaja Sanna Marin ja äitiyslaki

Sanna Marinin näkökulma äitiyslakiin julkaistiin tuoreimmassa Tamperelaisessa. Suosittelen lukemaan sen, koska Marin on esittänyt lain sisällön hyvin selväsanaisesti. Äitiyslaki on poikkeuksellisen huolellisesti valmisteltu oikeusministeriössä jo edellisellä hallituskaudella. Uusi laki karsii myös tarpeetonta byrokratiaa, koska vielä voimassa oleva laki on pitkä, raskas ja nöyryyttää tarpeettomasti perheitä.
www.tamperelainen.fi

Tamperelaisen päätoimittaja Kannala: Äitiys-höpötys hautaa isot asiat
Tamperelaisen uusi päätoimittaja Karri Kannala on kirjoittanut heti Marinin kannanoton viereen pääkirjoituksen, jossa hän persustelee muun muassa, että ”surullisinta tässä äitiys-höpötyksessä on se, että se hautaa alleen paljon isommat ja tärkeämmät asiat, jotka koskettavat kaikkia. Nyt vouhkataan jälleen marginaaliryhmää koskettavan aiheen ympärillä. Mediaseksikkään teeman taakse on tietysti poliitikkojen helppo piiloutua ja unohtaa taas hetkeksi maan talous ja työttömyyshuolet”.
www.tamperelainen.fi

Sanna Marin
ihmettelee Tamperelaisen toimintaa. Ensin pyysivät häneltä kommentin äitiyslaista lehteen, jotta päätoimittaja voisi sitten heti sen vieressä olevassa pääkirjoituksessa halventaa ja lytätä Marinin.
twitter.com

Kannalan persumaista typerehtimistä
Kannala siirtyi Tampereelle Lappeenrannasta, jossa hän on Matti Saarelan mukaan kaatanut kuraa ja törkyä työttömien, maahanmuuttajien ja muiden itseään huonosti puolustamaan pystyvien ihmisten niskaan. Saarela rinnastaa Kannalan kirjoitelmat MV-roskalehteen.
www.esaimaa.fi

Kannala on esiintynyt moukkamaisesti jo vuosia eli esimerkkejä löytyisi runsaasti, mutta tässä vain yksi:
www.tamperelainen.fi
Suosittelen lukemaan Voima-lehden kirjoituksen Kannalan persustelusta:
uusi.voima.fi
Tällainen adressikin löytyi:
www.adressit.com

Kannalasta voisi kirjoittaa enemmänkin, mutta koska pidän häntä sivistymättömänä moukkana, niin eiköhän tämä riitä.
  Havainnoija • 16.10.2016 00:17
Lakivaliokunnan tämänpäiväisessä (25.11.) kokouksessa käsiteltävinä äitiyslaki ja Aa-aloite:

5 Äitiyslaki
Kansalaisaloite
KAA 3/2016 vp
Päätetään asian käsittelystä. 

6
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
KAA 2/2016 vp
Keskustellaan asian käsittelystä.

www.eduskunta.fi
  Havainnoija • 25.11.2016 01:12
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy