ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

KOMMENTTI: Onko eduskunnassa kylliksi tahtoa edistää yhdenvertaisuutta vai tarvitaanko kansan aloitetta?

Sami Mollgren • 26.02.2013 00:28 • 15 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Eduskunnan lakivaliokunnan on määrä näinä aikoina päättää, otetaanko lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä valmisteltavaksi vai raukeaako se. Suomeksi: onko kansanedustajilla tahtoa edistää lainsäädännön yhdenvertaistamista, vai pitääkö kansan ottaa lusikka kauniiseen käteen ja tehdä kansalaisaloite. Yli vuoden lakivaliokunnassa toimenpiteitä odottaneen aloitteen kohtalon on ennakoitu ratkeavan mahdollisesti tiistaina 26. helmikuuta. Jos ei silloin, niin kumminkin lähiaikoina.

Nykyisin Suomessa on kaksi erillistä parisuhdeinstituutiota sen mukaan, ovatko sen osapuolet samaa vai eri sukupuolta. Samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteen virallistamiseksi luotu, runsas kymmenen vuotta sitten voimaan astunut parisuhdelaki on oikeusvaikutuksiltaan lähes avioliiton veroinen, mutta ei kuitenkaan aivan.

Aikanaan parisuhdelaki oli jokseenkin edistyksellinen maailmankin mittakaavassa, mutta jo silloin ymmärrettiin, ettei kyseessä ollut samanarvoinen järjestely kuin avioliitto. Sen myös eräät homoparien yhdenvertaista asemaa vastustaneet muistivat mainita - ne samat, jotka pitivät huolen siitä, ettei yhdenvertaisuus ainakaan silloin päässyt toteutumaan. Toki järkiratkaisuna ja olosuhteiden vaatimana kompromissina parisuhdelaki ratkaisi monia ongelmia, tunnustamalla samaa sukupuolta olevien parisuhteet olemassaoleviksi.

Viime vuosina on kuitenkin käynyt entistä selvemmäksi, että Suomen parisuhdelainsäädännön tasa-arvoisuus on jäämässä jälkeen muiden läntisten demokratioiden vastaavista. Ainoana Pohjoismaista Suomessa samaa sukupuolta oleva pariskunta ei voi edelleenkään solmia avioliittoa. Samaa sukupuolta olevan parin on tyydyttävä rekisteröimään parisuhteensa, siis menemään naimisiin eräänlaisessa B-luokassa.

Parisuhteensa rekisteröinyt ei saa automaattisesti (ja maksutta) ottaa toisen puolison sukunimeä tai yhdysnimeä, eikä lapsen adoptoiminen pariskuntana ole sallittua. Lisäksi lomakkeissa, joissa tarvitaan tieto siviilisäädystä, ovat parisuhdeinstituutiot erilliset. Se kielii seksuaalisen suuntautumisen tarpeettomasti ulkopuolisille, vaikka haluaisi pitää asian omana tietonaan.

Erillinen parisuhteiden "kakkosluokka" on itsessäänkin merkki yhteiskunnan parisuhteelle antaman arvostuksen määrästä - tai paremminkin sen puutteesta. Siitä huolimatta, että avioliittolain uudistamiselle tasa-arvoisemmaksi näyttää mielipidekyselyjen mukaan olevan kansan vankka tuki.

Lauantaina (23.2.2013) Helsingin Sanomien mielipidepalstalla julkaistiin kaksi kirjoitusta.

Niistä toisessa toimittaja Sami Koivisto kertasi kohta kohdalta niitä syitä, miksi samaa sukupuolta olevien parisuhteille pitäisi antaa sama arvo kuin eri sukupuolta olevien parisuhteillekin ja yhdistää nykyiset kaksi erillistä instituutiota. Avioliittolain uudistamisella on paitsi käytännön vaikutuksia, myös symbolista merkitystä.

Toisessa kirjoituksessa taas kansanedustaja Mika Niikko ilmaisi käsityksensä siitä, että avioliiton muutos myös samaa sukupuolta koskevaksi olisi yhteiskunnan tappio. Niikko perusteli kielteistä kantaansa uudistuksiin "biologisilla tosiasioilla", pelkona "perhettä ja lisääntymistä suojelevana normaalia perheyksikön muodostusta ja suvunjatkamista" turvaavan perusrakenteen poistumisena. Hänen mukaansa avioliittolain uudistus myös romuttaisi "luomisjärjestyksen mukaisia arvoja". Niikko ilmaisi myös pelkonsa adoptioista samaa sukupuolta olevien vanhemmoimiin perheisiin.

Niikon käsitykset tuntuvat kuitenkin kummallisilta. Mitään olemassaolevaahan ei olla poistamassa tai purkamassa, vaan tuomassa yhtä kansanosaa tasa-arvoisemmin perheinstituution piiriin, yhdenvertaistamalla avioliittolainsäädäntöä. Aivan samoin on joissain maissa tehty purkamalla avioitumisen esteet esimerkiksi eri "rotuihin" kuuluvilta.

Myöskään mitään pelkoa ei pitäisi olla siitä, että syntyisi adoption ohituskaistaa homopareille. Jokainen adoptio on yksilöllinen harkintaan perustuva prosessi, jonka taustalla ovat selvitykset lapsen parhaasta. Tätä käytäntöä ei olla muuttamassa, eikä sitä pidäkään muuttaa. Kategorinen kielto samaa sukupuolta olevalta parilta voi kuitenkin estää jossain tapauksessa lapsen parasta toteutumasta. Kokonaan toinen asia on, ettei samaa sukupuolta olevan parin vanhemmoima perhe ole lapselle kasvuympäristönä sen huonompi tai parempi kuin heteroparin vanhemmoima perhe.

Kerran jos toisenkin on kuultu, että avioliittolain uudistaminen tasa-arvoiseksi olisi vaikea ja monimutkainen asia. Näin ei kuitenkaan ole, ellei erityisesti tahdota tehdä muutoksesta vaikeaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan uudistuksessa on kyse siitä, että avioliittolainsäädännöstä poistetaan viittaukset eri sukupuoliin, parisuhteensa jo rekisteröineiden siviilisääty muutetaan avioliitoksi, jatkossa myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton ja rekisteröity parisuhde -niminen instituutio lakkautetaan.

Joidenkin jarruttelijoiden mielestä avioliittoinstituutioiden yhdistäminen vaatii vielä selvitys- ja tutkimustyötä. Asiaa on kuitenkin tutkittu jo parisuhdelain säätämisen yhteydessä jokseenkin perusteellisesti, eikä silloinkaan löydetty mitään syitä olla luomatta laillista järjestelyä samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteiden suojaksi. Runsaassa kymmenessä vuodessa lukuisista maista on lisäksi saatu kosolti käytännön kokemuksia, joiden perusteella samaa sukupuolta olevien parien aseman parantaminen yhdenvertaiselle tasolle heteroparien kanssa ei ole vienyt asioita ainakaan huonompaan suuntaan.

Mikä siinä on muka niin vaikeaa?


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
"Aikanaan parisuhdelaki oli jokseenkin edistyksellinen maailmankin mittakaavassa, mutta jo silloin ymmärrettiin, ettei kyseessä ollut samanarvoinen järjestely kuin avioliitto."

Aikoinaan parisuhdelaki ajettiin läpi tavalla, jossa kannattajat tyrmäsivät väitteet, että se johtaisi avioliittolain muuttamiseen. Väitteelle siitä, että parisuhdelaki aikanaan johtaisi homoavioliittoihin, naureskeltiin avoimesti kaltevan pinnan argumentointina.

Mitä sitten vielä tulee itse tähän lakialoitteeseen, niin eduskunta tuskin haluaa menettää arvovaltaansa antamalla etuoikeuden jollekin tietylle lakialoitteelle.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 26.02.2013 00:55
Ei avioliittolakia olla muuttamassa tasa-arvoisemmaksi ainakaan parisuhdelain johdosta, vaan ihan siksi, että muutokselle on tarve. Itse asiassa parisuhdelaki on hyvinkin ollut syynä siihen, että avioliittolain muuttamiseen paineet ovat olleet vähäisemmät kuin olisi ollut ilman parisuhdelakia.

Oikeastaan voi ajatella parisuhdelain johtaneen vitkutteluun avioliittolain uudistamisessa.

Eduskunta menettää arvovaltaansa jatkuvasti tällä turhalla vitkuttelulla.
  smo • 26.02.2013 02:12
Jaahas nyt ollaan siirrytty puhumaan eduskunnan "arvovallasta". Aika epätoivoista. Vielä pari viikkoa sitten saneltiin keksittyjä lakivaliokunnan ja eduskunnan sääntöjä kommentteihin. Siis eduskunnan "arvovaltahan" tarkoittaa "määritelmällisesti" juuri sitä ettei alle sadan allekirjoittajan lakialoitetta saa missään nimessä käsitellä säännöistä huolimatta, jos se koskee tasa-arvon perusoikeutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla. Olisit vain jatkanut sitä hiljaiseloasi etkä munaisi itseäsi enempää.

Minusta on jo sinänsä vahva merkki, että lakialoitteesta päätettiin yksimielisesti äänestää. Enemmistö lakivaliokunnasta kannattaa tasa-arvoista avioliittoa, joten en usko sen mahdollisen käsittelyynoton yhteydessä aiheutuvan väistämättömän majesteettirikoksen EAH:n "arvovaltaa" vastaan merkitsevän mitään - EAH:n uhkailusähköposteista lakivaliokuntalaisille huolimatta.
  Homopallero • 26.02.2013 11:20
Huominen keskiviikko 27.2.2013 on merkittävä päivämäärä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Silloin saamme tietää, löytyykö lakivaliokunnasta oikeudenmukaisia jäseniä.

Lakivaliokunnan tämänpäiväisen kokouksen pöytäkirjassa lukee:

6 § Muut asiat

Todettiin, että valiokunnan seuraavassa kokouksessa päätetään, ryhdytäänkö käsittelemään lakialoitetta LA 2/2012 vp.

Seuraava kokous alkaa huomenna klo 9.30.

www.eduskunta.fi
---
Kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella koskeva avioliittolaki on mainittu kohdassa Muut asiat, eikä lain nimeä ole edes vaivauduttu kirjoittamaan kuten muiden käsiteltävänä olevien lakien kohdalla.
Holmlund on ilmeisesti sanellut sihteerille, mitä pitää kirjoittaa.

Kommenttia muokattu: 26.02.2013 klo 13:16
  Havainnoija • 26.02.2013 12:45
En kyllä ymmärtäisi, miksi "ei-kiireellisestä"aloitteesta edes viitsitään äänestää jos sitä ei kerran sitten otettaisi käsittelyyn. Muutenhan sen olisi voinut antaa odottaa.

Tarvittavan enemmistön käsittelyynotolle pitäisi löytyä. Jarruttelussa ei olisi mitään järkeä, sillä sama lakialoite saapuu siinä tapauksessa kansalaisaloitteena ja näin ollen automaattisesti kiireellisenä uudestaan lakivaliokunnan pöydälle.
  Homopallero • 26.02.2013 12:55
"sama lakialoite saapuu siinä tapauksessa kansalaisaloitteena ja näin ollen automaattisesti kiireellisenä uudestaan lakivaliokunnan pöydälle."

Vai että kiireellisenä. Muistutan vielä, mikä on aloitteiden kiireysjärjestys valiokunnissa:

1. Päiväjärjestykseen siirtymistä koskevat asiat
2. Perustuslain 42. pykälän tarkoittamat lausunnot perustuslakivaliokunnassa
3. Lepäämässä olevat lakiehdotukset tai vahvistamatta jätetyt lait
4. Hallituksen esitykset
5. Suurelle valiokunnalle tai ulkoasianvaliokunnalle annettavat lausunnot Euroopan unionin asioissa
6. Valtioneuvoston selonteon johdosta annettavaa lausuntoa koskevat asiat
7. Vähintään 100 kansanedustajan allekirjoittamat lakialoitteet
8. Kertomukset
9. Eduskunnan tarkistettavaksi saatetut asiat
10. Muut kuin kohdassa 7 tarkoitetut asiat
11. Toimenpidealoitteet

Täällä Homopallero väitti listaa tekaistuksi, mutta sitä se ei ole. Kysy vaikka keneltä tahansa kansanedustajalta, jos et minua usko.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 26.02.2013 14:01
Lakivaliokunnan huomisen esityslistan mukaan avioliittolakialoite otetaan käsittelyyn ensimmäisenä:

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. LA 2/2012 vp laiksi avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta (Alexander Stubb /kok ym.)
Käsittely
Päätetään, ryhdytäänkö käsittelemään asiaa.

web.eduskunta.fi
***
Yle avasi kommenttipalstan.
Onko Suomi homoliittojen takapajula?
yle.fi

Kommenttia muokattu: 26.02.2013 klo 14:40
  Havainnoija • 26.02.2013 14:27
Kirjoittelija (trolli) Ei_avioliittoja_homoille ei tosiaankaan taida olla hirveän älykäs, jotain mitä elämääkin suurempi ego ei kompensoi:

Lukutaidon voisi hankkia. En ole maininnut mitään pikku kiireellisyysjärjestyksistä, jolla yritit silläkin nolosti itseäsi nilkkaan ampuen osoittaa ettei tasa-arvoista avioliittolakia muka voisi ottaa käsittelyyn. Totesin vain, että olet tietoisesti ja pätemisen tarvettasi valehdellut eduskunnan ja lakivaliokunnan säännöistä mm. tuossa yllä olevassa luovassa tulkinnassasi eduskunnan arvovallasta. Koskaan en ole ottanut kantaa käsittelyjärjestykseen.

Kysymysmerkiksi jää, mitä Ei_avioliittoja_homoille kuvittee nyt viisastelevansa? Sitäkö ettei tasa-arvoinen avioliittolaki astukaan voimaan ylihuomenna jos lakivaliokunta ottaa sen huomenna käsittelyyn? Touché...

Mikään muotoseikka ei edelleenkään estä käsittelemästä lakialoitetta, enkä tiedä miten kuvittelet haastavasi minulta lainatun kansalaisaloitetta koskevan toteamuksen listalla, jossa kansalaisaloitetta ei edes mainita. Lieneekö vanhakin lista? Eduskunnalla on velvoite käsitellä kansalaisaloite. Se muistuttaa siis sadan allekirjoittajan lakialoitetta eduskunnassa.
  Homopallero • 26.02.2013 15:31
"Eduskunnalla on velvoite käsitellä kansalaisaloite. Se muistuttaa siis sadan allekirjoittajan lakialoitetta eduskunnassa."

Ei eduskunnalla ole mitään velvoitetta käsitellä kansalaisaloitetta, kuten ei ole myöskään yli sadan allekirjoittajan lakialoitteita. Kannattaisi varmaan tutustua eduskunnan käytäntöihin paremmin.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 26.02.2013 16:00
Nimimerkillä E_a_h on tainnut tiukassa tilanteessa gramofoni juuttua pahasti kiertämään samaa uraa.

Tasa-arvoisen avioliittolain säätämisasiassa ei ole enää pitkään aikaan ollut kysymyksessä selkä seinää vasten -tilanne sen suhteen, onko laki jonkin muotoseikan vuoksi pakko ottaa käsiteltäväksi vai ei.

Kyse on politiikasta, ja kun poliittinen paine käy riittävän suureksi ja asia on tarpeeksi merkittävä, se otetaan käsittelyyn täysin muodollisista järjestyksistä riippumatta. Kuten olemme nähneet, vaikutusta ei ole myöskään sillä, sattuuko lakivaliokunnan puheenjohtaja tai joku muu tiettyyn asemaan syystä tai toisesta valikoitunut henkilö olemaan jämähtänyt viime vuosituhannen asennemaailmaan vai ei.

Karavaani kulkee, vaikka koirat haukkuu. Nähtäväksi jää, katsooko Suomen parlamentti vielä menneisyyteen vai ovatko sen näköalat tulevaisuudessa, kuten edistyksellisen maan kansanedustuslaitokselle kuuluu.

Kommenttia muokattu: 26.02.2013 klo 18:03
  Public eye • 26.02.2013 18:02
Komeasti irrotti Ei_avioliittoja_homoille taas yhden lauseen koko kommentistani. Se vaikenemis- ja karsimistaktiikka onkin hyödyllinen kun on yleissivistys ja ymmärrys noinkin olemattoman matalla tasolla, ja argumentaatiokin sammaltaa loogisesti. Mutta et kai tosissasi luule, että suoriudut argumentoinnissasi hyvin fuskaamalla?

Eduskunnalla ei ole mitään syytä olla käsittelemättä lakialoitetta tai kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliitosta, mikäli sellaiseen joudutaan turvautumaan. Kansalaisaloitelain lähtökohtana on se, että eduskunta käsittelee ne. Sitä varten se on säädetty ja mitä tulee lakialoitteisiin, niin demokratiassa ei ole tapana kategorisesti kieltää tiettyjen lakihankkeiden edistämistä vain siksi koska ne eivät ole hallituksen esityksiä.

Ei taida Ei_avioliittoja_homoille itse ymmärtää paljoakaan eduskunnan, demokratian tai avoimuuden käytännöistä.
  Homopallero • 26.02.2013 18:08
"Ei taida Ei_avioliittoja_homoille itse ymmärtää paljoakaan eduskunnan, demokratian tai avoimuuden käytännöistä."

Repesin. Edellä olevan lainauksen siis sanoi henkilö, jonka viestit eduskunnan toimintatavoista ovat täynnä asiavirheitä sekä ad hominem -hyökkäyksiä minua vastaan.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 26.02.2013 18:22
Ylen laskelman mukaan aloitetta kannatetaan lakivaliokunnassa tällä hetkellä äänin 10-7.

Puolesta

Stefan Wallin (r.)
Antti Lindtman (sd.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Aino-Kaisa Pekonen (vas.)
Jaana Pelkonen (kok.)
Kristiina Salonen (sd.)
Jani Toivola (vihr.)
Arja Juvonen (ps.)
Suna Kymäläinen (sd.)
Kaj Turunen (ps)

Kolmen viimeisen äänet ovat Ylen mukaan ratkaisevassa asemassa.

yle.fi

Mikäli valiokunta hylkää aloitteen, se raukeaa. Onneksi on seuraava keino eli kansalaisaloite.
  Havainnoija • 26.02.2013 19:09
Perussuomalaiset eivät aio lakivaliokunnassa edistää aloitetta. Sitä paitsi ainakin Kaj Turunen vastustaa ulkoista adoptio-oikeutta, joten hänet voi samantien sulkea ulos.

Tilanne lakivaliokunnassa on selvästi vastustajien hyväksi.

Vastustajat / ei aio edistää aloitetta: Holmlund (pj), Hirvisaari, Juvonen, Mäntymaa, Pirttilahti, Tolvanen, Torniainen, Turunen, Östman

Suna Kymäläinen on minulle tuntemattomampi tapaus, mutta ilmeisesti hänkään ei kannata aloitetta, koska ei ole sitä myöskään allekirjoittanut.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 26.02.2013 19:28
Huvittavaa kuulla mielikuvituksellisista asiavirheistäni trollilta, jonka argumentaatio etenee vuoronperään vaikenemalla toisten keskustelijoiden vasta-argumentteille. Paitsi anteeksi, viimeinen lausehan sieltä aina poimitaan. Siis pelkkää yhtä isoa argumentaatiovirhettä koko "Ei_avioliittoja_homoille". Mitä jos tulisit ulos kaapista ja eläisit elämääsi, hankkisit sosiaalisen elämän Ranneliikkeen ulkopuolelta?

Lakivaliokunnan enemmistö tukee tasa-arvoista avioliittoa mikäli pysyvät sanojensa takana. Kaj Turunen tosin ei alun alkaenkaan ollut kai ymmärtänyt tasa-arvoisen avioliittolain kokonaisuutta, mutta Juvosella ja Kymäläisellä ei liene syytä äänestää aloitteen käsittelyä vastaan. Ja vaikka äänestäisivätkin, tulee kansalaisaloite jota ei voi sivuuttaa allekirjoittajamäärän taakse piiloutumalla.

Tosin, Ei_avioliittoja_homoille on varmaankin taas lähetellyt uhkaussähköposteja valiokunnan jäsenille, koska tasa-arvoisen avioliiton jarruttamisella on ensisijainen merkitys hänen kaappinsa uskottavuuden kannalta.

Kommenttia muokattu: 26.02.2013 klo 20:22
  Homopallero • 26.02.2013 20:18
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy