ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


Keskustelu > Oma elämä > Kirjoituspyyntö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parisuhdeväkivallasta

  OhjeetUusi viesti
KeskustelutAlueet
akon83 Vastaa1 / 1 
03.03.2011, 18:18 Teen sosiaalityön pro gradu -tutkimusta Lapin yliopistossa aiheesta “Väkivalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parisuhteessa”. Vaikka parisuhdeväkivaltaa aiheena on tutkittu paljon ja monipuolisesti, on parisuhdeväkivaltatutkimus perinteisesti keskittynyt vahvasti heterosuhteissa miesten naisille tekemän väkivallan tutkimukseen. Sen sijaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parisuhteissa ilmenevä väkivalta on usein edelleen yhteiskunnallisissa keskusteluissa tabu. Oma kiinnostukseni tämän ilmiön tutkimiseen heräsikin alun perin siitä syystä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parisuhteissa tapahtuva väkivalta on edelleen vaiettu aihe, jota on myös tutkittu vielä erittäin vähän. Myös sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmassa (2010:5) tuodaan esiin tarve sellaiselle tutkimukselle, jossa tutkitaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaa parisuhdeväkivaltaa, sen yleisyyttä sekä väkivallan ennaltaehkäisyä ja väkivallan uhrien tukemista.

Tutkimukseni tarkoitus on tuoda näkyviin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parisuhteissa tapahtuva väkivalta sekä valottaa väkivaltaisessa parisuhteessa elämisen ja siinä olemisen todellisuutta ja siinä ilmenevän väkivallan erityisyyttä. Lisäksi tutkimukseni tarkastelee väkivaltaiseen suhteeseensa apua hakeneiden omakohtaisia kokemuksia auttamisorganisaatioista ja niiden työntekijöiden suhtautumisesta avunhakijaan. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää sosiaali- terveydenhuollon palvelujen ja työntekijöiden asiantuntijuuden kehittämisessä. Tarkastelen aihetta parisuhdeväkivaltaa suhteessaan kokeneen näkökulmasta ja haluan saada kuuluviin nimenomaan hänen äänensä. Sen vuoksi on ensi arvoisen tärkeää, että kirjoitat kokemuksistasi.

Kirjoita vapaamuotoisesti omista kokemuksistasi väkivaltaisessa parisuhteessa elämisestä ja mahdollisesta siitä irrottautumisesta. Kirjoitelmassasi kerro esimerkiksi: Millaista väkivaltaa koit parisuhteessasi? Mitä vaikutuksia väkivaltaisella parisuhteella oli identiteettiisi, seksuaalisuuteesi, arkielämääsi ja muihin ihmissuhteisiisi? Millaisia tunteita väkivallan kohteeksi joutuminen sinussa aiheutti? Mikä sai sinut irrottautumaan väkivaltaisesta suhteesta? Mitä tuntemuksia irrottautuminen sinussa herätti? Onnistuiko väkivaltaisesta suhteesta irrottautuminen heti ensimmäisellä kerralla vai vaatiko se useampia yrityksiä? Mitä erilaisia asioita/tekijöitä jouduit irrottautumisprosessin aikana pohtimaan ja/tai kohtaamaan? Kerroitko kokemastasi väkivallasta muille? Haitko parisuhteesi tai siitä irrottautumisen aikana apua tai tukea viranomaisilta tai läheisiltäsi? Jos hait, niin saitko sitä, ja millaista apua ja tukea sait ja miten sinuun suhtauduttiin? Mitä ideoita sinulla olisi auttamispalveluiden kehittämiseen?
Toivoisin, että lähetät tekstisi viimeistään 31.3.2011.

Pro-gradu tutkimukseni valmistunee vuoden 2011 aikana, jonka jälkeen se on saatavissa Lapin yliopiston kirjastosta. Sitoudun tutkimuksessani noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja siten käsittelen myös saamaani aineistoa luottamuksellisesti ja anonyymisti.
Kirjoitelmat ja lisätietoja:

Anne Köngäs
gsm: 050 460 3269
akongas@ulapland.fi

Merja Laitinen (gradun ohjaaja)
YTT, sosiaalityön dosentti
sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professori (ma.)
Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos
PL 122
96101 Rovaniemi
gsm: 040 509 2153

Merja.Laitinen@ulapland.fi
Ylös

AlueetKeskustelutUusi viestiOhjeet
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy