ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kannatus Suomessa selvää

Sami Mollgren • 09.03.2013 09:56 • 74 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
58 prosenttia Aamulehden taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastanneista kannattaa lakia, joka sallii avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Erityisesti nuoret, naiset, hyvin koulutetut ja suurissa kaupungeissa asuvat kannattavat avioliittolain uudistamista tasa-arvoisemmaksi. Alle 35-vuotiaissa kolme neljästä näkee lakimuutoksen tarpeellisena.

Vastustajia on eniten yli 65-vuotiaissa. Heistä yli puolet ei halua muutoksia avioliittolakiin.

- Suhtautuminen on selkeästi sukupolvikysymys, sillä iän mukaan jako on harvinaisen jyrkkä ja suoraviivainen. Kannatus laskee sitä mukaa, mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, kertoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Aamulehden verkkosivuilla.

Aamulehden jutussa haastateltu Rahkonen arvioi, että Suomi on muuttumassa suvaitsevaisemmaksi. Hän arvioi nuorten vastausten kielivän siitä, millaisiksi yhteiskunnan arvot kehittyvät tulevaisuudessa.

Adoptio-oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille sallisi kyselyn mukaan 51 prosenttia vastaajista. Adoptioasian kohdalla epävarmojen vastaajien määrä korostui. Alle 25-vuotiaista adoptio-oikeutta kannattaa miltei kolme neljäsosaa, kun taas yli 65-vuotiaissa sen sallisi vain runsas kolmannes.

Taloustutkimuksen Rahkonen arvioi Aamulehden jutussa adoptio-oikeuden saamaa kannatusta yllättäväksi. Hänen mukaansa asia on ollut suomalaisten mielestä jonkinlainen tabu.

Kysely tehtiin 4. - 7. maaliskuuta ja siihen vastasi 1 002 ihmistä eri puolilta Suomea. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Tutkimus on linjassa aiemmin Suomessa tehtyjen vastaavien kyselyiden kanssa:

Tammikuun 2013 alussa julkaistun YouGov:n EuroTrack -kyselyn mukaan suomalaisista 57 prosenttia kannattaa avioliitto-oikeuden laajentamista samaa sukupuolta oleviin pareihin. Uudistusta vastustaa 32 prosenttia. Myös adoptio-oikeuden kannattajia on selvästi enemmän kuin sen vastustajia. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden hyväksyy 51 prosenttia ja sitä vastustaa 36 prosenttia.

Keväällä 2012 Setan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 47 prosenttia vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Vastustajia oli 38 prosenttia.

Keväällä 2011 Setan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan yleisen avioliittolain kannatus oli 49 prosenttia ja vastustajia 33 prosenttia.

Elokuussa 2010 julkaistun Yleisradion teettämän selvitykseen selvityksen mukaan vastanneista 54 prosenttia kannatti ja 35 prosenttia vastusti sukupuolineutraalia avioliittolakia.


Eduskunnan lakivaliokunta päätti äänestyksessään 27. helmikuuta niukasti, ettei se ota käsiteltäväkseen kansanedustajien aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Vastaanvanlaiseen avioliittolain uudistamiseen pyrkivän kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keräämisen on määrä alkaa 19. maaliskuuta.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Niin siinä käy kun valehdellaan tarpeeksi huonosti eikä edes peitellä ylimielisyyttä. Tavalliset ihmiset alkavat kyllästyä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on vain ajan kysymys. Eduskunta ei voi demokratiassa kauaa toimia kansalaismielipidettä ja parempaa tietämystä vastoin.

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 10:10
  Homopallero • 09.03.2013 10:09
Kyllä se sieltä tulee. Jos ei ennemmin, niin viimeistään myöhemmin.
  smo • 09.03.2013 10:16
Jotenkin minua ainakin tökkii valtamedian tapa uutisoida tästä asiasta. Esimerkiksi yle puhuu uutisissaan "homoliittojen laillistamisesta". Homoliitothan ovat jo laillisia, ja niistä minun nähdäkseni pyritään juuri eroon. Toisin sanoen ei olisi enää mitään homoliittoja ja heteroliittoja, vaan pelkästään avioliittoja.

Homoliitto syntyy kun mennään maistraattiin "rekisteröimään parisuhde". Sitten ruksataan kaiken maailman lomakkeisiin että ollaan homoliitossa, vaikka kysyjälle ei pitäisi olla mitään tekoa sillä tiedolla, mikä vastaajan seksuaalinen suuntautuminen onkaan.

Kyse ei varmaankaan ole tietämättömyydestä tai pahantahtoisuudesta, vaan luutuneista asenteista ja kykenemättömyydestä nähdä se, että tässä ei olla luomassa mitään uutta instituutiota vaan vain päivittämässä vanhaa.
  Public eye • 09.03.2013 11:21
Suomi on sittenkin länsieurooppalainen, eli Suomessa on tapahtunut sama, kuin Ranskassa ja Englannissakin: uskonnollis-konservatiivien rakkaudettoman syrjinnän julistukset ovat saaneet yhä useammat ihmiset ajattelemaan asiaa ... ja ihmiset ovat päätyneet meilläkin siihen oikeudentuntoon, että avioliitto on mahdollisuutena kaikkien ihmisten tasa-arvoinen oikeus ja ettei rakastaminen ole mikään "synti".

Tuo siis länsieurooppalaista - vastakohtana itäeurooppalaiset, rakkaudettomammat ja luonnottomat nyky-uskon-asenteet.

- - -

Public Eyen kanssa samaa mieltä. Tosi "homo-avioliitoista" puhuminen ei liene suomalaisen median erikoisuus, koska asiasta käytetään maailmalla yleisestikin uutisoinnissa "gay marriage" -termiä, vaikka "equal marriage" -termikin on ollut tarjolla - eli suomalainenkin media mukaelee muun maailman termien käyttöä.
Ehkä nykyisestä avioliitosta hetero-avioliittona puhumisen välttämisessä on ollut se dilemma, että "hetero-avioliitosta" puhuminen mediassa toisaalta tavallaan korostaisi sitä nykyistä heterous-luonnetta/rajoittuneisuutta.

Parasta toki olisi mediassa puhua asiasta avioliiton avartamisesta kattamaan myös samaa sukupuolta olevat avioparit tms. Samalla media olisi voinut tuoda esiin sitä, ettei nykyinenkään avioliittolaki puhu/vaadi yhtään mitään heteroseksin harrastamisesta, eikä myöskään lasten teosta, vaan laki käsittelee "vain" kahden aikuisen ihmisen parisuhteen yhteiskunnallista virallistamista - mutta jostain oudosta syystä rajaa siihen ihmiset vain pelkästään erisukupuolisiksi, vaikkei itse avioliittolaissakaan ole sille yhtään mitään perusteita.

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 11:35
  human • 09.03.2013 11:23
Muistakaamme, näilläkin foorumeilla myös tämä tosiasia:

Tuo "homo-liitoista" puhuminen kertoo jostakin, kun tasa-arvoiseksi kutsutusta avioliitosta uutisoidaankin epätasa-arvoisesti.

Samaa sukupuolta olevienkin oikeus solmia avioliitto ja adoptoida koskisi tietysti myös hetero- ja biseksuaaleja. Ei pelkästään homoseksuaaleja. Oletettavasti.

Eli välttämättä, jatkossa, aviossa oleva miespari ei ole ei-hetero.
Ei ainakaan lain velvoittamana.
  human • 09.03.2013 12:24
Nämä uudet luvut ovat rohkaisevia. Kansa kulkee kirkkaammassa valossa kuin edustajansa.

***

Asioista puhuttaessa ymmärrettävyyden ja yksiselitteisyyden näkökulma on tärkeä. Siksi on hyvä miettiä tarkasti sitä, mitä halutaan sanoa ja miten sen saa sanottua täsmällisimmin. Siihen asti, kunnes avioliiton yhdenvertaisempi painos oikeasti on voimassa, on tarpeen tuoda esiin sille vielä ulkoinen ulottuvuus samaa sukupuolta olevien parien huomioimisesta. Kun yleinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen avioliittolaki on toivottavasti pian voimassa, voi tarkemman määrittelyn jättää vähemmälle. Tämän muutosprosessin aikana ei vielä voi ainakaan muutoksesta puhuttaessa, koska väärinymmärryksen vaara on lähes käsin kosketeltava.

"Homoliitto"-sanaa ei pitäisi tietenkään käyttää lainkaan. Se on hyvin epätäsmällinen. Siinä homo-sana määrittää liitto-sanaa. Liitto voi kuitenkin olla vaikkapa jokin organisaatio, eikä välttämättä viittaa mitenkään parisuhteeseen. Ja jos sen katsotaankin olevan avioliitto-sanan kaltainen, niin ulos jäävät esim. transihmiset, interseksuaalit, biseksuaalit ja ehkä lesbotkin.

"Homoavioliitto" taas on ihan kelpo ilmaus, jos on tarve erityisesti korostaa avioliittoinstituution sellaista ulottuvuutta, jossa osapuolet ovat samaa sukupuolta. Homo ei tässä tapauksessa viittaa mitenkään osapuolten suuntautumiseen, vaan näiden sukupuolen samuuteen (kyseessä on siis homoavioliitto, ei homojen avioliitto).

"Samaa sukupuolta olevien (välinen) avioliitto" sisältää neljä (tai viisi) yksittäistä sanaa. Hankalaa, mutta varsin yksiselitteistä. Paras tapa määritellä samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto.

"Naisparin avioliitto" ja "miesparin avioliitto" ovat sopivissa paikoissa oikein käyttökelpoisia, kun puhutaan jostain yksilöidystä ja tiedossa olevasta parista, jonka osapuolten sukupuolet tiedetään. Tai muutenkin, jos tietyn sukupuolten kertomisella on erityinen merkitys.

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" tuntuu olevan yleisesti toivottu vakiintumaan yleiseen käyttöön. Se on myönteinen ja kuvaa sitä, ettei olisi eriarvoisuutta tai turhia raja-aitoja. Sen huono puoli on se, ettei määritellä tarkemmin sitä, minkä suhteen avioliittolaki on tasa-arvoinen. Tasa-arvo voisi myös viitata esimerkiksi siihen, että puolisot ovat keskenään tasa-arvoisia, eikä mies esimerkiksi olisi vaimonsa edusmies tai vanhempi osapuoli nuoremman edushenkilö. "Yhdenvertainen avioliittolaki" on mielestäni samaa maata kuin tasa-arvoinen avioliittolaki. Tässäkin on lopulta määrittelemättä se, minkä suhteen ollaan yhdenvertaisia.

"Yleinen avioliittolaki" -käsitettä on myös näkynyt käytettävän. Se on minun mielestäni hieman parempi kuin edelliset, koska se on tavallaan täsmällisempi. En tiedä, miksi tätä ei juuri ole enää käytetty.

"Sukupuolineutraali avioliittolainsäädäntö" ja "sukupuolineutraali avioliittolaki" ovat raskaan tuntuisia käsitteitä. Neutraalisuus tuntuu vähän tieteelliseltä lähestymiseltä. Ilmaisut ovat kuitenkin verraten yksiselitteisiä: avioliittolainsäädännössä ei oteta kantaa sukupuoleen. Minä voisin hyvin käyttää näitä.

"Sukupuolineutraali avioliitto" taas on edellisistä syntynyt kummallinen typistymä. Sitä ei pidä käyttää. On vaikea tietää, mitä tällaisella sanaliitolla tarkoitetaan; millainen avioliitto olisi sukupuolineutraali?

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 13:17
  smo • 09.03.2013 13:15
Aamulehti teetätti vuonna 2010 Taloustutkimuksella samantyyppisen kyselyn, jossa oli sama määrä vastaajia kuin tässä uusimmassa.
Kysely oli laajempi ja siinä kysyttiin myös vastaajien puoluekantaa ja kirkkoon kuulumista.

Onnistuin löytämään kyselytulokset.
Tätä mieltä siis oltiin vuonna 2010.

Hyväksytkö sukupuolineutraalin avioliittolain adoptio-oikeuksineen?

49 % kyllä
36 % ei

Kyllä-vastaajia eri puolueiden kannattajissa (%):

rkp 100
vihr 87
vas 70
kok 56
sdp 51
ps 39
kesk 30
kd 0
muut 74

Kirkkoon kuuluvista 47 % kannatti sukupuolineutraalia avioliittolakia (kuten silloin sanottiin) adoptiomahdollisuuksineen.
Kirkkoon kuuluvista 43 % kannatti myös homoparien kirkollista vihkimistä.

Edistystä on siis tapahtunut vajaan kolmen vuoden aikana.

***
Iltalehti kysyy tämänpäiväisessä jutussaan, kannatatko tasa-arvoista avioliittolakia.
Nyt jokainen äkkiä äänestämään Kyllä:

www.iltalehti.fi

Kotimaa24:n sivustolla pari fundista lyttää kyselytutkimuksen, kuten he ovat aina ennenkin tehneet. Fundikset eivät koskaan opi, että muut eivät ole yhtä törppöjä kuin he:

www.kotimaa24.fi

Lisäys
Nyt on valitettavasti käynyt niin ikävähkösti, että Kotimaa24 on poistanut päivän mittaan ainakin 10 kommenttia eli juuri ne mehevimmät, jotka olivat tulleet Kansanlähetyksen ja Helluntaiherätyksen suunnalta ja joissa oli niin eloisasti tuotu esiin tuomiopäivän tulikivet liitännäisineen.

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 18:23
  Havainnoija • 09.03.2013 15:47
Valitettavan pieni otos - jälleen. Miksei samantien voi tehdä isoa tutkimusta, jossa otoksen pitäisi olla vähintään 3000 ihmisen luokkaa? Tuhannen ihmisen otoksella ei paljon juhlita maassa, jossa on paljon eri ikäluokkia ja paljon eri asuinkolkkia, joissa on erilainen mielipidekulttuuri. Tämän olisi pitänyt Juho Rahkosenkin sanoa, jos hän jotain tutkimusten teettämisestä luulee tietävänsä.

Edelleen korostan myös tuota adoptioasiaa, jota kannattaa tuon gallupin mukaan puolet suomalaisista. On selkeä ristiriita, että homoavioliittoa (johon siis sisältyy adoptio-oikeus) kannattaa suurempi osa kuin adoptiota. Ihmiset eivät siis edelleenkään selkeästi tiedä, mitä kaikkea avioliitto-oikeus sisältää.

On muuten naurettavaa tuo punavihreiden ilakointi joistain homogallupeista, jotka kertovat kansan kannan olevan suunnilleen 50-50, kun taas esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä yli 80% kansasta haluaisi selkeitä kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan - samoin EU-politiikkaan. Noista muista gallupeista ei tietenkään puhuta, mutta kun halutaan hakea omalle mielipiteelleen tukea, niin tekopyhästi kuitenkin haetaan apua homogallupeista.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 09.03.2013 17:06
Isomman otoksen käyttäminen on kalliimpaa. Tuhannen ihmisen otoksella päästään riittävään luotettavuuteen koko väestön tasolla. Erilaisten vastaajaryhmien antamien vastausten tarkasteluun tämä noin tuhat ei riitä.

Avioliittolain uudistamisen vastustajien määrä kiinnostaisi, mutta sitä ei ole nyt käytettävissä.

EDIT:

Avioliiton osalta luvut: 58% kannattaa, 37% vastustaa (5% ei osaa sanoa).
Adoption osalta: 51% kannattaa, 42% vastustaa (7% ei osaa sanoa).

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 19:01
  smo • 09.03.2013 17:56
Arvasin että Ei_avioliittoja_homoille saapuu ruikuttamaan. Taas tuli turpiin gallupissa jo ties kuinka monetta vuotta peräkkäin.

EAH:n kanssa samanmieliset ovat kuolemassa sukupuuttoon, mikä on ironista ottaen huomioon kuinka pitkän peniksen jatkeen Ei_avioliittoja_homoille onkaan siitä lisääntymisestä itselleen "ihan heterona" sepittänyt.

Ehkä kannattaisi jo hyväksyä tuleva vääjämätön tappio ja keksiä jokin muu sykkeenkiihdyke kuin tuntemattomien ihmisten elämät. Olet niin säälittävä.
  Homopallero • 09.03.2013 18:12
EAH tuossa valitteli myös sitä, etteivät ihmiset ymmärrä adoptio-oikeuden olevan osa (myös samaa sukupuolta olevien välisiä) avioliittoja.

Toisaalta vastaava, mutta "päinvastainen" tilanne on kirkossa vihkimisen kanssa. On paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä, ettei kirkolle ole tulossa velvoitetta (eikä oikeuttakaan) lakiuudistuksen myötä vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Tiedotusta on siis lisättävä.
  smo • 09.03.2013 18:22
EAH:n itkupotkuraivari taitaakin johtua nyt siitä, että yli puolet suomalaisista (51%) hyväksyy jo toistamiseen myös ei-heteroparien adoptio-oikeuden. Se on kuin kylmä rätti EAH:n naamalle. Voi voi, mahtaa ottaa koville.
  Homopallero • 09.03.2013 18:32
Eah, tuhannen ihmisen otos on todettu erittäin luotettavaksi jo vuosien ajan. Yleensä totuus on ollut vain 0,5 - 2% marginaalissa.
  Salty Dog (ei rekisteröitynyt) • 09.03.2013 20:44
"Toisaalta vastaava, mutta "päinvastainen" tilanne on kirkossa vihkimisen kanssa. On paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä, ettei kirkolle ole tulossa velvoitetta (eikä oikeuttakaan) lakiuudistuksen myötä vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja."

Olen varma, että sinä päivänä, kun homoavioliitot hyväksytään Suomessa, alkaa kirkkokin vihkiä homopareja. Siksi mielestäni on typerää sanoa, että homoavioliittolain hyväksyminen ei mitenkään vaikuttaisi kirkkoon tai kirkollisiin vihkimisiin.

"EAH:n itkupotkuraivari taitaakin johtua nyt siitä, että yli puolet suomalaisista (51%) hyväksyy jo toistamiseen myös ei-heteroparien adoptio-oikeuden. Se on kuin kylmä rätti EAH:n naamalle. Voi voi, mahtaa ottaa koville."

www.iltalehti.fi
Tuossa gallupissa enemmistö näyttäisi vastustavan homoavioliittoja. Otoksena yli 17000 ihmistä. Tuossa voidaan lisäksi huomioida se, että moni ikäihminen ei käytä aktiivisesti nettiä ja suuri enemmistö heistä vastustaa homoavioliittoja. Toisaalta nuorista lähes kaikki käyttävät nettiä, joten tuohon Iltalehden gallupiin on vastannut paljon enemmän nuoria kuin ikäihmisiä. Siispä jos tuota Iltalehden galluppiakin suhteellistettaisiin, niin todennäköisesti tulos olisi selvästi homoavioliittoja vastaan.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 09.03.2013 20:49
Kirkon käsissä on se, mitä kirkko tekee ja keitä se vihkii. Tämä on taas eri asia, ja pinnalla tuntuu olevan kaltevan pinnan kammoa. Jos avioliitto samaa sukupuolta oleville pareille ei etenisi, niin voisihan olla, että kirkko liberalisoituessaan päätyisi vihkimään homopareja rekisteröityyn parisuhteeseen...
  smo • 09.03.2013 20:57
Niin Iltalehden gallupithan ovat erittäin luotettavia varsinkin kun sama homofobi voi vastata useita kertoja, ensin tietokoneelta, sitten kännykästä, sitten toiselta tietokoneelta, sitten kolmannelta.

Ja kaikkihan tietävät, minkä puolueen kannattajat siellä Iltalehden sivuilla kommentoivat ja äänestelevät gallupeissa. Siksi EAH:kin katsoo taas aiheiseksi vedota juuri tuohon lähteeseen tekopyhästi muut gallupit sivuuttaen.
  Homopallero • 09.03.2013 21:58
Selitä lisää.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 09.03.2013 22:04
Joku kirjoitti:
”Valitettavan pieni otos - jälleen. Miksei samantien voi tehdä isoa tutkimusta” jne.

Otos on riittävä ja edustava Suomen väkimäärään nähden ja suuri muihin maihin verrattuna. Saksan, Ranskan ja Britannian asukasluvut ovat 12–16 -kertaiset Suomeen verrattuna, mutta otos on sielläkin keskimäärin 1000–2000 henkilöä kaikenlaisissa kyselytutkimuksissa.

Taloustutkimus on toiminut nyt 42 vuotta ja vastaavat laitokset muissa maissa paljon pitempään. Mikäli ne tuottaisivat vääriä tuloksia, ne olisivat joutuneet lopettamaan toimintansa ajat sitten.

Suosittelen erityisesti sitä kommentoijaa, joka on nyt kitissyt ja toistanut samoja asiattomia fraaseja kuukaudesta toiseen, tutustumaan asioihin ennen mielipiteen esittämistä.
Taloustutkimus Oy:stä voi aloittaa:
www.taloustutkimus.fi
---
Ilmeisesti se noin 36 %, joka yleensä vastustaa kaikkea, tässä tapauksessa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ei välitä ottaa mistään selvää. Eri lehtien kommenttipalstat todistavat, että mielipiteitä riittää, mutta tieto puuttuu.

Erityisesti hämmästyttää se, että niinkin monet suomalaiset eivät tiedä, että avioliittolain muutos ei koske kirkkoja lainkaan. Suomessahan on sellainen tilanne, että esim. kirkoille on annettu oikeus toimia valtion virastoina eli avioliiton voi solmia kirkossa. Tämä avioliittolaki ei muuta kirkon oikeutta millään tavalla, vaan kirkko saa edelleen valita vihittävänsä eli jatkaa syrjimistä niin kauan kuin se suuren ilon tuottaa.

Uutinen ja sen alla kommentteja Pohjois-Pohjanmaalta:
www.kaleva.fi
  Havainnoija • 09.03.2013 22:37
Havainnoija: "...mielipiteitä riittää, mutta tieto puuttuu."

Niinpä - tuohan osoittaa suoraan, että omaa kantaa ei aiotakaan muuttaa, oli muuttamiseeen kannustavaa tietoa saatavilla vaikka millä mitalla. E-a-h on erinomainen malliesimerkki. Todellisuudessa hänen ja kaltaistensa kanssa keskustelu on joltisenkin turhaa. Se ei johda mihinkään muuhun kuin kenties molemminpuoliseen mielipahaan. Toki tuollainen keskustelija saattaa kannustaa vastapuolta terävöittämään omia argumenttejaan. Siihen se tulos tavallisesti sitten jääkin. Todellinen vaikuttaminen tapahtuu toisin ja toisaalla.
  JuhaniV • 09.03.2013 23:20
"Niinpä - tuohan osoittaa suoraan, että omaa kantaa ei aiotakaan muuttaa, oli muuttamiseeen kannustavaa tietoa saatavilla vaikka millä mitalla. E-a-h on erinomainen malliesimerkki."

Hittoako selität? En oikein ymmärrä, mikä nyt olisi ollut sellaista tietoa, joka olisi kannustanut minua muuttamaan kantaani. Pikemminkin tuntuu siltä, että homoporukka ei vaan pysty myöntämään minun kertoamani faktoja täällä. Homoporukka esimerkiksi luulee, että homopari muodostaa lapselle aivan yhtä luonnolliset vanhemmat kuin heteropari.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 09.03.2013 23:33
Ei luule, vaan ymmärtää ja tietää. Homopari lapsen vanhempina on ihan yhtä luonnollista kuin heteropari.

Ehkä myös tiedät, että lapsia elää homo- ja lesboparien vanhemmoimissa perheissä nykyäänkin. Monissa tapauksissa sisäisen adoption kautta molemmat vanhemmat todella ovat samaa sukupuolta. Kammottaako ajatus? Miksi?

EAH, aika vähän faktoiksi luettavia asioita olet täällä kertonut. Lähinnä olet toistanut muutamaa iänikuista mantraasi, joista nyt ei juuri sateenkaariperheiden tai perinteisten ydinperheiden lapsille jää kerrottavaa. Paitsi että tällaistakin jaanausta on saatu joskus kuulla.
  smo • 09.03.2013 23:39
Ota Ei_avioliittoja_homofobeille huomioon se, että Iltalehti on tunnetusti enempi uskovaiskonservatiiveihin kallellaan oleva läpyskä - eli siis kun sielläkin jopa puolet kannattaa kaikkien aikuisten parien yhtäläistä avioliitto-oikeutta, se tarkoittaa koko kansamme osalta selvää enemmistöä.
  human • 09.03.2013 23:53
Yksistään jo se, että heteropariskunnilta, lastenkasvatuskykyjen puutteiden vuoksi huostaanotettujen lasten määrä on aika suuri, osoittaa sen, ettei heteromainen elämäntapa ole läheskään aina se lapsille edes kohtuudella hyvää vanhemmuutta tarjoava.

Siltäkin osin hyvä, jos jatkossa saadaan homopareja ja lesbopare enemmäkin avittamaan heteromaisen elämäntavan vaikeuksia lasten kasvatuksessa ja antamaan heteromaisen elämäntavan ongelmien takia vanhemmiltaan turvaan muualle joutuneille lapsille hyvä vastuullinen ja toisiaan rakastavien homomiesten perhe, turvaamaan hyvän lapsuuden.

Homoistahan ei tule heteroita, vaikka kuinka vanhemmat perheessä harrastaisivat heteroutta, vaan lapset ovat emotionaalisseksuaalisuudeltaan sitä, mitä he luonnostaan ovat.
Ja nuoret ottavat selvää ja kokevat seksuaalisuuden ihan omatoimisesti, luonnon viettien siivittämänä, seksuaalisuutensa mukaan, eikä siinä vanhempien heterouskäytäntöjen opetus ole olennaista.
Samoin lesboparin tai homomiesparin lapset kasvavat heteroiksi, jos sitä luonnostaan ovata tai heistä tulee homoja, lesboja, biseksuaaleja, trans-persoonia, jos sitä luonnostaan ovat.

Siellä uskovaisten raamatussakin on eri näkemyksiä. Se profeetta jesse julisti rakkautta ja ei juurikaan tuominnut mistään. Sitten taas paavali julisti yhdestä sun toisestakin tuomioita ja siinä rakkaus jäis vähemmälle. Sieltä on siis varaa valita, ketä seuraa... jos siihen uskomukseen, monien uskomusten joukossa uskoo.
raamattu-uskomuksen ja sen islam-version osaltahan on hyvä huomata että ne julistavat jumaliensa luoneen kaiken ja koko tämän maan, mutta sitten kuitenkin, jostain ihmeen syystä, kaikki niitten kirjasten jutut tapahtuvat vain Lähi-Idässä tai sen lähinurkilla. Eikös eikös kaikkivaltias olisi käyttänyt koko estraadia? :P
  human • 10.03.2013 00:06
Ei_avioliittoja_homoille: "Hittoako selität? En oikein ymmärrä, mikä nyt olisi ollut sellaista tietoa, joka olisi kannustanut minua muuttamaan kantaani."

M.O.T.

:)

Wikipedia: M.O.T. on lyhenne sanoista "mikä oli todistettava" tai "mikä on todistettu" (lat. Q.E.D., lyhenne sanoista quod erat demonstrandum).

Kommenttia muokattu: 10.03.2013 klo 10:39
  JuhaniV • 10.03.2013 07:33
Me ja meidän oikeutemme rasittavat kovasti Kotimaa24:n ylläpitoa, joka on joutunut viikonloppuna poistamaan ennätysmäärän kommentteja, jotka oli siis lähetetty tähän tasa-arvoisen avioliittolain kannatusprosenttiuutiseen.

Kotimaa24:n ylläpito kirjoittaa:
- Kotimaa24:n uutisten alla keskustelemme uutisaiheista. KAIKKI muiden kommentaattoreiden henkilökohtaisuuksiin menevä syyttely, panettelu, ivaaminen ja pilkkaaminen on yksiselitteisesti KIELLETTY. Ketjusta on jouduttu poistamaan ennätysmäärä kommentteja juuri tästä syystä, että kommentaattorit ovat äityneet tappelemaan julkisessa tilassa, nimittelemään ja syyttelemään toisiaan. Ylläpidolla olisi - varsinkin näin viikonloppuna - muutakin tekemistä kuin vahtia keskenään tappelevia aikuisia miehiä.
  Havainnoija • 10.03.2013 21:45
Tukea alkaa tulla entistä enemmän myös heteroperheenisiltä, jotka eivät voi lainkaan ymmärtää homofobien käsityksiä.

Toimittaja Marko Ahonen, joka tunnustautuu keskisuomalaiseksi heteromieheksi, kertoo selväsanaisen mielipiteensä homofobeista ja muista homojen oikeuksien vastustajista:

”Jollakin tasolla vastustajien itsensäkin täytyy tietää, että he vain ilkeilevät yhdelle ihmisryhmälle. Jos en uskoisi tähän, loukkaisin vastustajia.
Sillä jos kyse ei ole ilkeilystä, sitten kyse on puhtaasta ääliömäisyydestä. Ilkeä ihminen voi sentään kehittää itseään, kun taas ääliö on ääliö ikuisesti.”

Ahonen vastaa seitsemään väitteeseen, joita ääliöt toistelevat.
Tässä yksi väitteistä, johon Ahonen vastaa:

”Väite 6: Mutta kun ydinperhe.
Ydinperhe ei ole koskaan ollut yhteiskunnan perusta. Perusta on ollut se, että kykenevät ihmiset tekevät sen, mihin he kykenevät. Meillä on jo nyt vaikka mitä muita perhemuotoja kuin ydinperhe, ja ne toimivat aivan yhtä hyvin tai huonosti kuin ydinperhekin.”

Kannattaa lukea koko kirjoitus:

www.ksml.fi
  Havainnoija • 11.03.2013 16:44
"Ydinperhe ei ole koskaan ollut yhteiskunnan perusta."

Väärä ja asenteellinen väite toimittajalta. Ydinperhe on yhä yhteiskunnan perusta. Tutkimusten mukaan ihanteellisin perhemuoto on juuri ydinperhe, sillä siinä lapsilla on yleensä vähiten sosiaalisia ja psykologisia ongelmia. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheissä on paljon enemmän em. ongelmia, samoin uusperheissä.

Homoperheistä ei ole vielä kovin paljon tutkimustietoa, mutta amerkkalaistutkimuksista tiedetään se, että homoperheiden lapset itse ihmettelevät sitä, kuinka he itse joutuvat elämään ns. homoskenen ympäröimänä, silllä merkittävä osa homovanhemmista on myös jonkilaisia kanslaisaktivisteja. Social Sciense Research -tutkimuksen mukaan lesbovanhempien lapset pärjäävät elämässä huonommin kuin heteroparien lapset. Lisäksi homoperheistä tiedetään se, että homoparit eroavat herkemmin kuin avioliitossa olevat heteroparit.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 11.03.2013 18:00
Hohhoijaa, ydinperheen "hyödyt" suhteessa muihin perhemuotoihin johtuvat vaan ja ainoastaan valtakulttuurisista asenteista. Tämä heteroseksistinen ydinperheideologia, johon Ei_avioliittoja_homoille kuvittelee yhteiskunnan perustuvan yleismaailmallistui vasta joskus 1950-luvun jälkeen, jota ennen se oli pelkkää kirkkojen propagandaa.

Samoin kaikki sateenkaariperheiden oletetut huonot piirteet, joita Ei_avioliittoja_homoille tuossa mukanokkelasti luettelee selittyvät nekin vain ja ainoastaan hänen itsensä kaltaisten ulkopuolisten, tietämättömien ja asenteellisten ihmisten asenteiden haitallisella vaikutuksella. Tarvitaan enemmän kuin yksi ainoa tutkimus, jotta tulokset voidaan yleistää. Sateenkaariperheitä on tutkittu jo puoli vuosikymmentä, johon pohjautuu asiantuntijatahojen nykyinen pysyvä myönteinen kanta. Ei_avioliittoja_homoille sivuttaakin tämän tosiseikan tapansa mukaan kokonaan, koska ei halua käsitellä asiaa kokonaisuutena, joka ei anna hänelle mieluisaa lopputulosta.

Totuus on se, ettei ole mitään mieltä pahentaa sosiaalisia ongelmia, joita sateenkaariperheiden lapset saattavat homofobisestä syrjinnästä kokea vain jotta EAH saisi illuusion ylemmyydentunteelleen.

EAH:n tietämättömyyden osoittaa ihan konkreettisesti se, että Suomessa esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto, arvostettu asiantuntijataho, kehottaa antamaan sateenkaariperheille tasa-arvoisen tunnustuksen lain edessä. Siitä asiasta on EAH aina vaiennut, vaikka se on hänelle useaan kertaan todettu.

Ylipäätänsä tämä EAH:n yksinomaan vanhempien toisistaan poikkeavien haarovälien mystiikan ympärillä pyörivä puoskarointi adoptiosta ja perheestä on niin loogisesti virheellistä, että uskon sen olevan huonoa pilaa. Ei kukaan homoja halveksiva mänttikään voi tosissaan vetää niin pahasti herneitä nenään todellisuudesta, että asettuisi asiaa oikeasti tutkineiden ja siitä oikeasti jotain tietävien tahojen yläpuolelle tuollaisilla päättelyvirheillä ja ideologisella tiedon vääristelyllä. Tai sitten Ei_avioliittoja_homoille on vaan todella älytön tyyppi.

Kommenttia muokattu: 11.03.2013 klo 22:41
  Homopallero • 11.03.2013 21:53
Minulle ei ole koskaan selvinnyt, miten minun kykyni ja taitoni kasvattajana riippuisi siitä, minkälaiset lisääntymisvehkeet puolisoni haarovälistä löytyy. Ehkäpä joku osaisi selittää?
  Kasvattaja (ei rekisteröitynyt) • 12.03.2013 11:53
Kasvattaja, voit kysyä sitä kirjoittelijalta Ei_avioliittoja_homoille. Vastaukseksi saat, että luontojumala on tarkoittanut heteroparit kasvattamaan lapsia, millä ei ole, kuten tiedämme, minkään näköistä todellisuuspohjaa.

Jos lasten olisi "tarkoitus" kasvaa heteroperheissä, silloin ainoastaan yksiavioiset heteroparit olisivat LUONNOLLISESTI ylivertaisia kasvattajia, tai edes huomattavasti muita parempia joistain muista kuin näennäisistä ulkoisista syistä. Ja kuten kaikki sivistyneet ihmiset tietävät, sellaista näyttöä ei EAH:lla eikä kenellä muullakaan homofobilla ole koskaan ollutkaan. Muutenhan he olisivat asiantuntijoita, eivätkä netissä pauhaavia nimettömiä kirjoittelijoita.
  Homopallero • 12.03.2013 12:46
Ev-lut kirkon homovastaiset ovat kuluneen vuorokauden aikana hyökänneet eri tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa tasa-arvoista avioliittolakia vastaan mitä erikoisimmin perustein.

Tampereen hiippakunnan homofobipiispa Matti Repo, jonka muistamme muun muassa TV2:n Homoillasta, jossa 2000-luvulla elävät tavalliset ihmiset todistivat inhimillisyyttään ja puolustivat oikeuksiaan pimeälle keskiajalle jämähtäneille kovasydämisille fundiksille (Räsänen, Repo, Falk, Turunen jne.), on taas korottanut äänensä.
Räsäsen, Revon ja muiden ihmisvihaajien esiintyminen aiheutti erovyöryn kirkosta ja kirkko menetti median laskelmien mukaan kertaheitolla 7,3 miljoonaa euroa.

Piispa Repo vaikeroi nyt, että tasa-arvo muka asettaa kirkon vaikeaan tilanteeseen ja Repo vaatii enemmän argumentteja avioliittokeskusteluun. Repo haluaa nostaa keskusteluun tasa-arvoargumentin lisäksi kolme ryhmää: kulttuuriset ja historialliset, yhteiskunnalliset sekä teologiset ja uskonnolliset argumentit.

Repo kritisoi erityisesti Aamulehden pääkirjoitusta, jossa sanotaan muun muassa:
”samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisessa on kysymys vain ja ainoastaan tasa-arvoisesta kohtelusta ja yhdenvertaisuudesta”

Kotimaa24:n uutinen Revon kirjoituksesta:

www.kotimaa24.fi

Aamulehden pääkirjoitus, josta Repo ei tykkää:

www.aamulehti.fi
---
Sari Roman-Lagerspetz kommentoi Kotimaa24:n repouutisen alapuolella muun muassa:
”Tässä näyttää olevan sellainenkin ajatus mukana, että yhteiskunnallisen lainsäädännön tulisi mukautua kirkon näkemyksiin, jotta saataisiin estettyä se, että kirkko mukautuu yhteiskunnan näkemyksiin.
Jotta kirkossa ei tarvitsisi ottaa eettisiä, kehällisiä asioita kuten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vakavasti, näitä asioita ei ilmeisesti pitäisi ottaa vakavasti yhteiskunnassakaan.”
  Havainnoija • 12.03.2013 14:15
havannoija:

jos erotetaan valtio kirkosta ja tehdään norjan mallin mukaan eli maistraatissa vihkitään sukupuoleen katsomatta ja uskonnot saa laittaa loitsuja päälle jos haluavat kyseiselle avioparille, mutta eihän se kävisi, muuten kirkko menettäisi valtaansa. ja ihhanaa rahhaa ;)
  puppeliassi • 12.03.2013 14:44
Kansankirkkojen vihkimisoikeuden ainoa perustelu on sen pragmaattisuudessa: suurin osa suomalaisista on vielä toistaiseksi luterilaisia. Ortodoksisen minivähemmistön erityiskohtelu sen sijaan on muinaisjäänne Venäjän vallan ajalta.

Tasa-arvoinen avioliitolaki ei velvoita uskontokuntia mitenkään, mutta toisaalta näyttää tietysti rumalta, jos kansankirkko julkisen vallan käyttäjänä syrjii.

Uskonnot eivät ole mitään ikuisia ja muuttumattomia, toisin kuin hihhulit aina jaksavat itselleen uskotella. Uskonnot ovat sidoksissa aikaansa ja muuttuvat sen mukana. On aivan naurettavaa vastustaa tasa-arvoista avioliittoa sen perusteella että se leviää kirkkoihin. Identtisiä argumentteja käytettiin naisten tasa-arvosta puhuttaessa. Vastaanhankaajat eivät vain hyväksy muuttuvia aikoja ja ovat muuten vain häijyjä.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei yhdelläkään uskontokunnalla tule olla pätkän vertaa julkista valtaa. Ymmärrän kuitenkin nykyjärjestelyn pragmaattisuuden sinänsä.
  Homopallero • 12.03.2013 15:03
samaa mieltä uskonnoille ei pidä antaa julkista valtaa, mutta siitähän ihmiskunta on kärsinyt kautta aikojen, nykyään suurimmat islam ja kristittyihin perustuvat uskonnot on kieltämässä kaikkea synnillistä ja mielellään näitä ns syntisiäm kivitettäisiin, syrjittäisiin yms.

eli kaikille ehdotan että eroavat kirkosta, koska jos valtion kirkkoon kuuluisi 10 % niin ei se kauaa valtionkirkko olisikaan :)
  puppeliassi • 12.03.2013 15:22
Aamen! hyvä ehdotus yllä olevilta. Itse kristittynä kannatan ehdottomasti evl-kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Samalla avioliittoon vihkiminen voisi jättää vain valtion tehtäväksi, mutta tämä ei niin oleellista ole. Homo/moniavioiset suhteet voisi sitten saada yhtäläiset oikeudet heteroliitojen kanssa, mutta kirkkojen pitää ehdottomasti olla oikeus vihkimättä näitä liittoja. Kristittynä en tietenkään kannata homo/moniavioisia liittoja, mutta lakeja ei pidä rakentaa minkään tietyn uskonnon periaatteiden mukaan. Kaikilla pitää olla lain edessä yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.
  Kristitty (ei rekisteröitynyt) • 12.03.2013 17:40
No tuollaista avarakatseista uskonnollisuutta minä kannatan, mitä nimimerki Kristitty edustaa.

Kommenttia muokattu: 12.03.2013 klo 18:50
  Homopallero • 12.03.2013 18:42
Uusin gallup: homojen adoptio-oikeutta vastustaa 68% suomalaisista.
www.iltasanomat.fi
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 14.03.2013 21:02
Jaa, minä huomasin tuolla Ilta-Sanomien sivulla vain jonkin yleisen avoimen nettikyselyn, jossa kysellään tuon jutun lukijoilta kantaa homojen adoptio-oikeuteen. Minusta tuolla sivulla ei esitellä mitään gallup-tulosta. Ehkä en vain huomannut?
  smo • 14.03.2013 23:38
Minusta on perin säälittävää kun joku anonyymi homofobinen nettikirjoittelija rinnastaa tabloidin vapaan kyselyn Taloustutkimuksen gallupeihin. Ei taida olla EAH astunut jalallaankaan tilastotieteen luennolle elämänsä aikana.

Tabloidikyselyynhän voi vastata loputtomia kertoja vaikka käynnistämällä koneen uudelleen. Ties kuinka monta kertaa EAH on siihen vastannut.

Enemmistö suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Sitä eivät nimettömät vastaukset avoimeen kyselyyn muuta miksikään.
  Homopallero • 14.03.2013 23:59
Enemmistö suomalaisista, sanoo Homopallero 1000 ihmisen otoksen perusteella.

Netissä voitas ihan hyvin toteuttaa vaikka sellanen 100 000 hengen mielipidekysely, jossa jokanen antas vastauksensa vaan kerran. Kysymykset vois olla yhtä laaja-alasii ku perinteisissä puhelinkyselyissäkin. Siinä paljastus suomalaisten todelliset kannat aika äkkii.

Miten on, Homopallero, pelottaako totuus? ;D
  Riquman1990 • 15.03.2013 00:27
Tuhannen ihmisen otoksella päästään Suomen kokoisessa maassa tarpeeksi luotettavaan tulokseen koko väestön tasolla etenkin kyllä-ei tyyppisiä kantoja kartoitettaessa.

Tuollainen kysely olisi mahdollista järjestää ihan helposti, koska levytila on halpaa eikä palvelinkapasiteettikaan maksa maltaita. Sen sijaan luotettava mekanismi tuollaisen 100 000 ihmisen saattamiseksi vastaamaan on toinen juttu. Etenkin jos halutaan, että tuo 100 000 muodostaa taiteen sääntöjen mukaan edustavan otoksen tästä kansasta.
  smo • 15.03.2013 01:08
Suomen kokosessa maassa tarvittas vähintään 10 000 hengen otos, et tulos ois edes suuntaa antava. Ruotsissa riittäs n. 20 000 henkee, Virossa n. 2 000 henkee ja Briteissä n. 110 000 henkee.

Paikalliskyselyn toteuttamiseen Helsingissä riittäs (hikisesti) 1000 nimee. Sekin vaan suuntaa antava.

100 000 vastaajaa ois tarpeeks edustava otos, etenkin, jos kysymykset on hyvii.

Tulokset voitas painottaa iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan. Sen lisäks voitas kysyy erikseen kantaa homoliittoihin, homoadoptioon ja seksuaalisuuteen yleisestikin.
  Riquman1990 • 15.03.2013 02:32
Kaikki mielipidekyselyt ovat vain suuntaa antavia. Ihmisten äänestyskäyttäytyminenkin vaaleissa antaa vain viitteitä siitä, miten koko kansa ihan todella ajattelee. Valtiollisilla ja kunnallisilla vaaleilla vain on lakiin perustuva tehtävä saada valittua kansaa edustavat tyypit päättämään asioista.

Noin tuhat vastaajaa riittää varsin hyvin antamaan kuvan, etenkin kun kysytään kantaa puolesta ja vastaan. Siedettävällä tarkkuudella. Toki isompi otos vahvistaa tuloksen tarkkuutta, kuten myös yhteenveto useamman samaa asiaa käsittelevän peräkkäisen kyselyn kanssa.

Jos kyselyissä yksittäiseen kysymykseen halutaan vastaus kyllä-ei -akselilla, niin vastaajksi tarvitaan vain osa siitä määrästä, kuin jos yksittäisesen kysymyksen vastaukset olisivat vaihtoehtoja.

Suosikkipuolueen mittaaminen puoluekantaa kysymällä vaatii isompaa otosta, koska vastausvaihtoehtoja on enemmän. Mutta kantaa yksittäin puolueisiin kartoitettaessa voidaan käyttää puolesta ja vastaan -kysymyksiä, jolloin kaikkiin kysymyksiin saadaan kaikilta kanta.
  smo • 15.03.2013 06:40
Riquman osoittaa jälleen kuinka tietämätön hän on lähes kaikista asioista, kuten esimerkiksi tilastotieteestä. Löysää tekstiä kuitenkin piisaa ilman mitään kunnollista pohjaa. Minua hävettää lukea tuollaista pulinaa.
  JuhaniV • 15.03.2013 08:53
Mua puolestani hävettäs JuhaniV:n asemassa lukee tollasii helvetinmoisii valituksii joka ikisestä asiasta. Jäisit ihan oikeesti jo sinne eläkkeelle äläkä suotta yritä pysyy nykymaailman menossa mukana.

Ennen eläkkeelle siirtymistä meidän tilastoasiantuntija vois sitten vaikka tuoda esiin ton mun äskesen kirjotuksen ongelmakohdat eikä vaan heitellä tollasii perusteettomii irrallisii heittoi ympäriinsä. Jos sä et osaa, niin pidä kerrankin se pääs kiinni. Lupee kyllästyttään tollaset vanhat horinat.
  Riquman1990 • 15.03.2013 11:47
Riquman1990: Minusta suurin ongelmakohta kirjoituksessasi on siinä, että näkemyksesi ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. En tiedä, mistä olet kehittänyt nuo "riittävät" lukusi. Noin ei kuitenkaan ole.

Tuhat vastaajaa riittää mainiosti siihen, että saadaan kyllä-ei -kyselystä tulos kohtuullisella luottamusvälillä. Käytännössä tuo tuhat antaa riittävän tuloksen populaation koosta riippumatta, oli tutkittavana sitten Viron, Suomen tai Jenkkien koko väestö. Normaalisti 2 000 yli vastaajan ei ole edes järkeä mennä, ellei haluta kaivella vastaajista pienempien osajoukkojen antamia tuloksia riittävällä luottamusvälillä.
  smo • 15.03.2013 12:51
SMO ja Juhani Virtanen ei sitten tainnu lukee mun viestii. Mä kirjotin, et tulokset pitäs painottaa mm. iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan. Siihen vaaditaan ehkä nyt kuitenkin vähän isompi porukka ku kuppaset 1000 henkee. Laajemmassa kyselyssä voitas ottaa huomioon kansalaisten yleiset asenteet homouteen.

Kuten sanottu, 1000 henkee voi olla jotenkin suuntaa antava, mut ei kovin luotettava otos. Mitä isompi porukka, sitä luottavampi tulos.

Sä puhuit koko ajan pelkästä "kyllä" tai "ei"-kyselystä, mä puhuin laajemmasta mielipidetutkimuksesta.

100 000 henkee riittää laajassa mitassa tutkiin suomalaisten asenteita.

Mä muuten oon tällä hetkellä toteuttamassa nettikyselyy suomalaisten suhtautumisesta homouteen. Tulokset mä voin sitten julkasta täällä, jos kiinnostaa. Tosin mä en usko, et siihen tulee vaadittuu 100 000 nimee, mut saadaan ainakin jonkinlainen viihdekysely setalaisten iloks (tai suruks).

Kommenttia muokattu: 15.03.2013 klo 15:46
  Riquman1990 • 15.03.2013 15:21
Riquman, kykysi ymmärtää asiakokonaisuuksia on ilmiselvästi rajoittunut. Toivon, ettet tuo sitä nettikyselyäsi tänne meidän riesaksi. Tuon tapaisiahan kyselyitä on pilvin pimein ja aina yhtä tyhjänpäiväisiä ja tympäiseviä.
  JuhaniV • 15.03.2013 16:35
Silti niihin tuntuu moni täällä vetoovan, joten tehdäänpä sitten sellanen.

Ja kuten tavallista, JuhaniV ei vastannu taaskaan ite asiaan, vaan vastaus oli taas pelkkää jauhamista, jankkaamista ja vittuiluu, mikä kertoo kyllä kyseisen nimimerkin kyvystä ymmärtää asioita.

Älä jatkossa tuo tota sun vinkuvaa olemustas tänne meidän muiden riesaks.
  Riquman1990 • 15.03.2013 17:12
Riquman1990: Kyllä minä viestisi luin. Oletin ja oletan edelleen, että kyseenalaistat 1 000 hengen otoksen riittävyyden koko väestön mielipiteitä selvittävässä tutkimuksessa. Siihen otin kantaa.

Kun jokin tutkimuspulju tekee tutkimuksen vaikkapa 1 000 hengen otoksella, otos rakennetaan siten, että sen arvioidaan edustavan kattavasti erilaisia väestöryhmiä, samalla ollen kuitenkin kyllin satunnainen. Otokseen poimittuihin ollaan sitten yhteydessä ja toteutetaan haastattelu.

Yleensä haastateltavilta kysytään kysymyksiä, joihin vastataan myöntävästi, kieltävästi tai mahdollisesti jotain siltä väliltä kyllä..ei -akselilla. Ja niitä kysymyksiä on tietysti yksittäisessä tutkimuksessa useampia.

Tuloksissa siis tulee huomioiduksi se, että vastaavuus väestön koko kirjoon syntyy. Kyseessä ei siis ole tuhannen ihmisen määrittelemätön ihmisjoukko, vaan harkitun sapluunan kautta koottu edustava ryhmä ihmisiä. Tuhannen ihmisen otoksesta saadaan jo koko väestöön varsin yleistettävä arvio, eikä otosta kasvattamalla saa samassa suhteessa enää lisää tarkkuutta.

En tiedä, mitä tarkoitat "laajemmalla mielipidetutkimuksella". Jotain monimuotoisempia kysymyksenasetteluita monivalintavaihtoehtoinen jne., vai?

Toki, jos haluaa tarkastella yksittäisten kysymysten tuloksia syvemmin kuin koko kansan kyllä..ei -prosenttien välillä (vaikkapa sukupuolittain, ikäryhmittäin, sosiaaliluokittain, tulotason mukaan, koulutustason kautta jne.), niin sitten asia on eri. Silloin tarvitaan enemmän vastaajia.

Mutta sitten ei enää puhutakaan siitä, kuinka luotettavasti tietty otos paljastaa koko kansan mielipiteen. Ja sellaisesta on mielestäni tähän asti ollut puhe.

Jos olet tuollaista laajempaa kartoitusta toteuttamassa, niin onnea vaan matkaan. Toki sen tulos ja tekotapa kiinnostavat.

Mikäli tutkimuksen kysely on yleisön avoimesti tavoitettava, niin kannattaa pitää mielessä, että kysely antaa tuloksia, joita voi lähinnä verrata kyselyn eri osaryhmien välillä. Tulokset eivät silloin ole muiden tutkimusten tulosten kanssa mitenkään vertailukelpoisia, eivätkä ole myöskään sellaisia absoluuttisia lukuja, joita voisi yleistää koko väestöön.

Jos taas lähdetään metsästämään koko väestön tasolle yleistettäviä tuloksia, niin tarvitaan ennen kaikkea työkalut hallitun, mutta riittävän satunnaisen otoksen kasaamiseen. Tuhat haastateltua voi silloin edustaa varsin pätevästi koko väestöä.
  smo • 15.03.2013 18:14
Taloustutkimuksen uskottavuus on muutenkin mitä on.

Eiks sulla oo muuta tekemistä ku kaivella mun vanhoi kuvii netistä? Aika säälittävää jopa sulta. Etten sanos epätoivosta. Luulet sä, et mä oon kiinnostunu jostain epätoivosesta nettivonkaajasta, joka kaivaa jopa mun vanhat kuvatkin esiin?

Tässähän se mun kysely on. Homopallero voi sitten varmaan uteliaisuuttaan etsiytyy sinnekin. www.kyselynetti.fi

Kommenttia muokattu: 15.03.2013 klo 19:41
  Riquman1990 • 15.03.2013 19:15
Riquman1990: Noiden kysymysten olisi syytä olla valintakysymyksiä, ei monivalintakysymyksiä. Mutta oppia ikä kaikki... :)
  smo • 15.03.2013 19:48
Riquman, olet tohelo.

Markkinoimassasi kyselyssä voi ruksata aivan kaikki vaihtoehdot ja vastaus talletetaan. Esimerkiksi:
Onko seksuaalivähemmistöillä tällä hetkellä mielestäsi
Liikaa oikeuksia
Sopivasti oikeuksia
Liian vähän oikeuksia
En osaa sanoa

Vastaaja voi ruksata jokaisen noista vaihtoehdoista.
Mitä järkeä tuollaisella kyselyllä on, jos jopa perusasioissa mättää, saatikka sitten varsinaisissa kysymyksenasetteluissa.

Riquman, lopeta koheltaminen homoasioiden parissa. Sinulla ei ole siihen kompitenssia. Olet menettänyt jopa vähäisen uskottavuutesi nyt.
  JuhaniV • 15.03.2013 22:53
Voi Juhani, synnyit sä ihan oikeesti noin tyhmänä vai pitiks käydä tyhmyyskurssi?

Luulet sä ihan tosissaan, et se lomakepohja oli mun suunnittelema? Se oli netistä haettu valmis pohja, minkä mä oisin kuvitellu kenen tahansa muun paitsi sun tajuuvan. Parempaa pohjaa ei ilmaseks saanu enkä mä taatusti rupee maksaan. Mä huomasin kyllä ton puutteen jo heti alussa.

Kuka täällä just menetti vähäsenkin uskottavuuensa?

Kuten sanottu, tää on suuntaa antava kysely, kuten kaikki tollaset kyselyt. Kansanäänestyksellä tollaset asiat ratkastaan.

87 vastausta tullu tähän mennessä. Ja se yks pellevastaus niistä tais olla JuhaniV:n tekemä, mikä kyllä paljastaa kyseisen huru-ukon tason. Onneks sen saa kuitenkin poistettuu.

Kommenttia muokattu: 15.03.2013 klo 23:16
  Riquman1990 • 15.03.2013 22:59
Voi voi Riquman, teet nk. tutkimusta vaikka välineetkään eivät ole kunnossa. On muka välineen vika ja vastaajan pitää se tietää. Tulos on mitä sattuu. Lapsellista puuhastelua.
  JuhaniV • 15.03.2013 23:39
Kuule, kuka tahansa törppö osaa klikata vaan yhtä kohtaa kerrallaan, mut sun älyllä se ei taida onnistuu.

Ja siinä sä oot ihan oikeessa, mä todella teen nk. tutkimusta, eli "tutkimusta". Kuvittelit sä, et tää ois yhtään sen vakavammin otettava tutkimus ku Taloustutkimuksen vaalien alla tekemät hömppäkyselyt hömppälehti Hesariin?

Lapsellinen vanha äijä...
  Riquman1990 • 15.03.2013 23:45
Riquman1990: En yleensä halua vedota siihen, mitä olen opiskellut, tehnyt työkseni tai mitä arvelen tietäväni jostain syystä "ihan oikeesti". Etenkin kvantitatiivisten tutkimusten ihmeellinen maailma on minulle kuitenkin niin tuttua, että katson voivani arvioida aika selkeästi sitä, millaisin menetelmin on mahdollista saada yleistettävissä olevia tuloksia johonkin määrättyyn selvitettävään asiaan tai mihin erilaisia tutkimuksia voi käyttää. Koen voivani arvioida erilaisten ammattimaistenkin tutkimusten laatua tutkimusmenetelmään liittyvien nyanssierojen kautta.

Taloustutkimuksen ja muiden vastaavien tutkimuslaitosten tekemisten taustalla on tilastotieteen ja tutkimusmenetelmien ymmärrystä. Työ perustuu tiedettyihin teorioihin ja lainalaisuuksiin, joten ei ole syytä olla ottamatta niitä vakavasti.

Toki tutkimuksia ja niiden tekemisen menetelmiä pitää kyseenalaistaa, mutta minusta se pitäisi tehdä kuitenkin älyllisin huomioin. Riquman1990, tapasi kyseenalaistaa tutkimuksia ei nyt vaikuta oikein älylliseltä. Myös monia muitakin asioita haastaessasi keskityt lähinnä meuhkaamiseen, sen sijaan, että asiallisesti perustelisit kantasi.

Äkilliset ilmiöt tai muut tilanteiden muuttumiset (vaikkapa vaaleissa jonkin aiemmin tuntemattoman vaikuttimen yllättävä esiintulo) saattavat aiheuttaa tutkimustulosten tilapäisen vääristymän lyhyellä aikavälillä, mutta sellaiset ongelmat saadaan eliminoitua nopeasti, kun ilmiön olemassaolo tiedetään. Etenkin vaalien alla nopeatempoiset muutokset haastavat tutkimuksia, mutta staattisempien trendien kohdalla homma on hanskassa varsin tiukasti.
  smo • 16.03.2013 09:17
Mitähän työtä sä sitten oot tehny saati sitten opiskellu? Kyllä mäkin meinaan haastattelujen tekemisestä jotain tiedän. Mä oon joskus tehny puhelinhaastattelui työkseni.

Ja voisko ylläpito vihdoin poistaa noi Juhanin ja Homopalleron lapselliset vittuiluviestit lopullisesti tältä palstalta?
  Riquman1990 • 16.03.2013 13:31
Joo, kyllä minäkin pystyisin vaikka yhden teatteritalon suunnittelemaan, olin nimittäin opiskeluaikanani raksalla töissä.
  Public eye • 16.03.2013 14:23
Kauan sitten (1990-luvun alkupuolella) olen haastatellut ihmisiä puhelimessa (ja kasvokkainkin) tutkimuksiin. Hirveää hommaa, minun mielestäni. 1990-luvun alussa alkaneen varsinaisen työhistoriani aikana olen ehtinyt olla tekemissä tutkimusten kanssa aika monipuolisesti. Varsinaisen työni puitteissa olen mm. suunnitellut ja rakentanut valmiiden alustojen päälle tutkimuksia, sekä suunnitellut ja koodannut erilaisia tutkimussovelluksia tietokantaratkaisuja myöten. Olen sittemmin myös lähestynyt asiaa tilaajan ominaisuudessa - siis joutunut arvioimaan sitä, että kustannustehokkaimmin saadaan mahdollisimman todenmukainen tieto siihen, mitä halutaan selvittää. Tällainen on luonollisesti vaatinut tarvittavan ymmärryksen hankkimista ja kouluttautumista tutkimuksen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Minulla on omien kokemusteni myötä syntynyt aika vankka luottamus noihin isoihin tutkimustaloihin. Kritiikkiä niitä kohtaan voi kyllä esittää, mutta ainakaan minä en niele sellaisia ilman vahvoja ja selkeitä perusteluita.
  smo • 16.03.2013 14:31
"Joo, kyllä minäkin pystyisin vaikka yhden teatteritalon suunnittelemaan, olin nimittäin opiskeluaikanani raksalla töissä."

Niinhän sä epäilemättä osaat. Sähän osaat mitä vaan. Ihmettelen vaan, et miten sä oot ylipäätään pärjänny jossain raksaduunissa.

Ja SMO, puhelinhaastatteluista ei saa luotetavaa kuvaa yksinkertasesti siitä syystä, et aika harvaa kehtaa esim. tänä päivänä avoimesti myöntää avoimesti puhelimessa vastutavansa homoliittoi tai äänestävänsä Persui. Samoin myöskin suurimmalla osalla on niin kiire vastata puhelinkysymyksiin, et ne ei kerkee kovin syvällisesti paneutuun kysymyksiin. Ylipäätään ihmiset ei puhelimitse tai kasvokkain kerro niin suoraan tuntojaan ku nimettömässä nettikyselyssä, jossa ihmisillä on myös aikaa paneutuu kysymyksiin. Tähän mennessä tulleista 107 vastauksesta vaan muutama on ollu JuhaniV:n kaltasten pellejen ulostamii.

Ja poistakaa nyt hitto soikoon noi asiaan liittymättömät jankkaukset täältä.
  Riquman1990 • 16.03.2013 14:50
Ainakaan minä en ole missään väittänytkään, että haastatteluja pitäisi tehdä tai tehtäisiin yksinomaan puhelimella. Olennaista yleistettävän tuloksen kannalta on kuitenkin se, ettei kuka hyvänsä pääse ilman kontrollia vastailemaan avoimeen kyselyyn.
  smo • 16.03.2013 15:15
Riquman: "Mä oon joskus tehny puhelinhaastattelui työkseni."

Että meillä on täällä oikein puhelinhaastteluja tehnyt asiantuntija! Sainpa makeat naurut tuosta kommentista.
  JuhaniV • 16.03.2013 20:20
Darling Riquman, minulla on sinun nk. tutkimukseesi liittyen rakentava ehdotus. Loppusijoituspaikaksi suosittelen sen tunkemista syvälle sellaiseen paikkaan, jonne ei päivä paista, eikä kuu kumota.
  JuhaniV • 17.03.2013 06:31
JuhaniV, mulla on sulle rakentava ehdotus liittyen mm. sun mielipiteisiin ja yksityiselämän esittelyyn tällä palstalla (mä oon lukenu sun kaikki aiemmat viestit). Työnnä mielipitees ja yksityiselämäs sinne, minne aurinko ei paista ja jossa lähinnä bakteerit viihtyy.

Älä viitti vuodesta toiseen rasittaa meitä muita tollasen vanhan ukon kuppasella elämäntarinalla. Usko jo vihdoin, mitä sulle on aikaisemminkin sanottu tuolla keskustelun puolella.
  Riquman1990 • 17.03.2013 13:08
Tämän uutisjutun alussa todettiin:

- 58 prosenttia Aamulehden taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastanneista kannattaa lakia, joka sallii avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Olen ottanut kommenteillani kantaa Riqumanin yrityksiin vähätellä ja väittää vääräksi asiallisesti tehtyä, Aamulehdessä julkaistua, arvostetun tutkimuslaitoksen tutkimusta. Riqumanin argumentit ja ymmärrys näistä tilastoasioista ovat osoittautuneet todella ala-arvoisiksi. Oman uuden kyselyn väsäämiseen hänellä on tietenkin täysi oikeus, mutta sitä on mahdollisuus ja pitääkin voida myös tarkastella kriittisesti.

Pidän homojen asialle vahingollisena tuon kaltaisia tekoja. Tiedämme kaikki, kuinka tällaisia näennäistutkimuksia on käytetty toistuvasti meitä vastaan.

Olen edelleen sitä mieltä, että tuota kyselyä ei pitäisi toteuttaa, eikä sen tuloksia julkaista. Homofobit ovat hanakasti tarttumassa vähäisimpäänkin seikkaan, jolla voidaan argumentoida meitä vastaan.
  JuhaniV • 17.03.2013 20:42
Taloustutkimus taas asialla. ;D

Et sä oo täällä kritisoinu mun mielipiteitä saati arvostellu mun tekemää kyselyy, vaan hyökänny henkilökohtasesti mun kimppuun ala-arvosilla, lapsellisilla ja henkilöön menevillä heitoilla. Se osottaa, miten heikoissa kantimissa sun selitykset todellisuudessa.

Sun mielestä siis mun kyselyy ei pidä toteuttaa eikä sen tuloksii pidä julkasta. Kuitenkin Taloustutkimuksen(!) teettämän kyselyn tulokset saadaan JuhaniV:n mielestä julkistaa.
  Riquman1990 • 17.03.2013 21:11
Pidän hyvänä ja oikeana asiallisen tutkimuksen julkaisemista.
  JuhaniV • 17.03.2013 21:13
Ja sen "asiallisuuden" määrittelee kaikkien alojen erityisasiantuntija JuhaniV? ;D
  Riquman1990 • 17.03.2013 22:05
Riquman, tarkastellaanpa tätä kiistakysymystä hieman toisin. Kerro meille kuka ja millä tavoin pystyisi tekemään mielestäsi hyväksyttävän ja luotettavan tutkimuksen vaikkapa kansalaisten suhtautumisesta tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Siis kuka muu kuin sinä tai minä.
  JuhaniV • 17.03.2013 22:34
Esim. kuka tahansa, joka kerää tarpeeks laajan otoksen kansan syvistä riveistä. Mielellään tähän tarvittas useita kymmenii tuhansii henkii.

Puhelinkysymysten kohdalla ongelma on yleensä se, et suurinta osaa ihmisistä ärsyttää puhelinhaastattelijoiden soittelu mitä omituisimpiin aikoihin. Ihmisillä myöskään ei oo yleensä aikaa paneutuu kunnolla tutkimuskysymyksiin ja puhelinhaastattelussa ihminen pyrkii tällasissa asioissa helposti antaan itestään suvaitsevaisemman kuvan ku oikeesti onkaan.

Nettikyselyjen hyvä puoli on se, et ihmisillä on aikaa paneutuu kysymyksiin, minkä lisäks myös kaikki turha inhimillisyys on karsittu pois.
  Riquman1990 • 17.03.2013 23:07
Joku kirjoitti "... myös kaikki turha inhimillisyys on karsittu pois."

Pätee netissä toimimiseen monien suhteen laajemmaltikin kuin vain haastattelukyselyissä.
  Public eye • 17.03.2013 23:38
Joku kirjoitti: "Pätee netissä toimimiseen monien suhteen laajemmaltikin kuin vain haastattelukyselyissä."

Mitä sä tarkotat? Mun tavotteena ainakin on selvittää, mitä ihmiset oikeesti ajattelee. Saada raakaa tilastotietoo.
  Riquman1990 • 18.03.2013 00:15
Riquman1990, tutkimusteorioiden (jotka ovat varsin testattuja) mukaan tietyn kokoinen otos riittää antamaan kyllin hyvin koko populaatioon yleistettävän tuloksen esim. mielipideilmastosta. Määrää tärkeämpi asia on se, että otos vastaa riittävän hyvin koko populaatiota tai että mahdolliset otoksen vääristymät ovat korjattavissa vastaamaan koko populaatiota. Lähtökohtaisesti oikein rakennettuun otokseen kuuluvat ihmiset pitää kutsua vastaamaan, ei antaa ihmisten eri reittejä vain päätyä kyselyyn. Avoimesti auki oleva 3 miljoonan vastaajan kyselykin on Suomessa aivan viraton tuloksen yleistäminen kannalta, koska ei ole riittävää kontrollia otoksen luonteesta.
  smo • 18.03.2013 04:29
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy