ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


kirjat lehdet sähköinen glbt-kirjasto elokuvat ja sarjafilmit teatteri tv-kalenteri televisio radio musiikki levyesittelyt artistiesittelyt listat euroviisut
internet ja seksuaalivähemmistöt novellit ja tarinat viihde, musiikki & kulttuuri -keskusteluviihde ja kulttuuri

Perhe-elämä

Frankieboy • 21.07.2008 09:52 SÄHKÖINEN GLBT-KIRJASTO
Aarnipuu, Tiia (2010) Sateenkaariperheen ABC. Neljäs, korjattu painos. Helsinki: Sateenkaariperheet ja Tiia Aarnipuu.
sateenkaariperheet.fi

Elliott, Iris (2010) Voices of Children. Report on Initial Research with Children of LGBT Parents. Dublin: Marriage Equality.
www.marriagequality.ie

Eräranta, Kirsi (2005) Heteroseksuaalinen matriisi ja isän vanhemmuus. Naistutkimus 3/2005.
www.nt-suns.org

Farr, Rachel H. & Forssell, Stephen L. & Patterson, Charlotte J. (2010) Parenting and Child Development in Adoptive Families. Does Parental Sexual Orientation Matter? Applied Developmental Science 14:3.
people.virginia.edu

Gartrell, Nanette & Bos, Henny (2010) US National Longitudinal Lesbian Family Study. Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents. Pediatrics 06/2010.
pediatrics.aappublications.org

Gartrell, Nanette K. & Bos, Henny M. W. & Goldberg, Naomi G. (2010) Adolescents of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study. Sexual Orientation, Sexual Behavior, and Sexual Risk Exposure. Archives of Sexual Behaviour 11/2010.
www.springerlink.com
www.springerlink.com

Hart, Linda (2008) Sateenkaariperheitä ja perhe-elämän rajankäyntiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Helsinki: Minna - Tasa-arvotiedon keskus.
www.minna.fi

Henriksson, Essi (2010) Sateenkaariperheet osana päiväkodin monimuotoisuutta. Varhaiskasvattajien kokemuksia sateenkaariperheiden kohtaamisesta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Helsinki: Metropolia-ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Hirvonen, Helena (2006) Hedelmöityshoitolaki ja sosiaalinen kansalaisuus. Inkluusion ja ekskluusion politiikat. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Jokinen, Sanna (2008) Dokumenttielokuvan päähenkilö samaistumiskohteena. Viestinnän opinnäytetyö. Turku: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Jurvelin, Emmi & Laukkanen, Marja (2007) Sateenkaariperheiden lapset päivähoidossa. Naisparien muodostamien perheiden kokemuksia lastensa päivähoidosta. Opinnäytetyö. Oulu: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Jämsä, Juha (2003) “Isä, joka on homo”. Homomiehen perhe ja vanhemmuus. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Painettuna: Seta-julkaisuja 16. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
www.doria.fi

Jämsä, Juha (2009) Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari & Ahlström, Salme (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsinki: Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
www.thl.fi

Kallunki, Mirva & Karppinen, Tiina-Kaisa & Kettunen, Heidi (2003) Sateenkaariperheiden kokemuksia asioinnista terveydenhoitajan vastaanotolla. Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
www.seta.fi

Kirjoniemi, Annika (2010) Sateenkaariperheen ja opettajan kohtaaminen. Opettajakoulutuksen proseminaarityö. Turku: Turun yliopisto.
www.sateenkaariperheet.fi

Korhonen, Elina & Lipponen, Jenni (2009) ”Me ollaan ihan tavallinen perhe” Tutkimus naisparien vanhemmuudesta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Itä.
kirjastot.diak.fi

Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha (toim.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. SEIS - Suomi eteenpäin ilman syrjintää -julkaisu. Sateenkaariperhetyön projekti. Helsinki: Työministeriö.
www.seta.fi

Kuosmanen, Paula (2009) Erkännandet av finländska regnbågsföräldrar som medborgare – inom familjepolitik, lagstiftning och social- och hälsovårdstjänsten 1990-2007. I: Westlund, Jennie (red.) Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1. Oslo: Nordiskt institut för kunskap om kön NIKK.
www.nikk.no

Kurri, Katja (1997) Lesbovanhemmuuden diskursiivinen rakentuminen psykologien ryhmäkeskustelussa. Psykologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Kyyrönen, Sinikka (2002) Homoseksuaalien perhekäsitykset ja parisuhteen virallistaminen. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Painettuna: (2003) Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikkö.
jyx.jyu.fi

Laine, Minna (2009) Näkymätön sateenkaari. Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden tiedot seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä sateenkaariperheistä ja ammattikorkeakoulu tiedon jakajana. Sosiaalialan opinnäytetyö. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Lapset ja rekisteröity parisuhde. Rekisteröityihin parisuhteisiin liittyviä erityiskysymyksiä selvittäneen toimikunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
pre20031103.stm.fi

Luodes, Eija & Peurala, Annika (2003) “Mistä se lapsi siihen sitten tipahti?” Sateenkaariperheiden kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaaliturvan- ja palvelujen opinnäytetyö. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.
www.seta.fi

Mustasaari, Sanna (2010) Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntely. Selvityksiä ja ohjeita 83/2010. Helsinki: Oikeusministeriö.
www.om.fi

Niemeläinen, Krista & Virmakari, Martta (2006) Naisparista lapsiperheeksi. Käsityksiä ja kokemuksia naisparien vanhemmuudesta Suomessa. Opinnäytetyö. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Rosenfeld, Michael J. (2010) Nontraditional Families and Childhood Progress Through School. Demography 47:3.
www.stanford.edu
news.stanford.edu

Sateenkaariperheet päivähoidon ja koulun asiakkaina. Opas. Helsinki: Sateenkaariperheet ry, 2007.
www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheiden aika. [Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti] SQS 1/2007.
www.helsinki.fi

Solantaus, Tytti (2007) Perhe ja vanhempien homoseksuaalisuus. Studia generalia -luento Helsingin yliopistossa 15.2.2007 verkkovideona. (Vaatii Real Player, luento kohdalla 42:00.)
video.helsinki.fi

Suoranta, Kirsti (2004) Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.doria.fi

Tokkari, Sanna-Mari (2008) “Joskus lipsuttiin kuitenkin ja puhuttin äideistä ja isistä” Diskurssianalyysi sateenkaariperheitten määrittymisestä perheeksi äitiys- ja lastenneuvolassa. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
www.seta.fi

Tuomi, Emmi (2003) Homo- ja lesbovanhemmuus ja sosiaaliset verkostot. Psykologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Tynninen, Katja (2008) Toistaiseksi lapsettomien lesbojen ajatuksia äitiydestä ja sen toteuttamisesta. Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Vikman, Mari (2002) Väkivaltaa rakkauden varjolla. Parisuhdeväkivalta homo- ja lesbosuhteissa. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi


Katso myös nämä
 
 
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy