ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


kirjat lehdet sähköinen glbt-kirjasto elokuvat ja sarjafilmit teatteri tv-kalenteri televisio radio musiikki levyesittelyt artistiesittelyt listat euroviisut
internet ja seksuaalivähemmistöt novellit ja tarinat viihde, musiikki & kulttuuri -keskusteluviihde ja kulttuuri

Koulu

Frankieboy • 21.09.2009 09:53 SÄHKÖINEN GLBT-KIRJASTO
Bedford, Timothy (2000) Challenges of sexual diversity, homophobia and heterosexism for teacher education. In Sunnari, Vappu & Räsänen, Rauni (eds.) Ethical challenges for teacher education and teaching. Special focus on gender and multicultural issues. Oulu: University of Oulu.
herkules.oulu.fi

Himmelstein, Kathryn E. W. & Brückner, Hannah (2010) Criminal-Justice and School Sanctions Against Nonheterosexual Youth: A National Longitudinal Study. Pedriatics December 2010.
pediatrics.aappublications.org
pediatrics.aappublications.org

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2011) Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla. Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön julkaisut 11/2011. Helsinki: Sisäasiainministeriö.
www.intermin.fi
www.intermin.fi
www.intermin.fi

Jennett, Mark (2004) Stand up for us. Challenging homophobia in schools. Wetherby: Health Development Agency
www.education.gov.uk

Kankkunen, Paula & Harinen, Päivi & Nivala, Elina & Tapio, Mari (2010) Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa. Sisäasiainministeriön julkaisut 36/2010. Yhdenvertaisuus Etusijalle 3 (YES3) -hanke. Helsinki: Sisäasiainministeriö.
www.intermin.fi
www.intermin.fi
www.intermin.fi

Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino; Nuorisotutkimusverkosto. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

Lehtonen, Jukka (2003) Ei-heteroseksuaaliset nuoret heteronormatiivisessa koulussa. Teoksessa Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto.
www.hel.fi

Lehtonen, Jukka (2006) Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus koulun käytännöissä ja nuorten elämässä. Teoksessa Asikainen, Eija (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.
www.oph.fi

Malinen, Jari (2005) Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Salmenkangas, Mai (2005) Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Helsinki: Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää SEIS-hanke./Ändra dig. Lägg dig i. Handbok om likabehandling för läroanstalter. Helsingfors: SEIS-projektet.
www.yhdenvertaisuus.fi
www.yhdenvertaisuus.fi

Stonewall & Educational Action Challenging Homophobia (EACH) (2007) Homophobic bullying. Safe to learn. Embedding anti-bullying work in schools. Nottingham: Department for Children, Schools and Families DCSF Publications.
www.education.gov.uk

Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Nina (toim.) (2003) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna. Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun yliopistopaino.
herkules.oulu.fi

Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi (eds.) (2003) Gendered and Sexualised Violence in Educational Enviro[n]ments. Second, revised edition. Oulu: Oulu University Press.
herkules.oulu.fi


Katso myös nämä
 
 
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy