ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

Aito avioliitto ry ristiretkellä kouluissa sukupuolen moninaisuuden tunnustamista vastaan

Sami Mollgren • 17.04.2018 10:26 • 6 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Aito avioliitto ry on lähettänyt moniin kouluihin esitteen, jonka näkökulma sukupuoleen on yksinomaan lisääntymisbiologinen: "Ihminen on joko nainen eli hedelmöittyvä tai mies eli hedelmöittävä".

- Tulkintamme mukaan sukupuoli on ihmisten erilaisuutta kuvaava käsite, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi, todetaan Aito avioliitto ry:n julkaisussa.

Yleistekstin lisäksi esitteessä on kolmen kirjoittajan allekirjoittamat puheenvuorokirjoitukset. Luokanopettaja Tuulikki Tepora kirjoittaa "Opettajan kynästä" ja peräänkuuluttaa opettajia “tukemaan terveellä tavalla ja tosiasiallisesti tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi” ja kritisoi “sukupuolineutraalia ideologiaa”. Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Susanna Koivula kohdistaa viestinsä opetushenkilökunnalle otsikolla "Arvoisat opettajat ja rehtorit". Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka kirjoittaa otsikolla "Uusgnostilaista sukupuoliopetusta" ja esittää sukupuolen moninaisuutta edistävien pitävän “ruumista välineenä, jota voidaan muokata ja manipuloida palvelemaan persoonan tavoitteita”.

Esitteen yleistekstissä tunnustetaan intersukupuolisuus-ilmiön olemassaolo, mutta sen ei katsota aiheuttavan säröä ajatukseen yksinomaisesta kahdesta sukupuolesta. Toteamista syvemmälle intersukupuolisuutta ei käsitellä. Transsukupuolisuus taas tulee esiin vain Puolimatkan kirjoituksessa, jossa tämä kritisoi sukupuolenkorjausprosessia.

Opetushallituksen julkaisema "Tasa-arvotyö on taitolaji" -opas saa Aito avioliitto ry:n julkaisuussa kritiikkiä, ja käsite "sukupuolen moninaisuus" nähdään ajatuksellisena ja epämääräisenä. Erikseen mainitaan, että käsitettä ei ole käytetty tasa-arvolaissa. Esitteen mukaan käsitteet "sukupuoli" ja "sukupuoli-identiteetti" tarkoittavat eri asioita, eikä "sukupuoli-identiteetti" ole osa käsitettä "sukupuoli".

Aito avioliitto ry:n käsitystä sukupuolisuudesta kritisoitu

Nykykäsityksen mukaan aivot sukupuolittuvat samoin kuin muutkin yksilön sukupuolisuuteen liittyvät ominaisuudet, kuten lisääntymiseen liittyvät elimet. Yksilön kohdalla sukupuolittuminen ei aina käy täysin käsi kädessä sen mukaan, mitkä sukupuolikromosomit tällä on. Eri ajankohtana raskauden aikana kehittyvät sukupuoleen liittyvät piirteet voivat lisäksi kehittyä erilaisten olosuhteiden vallitessa, jolloin sukupuolisuuden eri ulottuvuudet saattavat olla yksilössä joko enemmän tai vähemmän geneettisen sukupuolen kanssa linjassa. Esimerkiksi puheäänessä ja ulkomuodossa on piirteitä, jotka vaihtelevat yksilöissä tyypillisesti sukupuolittuneesti. Aivojen osien sukupuolittuminen vaikuttaa esimerkiksi sukupuoleen samastumiseen ja parinvalintaan. Nämä sukupuolisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat vuorovaikutuksessa muiden kanssa identiteetin kehittymiseen.

Aito avioliitto ry:n julkaisua kritisoineet ovat lisäksi huomauttaneet, että Mitä tarkoittaa käsite "sukupuoli"? -julkaisu pyrkii todistamaan sukupuolisuuden kaiken kattavaa kaksijakoisuutta lisääntymisbiologisiin tyypillisyyksiin liittyvien huomioiden ohella lähinnä suomen kielen ilmiöihin ja Suomen lainsäädäntöön sekä väestötietojärjestelmään liittyvillä kehäpäätelmillä.

Esitteessä esimerkiksi palastellaan käsite "sukupuoli", jossa "suku" viittaisi lisääntymiseen ja "puoli" tarkoittaisi puolta kahdesta ihmisestä.

- Ihmisen luonnolliseen lisääntymisen tarvitaan kaksi ihmistä, mies ja nainen.

Esiin nostetaan myös Suomen nykyinen henkilötunnusjärjestelmä, jossa ihmisen sukupuolelle on kaksi vaihtoehtoa.

- Koska lapsen rekisteröinnin yhteydessä lapsesta kirjataan väestötietojärjestelmään sukupuolitieto josta selviää, onko lapsi sukupuoleltaan miessukupuolta vai naissukupuolta oleva, on selvää, että ihmisen sukupuolia on kaksi.

Myös tasa-arvolaki ja sen yksiselitteisyys otetaan esiin erilaisten lainkohtien kautta.

- Koska sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, niin sille täytyy olla olemassa riittävän yksiselitteinen ja yleiskäyttöinen määritelmä.

Säädökset ja Kielitoimiston sanakirja osoittavat esitteen tekijöiden mukaan sukupuoli-käsitteen sekä miessukupuolen ja naissukupuolen itsestäänselvyyden, ja heidän esittämänsä malli mahdollistaa sen, että "henkilön sukupuoli on mahdollista todentaa objektiivisesti".

Kristillisdemokraattien kansanedustajat tapasiet opetushallituksen pääjohtajan

Kristillisdemokraattien kansanedustajien delegaatio tapasi huhtikuun alussa opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen, jätettyään tälle tapaamispyynnön. Neljä KD:n kansanedustajaa kävivät pääjohtajan kanssa keskustelua koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksesta.Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Niin tyypillistä käytöstä näiltä homo- ja transvihaajilta. Kun ensin on hävitty taistelu oikeudesta syrjiä ja vihata homoja avoimesti, käydään taisteluun oikeudesta syrjiä ja vihata transihmisiä avoimesti. Kaikki tietenkin vain "lähimmäisenrakkauden" nimissä (:D).

On aivan selvää, että suomen kielen sana sukupuoli kääntyy englanniksi sanaksi gender, joka viittaa anatomisen ja sosiaalisen sukupuolen muodostamaan komboon, joiden perusteella ihminen sukupuolittaa toisen arkielämässä. Sana sex kääntyy suomessa lähinnä biologiseksi sukupuoleksi, jolla taas on merkitystä lähinnä vain kromosomi- ja lisääntymismielessä, jos siinäkään.
  ._. • 17.04.2018 14:03
Nyt kannattaakin kysyä heiltä että olikos se heidän jumalansa hedelmöittyvä vai hedelmöittävä vai mitä, kun sen aatamin tekaisi :D

Tosin sitten tuossa jokin aika sitten eräiltä muiltakin tahoilta meni "tiskirätillä lyöden" se ymmärrys että ihmiseläimillä sukupuolisuus määrittynee monelta kantilta, eli mentaalisina sukupuolina, fyysisinä sukupuoliina, ... ja nuo typistettiin vain mentaaliseen lokerikkoon (trans)sukupuolisuus-määrittelyissä(kin).

Niin ja sitten vielä se, että intersukupuolinen voinee lisääntyä toisen intersukupuolisen kanssa, jolloin naista ja miestä ei tarvita lainkaan.

Kommenttia muokattu: 18.04.2018 klo 01:42
  human • 18.04.2018 01:29
human, ei intersukupuolinen voi mitenkään automaattisesti lisääntyä toisen intersukupulisen kanssa. intersukupuolisilla ei ole sekä mies- että naistyypillisiä sukuelimiä. eivätkä he missään nimessä ole mitäään hermafrodiitteja.

on erotettava toisistaan ulkoiset sukupuolielimet ja sisäiset sukupuolielimet ja hedelmöittyminen. intersukupuoliset usein luokitellaan intersukupuolisiksi juuri ulkoisten sukupuolielinten vuoksi ja sisäiset sukuelimet voivat olla selkeämmin miehen/naisen tai sitten eivät, tai ne saattavat puuttua kokonaan, jolloin lisääntyminen ainakaan omassa kropassa ei ole oikein mahdollista, jos kohtu puuttuu.

hedelmöittyminen taas riippuu siitä millaisia sukusoluja henkilö pystyy tuottamaan ja löytyykö toiselta siihen sopiva vastinpari. 2 intersukupuolista voivat tuottaa samanlaisia sukusoluja (munasoluja/siittiöitä), jolloin hedelmöittymistä ei tapahdu.
   (ei rekisteröitynyt) • 18.04.2018 13:04
Jännä ajatusmalli, että ihmisen fyysisia ja psyykkisiä asioita perustellaan Suomen lailla. Evoluutio (tai jumala) ei tehnyt ihmistä sen mukaan mitä Suomen laki sanoo, kyllä laki on pyritty kirjoittamaan sen mukaan mitä ihminen parhaakseen näkee. Uudet sukupolvet muuttavat lakia omansa näköiseksi.
  irednoW (ei rekisteröitynyt) • 18.04.2018 13:31
Samalla lailla kun homojen aina oletetaan kannattavan homoavioliittoa ja äänestävän vihreitä, heidät vedetään myös aina mukaan tähän transsekoiluun. Miksi?

Olen homo mutten todellakaan allekirjoita uutta ultraliberaalia käsitystä jopa kymmenistä sukupuolista. Tällaiselle väitteelle ei vaan löydy mitään biologista perustetta (harvinaiset tulkinnanvaraiset kromosomihäiriöt poisluettuna) vaikka asiaa yritetään saada läpi jatkuvalla toistamisella ja propagandalla.

Ihmiset ovat aina olleet enemmän tai vähemmän epävarmoja itsestään mitä tulee seksuaalisuuteen ja itseidentifiointiin, etenkin nuorena. Iän myötä tilanne kirkastuu ja epävarmuus häviää. Siitä on kuittenkin pitkä askel julistaa sukupuolien pluralismin faktiseksi totuudeksi.

Olisi jo aika palata maan tasalle ja lopettaa huuhaa monesta sukupuolesta, joita ei ole edes olemassa. Transseksualisuus on mitä on, sukupuolidysforiaa, ei mikään oma sukupuolensa. Ja ei, sukupuolta ei todellakaan myöskään voi muuttaa, se on kromosomeissa ja ne ovat pysyvät.
  Jalat maassa (ei rekisteröitynyt) • 19.04.2018 18:25
Pelkkä seksuaalinen suuntaus ei tosiaankaan tarkoita, että ihminen olisi tarpeeksi älykäs ja oikeudenmukainen tukemaan seksuaalista tasavertaisuutta. Olihan niitä naisiakin, jotka henkeen vereen vastustivat naisten äänioikeutta. Itsepetoksellisia vapaamatkustajia on kaikissa ihmisryhmissä.

Sukupuoli ei ole vain biologinen, vaan myös psyykkinen ja sosiaalinen ilmiö. Sitä se transSUKUPUOLISEN dysforia on, psyykkistä sukupuolen kokemusta. Biologisessakin sukupuolessa on sitä variaatiota, ei se intersukupuolisten "häiriöksi" leimaamisella miksikään muutu. He ovat silti täysin terveitä ihmisiä.

Voisin vaikka itse toimia havainnollistavana esimerkkinä sukupuolen sosiaalisesta ulottuvuudesta: olen mies biologisesti ja koen myös itseni sellaiseksi, mutta saatan silti herättää hämmennystä ulkonäölläni: miehen kun ei oleteta luonnostaan esimerkiksi meikkaavan. Tosin esimerkiksi Japanissa se on käsittääkseni suhteellisen yleistä ja Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa taas on se kuuluisa kolmas sukupuoli. Varsin mielivaltaista siis.

Omien kokemuksieni pohjalta olen joskus pohtinut, että kokisivatko ihmiset vähemmän ahdistusta sukupuoliasioista, jos vain lakkaisimme tekemästä niistä niin isoa numeroa? Ihmisiä on niin monenlaisia, että joukkoon mahtuu nais-mies -jatkumoon soveltumattomia, sitä en kiistä enkä näiden ihmisten oikeutta kokemuksiinsa. Joskus vain on tullut mieleen, että ratkeavatko sukupuoliin liitetyistä sosiaalisista odotuksista aiheutuvat ahdistukset sillä, että määritellään uusia kategorioita? Samalla on riski kaventaa mieheyden määritelmää.
  Homopallero • 20.04.2018 00:40
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy