ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

KOMMENTTI: Pohtiiko lakivaliokunta suhtautumistaan vasta-aloitepingikseen?

Sami Mollgren • 12.11.2016 21:06 • 15 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA

Kansalaisaloitepingistä - vai ei?
Kansalaisaloitteen pohjalta säädetty tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin loppuvuodesta 2014 ja presidentti vahvisti lain alkuvuodesta 2015. Sen jälkeen eduskunta on säätänyt paketin liitännäislakeja ja toinen paketti odottaa vielä säätämistään.

Avioliittolain uudistus astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuteen tyytymättömät käynnistivät avioliittolain uudistuksen kumoamista vaativan ns. Aito avioliitto -vasta-aloitteen. Tuokin aloite keräsi kylliksi kansalaisten kannatusta ja pääsi eduskuntaan.

Aito avioliitto ry:ssä vaikuttava Susanna Koivula kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuorossa, että lakivaliokunnassa olisi ilmassa ajatuksia tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista vaativan aloitteen hautaamisesta. Koivula kritisoi lihavoinneilla ja alleviivauksilla varustetussa kirjoituksessaan tällaisia ajatuksia.

Aito avioliitto -aloite on parhaillaan lakivaliokunnan käsiteltävänä, ja sen on määrä ottaa kantaa Aito avioliitto -aloitteen jatkokäsittelystä 16. marraskuuta.

Kansalaisaloitteista säätävissä laeissa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka taajaan samaa aihetta käsitteleviä aloitteita voi tehdä tai miten sellaisten kanssa pitäisi menetellä. Eduskunnalla ja sen elimillä on kuitenkin mahdollisuus ratkaista yksittäisen aloitteen kohtalo ja luoda vastaaviin tilanteisiin käytäntöjä.

Salliako aloitepingis vai torjuako sellainen heti alkuunsa?

Aito avioliitto -aloitteen myötä on syntymässä käytäntö lakipingiksen suhteen: jos pingispelin aloittaminen ylipäänsä sallitaan, niin ei sitä oikein voi myöhemmässäkään vaiheessa enää viheltää poikki.

Kansalaisaloite on niin uusi instituutio, että käytäntöjä aloitteisiin liittyviin toimintamalleihin vielä etsitään. Aito avioliitto -kansalaisaloite on ensimmäinen lajissaan; aiemmin ei ole tehty aloitetta, jolla vaadittaisiin aiemman kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn lain kumoamista. Ei ole syntynyt käytäntöä vasta-aloitteeseen suhtautumisesta sellaisissa tapauksissa, joissa mitään uutta ei ole tullut esiin asian aiempaan käsittelyyn nähden.

Nyt tehtävä ratkaisu on kauaskantoinen - ja synnyttää toimintatavan.

Aito avioliitto -aloite ei muutenkaan ongelmaton

Aito avioliitto -aloite on luonteeltaan kansalaisten yhdenvertaisuuden rajoittamista ja kansanryhmän aseman heikentämistä vaativa, joten jo perustuslain näkökulmasta se on kyseenalainen. Perustuslakivaliokunnallakin voisi olla sanottavaa.

Lisäksi hlbti-vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten sekä samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä elävien lasten kannalta aloitteessa vaaditut toimet olisivat haitallisia. Hankkeen vaikutuksista olisi perusteltua tehdä ainakin kattava lapsivaikutusarvio.Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Jos tätä aloitetta ei anneta kansanedustajien äänestettäväksi, se on puolueellista ja täyttä törkeyttä ja syrjintää! Te voitte olla varmoja, että siitä tullaan valittamaan!
  Näin on! (ei rekisteröitynyt) • 13.11.2016 08:42
Valitukset kaatuvat, kun ne todetaan perustuslain vastaisiksi!
  On se nyt vaan näin! (ei rekisteröitynyt) • 13.11.2016 10:46
Lakivaliokunnan jäsenen Mikko Kärnän twiitti aiheeseen liittyen: twitter.com ja AA-aktiivi uhkaa rikossyytteellä: twitter.com
  Zephyr • 13.11.2016 15:20
Kyllä sekä eduskunta että lakivaliokunta tulevat suomaan Aito avioliitto-aloitteellekin normaalin kansalaisaloitteen mukaisen kohtelun, niin pitkälle kuin se on suinkin mahdollista.

On hyvä muistaa, kuten kirjoituksessakin tuodaan esille, että kyse ei ole kansalaisaloiteinstituutioon nähden mistään tavanomaisesta kansalaisaloitteesta.

Tämän vuoksi lakivaliokunta on erityisen haasteellisen tehtävän edessä.

Aito avioliitto-aktivistit eivät voita mitään riehumisellaan ja uhollaan.

Pitäisi ymmärtää mikä on kohtuullista ja mikä taas ei.
  Someone (ei rekisteröitynyt) • 13.11.2016 17:14
Jos lakivaliokunta katsoo julkisen kuulemisen jälkeen, ettei Aito Avioliitto kansalaisaloitteen jatkokäsittely ole tarpeellista ja jättää aloitteen pöydälle, valiokunta toimii täysin toimivaltuuksiensa rajoissa.

Asiasta voi toki valittaa, mutta ensimmäinen kysymys on kenelle ja toinen kysymys on mitä hyötyä on valittaa laillisesti tehdystä päätöksestä.
  Someone else (ei rekisteröitynyt) • 13.11.2016 20:22
Nyt Koivulan kirjoitus on julkaistu myös Aito avioliitto -seurakunnan nettisivuilla.
  smo • 13.11.2016 21:42
Aina voi yrittää esim. kirkollisvalituksen tekemistä ... ;-)
  Simeone (ei rekisteröitynyt) • 14.11.2016 18:18
Lakivaliokunnalla on laillinen mahdollisuus torpata aloite jo valiokuntavaiheessa. Mielestäni se ei kuitenkaan olisi viisasta. Suppea asiallinen käsittely ja hylkäämistä esittävä mietintö - johon aloitteen kannattajat jättävät vastalauseen. Niiden pohjalta käsittely suuressa salissa ja aloitteen saattaminen pois päiviltä. Kun suuri sali lyö viimeisen niitin, ei spekulaatioille jää sijaa.
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 15.11.2016 01:36
Tämän asian kohdalla eduskuntakäsittely kyllä painaa toisessa vaakakupissa, juuri tuon jälkipuhe-mahdollisuuden vuoksi.

Toisaalta kun yhden kerran suhtaudutaan vasta-aloitteeseen tietyllä tavalla, niin on jo syntynyt käytäntö siitä, miten sellaisiin suhtaudutaan toisella, kolmannella jne. kerroilla. Se on nyt vaa'an toisessa kupissa.
  smo • 15.11.2016 07:19
Tässä tapauksessa pingis joka tapauksessa loppuu nyt, kun tarvetta millekään uudelle vasta-aloitteelle ei enää synny. Nykyinen aloitehan on jo valmiiksi huti.
  Public eye • 15.11.2016 10:28
Säännöksiä voisi muuttaa esimerkiksi niin, ettei kansalaisaloitteen pohjalta syntynyttä lakia voi yrittää muuttaa toisella kansalaisaloitteella saman eikä seuraavan eduskuntakauden aikana.

Jos tällainen säädös olisi voimassa, aa-aloitteen olisi voinut jättää vasta vuoden 2019 eduskuntavaalien - tai sitä ennen mahdollisten hajotusvaalien - jälkeen.
  Jorma Hentilä (ei rekisteröitynyt) • 15.11.2016 18:00
Virhehän on tapahtunut siinä, ettei kansalaisaloitteita koskevaan lakiin määritelty rauhoitusaikoja ja vastaavia. Lakiin jäi ehkä turhan paljon sellaisia valkeita läiskiä, jotka saavat värinsä tulkintojen ja ennakkotapausten kautta.

Hesari otsikoi: "Eduskunnan lakivaliokunta saattaa hyllyttää Aito avioliitto -kansalaisaloitteen keskiviikkona" ( www.hs.fi ) ja toteaa, että menettely olisi poikkeuksellinen, sillä aiemmista kansalaisaloitteista on tehty mietintö. Lehti kuitenkin huomioi uuden tilanteen: "vasta-aloitteiden tehtaileminen jo hyväksytyille aloitteille johtaisi loputtomaan kierteeseen", ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) sanoo kyseessä olevan ennakkotapauksen.
  smo • 15.11.2016 19:04
Aito avioliitto -aloite on vasta-aloite Tahdon2013-aloitteelle. Tahdon2013-aloitteen eduskuntakäsittely johti lopulta sukupuolineutraalin avioliittolain säätämiseen.

Toisinaan on ehdotettu, että kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu olisikin muodotaan sellainen, että kannatuksen lisäksi aloitteita voisi myös vastustaa ja asiaa vastaan olevat voisivat näin yrittää estää aloitteen etenemisen eduskuntaan.

Pysähdytäänpäs miettimään tarkemmin kansalaisaloitteen ideaa sekä vasta-aloitteiden ja aloitetta vastaan äänestämisen istumista kokonaisuuteen. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin vasta-aloitteilla tai aloitetta vastaan äänestämisellä ei pitäisi olla tässä kansalaisaloite-kokonaisuudessa minkäänlaista roolia.

Mikä sitten on kansalaisaloitteen idea?

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuus saada jokin asia eduskunnan käsiteltäväksi, jos hallitus tai yksittäiset kansanedustajat eivät sitä tuo agendalle.

Kansalaisaloite ei ole äänestys jonkin asian saamasta kannatuksesta tai vastustuksesta. Kansalaisaloitteelle kerätään kannatusilmoituksia ja tietyn kannattajamäärän ylittyminen avaa aloitteelle portin eduskuntakäsittelyyn. Eduskunnan tehtävänä on sitten punnita aloite ja tehdä päätös.

Vasta-aloite (siis aiemman aloitteen pohjalta säädetyn lain kumoamista vaativa aloite) taas on luonteeltaan jo käsitellyn (ja ratkaistun) asian ajamista uudelleenkäsittelyyn. Miksi jo yhden kerran käsitelty asia pitäisi ottaa käsiteltäväksi uudestaan, kun asia on jo aiemmin samaa reittiä päässyt käsiteltäväksi ja siitä on tehty päätös?

Lakivaliokunnan kanta Aito avioliitto -aloitteen etenemisestä ratkaisee sen, pysyykö kansalaisaloite-instituutio kanavana viedä asioita eduskunnan päätettäväksi vai tuleeko siitä tahtojen taistelun temmellyskenttä.
  smo • 15.11.2016 21:39
Minä en myöskään ymmärrä, miten joku voi kokea kansalaisaloitteet jonkinlaiseksi kansanäänestykseksi, jossa kumpaakin mieltä olevilla ihmisillä pitäisi olla omat aloitteensa. Eduskunta on se, joka asian päättää, joten yksi aloite riittää vallan hyvin asian käsittelemiseksi.

Mielestäni Aito Avioliitto kansalaisaloitetta ei tule hylätä sen tähden, että se on vasta-aloite. Demokratiassa saa olla montaa mieltä.

Sen sijaan aloitteen käsittely tulee lopettaa siksi, että se on ristiriidassa perustuslain 6. pykälän kanssa ja täten eduskunta ei voi aloitteen mukaista lakia säätää. Jonkin vähemmistöryhmän oikeuksien kaventaminen muuhun väestöön verrattuna rikkoo sitä, että lainsäädännön tulee kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti.

On eri asia antaa jokin oikeus kuin ottaa se oikeus pois. Tätä ei moni tunnu tajuavan.
  Jussi77 (ei rekisteröitynyt) • 15.11.2016 22:22
Mikko Kärnän twiitin mukaan lakivaliokunta pyytää lausunnon perustuslakivaliokunnalta. Ilmeisesti valtiosääntöoikeuden asiantuntijan lausunnossa katsottiin, että aloite rikkoo perustuslain 6. pykälää.
  Jussi77 (ei rekisteröitynyt) • 16.11.2016 10:33
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy