ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Tytöt tyttöinä koulussa ja pojat poikina?

Sami Mollgren • 17.11.2017 07:10 • 9 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Viime päivinä on käyty lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa painokasta keskustelua "sukupuolineutraalista kasvatuksesta", jossa pyritään esimerkiksi vältetämään lasten kutsumista tytöiksi ja pojiksi. Tällaisilla linjoilla ollaan esimerkiksi opetushallituksen kouluille julkaisemassa oppaassa.

Julkisuutta on saanut esimerkiksi lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen, joka on todennut, että "sukupuolierojen hämärtäminen on vastoin lapsen etua". Vantaan Sanomille antamassaan haastattelussa Sinkkonen on todennut, että "minä en tällaista moni­naisuus­puhetta ymmärrä alkuunkaan. Pojalla on munat ja tytöllä pimppi ja sillä selvä."

Sinkkosta on on pidetty "järjen äänenä" perinteisempää tyttö-poika -jakoa kannattavien keskuudessa, etenkin somekeskusteluissa. Esimerkiksi eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) katsoo Sinkkosen osoittavan opetushallituksen linjaukset "höpö höpöksi" ja Sirkka-Liisa Anttila (kesk) ihmettelee opetushallituksen valtuuksia ohjeistaa tällaisissa asioissa, ja kiittelee Sinkkosta asiantuntijan puheenvuorosta.

Sinkkosen sanomisia kritisoi Helsingin Sanomissa lastenpsykiatri ja nuorisolääkäri Raisa Cacciatore, jonka mukaan "tässä on turha puhua hämärtämisestä, kun kyse on nimenomaan selkeyttämisestä, rehellisyydestä ja realismista". Opetusneuvos Satu Elo opetushallituksesta puolestaan kommentoi Helsingin Sanomille, että "sukupuoli on vain yksi ominaisuus monien ominaisuuksien joukossa. Sen jatkuva mainitseminen antaa lapselle ylikorostuneen käsityksen sukupuolen merkityksestä".

Mistä tosiasiassa sukupuolineutraalisuudessa on kyse?

Sukupuolineutraalisuus ei ole "hämärtämistä" vaan ahtaista malleista luopumista, sukupuolisuuden erityisen korostamisen välttämistä. Se on tilan antamista ja lasten näkemistä yksilöinä sen asemesta, että olisivat jonkin oletuksen alaisia.

Missään ei olla estämässä tyttöjä olemasta tyttöjä, eikä estetä poikia olemasta poikia.

Mitä lisäarvoa elämään tai opetukseen toisi se, että opettaja jakaisi luokan oppilaat tyttöihin ja poikiin - ja ehkä jopa antaisi näille eri tehtävät? Tällainen oli yleistä ainakin vielä 1980-luvulla. Mitä me silloin alakoulua käyneet siitä saimme? Mitä hyödyimme? Vielä aiemmin pojat pantiin automaattisesti puutöihin ja tytöt virkkaamaan pannulappuja, ilman pienintäkään valinnan mahdollisuutta. Sittemmin valinnan mahdollisuudet tällaisissa asioissa ovat lisääntyneet, kritiikin säestyksellä.

Yhtäläisesti on turhaa tieten tahtoen pyrkiä luomaan työpareja, joissa toinen on nimenomaan tyttö ja toinen poika.

Toinen asia on sitten opetus, jossa sukupuolisuutta ja sen moninaisuutta käsitellään. Sen pitää tietysti tapahtua ikään sopivalla tavalla. Alakoulussa riittänee, että kuvastossa ja tarinoissa huomioidaan monenlaiset perheet. Yläluokilla on jo aika puhua seurustelusta ja seksistäkin, ja silloin on aika käsitellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjäkin - nimenomaan siinä mielessä, että osa läsnäolijoista kuuluu näihin vähemmistöihin - eikä vain perinteiseen malliin siten, että "ehkä sellaisia on tulla jossain".

Annetaan kaikille tilaa!

Asiasta keskustellessa vikaa on taas kerran yhtäläisesti sysissä ja sepissä. On ohipuhumista ja (tahallista) väärinymmärrystä. Etenkin sosiaalisen median yksisilmäinen keskustelukulttuuri on näyttänyt taas rumimpia puoliaan.

Sinkkonenkin on saanut osittain turhaa lokaa niskaansa somekeskustelussa, kun ei ole maltettu pysähtyä miettimään sitä, mitä Sinkkonen laajemmin sanoo. Sinkkoselta näyttää toki jääneen ymmärtämättä, että kukaan ei ole kieltämässä pojiksi ja tytöiksi kutsumista - vaan sukupuolineutraalisuudessa on pyrkimys vähentää sitä, että sukupuolta käytettäisiin luokitteluperusteena.

Ikävää nähtävää ja kuultavaa ovat myös puheenvuorot, jossa vaikkapa "maskuliinista miehisyyttä" ihanteenaan pitäviä kohtaan heitetään täyslaidallisia. Joillekin "maskuliinen miehisyys" kuitenkin voi olla hyvin luonnollinen osa itseä. Eikö rakentavampaa olisi antaa maskuliinisen miehisyydenkin maskuliinisen sankarin kultteineen olla laisensa - mutta pyrkiä tuomaan sellaisenkin piiriin muunlaisuuden ymmärtämistä?

Yritetäänkö yhdessä ymmärtää monenlaisuutta?

Onko oikeastaan perusteltua muualla kuin terveydenhuollon parissa kiinnittää erityisesti huomiota ihmisen sukupuoleen? Eikö sukupuolen korostaminen muussa elämässä ole aika turhaa? Eivätkö sukupuoli ja siihen liittyvät yksilötason elämänvalinnat olekaan luonnollinen asia? Eikö lapsi osaa itse esimerkiksi ottaa mieleisensä lelun tai valita mieleisiään vaatteita?

Eikö sukupuolisuuden tuputtaminen lapselle ole näin tarkastellen ihan turhaa?

Sukupuolisuuteen liittyvät yksilön valinnat näkyvät toki tieteen todistamana ihmisten toiminnassa, keskimäärin. Mutta me olemme yksilöitä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
TransHelsinki-tapahtuma alkoi ”Oikeus omaan nimeen” -seminaarilla. Päivällä Lakivaliokunta julkaisi mietinnön ja esityksen etu- ja sukunimilaiksi

vaeltaja2006 • 17.11.2017 07:00 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
TransHelsinki 2017 tapahtuman avausseminaari etu- ja sukunimistä 16.11.2017 oli ajan hermolla. Aikaisemmin samana päivänä eduskunnan lakivaliokunta julkaisi nimilakia koskevan mietinnön ja lakiesityksen etu- ja sukunimilaiksi.Käynnissä on vanhan nimilain uudistaminen. Nimilain tilalle tulisi etu- ja sukunimilaki. Jonkinlaisista turhan byrokratian purkutalkoista on kysymys. Viranomaismenettelyjä on tarkoitus keventää ja viedä digitaalisiksi. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviltä evättiin aikoinaan toisen sukunimen ottaminen automaattisesti. Nyt tällainen erityisryhmää koskeva syrjivä kielto on tarkoitus poistaa.


Lakivaliokunnan mietintö ja lakiesitys
www.eduskunta.fi

Nimiasiat ovat viime vuosikymmeninä aiheuttaneet paljon poliittisia tunnekuohuja. Kun edellisen kerran nimilakia muutettiin, peloteltiin perheiden hajoamisella, jos puolisoilla olisi eri sukunimet.

Mielenkiintoista etunimien valinnassa on ollut, että aikaisemmin historiassa on ollut runsaammin nimiä, joita on sekä miehillä että naisilla. Lakivaliokunta selvitteli etunimien ja sukupuolen yhteyttä. Jatkossakin tulee olemaan erikseen miesten ja naisten nimet. Etunimen sukupuolisidonnaisuus on pääsääntö, mutta siitä voidaan poiketa mm. intersukupuolisten lasten osalta.


TransHelsinki-tapahtuman seminaarissa yliopistonlehtori, dosentti Unni Leino kertoi nimien historiasta. Jo keskiajan lopulla Suomeen vähitellen tuli eurooppalaisen mallin mukainen nimisysteemi ja etunimen lisäksi ihmiset alkoivat saada myös sukunimen. Kansallisaate 1800-luvulla vauhditti nimijärjestelmän kehittymisytä, ja viimeistään 1900-alussa oli syntynyt nykyinen nimisysteemi. Lainsäädäntöön saatiin nimilait vuosina 1920 (sukunimilaki) ja 1945 (etunimilaki). Avioliittolaissa vuodelta 1929 säädeltiin lasten ja vaimon nimistä.

Unni Leino kertoi, että aina on ollut nimiä, joita on annettu sekä pojille että tytöille ja aina on jonkin verran annettu lapsille "väärän sukupuolen" nimiä.


Loppuosa Unni Leinon etunimiä koskevasta esitelmästä

» Jutun oma sivu
HeSeta suunnittelee nimensä muuttamista muotoon Helsinki Pride Yhteisö

Sami Mollgren • 16.11.2017 16:40 • 3 kommenttia. UUTISET: YLEISET • KOTIMAA

HeSeta on muuttamassa nimeä, ja nimenmuutoksen mahdollinen hyväksyminen tuonee muutoksen myös yhdistyksen logoon.
Yhdistyksen hallitus esittää 30. marraskuuta järjestettävälle syyskokoukselle yhdistyksen nimen muuttamista Helsinki Pride Yhteisö ry:ksi.

Asiasta kerrotaan yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla.

Nimenmuutosaietta perustetaan halulla kehittyä organisaationa ja vastata paremmin yhteisön moninaisiin tarpeisiin. Yhdistyksen mukaan tämä edellyttää, että yhdistyksemme rooli järjestökentällä ja erityisosaaminen sosiaali- ja nuorisoalan toimijana tunnistetaan.

- Selkeästi muista sateenkaarikentän toimijoista erottuva nimi, Helsinki Pride Yhteisö ry, tekee työmme näkyvämmäksi asiakkaille ja sosiaali- ja nuorisoalan toimijoille sekä toimintaamme tukeville jäsenille, lahjoittajille ja kumppaneille, kerrotaan asiasta kertovassa päivityksessä.

- Helsinki Pride Yhteisö -nimi nousee HeSetan toiminnasta ja on laajasti tunnistettu niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yhteinen nimi tuo yhdistyksen ympärivuotisen työn näkyvämmin osaksi Helsinki Pride -tapahtumaa ja samalla tapahtuma tukee yhdistyksen muuta toimintaa.

Uuden nimen myötä katsotaan yhdistyksen tekemän työn tulevan näkyvämmäksi ja tunnistettavammaksi.

Nimenmuutoksessa on kyse sääntömuutoksesta, joka edellyttää, että kolme neljäsosaa äänestäjistä kannattaa esitystä. Äänioikeutettuja ovat kaikki HeSetan varsinaiset vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneet jäsenet.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Venäjän homopropagandalaki: Venäjä valitti ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta, valitus hylättiin

vaeltaja2006 • 15.11.2017 10:28 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Venäjä esitti vastalauseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä, joka koski homopropagandalakia. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Venäjän homopropagandalaki on vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta. Ihmisoikeustuomioistuin torjui eilen Venäjän vastalauseen.

Kesäkuun 20. päivänä 2017 julkaistu päätös koski eri puolilla Venäjää (Rjasan, Arkangel, Pietari) käyttöön otettuja homopropagandalakeja. Ne loukkaavat ihmisoikeussopimuksen pykäliä 10 ja 14. Homopropagandalait sisältävät syrjintää ja mielipiteenvapauden rajoituksia. Vuonna 2013 paikalliset lait laajenivat koko Venäjää koskeviksi. Laissa kielletään ei-traditionaalisten seksuaalisuhteiden esittely lapsille ja nuorille positiivisessa mielessä.

Kesäkuun päätöksessä yhtä lukuun ottamatta kaikki ihmisoieustuomioistuimen asiaa käsitelleet tuomarit totesivat, että lainsäädäntö leimaa ihmisiä ja edistää homovihamielisyyttä. Eri mieltä oli vain venäläinen tuomari.


Lapsella on oikeus objektiiviseen informaatioon ja suojaan homofobiaa vastaan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan. Moraalinen kasvatus ei voi perustua ennakkoluuloihin. Tuomioistuimen mukaan homosuhteet eivät ole vastoin perheoikeuksia.

Homopropagandalain perusteella Venäjällä on ollut jo ennalta määrätty mielenosoituskielto (”pride-kielto”) ja poliisilla oikeus pidättää mielenilmauksia yrittävät. Kun yksittäisten pride-tapahtumien tukahduttamisesta valitettiin ihmisoikeustuomioistuimeen, Venäjä maksoi määrätyt vahingonkorvaukset, mutta ei muuttanut tiukkaa linjaansa. Viime aikoina poliisi perustelee pidätyksiä eri tavalla, mm. niskuroinnilla poliisia vastaan.

Venäjä valitti kesäkuisesta päätöksestä ja nyt valitus on hylätty. Samaan aikaan Venäjällä on tekeillä homopropagandalakien kiristäminen. Käytännön tasolla vihamielisyys ilmenee väkivaltana. Lauantaina Moskovassa hyökättiin hlbtiq-konferenssin osanottajien kimppuun. Kuusi ihmistä loukkaantui ja konferenssi keskeytettiin.

(Lähde: queer.de)


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Australian avioliittoäänestys: 61,6 prosenttia haluaa parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien avioliitot

Sami Mollgren • 15.11.2017 01:10 • 5 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Australiassa julkistettiin keskiviikkona neuvoa-antavan postiäänestyksen tulos: 61,6 prosenttia vastaajista haluaa parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliittoon.

Kaikkiaan noin 12,7 miljoonaa australialaista osallistui äänestykseen. Heistä noin 7,8 miljoonaa tuki samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja noin 4,9 miljoonaa vastusti. Yhteensä Australiassa on 22 miljoonaa asukasta, joista äänioiketettuja noin 16 miljoonaa. Äänioikeutetuista noin 79,5 prosenttia ilmaisi kantansa äänestyksessä, jonka vastausaika alkoi 12. syyskuuta ja jatkui 7. marraskuuta asti. Avioliittolain uudistamista puoltava kanta sai postiäänestyksen toteuttaneen Australian tilastokeskuksen (Australian Bureau of Statistics, ABS) mukaan voiton kaikissa osavaltioissa.

Tulokset julkistettiin pääkaupungissa Canberrassa ja tilastokeskus ABS:n ylläpitämällä verkkosivustolla keskiviikkona 15. marraskuuta kello 10 maan itärannikon aikaa, eli aamuyöstä yhdeltä Suomen aikaa.

Pääministeri Malcolm Turnbull sanoi tuloksen selvittyä, että nyt asia on parlamentista ja parlamenttiedustajista kiinni. Hän sanoi, että asia pitäisi saada hoidetuksi ennen joulua. Parlamentissa enemmistön edustajista arvioidaan tukevan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, kunhan se asian saa käsiteltäväkseen. Turnbull sanoi, että hänen oman puolueensa parlamentaarikot saavat äänestää asiassa omantuntonsa mukaan.

Mielipidekyselyt olivat jo ennakoineet kyllä-puolen voittoa. Eri kyselyissä kyllä-puoli sai 55-65 prosentin kannatuksen. Tuloksen tultua julki, kääntyi tulosta odottaneiden lakiuudistusta kannattaneiden väkijoukkojen parissa vellonut jännittynyt optimismi riehakkuudeksi.

Avioliittolain uudistus etenee seuraavaksi parlamentin käsittelyyn. Lakiesitys on jo olemassa. Lakiuudistuksen vastustajien odotetaan yrittävän viivyttää asian käsittelyä ja pyrkivän vesittämään lain yhdenvertaisuutta. Toiveikkaimmat pitävät mahdollisena, että lakiuudistus saataisiin hyväksyttyä vielä ennen joulua ja Australiasta näin tehtyä 26. samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksynyt maa.

Jos ei-äänet olisivat voittaneet, olisi avioliittokysymyksen käsittely siirtynyt vuoden 2019 vaalien jälkeiseen aikaan.

Avioliittokysymystä puitu pitkään

Australiassa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta on käyty keskustelua pitkään. Vallassa olevan nykyään Turnbullin johtaman liberaalipuolueen johtama hallitus ei tehnyt lakialoitetta asiasta, sillä puolueen piirissä enemmistö vastustaa avioliittolain yhdenvertaistamista.

Kesän 2017 lopussa hallitus päätti järjestää neuvoa-antavan postiäänestyksen avioliittokysymyksestä, ja tuoda asian parlamentin käsiteltäväksi, mikäli enemmistö äänestäjistä niin haluaa.

Useat samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta tukevat sekä Australian oppositio ovat kuitenkin pitäneet äänestystä vääränä tapana viedä avioliittoasiaa eteenpäin, ja äänestystä yritettiin estää korkeimmalle oikeudelle tehdyllä valituksella. Oikeus kuitenkin salli äänestyksen.

Avioliittoäänestykseen liittyvän näkyvä lobbaus ja kampanjointi altisti seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja heidän perheensä aihepiirin asiattomalle käsittelylle. Lisäksi kritiikkiä herätti äänestyksen hinta - noin 100 miljoonaa euroa.

Mielipidekyselyjen mukaan suurin osa australialaisista tukee samaa sukupuolta olevien parien oikeutta avioliittoon. Selvästä yhdenvertaisen avioliittolain kannatuksesta huolimatta tuoreeseen mielipidekyselyyn vastanneista 49 prosenttia on sitä mieltä, että palveluita tarjoavilla yrittäjillä pitäisi olla oikeus kieltäytyä palvelemasta homopareja, esimerkiksi tekemästä näille hääkakkua. Vastanneista 15 prosenttia olivat epävarmoja ja 35 prosenttia katsoi, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava yhtäläiset oikeudet palveluihin.

Monissa osavaltioissa samaa sukupuolta olevat voivat nykyisin rekisteröidä parisuhteensa ja käytännössä samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustetaan jollain tavoin koko maassa, mutta ei liittovaltion tasolla. Monissa osavaltioissa homoparit voivat tulla myös adoptiovanhemmiksi.

Australian avioliittoja koskevan postiäänestyksen tulokset julkaistiin 15.11.2017 kello 10 Australian itärannikon aikaa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta puoltava kanta voitti selvin numeroin. (kuva: Australian Bureau of Statistics)

» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Standard-lehti: Suomalainen puolustautuu pakkosterilisaatiota vastaan

vaeltaja2006 • 14.11.2017 19:22 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Suomalainen transaktivisti Sakris Kupila on tänään itävaltalaisen Standard-lehden uutisaiheena. Hän on syntynyt naisen kehoon, ja hänen sukupuolensa miehenä tunnustetaan vasta, kun hänet Suomen lain mukaisesti on steriloitu. Hän on lääketieteen opiskelija ja taistelee nykyistä lainkäyttöä vastaan.

Sakris Kupilalle selvisi google-hakujen avulla jo 16-vuotiaana, että hän on erilainen, transnuori. Kouluaikana hän asui pikku kylässä Lounais-Suomessa. Siellä oli oltava mahdollisimman hiljaa ja näkymättömänä. Kaksi vuotta myöhemmin hän kertoi asiasta kirjeellä vanhemmilleen. Nyt hän on 21-vuotias.

Hän pyysi vanhemmiltaan, että he kunnioittaisivat hänen erityislaatuisuuttaan. Valtio sen sijaan ei kunnioita transihmisten koskemattomuutta. Virallinen sukupuolen korjaaminen on Suomessa tehty hankalaksi. Jokaisen transihmisen on esitettävä kaksi toisistaan riippumatonta psykiatrista lausuntoa. Lisäksi transihmisen on osoitettava, että hän on vähintään vuoden elänyt uuden sukupuolensa mukaista elämää.

Stardard-lehti kertoo, että Suomessa yhä edellytyksenä sukupuolen korjaamiselle on sterilisaatio eli lisääntymiskyvyttömyys. Suomi on Pohjoismaiden joukossa viimeinen maa, joka asettaa tällaisen ehdon. EU:n alueella leikkausta edellyttäviä maita on edelleen 10, ja lisäksi Sveitsissä vaaditaan sterilisaatiota.

Kupila ei halua sterilisaatiota. Hän haluaa säilyttää itsemääräämisoikeuden kehoonsa ja mahdollisuuden saada joskus lapsia. Miehen etunimi ei ole hänelle tärkein. Kuitenkin ulkomuoto miehenä ja naisen nimi aiheuttaa käytännön onglemia esim. pankin tiskillä.

Suomalaista translakia kritisoidaan kansainvälisesti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi huhtikuussa, että tällainen menettely transihmisiä kohtaan on vastoin ihmisoikeuksia. Eduskunta ei kuitenkaan ryhdy korjaamaan lakia, vaikka Silvia Modig teki jo 2016 asiasta lakiehdotuksen ja sai mukaan 85 muuta kansanedustajaa. Esitys kaatui niukasti terveys- ja sosiaalivaliokunnassa.

Sakris Kupila sanoo, että muutamat poliitikot käyttävät lakia poliittisena aseena. Hallitus uhataan kaataa, jos translaki hyväksytään. Kupila ei itse aio valittaa laista, mutta hän aikoo vaikuttaa julkisuuden kautta. Hallitusta kohtaan olisi saatava kansainvälistä painostusta. Kupila toimii Amnestyn kautta.

Täydennys tähän artikkeliin 15.11.2017 klo 3.30:

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla on keskiviikkona 15.11.2017 Sakris Kupilan kirjoitus, jossa hän vaatii Sipilän hallitusta uudistamaan translakia jo tällä hallituskaudella

www.hs.fi

Artikkeli eilen 13.11.2017 itävaltalaisen Standard-lehden verkkosivulla. Kuva on Amnestylta saatu kuva.

» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
TransHelsinki alkaa torstaina - vaatimuksena nimilain ja translain uudistaminen itsemääräämiseen perustuviksi

Sami Mollgren • 14.11.2017 15:22 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Torstaina käynnistyvässä TransHelsinki-tapahtumassa esiin erityisesti itsemääräämisoikeus nimeen ja translain uudistamisen kiireellisyys. TransHelsinki järjestetään 16.–23.2017.

TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen valtakunnallinen vuosittain järjestettävä tapahtumakokonaisuus, jossa on sukupuolivähemmistöille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa, seminaareja ja työpajoja. TransHelsingin tapahtumat ovat suunnattuja kaikille, joita sukupuolen moninaisuus tavalla tai toisella omassa elämässä koskettaa.

- TransHelsingin ohjelmaan kuuluu perinteisesti myös mahdollisuuksia yhdessäoloon, transyhteisön keskinäiseen keskusteluun ja vertaistukeen sekä ohjelmaa perheille, kerrotaan tiistaina julkaistussa tapahtuman tiedotteessa.

Torstaina 16.11. Oikeus omaan nimeen -seminaarissa Helsingin yliopiston päärakennuksessa klo 17.30 kuullaan järjestöjen puheenvuoroja nimilain uudistamisesta. Esitys nimilaiksi on ollut lakivaliokunnan käsittelyssä ja sen laatima versio tulee täysistuntokäsittelyyn marraskuun aikana. Tilaisuudessa on järjestöjen lisäksi paikalla myös eduskuntaryhmien edustajia ja edustaja Tasa-arvovaltuutetun toimistosta. Tilaisuus on kaikille avoin.

Maanantaina 20.11. eduskuntatalon portailla klo 18 vietetään kansainvälistä muistotilaisuutta (TDOR) viharikosten uhreina kuolleille transihmisille. Transgender Europe -järjestön mukaan vuoden aikana on murhattu 325 transihmistä. Suomessa transihmisiin kohdistuva suora ja rakenteellinen syrjintä aiheuttavat merkittävän itsemurhariskin. Tilaisuudessa kuullaan transyhteisön edustajien puheenvuoroja. Kansanedustajia on pyydetty kunnioittamaan menehtyneiden muistoa tuomalla oman kynttilänsä tilaisuuteen. Muistotilaisuudet järjestetään myös Lahdessa, Turussa ja Mikkelissä. Tilaisuus on tunnukseton ja kaikille avoin.

Tapahtuman taustajärjestöihin kuuluvat muun muassa Trasek, Dreamwear Club, Seta ja sen Transtukipiste, Amnestyn Suomen osasto sekä Sateenkaariperheet ry.


» Jutun oma sivu
Stonewall Rainbow Laces -kampanja tuo sateenkaarilipun Englannin jalkapalloliigaan

Sami Mollgren • 14.11.2017 12:48 UUTISET: URHEILU • EU
Englannissa jalkapallon ammattilaissarjoissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä huomioidaan 24.11.-3.12. sateenkaari-kulmalipuilla. Sateenkaaren väreillä osoitetaan tukea hlbti-vähemmistöihin kuuluville jalkapallofaneille, pelaajille ja taustavoimille.

Liput liittyvät Stonewall Rainbow Laces -kampanjaan, joka käynnistyi vuonna 2013. Aluksi mukana olivat Valioliigan alapuoliset sarjat: Mestaruussarja, Ykkösliiga ja Kakkosliiga, mutta sen jälkeen mukaan on tullut myös Valioliiga.

Valioliigassa ei kuitenkaan nähdä kulmalippuja sateenkaaren väreissä. Sen sijaan Valioliigankin peleissä joukkueiden kapteenit käyttävät sateenkaaren väreissä olevaa kapteenin käsivarsinauhaa ja pelaajilla on sateenkaari-kengännauhat.

Englannin jalkapalloliiga on pitkään pyrkinyt vähentämään jalkapallokentillä ja -katsomoissa esiintyvää hlbti-kielteisyyttä, samoin kuin rasistisia asenteita. Niin Stonewall-järjestöstä kuin englannin jalkapalloliigan suunnaltakin on todettu edistystä saavutetun, mutta että työtä riittää vielä tehtäväksi.

Stonewall Rainbow Laces -kampanjaa tukee TeamPride, yhdeksän yrityksen yhteenliittymä, joka on sitoutunut edistämään urheilusta kaikkien asian.

Keskiviikkona 29. marraskuuta vietetään “käytä sateenkaarinauhojasi” -päivää (Wear Your Rainbow Laces Day).


» Jutun oma sivu
Intian New Delhissä järjestettiin pride-kulkue, jossa kritisoitiin homosuhteet kriminalisoivaa lakia

Sami Mollgren • 13.11.2017 13:23 UUTISET: PRIDE • ULKOMAAT

Prideen osallistujia New Delhissä sunnuntaina 12.11.2017 (kuva: Sajjad Hussain / AFP / Lehtikuva)
Intian pääkaupungissa New Delhissä järjestettiin sunnuntaina 12. marraskuuta järjestyksessään kymmenes Queer Pride -kulkue. Tapahtumaan osallistui satoja aktivisteja.

Intiassa homoseksuaaliset suhteet ovat laittomia, ja kulkue viestitti toivetta homosuhteiden laillistamisesta. Britannian siirtomaa-ajalta periytyvän lain mukaan miesten välisestä seksistä voidaan tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.

Newdelhiläinen tuomioistuin päätti vuonna 2009, että homosuhteet kieltävä laki on perustuslain vastainen. Neljä vuotta myöhemmin maan korkein oikeus päätti, että asian ratkaiseminen kuuluu parlamentille, ei oikeuslaitokselle, mutta vuonna 2016 oikeus kertoi ottavansa päätöksensä uudelleen tarkasteluun.

Erityisesti suuremmissa kaupungeissa homoseksuaalisuuteen on alettu suhtautua sallivammin, ja aihepiiriä on alettu käsitellä viihdeteollisuudessakin. Suurin osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista kuitenkin kätkee suuntautuneisuutensa häpeän leiman vuoksi. Nykyistä homosuhteet kieltävää lainsäädäntöä saatetaan käyttää käyttää kiristämistarkoituksessa.


» Jutun oma sivu
TV-vinkki: Nuorena kaapista ulos

Sami Mollgren • 13.11.2017 07:07 • 2 kommenttia. TELEVISIO • KOTIMAA
Yle TV2 esitti sunnuntai-iltana brittidokumentin Teenage and Gay, jossa viisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvaa nuorta kertoi kaapistatulostaan. Uusintana tiistai-iltana nähtävä dokumentti on katsottavissa myös Yle Areenassa viikon ajan.

- Yhä nuoremmat tulevat kaapista, mutta mitä teini-ikäinen kokee huomatessaan olevansa homo tai transsukupuolinen? Viisi brittinuorta kertoo avoimesti elämästään ja itsestään, unohtamatta ympäristön yllättäviäkin reaktioita, kerrotaan Yle Areenassa ohjelman esittelytekstissä.

Ohjelmassa kerrotaan, että nuoret tulevan yhä nuorempina kaapista. Channel 4:lle tuotetussa dokumentissa Beckham, Tamika, Alex, Cariad ja Mykyla kertoivat elämästään. Heistä nuorin oli vuonna 2015 kuvausten aikaan 14-vuotias ja vanhin 17-vuotias.

Dokumentissa käsitellään ulostuloon liittyvä haasteita, jotka pääsääntöisesti liittyvät muiden suhtautumiseen, mutta yhtäläisesti tarkastellaan elämän myönteisiä puolia.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsinki Pride kritisoi Helsingin Sanomia A hepatiitti -uutisen otsikoinnista

Sami Mollgren • 11.11.2017 16:34 • 4 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Helsinki Pride kritisoi verkkosivuillaan torstaina 9.11. julkaisemassaan kirjeessä Helsingin Sanomia A hepatiitti -uutisoinnin otsikoinnista (kuvakaappaus)
Helsinki Priden järjestäjät katsovat, että Helsingin Sanomien 8.11.2017 julkaisema A hepatiittia koskeva artikkeli otsikoi hämmentävästi, leimaavasti ja vastuuttomasti Pride-tapahtumia. Lisäksi kuvituksena oli sateenkaariväkeen ja Pride-tapahtumiin vahvasti liitettävä aihe, jonka nähdään vahvistavan otsikon väitettä ja leimaavan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Helsingin Sanomat nosti otsikkoon lainauksen ylilääkäri Tuija Leinolta. Hänen mukaansa "Pride-tapahtumat ja muut kokoontumiset ovat saaneet viruksen liikkeelle". Taustalla käsitykseen on joissain yhteyksissä esitetty arvio siitä, että Euroopassa hepatiittitartuntoja olisi ilmaantunut nimenomaan Pride-tapahtumien yhteydessä.

Helsinki Priden verkkosivuillaan julkaisemassa avoimessa kirjeessä todetaan, että otsikointi tuo ikävästi mieleen homomiesten ja miesten välisen seksin tuomitsemisen ensimmäisten hiv-tartuntojen löydyttyä.

Tekstissä todetaan seksuaaliterveyttä koskevan tiedonjaon tärkeys, samoin miesten välisessä seksissä tarttuvan hepatiittiviruksen vaaroista tiedottamisen tärkeys.

- Tiedotuksen pitää olla luonteeltaan neutraalia, eikä stigmatisoivaa jopa ennakkoluuloja tai pahimmillaan homofobiaa vahvistavaa, todetaan tekstissä.

Helsinki Pride katsoo, että Helsingin Sanomien artikkelin otsikointi sekä artikkeliin valittu kuvituskuva vahvistavat negatiivisia mielikuvia Pride-tapahtumien luonteesta ja tarkoituksesta.

- Pride-tapahtuma ei tartuta hepatiittia. Huono hygienia, epäpuhtaat elintarvikkeet ja suojaamaton seksi tartuttaa, muistutetaan Helsinki Priden kirjoituksessa.

Helsinki Pride -tapahtuman järjestää HeSeta.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Suomen QX Gay Gaala peruttu sponsorien puutteen vuoksi - uusi konsepti suunnitteilla

Sami Mollgren • 11.11.2017 16:01 • 3 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA

QX Gay Gaala järjestettiin helmikuussa 2017 Savoy-teatterissa Helsingissä.
Helmikuun 2018 ensimmäiselle päivälle suunniteltu järjestyksessään viides Suomen QX Gay Gaala on peruttu. Palkintoja ja tunnustuksia on tarkoitus jakaa jatkossakin, uudistetun konseptin puitteissa.

Asiasta kerrotaan suomenkielisellä QX.fi -sivustolla. Peruuntumisesta kertovassa kirjoituksessa todetaan, että asian suhteen pitäisi tapahtua talven aikana.

Perimmäiseksi syyksi gaalan peruuntumiselle kerrotaan yhteistyökumppanien puute. Neljässä jo järjestetyssä gaalassa maksaneita katsojia on ollut noin 200 kussakin. Sponsoreilta saatavat varat ja lipunmyyntitulot eivät riitä kattamaan kuluja. Gaalan peruuntumisesta kertovassa kirjoituksessa kerrotaan, että jo helmikuun 2016 gaalan järjestäminen oli vaakalaudalla, samasta syystä.

QX Gay Gaalan järjestää ruotsalainen QX Förlag AB. Ensimmäisen QX Gay Gaala järjestettiin yökerhossa Tukholmassa vuonna 1998 ja Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2014. Gaalan kotimaassa Ruotsissa tapahtuma on ollut Suomessa järjestettyä tapahtumaa suurimuotoisempi. Katsojia paikan päällä on noin 1 700 ja televisioidun koosteen näkee noin miljoona ihmistä. Tukholmassa talvella 2018 järjestettävässä gaalassa vietetään 20:tta juhlavuotta.

Ensimmäisessä Suomessa järjestetyssä QX Gay Gaalassa "Vuoden Hetero" -tunnustuksen sai yli 700 SM-liigaottelua pelannut Rauman Lukon Harri Tikkanen, 32. Hän oli antanut lokakuussa 2013 haastattelun ranneliike.net -sivustolle. Haastattelussa käsiteltiin hänen arvojaan sekä ihmisoikeuksia - tarkemmin sanoen seksuaalivähemmistöjen asemaa ja urheilua. Tikkanen kannusti tuolloin käsittelemään seksuaalivähemmistöihin liittyviä myös urheilun piirissä avoimesti. Aihepiiri on koettu Suomessa vaikeaksi, eikä huipputason urheilun piirissä asiaa ollut Suomessa ennen tuota haastattelua juuri käsitelty. Tikkasen haastattelu noteerattiin laajasti tiedotusvälineissä. Uranuurtajana Tikkasesta tuli Suomen ensimmäinen Straight Star Ally -urheilija.

Korjaus 13.11. klo 13.25: helmikuun 2016 gaala oli vaakalaudalla, ei vuoden 2017 gaala.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Ruotsin hallitus päätti millainen korvaus maksetaan pakkosteriloiduille transihmisille

vaeltaja2006 • 11.11.2017 12:11 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Ruotsissa on valmisteltu lakia, jonka perusteella pakkosteriloiduille transihmisille maksetaan vahingonkorvaus. Torstaina kerrottiin, että korvauksen tulee saamaan lähes 700 ihmistä. Korvaus on todennäköisesti noin 225 000 kruunua (23 000 euroa). Ruotsi tulee olemaan ensimmäinen maa, joka maksaa tästä syystä vahingonkorvausta.

Monissa maissa lainsäädännössä on määrätty, että henkilön sukupuoli voidaan korjata toiseksi sukupuoleksi vain, kun henkilö on lisääntymiskyvytön. Se merkitsi aikaisemmin, että transihminen joutui ennen sukupuolen korjaamista virallisiin papereihin alistumaan sterilointileikkaukseen. Sitä on pidetty äärimmäisen nöyryyttävänä puuttumisena henkilön kehoon.

Vaatimukset vahingonkorvauksista nousivat ensi kerran esiin vuonna 2013. Edellisenä vuonna 2012 Tukholman hallintotuomioistuin oli todennut, että sterilisaatiovaatimus oli vastoin perustuslakia ja Euroopan konventin päätöstä ja oli lisäksi syrjivä. Lakia muutettiin ja pakkosteriloinnit loppuivat.

Uusi vahingonkorvausta koskeva lakiesitys menee ensin lakivaliokuntaan ja lopullinen päätös parlamentissa tehdään keväällä 2018.

Hlbtiq-järjestö RFSL:n mukaan korvaus on liian pieni. Vertailukohdaksi on otettu muunlaiset toisten aiheuttamat ruumiilliset vammat. Järjestö vaatii myös virallista anteeksipyyntöä. Anteeksi olisi pyydettävä kaikilta niiltä, jotka ovat joutuneet pakko-operaation uhriksi.

Lain kohteiksi tulevat vuosina 1972-2013 tehdyt pakkosteriloinnit.

www.aftonbladet.se


Korjaus: Hlbtiq-järjestö on RFSL eli Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (ei RSFL)


» Jutun oma sivu
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki

Viimeksi kommentoidut

»»»»»»»»»»»»»»» RSS-syöte viimeksi kommentoiduista jutuista
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2017 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy