ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


Keskustelu > Oma elämä > Mitä transsukupuolisuus oikein on?

  OhjeetUusi viesti
KeskustelutAlueet
Sami Mollgren Vastaa1 / 6 
12.10.2017, 10:42 Moni tietää, että on olemassa ilmiö nimeltä "transsukupuolisuus". Harva tietää, millaisesta ilmiöstä on kyse. Vain transsukupuolinen henkilö voi oikeasti ymmärtää asian. Muiden on koetettava etsiä jonkinlaista verrattavaa kokemusta yrittäessään asettumista transhenkilön asemaan.

Esimerkiksi Trasekin verkkosivuilla ( trasek.fi ) transsukupuolisuutta on ansiokkaasti selitetty, mutta minusta kuitenkin lähinnä teorian tasolla, eikä tuosta irtoa käsitystä siitä, millaisesta asiasta on kyse transsukupuolisen henkilön näkökulmasta.

Lyhyesti ensin seksuaalisesta suuntautuneisuudesta.

Minä tiedän, että (eroottinen/romanttinen) mielenkiintoni kohdistuu ensisijaisesti toiseen mieheen. Ainakaan toistaiseksi ei ole ollut merkkejä muusta. Tästä päätellen olen seksuaaliselta suuntautuneisuudeltani homoseksuaalinen. Asia on melko helppo selittää muille: siinä missä heteroseksuaalisesti suuntautunut kiinnostuu eri sukupuolta olevasta, kiinnostuu homoseksuaalisesti suuntautunut samaa sukupuolta olevista. Biseksuaalinen henkilö kiinnostuu samaa tai eri sukupuolta olevista ja panseksuaalille toisen sukupuoli ei ole merkitsevä.

Asia on nykyään useimmille selvä - ja yhä useampi hyväksyy asian. Yhä useammin tieteelliseen tietoon perustuen ymmärretään se, että seksuaalisessa suuntautuneisuudessa kyse on synnynnäisestä (osin perinnöllisestä) ja ihmisen aivoihin "kovakoodautuneesta" ominaisuudesta. Ihmisen todellisesta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta tämän asiaan liittyvä identiteetti voi olla jotain muutakin, esimerkiksi siksi, että ympäristö ja tämä itse torjuvat todellisen seksuaalisen suuntautuneisuuden jollain tavoin.

Entä sukupuolivähemmistöt?

Transsukupuolisuuden määritelmän ajattelen ymmärtäväni; yksilö kokee edustavansa toista (perinteistä) sukupuolta kuin mihin tämä on määritelty (yleensä ulkoisten sukupuoliominaisuuksien perusteella). Lisäksi voi olla ristiriita näiden ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja koetun oman sukupuolen välillä.

Transvestismi ilmiönä on sekin minusta ihan hahmotettava; yksilöllä on tarve esimerkiksi pukeutumisen avulla pysyvämmin tai tilapäisemmin eläytyä eri sukupuoleen. Ja "vastakkaisesti" jollakulla voi olla tarve viedä omaa sukupuoleen eläytymistään "uudelle levelille". Intersukupuolisuudenkin ajattelen ymmärtäväni. Henkilöä ei voi ulkoisten sukupuoliominaisuuksien perusteella määritellä sen paremmin mieheksi tai naiseksi.

Mutta miten transsukupuolinen tietää transsukupuolisuutensa?

Voin mennä metsään, mutta haluaisin hahmottaa asiaa enemmän - ja uskon, että transsukupuolisten elämää ymmärrettäisiin ja tarpeet hyväksyttäisiin paremmin, jos asiaa ymmärrettäisiin enemmän. Siksi esitän alla ajatuksen, miten minä asiaa olen yrittänyt hahmottaa. Olisi hienoa kuulla nimenomaan transsukupuoliselta henkilöltä, olenko yhtään kartalla - ja jos en, niin miten sille kartalle pääsisi.

Identiteetti on ihmisen (ominaisuuksiinsa liittyvä) käsitys itsestään, ja se on kehittynyt vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. Minä ajattelen (verratessani asiaa seksuaaliseen suuntautuneisuuteen), että sukupuolen kokemuksen ja sukupuoli-identiteetin välille ei tässäkään välttämättä voi vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä. On itsehyväksyntään liittyviä kysymyksiä ja paljon muuta.

Ajattelen, että mainittu "kokemus sukupuolesta" on tässä merkityksessään syvempi inhimillinen ominaisuus, eräänlainen syvällä oleva tietous asioiden oikeasta tolasta. Meillä ei ole käytettävissämme sanaa, joka kuvaisi asiaa paremmin kuin sana "kokemus". Asiaa kuvaavan yksiselitteisen sanan tai ilmaisun puuttuminen rajoittaa tämän selvittämistä. Asiaa voi yrittää hahmottaa siten, että oikeakätiselle oikea käsi vain kertakaikkiaan on luontevampi vaihtoehto tehdä joitain asioita. Vasenkätisellä toisin päin. On pysyvä "kokemus" tietyn asian luontevuudesta.

Ihmisen ulkoiset sukupuoliominaisuudet ovat yksi asia. Useimmilla ihmisillä ei ole ristiriitaa sukupuolen kokemuksen, ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja tyypillisimpien sukupuolikromosomivaihtoehtojen (XX/XY) välillä - asiat asettuvat XX:n ja XY:n mukaisesti kahteen "lokeroon". Sukupuolikromosomit XX johtavat yleensä siihen, että henkilön sekä ulkoiset sukupuoliominaisuudet että sukupuolen kokemus ovat naisen ja XY puolestaan johtaa vastaaviin miehen ominaisuuksiin ja kokemukseen. Tästä on tietyn verran poikkeuksia, käytännössä etnisyydestä, kulttuureista, maista ja mantereista riippumatta. Syystä tai toisesta luonnossa esiintyy erilaisiin mekanismeihin perustuvaa vaihtelua. Ajattelen, että sukupuolisuuteen liittyvä vaihtelu ei lopulta ole kätisyyden vaihtelua vaikeammin selitettävä ilmiö.

Sukupuolisuuteen liittyvät asiat ovat hyvin syvällä ihmisessä, koska asia on evoluution ja suvullisen lisääntymisen muovauksen tulosta. Kun näin on, ja tietyt ominaisuudet näyttävät olevan sidoksissa kahteen ihmisen tyypilliseen fenotyyppiin, on varsin perusteltua ajatella, että ihmiseen on "kovakoodautunut" kätisyyden lailla myös "kokemus" omaan sukupuoleen liittyvästä "luontevuudesta" - ja joskus tuo "kokemus" voi olla synnynnäisesti ristiriidassa XX/XY:n ja/tai ulkoisten sukupuoliominaisuuksien kanssa.

Yhteiskunnassa esillä olevat sukupuoliroolit ja -stereotypiat sitten vaikuttavat omalla tavallaan identiteettiin peilautuessaan mainittuun sukupuolen "kokemukseen". Tämän vuoksi sukupuolen moninaisuus saa erilaisissa kulttuureissa erilaisia ilmentymiä, erilaisia mahdollisuuksia olla näkyvillä.

Kenties tämä ajatus sukupuolisuuden kokemuksen biologisuudesta (ja fyysisyydestä) on suoriltaan laajennettavissa myös "muunsukupuolisuuteen" ( ranneliike.net ) tai "sukupuolettomuuteen"?

Olenko ymmärtänyt (trans)sukupuolisuuden olemusta lainkaan?
Ylös
Yesman Vastaa2 / 6 
12.10.2017, 17:23 Hmm...Tuumataanpa. Henkilö, joka ei koskaan olisi nähnyt useampia sukupuolia ei osaisi tehdä jakolinjojakaan niiden välillä, eikä hän näin osaisi sijoittaa itseäänkään sukupuolien joukkoon. Jos koko maailman väestö olisi vaikkapa transmiehiä, ei kukaan osaisi haluta peniksiä tai kiveksiä. Porukka vain käyttäytyisi tietyllä tavalla vaginoineen ja rintoineen.

Kuten haaroväli, myös aivot ovat sukupuolittuneet. On viitteitä siitä, että lapsen ohjautuminen kohti prinsessaleikkejä ja telmimisleikkejä on synnynnäistä. (prinsessat ja telmiminen voidaan vaihtaa moniksi muiksikin stereotyyppikäyttäytymiseksi).

Pidän mahdollisena, että transsukupuolisuus on jonkin sortin mosaikismia. Mikä ikinä aivoissa rekisteröikään ja käsitteleekään asioita sukupuolittuneesti ja vastaa samaistumisesta, voineekin olla rakentunut "vastakkaisen" sukupuolen tavoin" tai voinee aktivoitua heikosti.

Kehollinen ristiriita syntyy siitä, että vaikkapa prinsessaleikkiin vetoa tunteva poika huomaa omaavansa erilaisen ulkomuodon kuin muut prinsessat. En tiedä, kuinka monta on sellaista transsukupuolista, joka ei halua kehoonsa muutoksia, vaan hyväksyy sen, että joillakin prinsessoilla on kivekset ja penis. Vai onko toive kehollisesta muokkauksesta yksi transsukupuolisuuden tunnuksista?
Ylös
human Vastaa3 / 6 
12.10.2017, 22:41 Käytännön kokemustiedon valossa sekä sukupuolisuus että seksuaalinen identiteetti (en käytä suuntautumis-sanaa tässä, vaan jätän sen esim. ammattiin tai opiskelualaan yms suuntautumiseen, valintaan liittyvään käyttöön) on ensisijaisesti aivoissamme, hermostossamme - koskapa kaikki tiedämme, miten kaikki aistimme liittyvät siihen, luonnostaankin, jo pienillä lapsillakin.
Muustakin eläinkunnasta tiedämme että vaikka monilla eläinlajeilla eri sukupuolten lapset kasvattavat vain tietyn sukupuolen edustajat, kehittyy sukupuolille tyypilliset sukupuoliroolit - ja joillekin niihin erilaisuuksiakin. (esim. karhuemon kasvattamat naaras- ja koiras-pennut)

Lienee vielä tutkijoilla sarkaa siinä, miten ihmiseläimen ja muidenkin eläinten kehittyminen aivojen sukupuolisuuden osalta menee, mitä vaikutuksia hormonien toiminnalla yms. siinä on, sillä ovathan ulkoiset sukupuolielimetkin kutakuinkin samaa n. 5 ensimmäisen viikon ajan, kunnes hormonit, geenit alkavat erilaistamaan
c8.alamy.com
Ja noissakin tapahtuu osalla muuta, kuin nuo kaksi varianttia.
Alkiokehitys muovaa varmastikin myös aivojen, hermoston sukupuolisuus- ja seksuaalisuus-identiteettiä, kahden variantin päävaihdotehdoista muinakin variantteina.

Siksi kukaan ei voi noista sanoakaan että "minä tiedän", koska noita kehittymisasioita ei kaikkiseltaan kukaan vielä tarkkaan tiedäkään.
Vain sen kukin tietää, mtä on, eli kun esim. on mies ja pitää vain miehestä, eli kuten homot ovat identiteetiltään.

- - -

smo:lla oli jänniä sanavalintoja: "Minä tiedän, että (eroottinen/romanttinen) mielenkiintoni kohdistuu ensisijaisesti toiseen mieheen. Ainakaan toistaiseksi ei ole ollut merkkejä muusta. Tästä päätellen olen seksuaaliselta suuntautuneisuudeltani homoseksuaalinen. Asia on melko helppo selittää muille: siinä missä heteroseksuaalisesti suuntautunut kiinnostuu eri sukupuolta olevasta, kiinnostuu homoseksuaalisesti suuntautunut samaa sukupuolta olevista. Biseksuaalinen henkilö kiinnostuu samaa tai eri sukupuolta olevista ja panseksuaalille toisen sukupuoli ei ole merkitsevä."

Mistä olet sitten toissijaisesti tms kiinnostunut?

Heteroon tai homoon ei tietämyksemme kuulu ajatusrakennelma useampisijaisesta kiinnostuksesta.

"Biseksuaalinen henkilö kiinnostuu samaa tai eri sukupuolta olevista" Tarkoitit varmaan ... ja ..., eikä ... tai ...
Ylös
smo Vastaa4 / 6 
13.10.2017, 11:54 Meillä muilla tuskin on mahdollisuuksia muuhun kun transsukupuolisten henkilöiden päiden yli puhumiseen - oletuksia ja teorioita. Olisi hienoa saada asiasta näkemystä henkilöltä, joka pystyisi antamaan omakohtaisia huomioita.

Yesman. Varmaankin transsukupuolisuuteen liittyvä ristiriidan kokemus syntyy nimenomaan identiteetin kautta.

human. Kirjoitat seksuaalisesesta identiteetistä. Psykologiassa identiteetti on omiin ominaisuuksiin pohjautuva, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa kehittynyt käsitys itsestä - ja identiteetti on muuttuvaa sorttia. Sen sijaan seksuaalinen suuntautuneisuus, aivan kuin sukupuolisuuskin on syvemmällä ihmisessä oleva synnynnäinen ja pysyvä ominaisuus. Seksuaalisen suuntautuneisuuden, samalla tavoin kuin sukupuolisuuden, olemassaolon ymmärtäminen psykologisesta identiteetistä erillisenä asiana on tarpeen (että ymmärtää esimerkiksi eheytyspuoskaroinnin vaikuttavan vain identiteettiin, ei syvemmälle).

Jos human haluat, voit ajatella niitä toissijaisia kiinnostuksia vaikkapa tarkemmin rajattuina mieltymyksinä. Nuo selvästi toissijaiset kiinnostukset eivät (kohdallani) tunnu senkään vertaa kiinnostavilta, jos samaa sukupuolta olevan asemesta asia liittyisi eri sukupuolta olevaan. Mitä tulee biseksuaalisuuteen; tarkoitin "tai", ihan kuten kirjoitinkin.
Ylös
human Vastaa5 / 6 
15.10.2017, 19:40
Viestiä on muokattu
transsukupuolisuus-guru smo jumaloi uskomuksensa ja julisti että arveluja ja näkökulmia eivät muut saa esittää.

On se niin kiva että on noita jumalia ihan oikeasti noin olemassa ; )

Suuntautuminen on tietoisten toimintavalintojen tekemistä. Ja kuten tiedämme liki kaikki, homoseksuaalisuus tai heteroseksuaalisuus eivät ainakaan ole valintojen tulosta, vaan syntyperäistä. Samoin emme suuntaudu sukupuoliksi, emme tumma- tai vaaleahiuksisiksi, vaan olemme noita luonnostaan, syntyperäisesti identiteetteinä - ja se identiteetti vahvistuu ja toteutuu ja todellistuu eläessämme.

kristillisessä uskontohumpuukissahan eheytyishoidossa juurikin pyritään identiteetiltään homoseksuaali saada suuntautumaan heteroseksuaalisuuden harrastamiseen. Tavallaan samoin kuin uskontojen levittäjät koettavat saada luonnostaan uskonvapaita ihmisiä suuntautumaan kristinuskomuksen harrastamiseen, suuntautumaan uskovaisiksi, valitsemaan uskovaisuuden suuntautumsien.
Ylös
smo Vastaa6 / 6 
15.10.2017, 21:51 Transsukupuolisuus-aihepiirin suhteen en varmasti ole guru. Ilmiötä haluaisin oppia ymmärtämään paremmin, nimenomaan omakohtaisten näkökulmien kautta. Teorioita jo tunnenkin jonkin verran. Ne kuitenkin ovat vain yksi näkökulma asiaan.

Kielellisten ilmiöiden kohdalla olen syvemmällä. Toisin kuin human esittää, suuntautumiseen/suuntautuneisuuteen ei itsessään liity valintojen tekemistä tai sen paremmin muutosta. Suuntautuminen viittaa suuntaan. Se voi olla yhtä hyvin pysyvää kuin muuttuvaa ja yhtä hyvin aktiivisen päätöksen tulosta kuin vain olla, luonnostaan. Esimerkiksi kuu kiertää maapallon ympäri aina sama puoli suuntautuneena maata kohden. Esitätkö human, että joku on erityisen tietoisesti tehnyt tällaisen toimintavalinnan?

Ja juu, human. Nimenomaan sitä identiteettiä sillä eheytyspuoskaroinnilla roimitaan - kuvitellen, että niin voidaan saada aikaan muutos. Identiteetti voidaan murtaa, torjunta kytkeä toimintavalinnaksi ja tehdä itsepetoksesta tapa elää. Silti siellä syvemmällä oleva synnynnäinen asia jää ennalleen. Identiteetiksi tulee ex-homo tai ex-transsukupuolinen - ja sehän ei voi olla kestävä tila.
Ylös

AlueetKeskustelutUusi viestiOhjeet
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2017 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy