ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Pappi Kai Sadinmaa vaatii tuomiokapitulia perumaan saamansa "vakavan moitteen"

Sami Mollgren • 03.10.2017 12:36 • 9 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Kai Sadinmaa odottamassa tuomiokapitulin päätöstä 13.9. (kuva: Vaeltaja2006)
Pappi Kai Sadinmaa vaatii, että Helsingin hiippakunnan tuomikapituli peruu hänelle antamansa "vakavan moitteen" pappislupauksen rikkomisesta. Sadinmaa katsoo vain noudattanensa lakia.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli langetti Sadinmaalle 13.9. järjestetyssä kokouksessaan "vakavan moitteen". Perusteena oli pappislupauksen rikkominen. Piispojen tulkinnan mukaan kirkon virallinen avioliittokäsitys mahdollistaa vain naisen ja miehen vihkimisen avioliittoon, ja Sadinmaa on vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja kirkollisesti avioliittoon sen jälkeen, kun samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva lakiuudistus astui 1. maaliskuuta 2017 voimaan. Myös joukko muita pappeja on vihkinyt maaliskuun alun jälkeen yhteensä puolensataa samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon.

Sadinmaa on perustellut vihkimisiä sillä, että papilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus vihkiä myös samaa sukupuolta olevat kirkon jäsenet kristilliseen avioliittoon.

Sadinmaan oikaisuvaatimusta koskevan tiedotteen on laatinut asianajaja Juha-Pekka Hippi, jonka kanssa myös tuomiokapitulille toimitettu oikaisuvaatimus on laadittu.

Syyskuun 21. päivänä blogissaan julkaisemassaan kommentissa Sadinmaa kertoo näkemyksensä siitä, mitä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksessa tapahtui, kun siellä käsiteltiin asiaa.

Alkuperäisenä esityksenä oli varoitus, jota esitti lakimiesasessori Ritva Saario. Sille vastaesityksenä olivat Jaakko Weuron "moite", joka kohdistui toimimiseen piispojen nimenomaista vihkimiskieltoa vastan ja Teemu Laajasalon "vakava moite" toimimista pappislupausta vastaan. Sadinmaa toteaa myöntävänsä rikkoneen tietoisesti piispojen ohjetta, jota hän pitää lainvastaisena. Sadinmaa kertoo, että olisi hyväksynyt "moitteen" asiasta. Pappislupausta hän ei katso rikkoneensa, jonka vuoksi hän ei hyväksy nyt annettua "vakavaa moitetta".

Sadinmaa kirjoittaa, että Laajasalon esittämää "vakava moitetta" moni ajattelee ratkaisuna, jonka enemmistö voisi hyväksyä. Hän pitää tulkintaa vääränä.

Sadinmaan mukaan Laajasalo halusi välttää tilannetta, jossa vastakkain olivat "moite" ja "varoitus" ja Laajasalon ääni ratkaisevassa roolissa. Sadinmaan mielestä Laajasalo yritti kumartaa molempiin suuntiin, sekä konservatiiveihin että liberaaleihin, tyydyttämättä lopulta kumpaakaan leiriä. Päätös on Sadinmaan mukaan epäpäätös, opportunistinen, kirkkopoliittinen veto.

- Weuron esitys olisi voinut olla lopullinen ratkaisu koko ongelmaan. Nyt Laajasalon esitys hämärsi kirkkaan ja perustellun ratkaisun. Selkeästä hallinnollisesta ratkaisusta väännettiin juridiikan, kirkkolain, kaapuun kiedottu uskonnollinen rangaistus, fatwa, bulla, toteaa Sadinmaa.

Tiistaina tuomiokapitulille jättämässään oikaisuvaatimuksessa Sadinmaa vaatii tuomiokapitulia perumaan antamansa "vakavan moitteen", joka Sadinmaan mukaan on lakiin perustumaton rangaistuksenluonteinen seuraamus. Sadinmaa katsoo, että kirkon nykyiset käytännöt eivät ole sopusoinnussa Suomen nykyisen avioliittolain kanssa. Mikäli tuomiokapituli ei peru "vakavaa moitettaan", Sadinmaan odotetaan valittavan asiasta hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Pastori Árpád Kovács sai varoituksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta vihittyään homoparin kirkollisin menoin elokuussa. Kovács aikoo varoituksesta huolimatta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja jatkossakin.
yle.fi

Lisäys
Kovács aikoo tehdä tuomiokapitulin päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Tarvittaessa hän on valmis viemään asian hallinto-oikeuteen asti.
www.kaleva.fi

Kommenttia muokattu: 03.10.2017 klo 18:42
  Havainnoija • 03.10.2017 17:47
Sadinmaalla oli joitain riitoja Laajasalon kanssa seurakunnassa. Nyt ylläoleva paljastaa Sadinmaan haluavan maksaa potut pottuina.

Ehkä ei ihan paras tapa viedä tasa-arvoasiaa eteenpäin kirkossa tai missään muuallakaan.
  Miksu (ei rekisteröitynyt) • 03.10.2017 19:48
Väännöistä pitää saada kaikki ilmainen mediahuomio irti sillä parin vuoden päästä on jälleen eduskuntavaalit........
  Tomppa (ei rekisteröitynyt) • 04.10.2017 00:27
"Miksu" ja "Tomppa", olette siis sitä mieltä, että Sadinmaan olisi pitänyt hiljaisesti hyväksyä syytös pappislupauksen rikkomisesta?
  Public eye • 04.10.2017 10:44
Luterilainen teologia tunnustaa maallisen lainsäädännön merkityksen omalla alueellaan eli nk. maallisissa kysymyksissä. Avioliitto on maallinen instituutio, jolle voi pyytää lisäksi siunauksen.
Kirkossa papit toimivat avioliiton osalta edelleen valtion "virkamiehinä", joten on vaikea ymmärtää muunlaista tulkintaa kuin maallisen avioliittolain noudattamista.
Kirkolla on toki autonomiansa. Kirkkolaki ei kuitenkaan määrittele vihittäviä juuri mieheksi ja naiseksi, joten tältäkään osalta ei ole estettä. Saivartelulle sukupuolista ei ole mitään perustetta.
  martin • 25.10.2017 01:46
Lain tulkintahan on aina vähän saivartelua. Laki on aivan selvä siinä, että (ev-lut kirkon) papilla on oikeus vihkiä avioliittoon, kun taas eräillä valtion virkamiehillä on velvollisuus. Pappi ei ole (valtion) virkamies avioliittokysymyksessä(kään), eikä pappi ole vuodesta 2007 enää ollut virkasuhteessa, vaan voi olla työsopimussuhteessa kirkon kanssa.

Luterilaisen teologian käsitys avioliitosta maallisena instituutiona on yksi asia. Toinen on sitten se, onko papin sallittua pyytää siunausta samaa sukupuolta olevalle avioparille. Ensimmäiseen asiaan on yhdenvertainen vaihtoehto: siviilivihkiminen. Ei siinä silloin pappia kannata vaivata. Jos kumminkaan pappi ei koe asiaa vaivaksi ja avioituvat kokevat nimenomaan uskonnollisen avioliittoon vihkimisen tärkeäksi, niin tulkinnan puolelle on sitten mentävä siinä, voiko kirkko laillisin perustein estää pappia käyttämästä laissa säädettyä oikeuttaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Siunauksen pyytämisessä on sitten kyse uskosta, omastatunnosta ja vastaavista asioista.

Käytännön ongelma on, että samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimismenettelylle ole vihkikaavaa. Mutta tosiaan, mitään erityistä sukupuoliin liittyvää laista johdettavaa rajoitusta kirkollisessa avioliitton vihkimisessä ei ole olemassa. Piispojen kanta on tyhjän päällä.
  smo • 25.10.2017 09:24
Päivän uutistietojen mukaan Turun hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala pitää joidenkin pappien valmiutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja "anarkistisena tilanteena". Hän perustelee Radio Dein Piispan kyselytunnilla näkemystään sillä, että asiasta ei ole kirkon päätöstä.

Sinänsä Kalliala katsoo, että samaa sukupuolta voitaisiin vihkiä kirkossa avioliittoon. Hän toteaa, että vallitsevan käytännön muutos pitää tehdä yhdessä.

Toisaalta, piispat eivät ole antautuneet tarkastelemaan asiaa sitä kautta, että kirkko ei ole tehnyt päätöstä, jolla olisi rajattu kirkollinen avioliittoon vihkiminen toisin kuin voimassa olevassa avioliittolaissa on säädetty.
  smo • 25.10.2017 13:17
Ongelma ei ole ev. lut. kirkossa, vaan Suomen lainsäädännössä, joka sitoo ev. lut. kirkon ja Suomen valtion yhteen eriskummallisella tavalla.

Tämän sidoksen vuoksi kirkollinenkin avioliittokäytäntö on nyt menossa hallinto-oikeuteen usealla eri rintamalla. Edit: tai kirkon langettamat rangaistukset ovat menossa ja sitä kautta oikeus joutuu käsittelemään kirkon oikeutusta rangaista samaa sukupuolta olevien vihkimisestä.

Mitään ongelmaa ei olisi, mikäli Suomen valtio irrottaisi ev. lut. kylkiäisen itsestään / ev. lut. kirkko irrottaisi Suomen valtio -kylkiäisen itsestään.

Kommenttia muokattu: 25.10.2017 klo 15:56
  Yesman • 25.10.2017 15:50
Osa ongelmaa on juuri siinä, että evankelisluterilainen kirkko ja Suomen valtio ovat sidoksissa toisiinsa. Toivoisin tämän sidoksen lisääntyvää irtoamista. Se juuri selkeyttäisi myös lainsäädännön hierarkiaa.

Mitä tulee pappien toimimiseen valtion "virkamiehinä" vihkimisen kohdalla, niin laitoin yllä olevaan lainausmerkit juuri siksi, että kyse on ikäänkuin. Käytännössä papit ovat tässä valtion virkamiehiä, vaikka toimivat kirkon palkkaamina.

Siunauksen saaminen on aina Jumalalta. Sen pyytämiselle ei minusta tulisi olla mitään estettä tällaisen pyynnön kohdalla. Se taas on oma näkemykseni ja en halua kenenkään omaatuntoa painostaa, vaikka en oikein ymmärrä toisia näkemyksiä.
  martin • 26.10.2017 14:54
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy