ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

KOMMENTTI: Homoliitot on sallittu Suomessa

Sami Mollgren • 01.04.2013 09:59 • 23 kommenttia. NÄKÖKULMAT
...mutta ei homoavioliittoja.

Julkaisupäivämäärästä huolimatta kyse ei siis ole aprillipäivän jutusta.

On hieman turhauttavaa seurata joidenkin ns. valtamediaa edustavien tiedotusvälineiden itsepintaista linjaa kirjoittaa "homoliitoista" ja "homoliittojen" sallimisesta esimerkiksi Suomessa.

Homoliitot ovat nimittäin Suomessa olleet sallittuja helmikuusta 1971 lukien, sillä tuolloin homoseksuaaliset teot lakkasivat olemasta rikos. Yhteiskunta tunnusti homoliitot vuonna 2001 eduskunnan hyväksyessä parisuhdelain. Käytännössä tunnustus tuli 2002, jolloin laki astui voimaan. Tuo tunnustus jäi vielä vaillinaiseksi verrattuna heteroavioliittoihin.

Nyt kuitenkin keskustellaan siitä, että homoavioliitot tai samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittaisiin Suomessakin ja tuotaisiin homoparit samalle viivalle heteroparien kanssa.

Eräissä maissa sen sijaan homoliitot eivät ole sallittuja. Joissain Afrikan ja Aasian maissa homoliitot saattavat olla kiellettyjä jopa kuolemanrangaistuksen uhalla.

Totuuden nimessä on tunnustettava, että itsekin on varmasti tullut käytetyksi homoliitto-sanaa homoavioliitto-sanan asemesta. Samoin kuin muitakin kelvottomia ilmaisuja. Mutta olen pyrkinyt ottamaan opiksi, sillä etenkin kirjoitetussa tekstissä täsmällinen kielenkäyttö on hyve. Täsmällisyys lisää tekstin yksiselitteisyyttä ja auttaa lukijaa paremmin hahmottamaan käsiteltyä asiaa.

Tilansäästöä vai harkitsematonta oikomista?

Neljän kirjaimen suuruinen tilansäästö esimerkiksi printtimediassa voi joissain tilanteessa olla hyödyksi. Oikominen vie kuitenkin vähintään pientareen puolelle, jos ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys joutuvat vaaraan. Tärkeintä olisi pohtia, mitä halutaan sanoa ja miten sen saa sanottua täsmällisimmin.

"Homoliitto"-sanaa ei itse asiassa pitäisi käyttää lainkaan. Se on hyvin epätäsmällinen. Siinä homo-sana määrittää liitto-sanaa. Homoliiton voi toki käsittää olevan kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välinen suhde, mutta liitto voi kuitenkin olla yhtä hyvin vaikkapa jokin organisaatio.

"Homoavioliitto" taas on ihan kelpo ilmaus, jos on tarve erityisesti korostaa avioliittoinstituution sellaista ulottuvuutta, jossa osapuolet ovat samaa sukupuolta. Homo ei tässä tapauksessa viittaa mitenkään osapuolten suuntautumiseen, vaan näiden sukupuolen samuuteen (kyseessä on siis homoavioliitto, ei homojen avioliitto) - ja käsittelyssä oleva instituutio on nimeltään nimenomaan "avioliitto".

On kuulunut kommentteja, ettei mitään rajaavia määritteitä pitäisi avioliittoon liittää lainkaan, koska tavoitteenahan on juuri poistaa avioliiton osapuolten sukupuolirajoitus. Kuitenkin, kunnes avioliiton yhdenvertaisempi painos oikeasti on voimassa, on tarpeen tuoda esiin nykylainsäädännön kieltämä ulottuvuus samaa sukupuolta olevien parienkin huomioimisesta.

Kun yleinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen avioliittolaki on toivottavasti pian voimassa, voi tarkemman määrittelyn jättää vähemmälle silloin, kun keskustellaan vaikkapa hääjärjestelyistä. Tämän muutosprosessin aikana ei määritteestä voi luopua, ainakaan muutostarpeesta puhuttaessa, sillä väärinymmärryksen vaara on lähes käsin kosketeltava.

Pidemmän kaavan mukainen ilmaisu on "samaa sukupuolta olevien (välinen) avioliitto". Se sisältää neljä (tai viisi) yksittäistä sanaa. Ehkä sen käyttäminen on hankalaa, mutta palkinnoksi saa varsin vahvan yksiselitteisyyden. Tuo on minusta paras tapa määritellä samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto - jos ei tarvitse ajatella merkkimäärää.

"Naisparin avioliitto" ja "miesparin avioliitto" ovat sopivissa paikoissa käyttökelpoisia, kun puhutaan jostain yksilöidystä ja tiedossa olevasta parista, jonka osapuolten sukupuolet tiedetään tai jos tietyn sukupuolten kertomisella on erityinen merkitys.

Lainsäädännön nimiviidakko

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" tuntuu olevan yleisesti toivottu vakiintumaan yleiseen käyttöön. Se on myönteinen ja kuvaa sitä, ettei olisi eriarvoisuutta tai turhia raja-aitoja. Sen huono puoli on se, ettei määritellä tarkemmin sitä, minkä suhteen avioliittolaki on tasa-arvoinen. Tasa-arvo voisi myös viitata esimerkiksi siihen, että puolisot ovat keskenään tasa-arvoisia, eikä mies esimerkiksi olisi vaimonsa edusmies tai vanhempi osapuoli nuoremman edushenkilö. "Yhdenvertainen avioliittolaki" on mielestäni samaa maata kuin tasa-arvoinen avioliittolaki. Tässäkin on lopulta määrittelemättä se, minkä suhteen ollaan yhdenvertaisia.

"Yleinen avioliittolaki" -käsitettä on myös näkynyt käytettävän. Se on minun mielestäni hieman parempi kuin edelliset, koska se on tavallaan täsmällisempi. En tiedä, miksi tätä ei juuri ole enää käytetty.

"Sukupuolineutraali avioliittolainsäädäntö" ja "sukupuolineutraali avioliittolaki" ovat raskaan tuntuisia käsitteitä. Neutraalisuus tuntuu vähän tieteelliseltä lähestymiseltä. Ilmaisut ovat kuitenkin verraten yksiselitteiset: avioliittolainsäädännössä ei oteta kantaa sukupuoleen. Minä voisin hyvin käyttää näitä.

Hylkiöiden hylkiö

"Sukupuolineutraali avioliitto" taas on edellisistä syntynyt kummallinen typistymä. Sitä ei pidä käyttää. On vaikea tietää, mitä tällaisella sanaliitolla tarkoitetaan. Millainen avioliitto olisi sukupuolineutraali?


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Ihme itkua yhdestä sanasta. Aina homot jaksaa valittaa.
  Valivali (ei rekisteröitynyt) • 01.04.2013 10:48
heterot ne vasta jaksavatkin valittaa yhdestä avioliitto-sanasta. "se kuuluu meillle. ei teille. koska ootte huonompia ihmisiä. ja koska jeesus. ja perinteet. meidän sana!" :)
  valimyarsevali (ei rekisteröitynyt) • 01.04.2013 11:09
Minusta on tärkeä, että media luopuisi puhumasta "homoliitoista" tasa-arvoiseen avioliittolakiin viitatessaan. Kyseinen aloite koskee myös sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.
  Homopallero • 01.04.2013 11:15
Tasa-arvoinen avioliittolaki -termi on Setan masinoima termi, joka keksittiin, koska termillä "sukupuolineutraali avioliittolaki" ei ollut propagandista vaikutusta. Tasa-arvoinen avioliittolaki -termillä annetaan ymmärtää, että kyseessä olisi jotenkin tasa-arvokysymys tai että nykyinen avioliittolaki on jotenkin epätasa-arvoinen, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 01.04.2013 11:48
Tasa-arvoinen tässä tapauksessa tarkoittaa, että kaikki olisivat silloin avioliittolain edessä tasa-arvoisia. Lain sisältö eli säännökset pysyvät siis ennallaan, mutta lainmuutos poistaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän.

Eduskunnan sivulla sanotaan:
- Lakialoitteessa ehdotetaan avioliittolakia muutettavaksi tasa-arvoiseksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä.
---
Yleinen avioliittolaki olisi kätevä ja suomalainen ilmaus. No, jonkin ajan kuluttua lain voimaantulosta aletaan puhua yksinkertaisesti avioliittolaista kuten Ruotsissa ja Norjassa.

Kommenttia muokattu: 01.04.2013 klo 14:05
  Havainnoija • 01.04.2013 14:03
e_a_h tämähän on nimenomaan tasa-arvokysymys.

jos eri väriset ei voisi mennä naimisiin niin tasa-arvoinen avioliitto käy siihenkin. eli esim se että kaksi miestä ei saa mennä naimisiin olisi siihen verrattuna sama kuin jos mustaihonen ja valkoihoinen ei saisi mennä naimisiin.

mutta homofobithan vastustavat naispappeja, eri rotuisten avioliittoa ja heidän mielipittensä on siis lähellä hitlerin aivoituksia.
  puppeliassi • 01.04.2013 14:07
Huvittavaa seurata, kuinka tämä päivystävä kaappihomo Ei_avioliittoja_homoille jaksaa itkeä kaappiinsa tungetusta "homopropagandasta".

Kertaakaan ei ole EAH kuitenkaan pystynyt selittämään, millä tavoin on olevinaan "tasa-arvoista", että hetero saa solmia mieleisensä avioliiton ja homo ei. Tähän mennessä EAH on "argumentoinnissaan" vain pyörtänyt sanansa ja ulkoistanut tasa-arvon kokonaan pois avioliitosta ja alkanut sepittää mielikuvituksellisen luontojumalansa luomisjärjestyksestä tai alkanut puhua jostain aivan muusta sukupuolisesta suuntauksesta, joka on asia täysin erikseen.

Ei ihme, että sukupuolineutraali, tasa-arvoinen avioliittolaki etenee maailmalla kun sen vastustajat ovat noin kelvottomia.
  Homopallero • 01.04.2013 14:32
joskus täytyy tyytyä siihen että kuuluu vähemmistöön, ja kaikkea ei voi saada. Mielestäni avioliitolla ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa. Avioliitto on miehen ja naisen välinen juttu.
  Rox2010 • 01.04.2013 14:49
Tuo, että koska kuuluu vähemmistöön, on tyydyttävä siihen, ettei kaikkea voi saada, tuo mieleeni aikoinaan kuuroja piinanneen ja syrjivän oralismin. Oralismin henkeenhän kuului kertoa kuurojen lasten kuuleville vanhemmille, että kuurojen lastenne täytyy nyt vain oppia tyytymään siihen, etteivät he aina voi tietää, mistä kuulevat puhuvat. Oikeudella omaan kieleensä, olkoonkin se sitten vähemmistökieli, ei myöskään ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa?
  Miritza • 01.04.2013 14:57
Joku kirjoitti:
"Avioliitto on miehen ja naisen välinen juttu."

Sinun mielestäsi, mutta ei suomalaisten enemmistön mielestä. Yleinen avio-oikeus ei pakota sinua menemään naimisiin kenenkään kanssa eikä yleinen äänioikeus äänestämään. Voit olla ihan huoletta: sinua ei pakoteta yhtään mihinkään. Lisäksi voit vastustaa kansalaisten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, jos se kerta suuren ilon tuottaa.
  Havainnoija • 01.04.2013 14:59
Rox2010: Minä olen täysin tyytynyt siihen, että kuulun vähemmistöön. Olen myös varsin tietoinen siitä, että kaikkea ei voi saada.

Avioliitto on kuitenkin pelkästään naisen ja miehen välinen juttu vain niin kauan kuin toisin päätetään. Ja miksi ei pitäisi päättää toisin, kun ainuttakaan asiaperustetta nykytilanteen kiveen hakkaamiseki ei ole. Vai onko sinulla Rox2010 tiedossasi yhtään asiaperustetta?
  smo • 01.04.2013 15:08
"joskus täytyy tyytyä siihen että kuuluu vähemmistöön, ja kaikkea ei voi saada"

Sivistysvaltioissa vähemmistötkin saavat kaikki kansalaisoikeudet, joten voit lopettaa alistuneen voivottelusi.
  Tänään (ei rekisteröitynyt) • 01.04.2013 15:09
tänään, onko suomi sitten sivistysvaltio kun seksuaalivähemmistöillä ei ole samoja oikeuksia?kyllä toistaiseksi. mutta asia korjataan kyllä :)
  puppeliassi • 01.04.2013 15:27
Muistaakseni tämä Rox2010 on täällä joskus glorifioinut eheytyspuoskarointiakin. Jotain hatunnostosta Ari Puonnille ja "normaalille parisuhteelle" muistan lukeneeni kyseisen nimimerkin viestistä jossain keskustelussa. Myös jotain tuli kirjoitettua siitä, kuinka kahta urosta "ei ole tarkoitettu" kasvattamaan lasta.

Tuollaiset tyypit eivät herätä edes myötähäpeää, vaan inhoa.

Oletkos Rox koskaan harkinnut ajattelusi ulkoistamisen lopettamista? Miksi vähemmistöön kuulumisen tulisi merkitä mahdollisuuksien vähenemistä?

Ilmeisesti Roxia ei häiritse se, ettei hän tiedä ja osaa perustella, miksi on jotain mieltä. Kyseessä lienee varmaan samanlainen tyyppi kuin Ei_avioliittoja_homoille, joka tietämättömänä kuvittelee jonkun "Luonnon" luoneen ihmiset lisääntymään ja leikkimään kotia heteroydinperheissä.

Kommenttia muokattu: 01.04.2013 klo 17:33
  Homopallero • 01.04.2013 17:22
Olen kahden heteron biologinen, luonnon tarkoittama lapsi, jonka vanhemmat eivät olleet tarkoitettu kasvattamaan lasta.
Elämä on.
  Miritza • 01.04.2013 17:40
Halleluja, kun raamattu sanoo, että avioliitto on naisen ja miehen juttu niin silloin sen täytyy olla niin.

No kun se ei oikeasti mene niin, nää hihhulit ne vaan jaksaa palvoa tota raamattua ja seurata sitä kuin piru raamattua!
  Xx_Val_xX • 01.04.2013 20:17
Mikko Ahola bloggiasi Uudensuomen blogissaan mielenkiintoisen asian.

Katso: mikkoahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Itse näen tuollaisen korvausmahdollisuuden syntyvän sijjoin, kun esim. ruotsissa vihitty homopari muutta Suomeen. Täällä he eivät omaa yhdenvertaisia oikeuksia heteroparien kanssa. Siinä on jo korvausvaateen paikka. Yhdenvertaisyys on taattu jopa Suomen perustuslaissa ja tietenkin kaikissä ihmisoikeuskonventioissa.
  oscari • 02.04.2013 00:31
Homoavioliittolain hyväksyminen tarkoittaisi huomattavaa kulua tavalliselle veronmaksajalle, koska ongelmaperheet - ja sitä myötä erilaiset sosiaaliset ongelmat - lisääntyisivät. Homoavioliittolaki heikentäisi ideaaliperheen eli ydinperheen merkitystä. Kaikkien asiantuntijatahojen mukaan ydinperhe (= biologiset vanhemmat + lapsi[a]) on kuitenkin se kaikkein ihanteellisin kasvuympäristö lapselle - tästä vallitsee selkeä konsensus asiantuntjoiden keskuudessa. Ydinperhe on yhteiskunnan perusyksikkö.

Kaiken kaikkiaan perhepolitiikassa pitäisi pyrkiä kaikin tavoin edistämään luonnonmukaisten biologisten ydinperheiden hyvinvointia ja koossapysymistä. Mitä enemmän on muita kuin ydinperheitä, sitä enemmän sosiaalisia ongelmia ja sitä enemmän veronmaksajien rahaa kuluu.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 02.04.2013 00:53
Tämä nykymedian lepsua kielenkäyttöä koskettanut kirjoitus näköjään herättää puheenvuoroja ihan jostain muusta aiheesta. Ilmeisesti tuli ilmaistua riittävän täsmällisesti kaikki, eikä alkuperäisestä asiasta irtoa muuta.

***

Homoavioliittolain hyväksyminen ei tarkoittaisi ylimääräisiä kuluja veronmaksajille.

Mitä tulee nimimerkin "Ei_avioliittoja_homoille" päättelyketjuun, niin sepä on yhtä vahva kuin heikoin lenkkinsä. Näyttäisi olevan oikeastaan täysin katki. Avioliitto-oikeuden laajentaminen samaa sukupuolta oleviin pareihin ei nimittäin millään logiikalla tarkoittaisi mitään uusia kuluja tavalliselle veronmaksajalle.

Ihan aikuisten oikeasti tarkasteltuna riskit ongelmille vähenisivät, koska lisää perheitä tulee täysipainoisesti tunnustetuksi perheenä. Lesbo- ja homoparit eivät siksi toisekseen - luonnollisista syistä - tule vahingossa raskaaksi, vaan lapsien hankkimiseen liittyy aina vähintään jonkinlainen harkinta, päätös ja erityinen toimenpide. Tämäkin pitää laittaa plussatilille.

Vai tarkoittaako EAH sitä, että "luonnonmukaisten biologisten ydinperheiden" olemassaolo on lopultakin niin heikoissa kantimissa, että ilman muunlaisen perheen alentamista korttitalo jotenkin romahtaisi, sosiaaliset ongelmat lisääntyisivät ja veronmaksajille koituisi huomattavia kuluja? Tällaista logiikkaa kuvaa hyvin video "Näin homoavioliitot romuttavat perheen": ranneliike.net

Ei vain kerta kaikkiaan ole yhteyttä samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden ja ongelmaperheiden lisääntymisen välillä. Ei, vaikka mistä näkökulmasta tarkastelisi.
  smo • 02.04.2013 07:05
Repesin, uusi pohjanoteeraus tältä EAH-trollilta!

Vai lisäisi tasa-arvoinen avioliittolaki ongelmaperheiden määrää? Tuollaiseen väitteeseen tarvitaan pohjaksi aika helvetin paljon enemmän muuta kuin heteroperheiden - jotka edustavat puhtaan määräänsä ansiosta kumpaakin ääripäätä - pitäminen "ihanteellisina" yhteiskunnallisen syrjinnän vääristymän perusteella ja se yksi ainoa ei-validi ja ei-reliaabeli tilattu roskatutkimus, jonka EAH kuvitteli käsittelevän sateenkaariperheitä, mutta joka käsittelikin EAH:n peräänkuuluttaman kaappihomoelämän mahdollisia haittavaikutuksia sellaisten ihmisten lapsille.

Mitäköhän esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto sanoisi EAH:n "päättelystä"? Ai niin, mutta sen asiantuntijatahon kantahan tiedetään jo...
  Homopallero • 02.04.2013 11:13
"Mitäköhän esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto sanoisi EAH:n "päättelystä"? Ai niin, mutta sen asiantuntijatahon kantahan tiedetään jo..."

MLL:n mukaan kaikkein ihanteellisin kasvuympäristö lapselle on täyspäisten (eli ei esim. alkoholistien tms.) biologisten vanhempien tarjoama kasvuympäristö. Siis mikään yksinhuoltajaperhe ei ole ihanteellinen kasvuympäristö ja vielä vähemmän perhe, jossa ei olisi minkäänlaista biologista sidettä lasten ja vanhempien kesken.
  Ei_avioliittoja_homoille (ei rekisteröitynyt) • 02.04.2013 15:03
Erioikeuksista kiihottuva Ei_avioliittoja_homo(fobe)ille:
"joskus täytyy tyytyä siihen että kuuluu vähemmistöön, ja kaikkea ei voi saada"

Niin, olisi varmaan kristinumpiuskovaisten pienen vähemmistön ollut syytä tyytyä näkyvään vähemmistö-pridetys-osaansa Colosseumin estradilavalla, eikä hamuta sieltä niin vimmatusti enemmistö-yleisölehtereille, polttelemaan homoja ja lesboja rovioilla monet vuosisadat.

umpi-kristityt myös tavan takaa puhuvat "lasten oikeuksista", mutta heidän uskontokirjansa ei kovinkaan paljoa lapsista puhu, eikä etenkään lasten oikeuksista. Tarinat siellä profeetta-jeesuksestakin, avioliiton ulkopuolisen siittämisen ja neitseellisen raskauden lisäksi yhtä lykyttä pätkää lukuunottama, liittyvä vasta 30+ ikäisen toimiin - raamattuun ei ole haluttu, eikä viitsitty kirjoittaa juuri mitään profeetta jeesuksen 30 ekan elinvuoden asioista, vaan vasta muutamasta vihoviimeisestä elinvuodesta. Aikansa asenteet lapsia kohtaan, etenkin roomalaiset asenteet ovat jättäneet raamattuun huutavan puutteen Lasten evankeliumista.

- - -

Avioparilaki voisi olla melko hyvä nimitys. Siten olla aviopari, olla aviossa, olla sinkku / avopuoliso / aviopuoliso, virallistaa/vihkiä aviopariksi voisi olla kuvaavaa. Sitten jos joskus muuttuisi avioliitto-virallistaminen myös usemman henkilön kesken (esim. että naisella lupautuisi uskollisiksi aviopuolisoiksi pari hetero(maista) miestä), voisi sitä kutsua avioliitoksi, lukumääräriippumattomasti.
Meillä kyse on kuitenkin nykyisellään ja lakiparannuksessakin nimenomaan kahden aikuisen ihmisen, avioparin virallistetusta liitosta.

Maailmassammehan on nimittäin nykyäänkin avioliitto-mahdollisuus myös usean avio-osapuolen kesken näinkin monessa maassa, ihan virallisesti
fi.wikipedia.org

Lakiparannusten toiseen asiaan, eli adoptio-oikeuteen, on hyvä huomata se, että adoptio-oikeus on jo tasa-arvoinen useammissa maissa, kuin avioliitto. Esim. Philippiineillä ja Englannissa adoptio-oikeus on jo tasaveroinen.

LGBT_adoption: en.wikipedia.org

Kommenttia muokattu: 02.04.2013 klo 16:36
  human • 02.04.2013 15:30
Jäiköhän EAH:lta nyt unohduksiin myös se, että MLL kannattaa oikein lämpimästi täyden adoptio-oikeuden myöntämistä paitsi homo- ja lesbopareille myös avopareille. Suomen oloissa tämä on käytännössä samaa sukupuolta olevien parien kohdalla kannanotto tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, sillä täällä ei ole homoadoptiokieltoa.

Ilmeisesti sitä ei kuitenkaan viitsitty huomioida, koska biologiset vanhemmat ovat EAH:n päässä kaikki heteroita ja sanan "ihanteellinen" halutaan ymmärtää oikeuttavan ja kuvaavan yksinomaan tällaista yhden laista perhemuotoa. MLL:n kanta on kuitenkin päinvastainen. Kai Ei_avioliittoja_homoille ymmärtää että noin kapean ja lyhytnäköisen "ihanteellisen" ulkopuolelle rajautuvat myös monet erinomaiset perheet?

Kommenttia muokattu: 02.04.2013 klo 22:35
  Homopallero • 02.04.2013 22:14
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy