ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta puuttui naisparien syrjimiseen hedelmöityshoidoissa

Sami Mollgren • 21.12.2016 21:50 • päivitetty: 22.12.2016 20:45 • 11 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan viidelle yliopistosairaalan johtajaylilääkärille määrämällä 30 000 euron uhkasakolla kullekin tehostetaan lautakunnan antamaa päätöstä, jolla kielletään johtajaylilääkäreitä syrjimästä naispareja ja itsellisiä naisia.

Johtajaylilääkärit olivat linjanneet naisparit ja itselliset naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle, vaikka vuonna 2007 säädetty hedelmöityshoitolaki sallii hoidot naispareille ja yksin hoitoa hakeville naisille. Käytännössä julkinen terveydenhuolto ei ole hedelmöityshoitoja näille ryhmille antanut. Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit ovat vedonneet resursseihin ja priorisointitarpeeseen.

- On uskomatonta, että julkisessa terveydenhuollossa on noudatettu johtajaylilääkärien syrjivää linjausta, vaikka lainsäätäjän tahto oli toinen. Lisäksi STM ohjaavana viranomaisena sekä Valvira ja eduskunnan oikeusasiamies valvontaviranomaisina ovat puuttuneet useita kertoja hoidon yhdenvertaisen saatavuuden epäkohtiin. Kuten perustuslakivaliokunta on todennut, säästötavoitteilla ei voida perustella poikkeamista perustuslaissa turvatusta ihmisten yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan, oliko terveydenhuollon asiakasta syrjitty, kun häneltä oli evätty mahdollisuus hedelmöityshoitoihin julkisessa terveydenhuollossa. Valtuutettu myös pyysi lautakuntaa tutkimaan olivatko yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit syyllistyneet yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjivään menettelyyn antamalla sairaanhoitopiireilleen määräyksen, jonka perusteella tietyt potilasryhmät, kuten yksin hoitoja hakevat naiset tai naisparit, suljettiin kokonaan pois julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidoista. Lisäksi valtuutettu pyysi lautakuntaa kieltämään vastaajia jatkamasta tai uusimasta syrjivää menettelyä sekä asettamaan uhkasakon kiellon tehosteeksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mielestä naisparien sulkeminen hoitojen ulkopuolelle ei ollut oikea menettelytapa huolehtia resurssien riittävyydestä. Lautakunta piti erityisen moitittavana sitä, että terveydenhuollon asiakkaalta oli evätty hedelmöityshoito, vaikka hän oli hankkinut hoidossa tarvittavat sukusolut omalla kustannuksellaan.

Lautakunta totesi, että johtajaylilääkäreiden tulee toiminnassaan noudattaa yhdenvertaisuuslakia siten kuin lakia on perustuslaissa turvatut perusoikeudet ja Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet huomioon ottaen tulkittava. Hedelmöityshoitojen piiriin kuuluvia ryhmiä rajattaessa ei voida menetellä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetulla tavalla syrjivästi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ilmaisee tyytyväisyyteensä ratkaisuun.

- Ratkaisu on todella merkittävä. Se sitoo valtakunnallisesti kaikkia sairaanhoitopiirejä ja parantaa siten koko maassa yhdenvertaisuuden toteutumista tällä keskeisellä elämänalueella. Päätös auttaa myös muita syrjintää kokeneita asiansa eteenpäin viemisessä, yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiä sanoo.

- Naisparit ovat olleet tähän asti kohtuuttomassa tilanteessa. Heidän ainoa reittinsä turvallisiin hedelmöityshoitoihin on ollut yksityiset palvelut, jolloin mahdollisuus hakeutua hoitoihin on riippunut maksukyvystä, Pimiä toteaa.

Nyt tehty ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Siitä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Mikäli asiasta valitetaan, odotetaan käsittelyn vievän aikaa.

Päivitys 22.12. klo 20.45: HS: Johtajaylilääkärit aikovat valittaa lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen

Torstaina Helsingin Sanomat kertoo, että johtajaylilääkärit aikovat valittaa lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hedelmöityshoidot eivät toistaiseksi ole tulossa saataville naispareille tai itsellisille naisille. Johtajaylilääkärien mukaan hedelmöityshoitojen rajaus ei syrji ketään. Lisäksi 30 000 euron uhkasakoille haetaan toimeenpanokieltoa.

Lääkärien mukaan ei ole syrjivää, että lahjasoluilla tapahtuvaa hedelmöityshoitoa ei tarjota julkisessa terveydenhuollossa. Heteroparit eivät ole sairaaloissa saaneet hedelmöityshoitoja sairaaloissa luovutetuilla sukusoluilla. Lääkärit ottavat esiin periaatteen, jonka mukaan julkisessa terveydenhuollossa hoitoa annetaan lääketieteellisin, ei sosiaalisin perustein.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
"Johtajaylilääkärit olivat linjanneet naisparit ja itselliset naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle"

Smo, olethan perehtynyt asiaan? Lahjoitetuilla sukusoluilla suoritettujen hedelmöityshoitojen ulkopuolella ovat julkisella puolella myös heteroparit.

Jos katsotaan, että yhteiskunnan tulee tehdä poikkeus tilanteessa, jossa miehen sukusoluja ei ole tarjolla, niin sitten jo viimeistään tulee tehdä poikkeus myös tilanteessa, jossa kohtua ja munasoluja ei ole tarjolla. Resurssikysymysten lisäksi luulen, että tämä ristiriita on yksi syy tämänhetkiseen polemiikkiin.
  Yesman • 22.12.2016 16:57
Eli edistäisit kohdunsiirtoa?
  smo • 22.12.2016 17:06
Jahas, ujeltaako smo:n suunnalla vuorostaan, oliko oikea termi pirunviulu?

1. Yllä teen huomion nykytilasta sekä odotettavissa olevasta, jos tietty polku valitaan. Kyseessä ei ole mielipide.
2. Mikäli aletaan katsoa äidiksi tulemisen kuuluvan terveyteen sellaisella perustavaa laatua olevalla tavalla, että sen suhteen raja siirretään julkisella puolella sukusoluja koskevaksi (=kunnat alkavat maksaa spermapankeista luovuttajineen jne), niin sitten tullaan varsinaiseen kansalaisten yhdenvertaisuusongelmaan. Mitä tehdään, kun kohduton ja/tai munasarjaton nainen tulee pyytämään julkiselta puolelta hedelmöityshoitoa yhdenvertaisuuteen vedoten? Mitä tehdään, kun mies tekee saman?
3. kohdunsiirto ei ole vielä pitkään aikaan rutiinirealiteetti, joten sen voi rauhassa jättää yhtälöstä. Väliaikainen, siirretty kohtu immunosuppressiivivaatimuksineen ja hylkimisreaktion uhkineen on sekä sikiön että kantajan kannalta huomattavan riskaabeli. Sijaissynnytys on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto.

Ja vielä, on mielestäni jälleen huonon hallinnon ja kehnon poliittisen päätösprosessin merkki, että tässäkin asiassa ratkaisua joudutaan etsimään oikeustoimelta.
  Yesman • 23.12.2016 08:42
Eikös tässä ole jouluviikonlopuksi jotain myrskyä luvattu, niin voi ujeltaakin - nimittäin tuuli nurkissa.

Mielipiteestä ei ole kyse siinäkään, että johtajaylilääkärit ovat tehneet kiistanalaisia ratkaisuja, joita on kritisoitu laajalti. Uutisen aihe oli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tekemä ratkaisu, jonka taustalla isossa roolissa oli kantelun tehneen itse hankkimat sukusolut. Seutaavana iltapäivänä tuli sitten johtajaylilääkärien näkemys asiaan.

Uutisessa ei ole otettu kantaa puolesta tai vastaan, vaan kerrotaan ensin yhden ja päivityksen jälkeen toisenkin tahon ilmaisemasta kannasta asiaan.

Se, mitä tehdä kun kohduton ja/tai munasarjaton henkilö pyytää hedelmöityshoitoa, on eri kysymys. Kaikkia asioita ei yhdellä sormennäpäytyksellä maailmasta valitettavasti saa korjattua.

Sijaissynnytys ei ole verrattavissa hedelmöityshoitoihin. Ensimmäisessä objektina on elävä olento, jota viimeistään syntymän hetkestä lukien voidaan ihmisyksilöksi kutsua - ja se tekee asiasta ongelmallisen. Jälkimmäisessä tapauksessa objektina ovat sukusolut, joissain tapauksissa jo hedelmöityneet/hedelmöitetyt - mutta ei ihmisyksilö.

Mitä taas tulee hallinnon ja poliittisen päätöksenteon hyvyyteen/huonouteen, niin on tietysti kovin pohjoismaista, että lainsäädäntöä täydennetään/punnitaan suhteellisen vähän tuomioistuimissa. Toki siellä missä ei täydennetä, on oikeuslaitos viritetty toimimaan hieman toisin.
  smo • 23.12.2016 11:09
Hienoa, että teit lisäyksen laatimaasi artikkeliin.

Pirunviululta kuulosti kohdunsiirtokommenttisi.

Kuulostaisi siltä, että johtajaylilääkärien ratkaisuja ovat saattaneet kritisoida tahot, joilla ei ole tarpeeksi tietoa lääketieteestä, terveystoimesta ja laeista, jotka sitovat lääkärin toimintaa julkisella puolella, virkamiehenä. Yksi niistä on nimenomaa periaate kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Siihen kuuluu, että kaikille tarjotaan vastaava terveyspalvelu tai sitten kenellekään ei tarjota kyseistä palvelua. Tästä syystä seuraava käsityksesi on virheellinen ja osoittaa näkökentän suppeutta: "Se, mitä tehdä kun kohduton ja/tai munasarjaton henkilö pyytää hedelmöityshoitoa, on eri kysymys." Ylilääkärit ovat toivoneet asian käsittelyä ensisijaisesti THL:ssä. On harmillista, että tiedotusvälineet uutisoivat asioista epätasapainoisesti.

Joka tapauksessa on hyvä, että asiaa puidaan. Luulen, että ratkaisut tässäkin kohtaa toden teolla kertovat maamme käsityksistä tasavertaisuudesta. Toivoisin, että nämä solmukohdat havaittaisiin ennalta ja ratkaistaisiin poliittisellä päätöksellä proaktiivisesti eikä jälkijunassa takaovien kautta. Tai "tottelmattomien" kentällä toimijoiden kautta.

Sijaissynnytyksessä korvataan sellainen raskauteen liittyvä elementti, jota kaikilla ei ole, kuten tehdään siemennesteenkin osalta. Joka tapauksessa kaiken hedelmöityshoidon voi nähdä yhteisöllisenä: siihen tarvitaan muitakin osapuolia, kuin vanhemmat. Jossain tilanteessa mies voi päättää auttaa muita lahjoittamalla siemennestettään, joissain tilanteessa nainen voi päättää auttaa muita lahjoittamalla kohtuaikaa. Vastasyntyneen kannalta oleellista on, että hän saa huolenpitoa ja ruokaa. Kohtulahjasta on jo tietoa usean tieteellisen artikkelin verran ja lisää tulee koko ajan maista, joissa se on sallittu.
  Yesman • 25.12.2016 09:59
Tuollainen ns. "kohtuaika" on eri kategoriaan kuuluva asia kuin miehen spermaruikkaus tai naiselta otettu munasolu. Sijaissynnytyksn merkittäviin ongelmiin kuuluu se, että lapselta tulee riistetyksi tätä kantanut ja tämän synnyttänyt äiti.

En pitäisi näkökentän suppeutena käsitystä siitä, että jos jokin asia on mahdollista (riittävän turvallisesti) tehdä, eikä se loukkaa muiden oikeuksia, niin se voidaan tehdä - vaikka jonkun toisen kohdalla asiat eivät ole yhtä mahdollisia.
  smo • 26.12.2016 08:31
Äidiksi kutsutaan naispuolista vanhempaa. Vanhemmuus alkaa toden teolla kaikkien osapuolten kannalta syntymästä. Sikiöllä ei maailmassaan ole ihmisiä, sillä on ympäristö.

Käsityksesi äitiydestä, erityisesti muuhun vanhemmuuteen verrattuna näyttäisi olevan värittynyt. Eihän tämä toki ole ihme, kun näkee ja kuulee, mitä tarinoita äitiyteen ja mitä tarinoita isyyteen liitetään tällä hetkellä. Se on jonkin verran outoa, että näitä tarinoita toistetaan esim. tällä sivustolla. Laitan tähän jälleen linkin tieteelliseen katsauksen kohtulahjan lopputulemista vuodelta 2015 (lisätty 2016), laatijoina Suomesta Väestöliiton tutkija sekä tutkijoita Ruotsin, Tanskan ja Norjan yliopistoklinikoista.

humupd.oxfordjournals.org
  Yesman • 26.12.2016 10:01
Niin, "toden teolla" on ihanteellisen sopiva nimitys kuvaamaan virstanpylvästä vähemmän tarkkarajaisessa tapahtumasarjassa, jossa ei ole kovin selvää se, missä jokin oikeasti alkaa tai päättyy; on vain nimityksiä eri vaiheille, jotka kuitenkin taitavat olla lähempänä liukumia.
  smo • 26.12.2016 12:27
Tuolla sanavalinnalla viittasin kantajaan.
  Yesman • 27.12.2016 18:34
Et viitannut. Viittasit "kaikkiin osapuoliin".
  smo • 28.12.2016 17:29
Kun kaikki osapuolet otetaan huomioon, niin heistä kantajan vuoksi tuo "toden teolla".

Raskausaika hormonikylpyineen valmistaa raskaana olijaa äitiyteen. Äiti hän ei toki vielä ole muuta kuin mieliku(vitukse)ssaan ennenkuin sellaiseksi syntymän jälkeen ajan kanssa tulee. Mutta hän on se taho, jonka terveys ja psyyke tulee sijaissynnyttämisessä erityisen tarkoin ottaa huomioon.

Tästä syystä tuo "toden teolla". Muutoin lause pätisi ilmankin sitä.
  Yesman • 28.12.2016 19:02
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy