ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
hiv harrastukset hyvinvointi linkit kaikki artikkelit

HS: Intersukupuolisia ei saa leikata vauvaiässä

JuhaniV • 16.07.2012 21:08 • 19 kommenttia. UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS
Hesari haastattelee jutussaan (16.7.2012) lastenkirurgi Mika Venholaa. Hän on tutkinut inter- ja transsukupuolisten identiteettiä. Hänellä on selkeä kanta intersukupuolisten lasten kohtelusta: Ei korjausleikkauksia ennen omaa ymmärrystä seksuaalisesta identiteetistä.

Intersukupuolisella henkilöllä on sekä tytön että pojan anatomisia piirteitä. Venholalla on varsin tiukka mielipide aikaisempiin käytäntöihin, jotka ovat kotoisin jostakin 1950 luvulta.

"­Jos lei­ka­taan ter­vet­tä ja hy­vin toi­mi­vaa var­ta­loa ul­ko­nä­kö­syis­tä, sii­tä ei ole ro­dun­ja­los­tus kau­ka­na. Tyt­tö­jen ym­pä­ri­leik­kaus on ri­kos. Kui­ten­kin lää­ke­tie­teen ni­mis­sä in­ter­su­ku­puo­li­sil­le teh­dään ai­van vas­taa­via toi­men­pi­tei­tä. Se on sie­tä­mä­tön­tä", Ven­ho­la ar­vos­te­lee.

"­Su­ku­puol­ta ei voi lu­ki­ta lää­kä­rei­den pää­tök­sel­lä. Olen­nai­sia ovat lap­sen oi­keu­det. Leik­kauk­sis­ta tu­li­si pi­täy­tyä, kun­nes asias­ta voi­daan kes­kus­tel­la lap­sen kans­sa. En­tä jos on ar­vat­tu vää­rin ja teh­ty jo­ta­kin pe­ruut­ta­ma­ton­ta, ja lap­si ko­kee­kin oman su­ku­puo­len­sa eri ta­val­la?" Ven­ho­la ky­syy.

Seta on tuonut tätä epäkohtaa julkisuuteen useita kertoja. Kuitenkin kerran hyväksyttyjä lääketieteellisiä käytäntöjä ei hevin muuteta. Venhola lataa: "Lää­ke­tie­de kui­ten­kin muut­tuu hy­vin hi­taas­ti, ei­kä sen mie­les­tään tar­vit­se kuun­nel­la yh­teis­kun­taa. Lää­ke­tie­de on mau­so­leu­mi, lin­na­ke, jos­ta si­säi­set rak­ki­koi­rat puut­tu­vat."

"­Se ei vaa­di mi­tään mo­ni­mut­kais­ta su­ku­puo­li­neut­raa­lia kas­va­tus­ta, vaan lap­sen kuun­te­le­mis­ta. Lap­si tie­tää hy­vin pie­ne­nä­kin, mi­tä hän ha­luaa ja mil­lai­set har­ras­tuk­set, le­lut tai vaa­te­tus kiin­nos­ta­vat hän­tä", Ven­ho­la ko­ros­taa.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Voisi olettaa, että edes ranneliikkeen kaltaisessa paikassa osattaisiin erottaa sukupuoli-identiteetti seksuaali-identiteetistä.
  M (ei rekisteröitynyt) • 16.07.2012 23:01
Luin kirjoittamani uutisen uudelleen. En huomaa korjattavaa. Tarkentaisitko mihin viittaat. Korjaan oitis mahdolliset virheet.
  JuhaniV • 17.07.2012 07:13
"Ei korjausleikkauksia ennen omaa ymmärrystä seksuaalisesta identiteetistä."

pitäisi olla sukupuoli-identiteetti.
  mm (ei rekisteröitynyt) • 17.07.2012 07:50
Avataanpa tätä asiaa hieman.

Sukupuolella tarkoitetaan miestä tai naista (yksinkertaisimmillaan: pippeli vai pimppi), transsukupuolista (esimerkiksi henkilö kokee olevansa nainen vaikka fyysinen olemus on miehen) ja intersukupuolista (sukupuolta ei voida määritellä).

Minä ymmärrän intersukupuolisten asian suhteen niin, että vauva ei vielä osaa hahmottaa, eikä ilmaista tuntemuksiaan niin, että hän voisi kertoa tykkääkö hän eroottisesti miehistä vaiko naisista. Nyt kuitenkin lääkärit ovat menneet tekemään lapsen puolesta päätöksen ja leikkaavat pojaksi taikka tytöksi. Myöhemmin tuo ihminen saattaakin huomata, että vaikka hän on fyysisiltä piirteiltään nainen, hän kokee eroottista vetovoimaa naisiin ja on mielestään hetero.

Kirurgi on mennyt toimenpiteellään päättämään tuon ihmisen kohtalosta, johon toimenpiteeseen ei olisi saanut ryhtyä ennen parempaa tietämystä. Tarkoittaa siis lapsen kehittymistä riittävän vanhaksi pystyäkseen ymmärtämään todellisen eroottisen kiinnostuksensa suunnan.

Tämä on minun käsitykseni tästä aiheesta, joka on sinällään monimutkainen ja hankala lääketieteen asiantuntijoillekin, saatikka intersukupuoliselle ihmiselle itselleen.
  JuhaniV • 17.07.2012 08:20
Se, tykkääkö lapsi tytöistä vai pojista, ei kerro lapsen omaa sukupuolta.
Inter_sukupuolisuudessa_ on kysymys sukupuolesta eikä seksuaali-identiteetistä. Soita Setaan/transtukipisteeseen ja pyydä selittämään perusteet.

Näin karmeaa shaibaa en ole tältä sivustolta hetkeen lukenutkaan.
  mm (ei rekisteröitynyt) • 17.07.2012 08:36
Pitääpä siis pyytää asiantuntija apuun Transtukipisteestä. Siellä ollaan tavoitettavissa elokuussa. Palaillaan.

Sillä välin tietoa aiheesta löytyy Transtukipisteen sivuilta:
www.transtukipiste.fi

Kommenttia muokattu: 17.07.2012 klo 08:45
  JuhaniV • 17.07.2012 08:39
Nähdäkseni tässä on haasteena mutkien suoristaminen eli homo/hetero/seksuaalisuuden pohdiskelu olettaen, että se on syy eikä seuraus ihmisen omasta sukupuolen kokemuksesta (olenko mies vai nainen).

"Myöhemmin tuo ihminen saattaakin huomata, että vaikka hän on fyysisiltä piirteiltään nainen, hän kokee eroottista vetovoimaa naisiin ja on mielestään hetero."

Heterous on seuraus miehen sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisen kiinnostuksen kohdistumisesta naisiin. Lapsi ei pohdi olenko hetero vai homo vaan olenko tyttö vai poika. Inter_sukupuoliselle_ se ei aina ole selvää eikä välttämättä meille muillekaan.
  mm (ei rekisteröitynyt) • 17.07.2012 09:00
Nimimerkki mm, tunnut olevan hyvin perillä aiheesta intersukupuolisuus.

Ehdotus: kuvittele kertovasi yläasteen luokalle luennossasi mitä on intersukupuolisuus. Kuinka sen heille kertoisit tai kuvailisit?
  JuhaniV • 17.07.2012 09:26
Minä olen maallikko ja yleistietoni perusteella kommentoin.

Lyhyesti voisi sanoa, että intersukupuolinen on ihminen, jonka sukupuolta ei voi yksiselitteisesti määritellä fyysisten sukupuolielinten perusteella mieheksi tai naiseksi.
  mm (ei rekisteröitynyt) • 17.07.2012 13:43
Trans- ja intersukupuolisia koskeviin uutisiimme saapuu tämän tästä "ärtyneitä" kommentteja, kun on käytetty jotain termiä kommentoijan mielestä väärällä tavalla. Tällainen kommentti, tosin ystävällinen ja opastava, tuli mm. uutiseen, jossa kerrottiin ihmisoikeuskomissaari Hammarbergin vierailusta Helsingissä keväällä 2012. Hän käytti sanaa "könsbyte" ja käänsin sen sanoilla "sukupuolen muuttaminen". Sain tällaisen selvityksen kommentoijalta:

----Terminologiasta vain sen verran, että Suomen lakia tehtäessä työryhmässä sovittiin, että ilmaisu "sukupuolen muuttaminen" koskee vain juridista muutosta eli henkilötunnuksen loppuosan muutosta.

"Sukupuolen korjaus" tai mahdollisesti myös "sukupuolen korjaaminen" taas kertovat kokonaisprosessista. (Kirurgisia leikkauksia nämä eivät koske, koska leikkauksia ei suoritetta sukupuolessa, vaan ainoastaan rinta- ja genitaalialueella.)
"Sukupuolen korjaus" erikseen kirjoitettuna tuo esiin nimenomaan tapahtuman henkilökohtaisuuden sekä sen, että yksikään prosessi ei ole missään vaiheessa samanlainen, vaan yksilölliset lääketieteelliset ja muut ominaisuudet on huomioitava alusta asti.
Ko. ilmaisu taipuu muodossa "Hän sukupuolensa korjausprosessi kesti useita vuosia."----

Harva voi tietää, mitä lakia tehdessä työryhmässä on sovittu. Mutta hyvä, kun asia rauhallisesti ja asiallisesti selvitettiin. Nyt olen viisaampi.

Kommenttia muokattu: 17.07.2012 klo 14:48

Kommenttia muokattu: 17.07.2012 klo 14:50
  vaeltaja2006 • 17.07.2012 14:47
Verkossa on tietoa, josta asiat voisi yksinkertaisesti tarkastaa.
  vm (ei rekisteröitynyt) • 17.07.2012 18:00
Nimim. vm kokee olevansa yläpuolellamme eikä edes kerro, missä sitä tietoa on. Hakekoot tyhmeliinit itse! Omalaatuinen asenne.
  vaeltaja2006 • 17.07.2012 20:58
Toimittajan homma on kaivaa tietoa ja tarkastaa asiat. Transtukipisteen sivulta voi aloittaa.
  vm (ei rekisteröitynyt) • 18.07.2012 00:08
Seksuaali-identiteetti viittaa seksuaaliseen suuntautumiseen, josta tässä ei ole kyse, kun taas sukupuoli-identiteetti viittaa sukupuolikokemukseen, eli siihen, mitä sukupuolta yksilö kokee olevansa. Näin on asia eikä siitä vääntämällä mihinkään päästä. Sen sijaan että väitetään nokkavasti vastaan voisi yksinkertaisesti korjata virheen.

"Termit:
sukupuoli-identiteetti
sisäinen tunne jompaankumpaan sukupuoleen kuulumisesta"
www.tohtori.fi

Ikävä kyllä suomeksi ei löydy suoraa sanakirjavastausta seksuaali-identiteetistä, mutta sitä käytetään kuvaamaan seksuaalista suuntautumista, sillä suomen kielessä sana "seksuaali" viittaa nimenomaan seksuaalisuuteen, kun taas esim. englannin kielessä näitä voidaan käyttää ristiin sanan "sex" monimerkityksellisyyden vuoksi.
  Asiallisuutta, kiitos. (ei rekisteröitynyt) • 18.07.2012 17:39
Jotenki kovasti toivois että Ranneliikkeen kaltasella sivustolla osattas ymmärtää seksuaalisuuden ja sukupuolen erot eikäs tulis tälläsiä termivirheitä ja ajatuspieruja. JuhaniV:n ei kannattaisi tehdä uutista aiheesta jota ei ymmärrä. Seksuaalisuus määrittää sukupuolen? Voi nyt helvetti.
  zentom (ei rekisteröitynyt) • 18.07.2012 19:51
Lisättäköön, että nähtävästi minunkin kommenttini on uutisen tekijälle turha, koska on saatava asiantuntijan kommentti asiasta. Siis enhän minäkään ole kuin sukupuolivähemmistössä ja tiedän omat asiani varsin hyvin...
  zentom (ei rekisteröitynyt) • 18.07.2012 20:13
Virallista asiantuntijalausuntoa odotellessa voidaan uskotella, että suuntautumisestahan tässä juuri on kyse. Aivan niin kuin homo haluaisi olla hetero ja sitä alettaisiin hoitaa.
  vm (ei rekisteröitynyt) • 19.07.2012 14:26
Ei voi olla totta, etteivät Ranneliikkeen toimittajat ymmärrä, mitä eroa on sukupuoli-identiteetillä ja seksuaali-identiteetillä.

fi.wikipedia.org

www.treseta.fi
  Marika (ei rekisteröitynyt) • 20.07.2012 16:07
Jotkut kommentoivat Juhanin kirjoittamaa juttua seuraavasti:
”Näin karmeaa shaibaa en ole tältä sivustolta hetkeen lukenutkaan.”
”Toimittajan homma on kaivaa tietoa ja tarkastaa asiat.”
”Jotenki kovasti toivois että Ranneliikkeen kaltasella sivustolla osattas ymmärtää” jne.
”Ei voi olla totta, etteivät Ranneliikkeen toimittajat ymmärrä”
ja niin edelleen.

Tässä alla, heti ennen kommentointitilaa lukee:
”Kommentoi juttua: Lähetä asia- ja kirjoitusvirheistä viesti henkilökohtaisesti kirjoittajalle, ei julkaistavaksi kommentiksi.”

Jutun kirjoittajalle voi ja saa siis lähettää juttuun tarkoitetun korjauksen, olipa kyseessä sitten kirjoitus- tai asiavirhe. Palautteen voi lähettää yhtä kätevästi kuin kommentin. Näin minä ja tuttavani teemme ja siksi toivommekin, että kyseiset nimimerkit ja myös muut, joilla on kyseessä olevaan aiheeseen lisättävää tai muutettavaa, ottavat yhteyttä jutun kirjoittajaan. Se on parempi, asiallisempi ja kaikin puolin fiksumpi tapa toimia.
  Havainnoija • 22.07.2012 22:39
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy