ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Herätyskristilliset kaappaavat jälleen itselleen tulkinnan suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen

JuhaniV • 29.04.2012 08:26 • päivitetty: 29.04.2012 22:26 • 21 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Sukupuolineutraali avioliitto - kyllä vai ei? Herätyskristillsten ykköshenkilöt Lappeenrannan seminaarissa su 29.4.2012
Virheellisestä nimestä huolimatta Lappeenrannan tämän päiväisessä seminaarissa on tarkoituksena luennoida ja keskustella sukupuolineutraalista avioliittolaista. Samalla yritetään ehkä käännyttää muutama homo heteroksi Andy Chambersin johdolla.

Tilaisuuteen on kutsuttu myös Setan edustajat, Saimaan SETA:n puheenjohtaja Nina Korhola ja hallituksen jäsen Emilia Nikkinen.

Tilaisuuteen "kristillistä puolta" edustavat puhujat vastustavat kautta linjan voimakkaasti homojen oikeuksia. Nk. eheyttäminen on otettu myös mukaan.

Tilaisuus on avoin ja se lähetetään myös internetin välityksellä Nuotan sivuston kautta alkaen klo 12:30.

Tapahtuma on herättänyt kirkollisissa piireissä mittavan ja ärtyneen keskustelun. Nyt katsotaan konservatiivien kaappaavan luterilaiselta kirkolta itselleen jälleen kerran tulkinnan kristillisestä näkemyksestä homoseksuaalisuudesta, vaikka luennoitsijat ja heidän taustayhteisönsä edustavat pientä vähemmistöä. Edellinen tällainen mielipiteen kaappaushan tapahtui kuuluisassa TV2:n homoillassa, Päivi Räsäsen antaessa kuvan, että hänen miepiteensä on kirkon mielipide. Ihmiset ymmärsivät asian näin ja äänestivät suurin joukoin jaloillaan, eroamalla kirkosta.

Seminaarin järjestäjät tarjosivat Lappeenrannan seurakunnille tilaisuuden nimetä edustajat tilaisuuteen. Kun seurakunnat ilmoittivat yhdeksi edustajakseen rovasti Matti J. Kurosen, järjestäjät kielsivät hänen tulonsa luennoimaan. Kaikkien tiedossa on, että Kuronen edustaa konservatiivien kannalta täysin vastakkaista kantaa. Hän on myös sen verran vahva keskustelija, ettei häntä päästetty tilaisuuteen. Kuronen kuvailee järjestäjätahon ihmisiä "taleban-kristityiksi". Hän on ilmoittanut osallistuvansa tilaisuuteen joka tapauksessa yleisön joukossa.

Järjestäjät puhuvat moniäänisyydestä, mutta sitä edustavat vain äärilaidan Patmos ry:n, Aslan ry:n sekä Vapaa- ja Helluntaiseurakuntien edustajat.

Lappeerannan seurakunnat eivät antaneet tiloja tämän tapahtuman käyttöön. Sen vuoksi se pidetään Lappeenranta-salissa.

Vuosi sitten Nuotta-järjestö julkaisi paljon huomiota ja keskustelua synnyttäneen Älä alistu -videon.

Nina Korholan alkupuheenvuoro:
Hyvät läsnäolijat,

Suomen perustuslaissa sanotaan, että jokainen ihminen on yhdenvertainen lain edessä. Yhdenvertaisuuslain kuudes momentti kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjinnästä on laissa sanottu, että syrjintä on "sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu, tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. (välitön syrjintä)". Rekisteröityä parisuhdetta koskeva laki on nykyisellään eriarvoinen avioliittolain kanssa.

Suomessa on tällä hetkellä voimassa kolme erilaista tapaa virallistaa parisuhde: kirkollinen vihkiminen avioliittoon, siviilivihkiminen avioliittoon sekä rekisteröity parisuhde. Viimeisin sisältää samat velvollisuudet kuin kaksi edellistä, mutta ei samoja oikeuksia.

Parisuhteen rekisteröimisen yhteydessä ei automaattisesti saa yhteistä sukunimeä, vaan se pitää erikseen maksullisesti hakea. Yhdistetty sukunimi ei ole ollenkaan mahdollinen. Virallisissa lomakkeissa kumppanin sukupuoli tulee väkisin esille, koska niissä usein erotellaan siviilisäätyä kysyttäessä toisistaan avioliitto ja rekisteröity parisuhde. Lainsäädännössä ja yhteiskunnan toiminnassa on tilanteita, joissa on mielivaltaista, kohdellaanko rekisteröityjä pareja yhdenvertaisesti avioparien kanssa. Esimerkiksi jotkut työnantajat tulkitsevat työsuhde-etuuksia ja työmarkkinaosapuolten solmimia työehtosopimuksia niin, etteivät puolisoa koskevat oikeudet automaattisesti koske rekisteröityä puolisoa, jos vain aviopuolisot mainitaan. Rekisteröidyssä parisuhteessa adoptiomahdollisuus on rajattu vain sisäiseen adoptioon. Pariskunnan valmiuksia ulkoiseen adoptioon ei edes tutkita nykyisen lainsäädännön perusteella. Transsukupuolisten kohdalla nykyinen laki pakottaa purkamaan avioliiton, mikäli toinen puolisoista korjaa sukupuolensa. Parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle ja on yhteiskunnan viesti siitä, että parisuhteet ovat keskenään eriarvoisia.

Muun muassa näihin edellä mainittuihin konkreettisiin tilanteisiin Seta ja muut asiaa ajavat tahot haluavat muutoksen yhdenvertaisen avioliittolain muodossa. Lainmuutoksen jälkeen jokaisella on oikeus solmia avioliitto valitsemansa kumppanin kanssa. Kumppanin sukupuolta ei myöskään tarvitse enää kertoa vastoin tahtoaan. Avioliittolain muuttaminen kaikkia parisuhteita koskevaksi korjaa parisuhteen rekisteröintiä koskevan lain ongelmia, vähentää merkittävästi turhaa byrokratiaa ja yhtenäistää kaikkien suhteensa virallistaneiden parien kohtelun. Yleinen avioliittolaki suojaa myös avioliittoja, joissa toinen puolisoista korjauttaa sukupuolensa: avioliitto voi puolisoiden halutessa jatkua normaaliin tapaan, eikä puolisoita pakotettaisi avioeroon, kuten nykyisin. Homoilla ja lesboilla on jo adoptio-oikeus – yksin. Yhdenvertainen avioliittolaki mahdollistaisi parin tulemisen adoptiovanhemmiksi yhtä aikaa, eikä niin kuin nyt, että toinen joutuu adoptoimaan ensin yksin ja toinen sitten adoptoi kumppaninsa lapsen. Lapsen edun mukaista on, että molemmat hänen kanssaan arkea elävät henkilöt voivat tulla lapsen vanhemmiksi yhtä aikaa. Ja kuten jo aiemmin mainittua, tämä muutos tulee osaltaan vaikuttamaan positiivisesti myös yhteiskunnan asenteisiin.

Avioliittolain muuttaminen kumppanien sukupuolesta riippumattomaksi koskisi ennen kaikkea siviilivihkimystä. Se ei aiheuta muutoksia kirkkojen oikeuteen asettaa lisäehtoja sille, keitä ne vihkivät avioliittoon. Lakimuutoksen jälkeen kirkolla on edelleen yhtäläiset oikeudet hyväksyä tai olla hyväksymättä samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen. Yhdenvertainen avioliittolaki ei myöskään tarkoita avioliittoinstituution perustan kyseenalaistamista. Päinvastoin.
Avioliitto koetaan tärkeäksi instituutioksi, joka halutaan säilyttää ja jota halutaan vaalia, se vain avattaisiin myös vähemmistölle, jolta se on aiemmin evätty. Yhteiskunnassa pitäisi tukea nimenomaan niitä ihmisiä, jotka haluavat sitoutua ja kantaa vastuuta puolisostaan ja perheestään.Yhdenvertainen avioliittolainsäädäntö itse asiassa lisää avioliiton arvostusta instituutiona, sillä yhä suuremmalla joukolla ihmisiä on mahdollisuus sitoutua siihen. Samaa sukupuolta oleville pareille tämä tarkoittaisi mahdollisuutta tiiviimpään sitoutumiseen yhteiskunnallisia ihanteita ja normeja ajatellen.

Minut on kutsuttu tähän tilaisuuteen ottamaan kantaa ja keskustelemaan yhdenvertaisesta avioliittolaista omalla suullani ja omana itsenäni. Haluan tässä kohtaa tähdentää, että mielipiteet, joita esitän, ovat omiani. Saimaan SETA ry:hyn liittyviin asioihin voin puheenjohtajan ominaisuudessa kommentoida vain jäsenten hyväksymien sääntöjen ja toimintasuunnitelman pohjalta. Kannanotot ovat siis aina omiani. Pyydän myös paikalla olevaa mediaa huomioimaan tämän.

Yhdenvertaisen avioliittolain kysymyksistä keskusteltaessa unohdetaan helposti se, että kyse on oikeiden, olemassa olevien ihmisten arjesta. Nämä pariskunnat ovat jo olemassa, toisilla on myös lapsia. Nämä perheet elävät jo arkeaan. Perimmäinen kysymys on, kuinka takaamme myös näiden perheiden ja ihmisten hyvinvoinnin tässä yhteiskunnassa. Näiden perheiden suurimpia haasteita on ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen. Jokaiselle lapselle oma perhe on tärkeä, luonnollinen ja normaali. Jos lapsen perhe ei tule kohdatuksi, lapsi ei tule kohdatuksi. Perheiden moninaisuus nähdään usein haasteena, mutta sen voi yhtä hyvin nähdä yhteiskuntamme vahvuutena, ilona ja riemuna. Kukin perhe on ainutlaatuinen, ja lapsi tässä perheessä kehittyvä helmi. Nimenomaan pienillä lapsilla on kyky oivaltaa, kuinka moninaisia perheet voivat olla ja he osaavat kohdata ne aivan luonnollisina asioina. Meille aikuisille moninaisuuden kohtaaminen voi olla joskus haastavampaa. Yhdenvertainen avioliittolaki antaisi näiden perheiden lapsille, heidän vanhemmilleen ja heidän lähiympäristölleen selkeän viestin siitä, että heidän perheensä on yhtä arvokas ja hyvä kuin muutkin perheet.

Adoptiosta puhuttaessa kyse ei ole perheen oikeudesta lapseen, vaan lapsen oikeudesta perheeseen. Lapsen etu on merkityksellisin asia, ei vanhempien sukupuoli tai suuntautuminen, ei edes yhdenvertaiset oikeudet. Maailmassa on paljon hädänalaisia lapsia, joilta puuttuvat rakastavat, huolehtivat vanhemmat. Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Tämä tutkimus koskee kaikkia adoptiota hakevia perheitä. Vanhemmuus on rakkautta, rajojen asettamista, vastuuta, esimerkkinä olemista, opettamista, tukea, huolenpitoa, hyväksymistä, kasvattamista. Siis aivan jotain muuta kuin sukupuolia ja suuntautumisia. En väitä, että kaikki homot ovat täydellisiä vanhempia, tai edes hyviäkään. Mutta sellaisia eivät ole kaikki heteroseksuaalitkaan. Suuntautuminen tai sukupuoli eivät ole tae mistään, ja lapsen etua tutkittaessa on tutkittava hyvin tarkkaan, minkälainen koti lapselle on tarjolla. Samaa sukupuolta oleville pareille on melko hankalaa syntyä ns.vahinkolapsia, heidän perheissään lapsi on yleensä aina tarkoin harkittu. Huomautan myös, että miesparien ja naisparien oikeus adoptioon ei ole mitenkään pois heteroseksuaaleilta, vaan se takaa maailman hädänalaisille lapsille enemmän mahdollisuuksia saada perhe.

Lakivaliokunnassa käsiteltiin ennen joulua adoptioasiaa. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsingin kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Seta ry, Sateenkaariperheet ry ja Suomen Asianajajaliitto ovat katsoneet, että yhteisadoptio tulisi sallia myös rekisteröidyille pareille. Myös lapsiasiainvaltuutettu on esittänyt, että lapsen oikeuksien näkökulmasta ei ole estettä sille, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voisivat hakea adoptiota yhdessä.

Minulle ihmiset ovat yhdenvertaisia. Jokainen meistä on yksilönä arvokas ja ansaitsee kasvaa omaksi kokonaiseksi itsekseen. Ympäristön tulisi tukea tätä potentiaalia, eikä tukahduttaa sitä pitämällä yllä eriarvoisuutta ja ahtaita sukupuoliroolimalleja. Ihmisyys on se, mikä meitä kaikkia yhdistää. Onko tarpeellista jakaa meitä ryhmiin esimerkiksi sukupuolen, suuntautumisen tai muunkaan ulkoisen asian takia näinkin tärkeässä asiassa, kuin esimerkiksi avioliitto on? Etenkin, kun sekä sukupuoli että suuntautuminen ovat jokaisen oma henkilökohtainen kokemus.

En ole täällä tulkitsemassa Raamattua, minulla ei ole siihen asiantuntemusta, eikä minua siinä roolissa ole tänne pyydettykään. En siis ota kantaa siihen, mikä on Raamatun mukaan syntiä ja mikä ei, sillä tulkintoja on aivan yhtä monta, kuin on tulkitsijaakin. Hengellisten lihasten pullistelun sijaan minä puhun yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Uskonnollisuudesta ja tästä laista puhuttaessa ymmärrän kuitenkin, että uskonnollisissa piireissä tätä lakimuutosta voidaan pitää vääränä ja jopa loukkaavana.

Uskonnonvapaus takaa jokaiselle meistä suomalaisista vapauden ajatella niin, että avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle. Uskonnonvapaus ja vapaan yhteiskunnan kansalaisoikeudet takaavat meille jokaiselle mahdollisuuden päättää siitä, kenen kanssa avioidumme vai avioidummeko ollenkaan. Kukaan lainsäätäjä ei voi pakottaa ketään meistä menemään naimisiin vastoin tahtoaan sellaisen ihmisen kanssa, jota ei itse halua ottaa avioliittoon. Mutta vastaavasti vapaassa maassa kenelläkään meistä ei ole oikeutta sanella toisille, minkälaisia valintoja he omassa parisuhteessaan tekevät. Kenelläkään meistä ei ole oikeutta kieltää toista ihmistä menemästä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa vain sen takia, että itse katsoo, että haluaa olla naimisissa vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Vapaassa yhteiskunnassa meillä jokaisella on oikeus meidän omaan vakaumukseemme, mutta meillä kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa muita ihmisiä toimimaan vain meidän oman henkilökohtaisen vakaumuksemme mukaisesti. Mielestäni eduskunnan säätämiä lakien nimiä tai termejä ei kuulu määritellä uskonnollisesti, vaan valtiollisesta näkökulmasta, enkä näe valtiollisesta näkökulmasta relevanttia eroa eri ja samaa sukupuolta olevien parien välillä. Siksi molempien parien täytyy olla yhdenvertaisia lain edessä ja siksi myös samaa sukupuolta oleville pareille on oltava yhtäläinen oikeus avioliittoon.

Olisin toki toivonut, että myös kirkon liberaalimpi kanta olisi ollut täällä puhujien osalta tasa-arvoisesti edustettuna. On sääli, että järjestäjät, jotka siis ymmärtääkseni itsekin kaikki edustavat konservatiivista kantaa, ovat jättäneet huomioimatta kirkon moniäänisyyden tai koettaneet laittaa sanoja liberaalimmin ajattelevien suuhun. Olisin mielelläni halunnut esiin esimerkiksi Yhteys -liikkeen edustajan sekä perheneuvojana toimineen Matti J. Kurosen kannan. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan järjestäjille sopinut. Katson siis olevani Emilia Nikkisen kanssa täällä aikalailla järjestetysti altavastaajana. Myöskään koulutoimesta täällä ei ole puhujia edustamassa, vaikka tilaisuudessa on käsittääkseni tarkoitus ilmeisesti käsitellä myös Saimaan SETAn tulevia kouluvierailuja.

Paikalla on myös eheytysliike Aslanin väkeä. Sinänsä en edes ymmärrä, miksi he ovat paikalla, jos tarkoitus on keskustella yhdenvertaisesta avioliittolaista tai Saimaan SETAn kouluvierailuista. Koska minua henkilökohtaisesti ei ole koskaan yritetty ”eheyttää”, en voi omakohtaisesti ottaa kantaa asian toimivuuteen. Taustatyötä tehdessäni törmäsin kuitenkin Jusu Vihervaaran kirjoittamaan ja hengellisen kotimaa24.fi -sivuston 16.4 2012 julkaisemaan tekstiin, jossa käy ilmi Aslanin pohjalla vaikuttavien suurempien tahojen myöntäneen itsekin, ettei ihmisen suuntautumista voi käännyttämällä tai terapialla muuttaa. Myös tutkimustulokset, joihin Aslanilaisten toiminta perustuu, ovat myös tutkijoiden itsensä toimesta kumottu paikkansa pitämättöminä ja tehottomina, jopa potentiaalisesti tuhoisina. Tässä hieman lyhennettynä otteita Jusu Vihervaaran kirjoittamasta tekstistä: Tennesseeläinen John J. Smid toimi vuosikymmenet johtajana Love In Action -järjestössä, jonka tarkoituksena on eheyttää homoja heteroseksuaaleiksi. Vuonna 2011 Smid antoi lausunnon, jonka mukaan hän ei ollut monikymmenvuotisen uransa aikana koskaan tavannut yhtään homoseksuaalia, joka olisi muuttunut heteroksi. Lisäksi hän pyysi anteeksi ”potilailleensa” aiheuttamia henkisiä kärsimyksiä. Smidin epäonnistumisesta huolimatta ex-gay järjestöt ja eheyttämisen puolustajat vetoavat usein Jonesin ja Yarhousen vuonna 2007 valmistuneeseen tutkimukseen 'A Longitudional Study of Religiously Medicated Change in Sexual Orientation'. Tutkimuksessa haastateltiin noin sataa Exodus Internationalin ex-gay järjestöissä ”hoidettavana” ollutta homomiestä. Tutkimuksen lopputulos on yhtä karua luettavaa: kukaan potilaista ei ollut muuttunut hoidon aikana heteroksi. Jones ja Yarhouse ovat itsekin jälkikäteen myöntäneet, ettei heidän tutkimuksensa osoita, että seksuaalisuuden muuttaminen homosta heteroksi olisi mahdollista. Suurin osa nykyisistä eheytysjärjestöistä perustelee toimintaansa psykiatri Robert Spitzerin vuonna 2001 tekemällä tutkimuksella. Spitzer esitti tutkimuksessaan, että terapioilla saattaa olla vaikutusta ihmisen seksuaali-identiteettiin. Amerikkalainen NARTH perustaa terapiansa spitzeriläisiin ajatuksiin. NARTH on myös taustavaikuttajana Suomessa toimivassa Aslan liikkeessä.
Spitzerin tutkimusta on kritisoitu voimakkaasti ja pidetty pätemättömänä sen julkaisemisesta lähtien. Spritzer myöntää nyt, että suurin osa tästä kritiikistä on täysin perusteltua. Antamassaan lausunnossa Spitzer toteaa, ettei hän usko, että eheytysterapioilla voisi muuttaa ihmisen seksuaalista suuntautumista. Lisäksi hän sanoo, että terapiat voivat olla potilaalle vahingollisia ja että eheytystä tarjoavat järjestöt ovat käyttäneet hänen tutkimustaan hyvin tarkoitushakuisesti ja vääristellen puolustellessaan tarjoamiaan hoitoja ja hoitokeinoja. Länsimaissa terveydenhuollon ammattilaiset ovat jo vuosia sitten lopettaneet seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävät hoidot. Viimevuosina useat valtiot ovat ryhtyneet lainsäädäntötyöhön, jotta myös uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämät ”homouden parantamiseen” keskittyvät terapiakeskukset saadaan suljettua. Spitzerin antama lausunto on poikkeuksellisen merkittävä. Kaikki merkittävät eheytyksen tukijat, tutkijat ja taustavoimat ovat yksi toisensa jälkeen myöntäneet toiminnan mahdottomuuden. On oletettavaa, että seuraavan vuosikymmenen aikana eheytystoiminta kuihtuu entistä marginaalisemmaksi pienen piirin taikauskoksi. Jäljelle jää vain se ahne joukko, joka haluaa pelotella kadotuksella ja rahastaa tehottomilla ja tarpeettomilla terapioilla. (Tämä siis Jusu Vihervaaran mielipiteenä.)
Uskonnollisella puolella on jo näkyvissä seuraava trendi. Monet eheytystoiminnassa aikanaan olleista uskonnollisista vaikuttajista ovat eronneet ex-gay järjestöistä ja perustaneet kristillisiä keskuksia, joissa tuetaan eheytysterapian uhreja sekä autetaan nuoria hyväksymään oman seksuaalisen identiteettinsä. Esimerkkinä toimikoon vaikka australialainen Freedom 2 b. Sen viesti seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille on, ettei kenenkään tarvitse muuttua kelvatakseen.

Näin siis kirjoitti Jusu Vihervaara. Oma ajatukseni asiasta on, että ihminen voi kyllä elää heteroseksuaalista elämää, perustaa perheen ja elää heikossa tai jotenkuten tyydyttävässä parisuhteessa koko elämänsä, vaikka olisi umpihomo. Tunteitaan voi yrittää tukahduttaa ja suuntautumistaan peitellä, mutta sisäistä suuntautumista ei kuitenkaan voi muuttamalla muuttaa. On esimerkkejä siitä, että yksittäinen ihminen kokee elämänsä varrella suuntautumisensa "elävän". Yleensä tällaisia havaintoja kertovat bi-ihmiset; on kausia, jolloin omaa sukupuolta olevat tuntuvat miellyttävän enemmän kuin vastakkaista sukupuolta olevat - ja päin vastoin. Tällaiseen voi törmätä myös täysin heteroseksuaaliksi tai homoksi itsensä kokeva. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suuntautumistaan voisi tarkoitushakuisesti muuttaa johonkin suuntaan.

Usealta suunnalta olen saanut ihmettelyitä siitä, kuinka rohkenen tulla mukaan tähän tilaisuuteen, onhan vastassa useita eri tahoja jotka vastustavat tätä lakialoitetta, eikä muita puolustavia tahoja puhujissa ole. Tähän tilaisuuteen osallistuminen on myös vaatinut suunnattoman suuren taustatyön, koska ainoana puolustavana tahona asioita on täytynyt tutkia monelta eri kantilta. Pahoittelen, että joudun keskustelupaneelissa turvautumaan suureen määrään muistiinpanoja, mutta tällä varmistan että suuren taustatyömäärän tulos tulee esiteltyä selkeästi ja lyhyen vastausajan huomioiden. Korostan edelleen, että kannanotot ovat kuitenkin omiani. Useita kieltäytymisen paikkoja siis olisi ollut. Mietin itsekin omaa motiiviani osallistumiseeni ja tulin siihen tulokseen, että asia on kuitenkin liian tärkeä vaiettavaksi. Järjestelyistä huolimatta vastakkainasettelun sijaan toivon mahdollisimman tasapuolista, henkilökohtaisuuksiin menemätöntä, asiallista ja mielenkiintoista keskustelua. Kiitos.

Lapppeenrannan seminaarissa Saimaan Setan puheenjohtajan Nina Korholan alustuspuheenvuoro. * Audion julkaisulupa: Nina Korhola ja tilaisuuden järjestäjä.

Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Onpas kertakaikkiaan puistattava kokoelma äärikristillisiä örkkejä. Saattaa olla että evl-kirkolle on onni ettei se ole virallisesti osallisena, mutta riittääköhän se taas estämään joukkopaon eroakirkosta.fi kautta? Ainakin kirkon johdon olisi syytä jo ennen tilaisuutta yksiselitteisen suorasanaisesti irtisanoutua tästä keskustelusta ja ekskommunikoida nuo puhujat.
  Tero Kankaanperä • 29.04.2012 10:11
Mielestäni on suorastaan mauton vitsi, että homojen ihmisarvosta tulisi käydä keskustelua sellaisten suvaitsemattomien tekopyhimysten ja puoskareiden kanssa, joilta ei ole odotettavissa mitään vastahyväksyntää. Suvaitseminen on aina vastavuoroista. Mitä vastavuoroista on siinä, että homojen tulisi sietää epäoikeudenmukaista kohtelua lain edessä ja kirkossa ja antaa seksuaalisuutensa tulla leimatuksi joksikin "sairaudeksi", josta voi eheytyä ja vain siksi, koska pari opportunistisesti uskovaista homofobista narsistia kuvittelevat olevansa parempia tai pelkäävät kohdata omaa latenttia homoseksuaalisuuttaan?

Mitä tuollaisten pöpipäiden kanssa käydyltä keskustelulta voidaan muka odottaa?! Että sokealla uskolla vihansa ja syrjinnän oikeuttavat narsistit myöntäisivät, etteivät heidän inttämyksensä homojen tasa-arvoisia oikeuksia vastaan kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua? Ennustan, että keskustelussa he piiloutuvat saman tien jumalansa ja raamattunsa paradoksien taakse, laittavat kädet korvien päälle ja leikkivät etteivät kuule järkipuhetta, niin kuin he ovat varmaan tehneet siitä lähtien, kun löysivät uskon tekosyyksi olla avoimesti vihamielisiä ja syrjiviä ilman että käyttävät omia surkastuneita aivojaan ja keksivät sille tekosyitä.
  Homopallero (ei rekisteröitynyt) • 29.04.2012 11:33
Voi vain toivoa, että Setan edustajat ovat vahvoja argumentoijia, koska onhan tuo asetelma (no pun inteded) hieman perverssi. :/
  Dragon-85 • 29.04.2012 12:41
No niin. Aslanin puoskarit ovat äänessä. Heti aluksi kävi ilmi, että perustiedot ja yleissivistys puuttuvat. Aslanin porukka olisi varmaan otollista materiaalia heikkolahjaisuuden tutkijoille.

Eipä siis mitään uutta tähän mennessä. Välillä olen naureskellut keskiaikaisia käsityksiä, jotka lopulta kääntyvät meidän hyväksemme, sillä nykysuomalaiset eivät enää niele huuhaata ja voodoo-oppeja. Kiihkisten järjettömyys selviää kansalle tämänkin "keskustelun" avulla.

Ehkä olisi sittenkin pitänyt lähteä kävelylle Pyhäjärven rantaan, mutta kuunnellaan nyt loppuun.
  hks • 29.04.2012 14:34
Olen muiden töiden lomassa toisella korvalla kuunnellut Lappeenrannan herätyskokousta. Aika rasittavaa. Jamaikalaissyntyinen Aslan-mies kertoo nuoruuden kauheat kokemuksensa. Luulenpa, että harva homo löytää siitä tarinasta samanlaisuutta omaan elämäänsä. Vihaavatko homot naisia? Useimmat eivät, miksi vihaisivat! Mutta eroottisessa mielessä naiset ovat yhdentekeviä. Tuo mies kertoi omasta naisvihastaan. Kuulostaa kovin vieraalta. Jos menisin Alsanin kursislle. häipyisin sieltä viimeistään nyt.

Saimaan setan puheenvuoro oli hyvä. Oli vain täysin eri lähtökohta - ei raamattu.

Kommenttia muokattu: 29.04.2012 klo 14:40
  vaeltaja2006 • 29.04.2012 14:39
Aslan nappasi tästä mainostilan itselleen. Ihmettelen, miksi Aslan on yleensäkään koko tilaisuudessa läsnä. Samaa jo ennakkoon ihmetteli Kymin Setan edustaja.
  JuhaniV • 29.04.2012 14:43
Mieshenkilö reposteli lapsuudenkokemuksiaan tai oikeammin sen, mitä kuvitteli muistavansa.
Onpas järjetöntä. Täytyy varmaan tiskata ettei koko päivä mene idiooteille.
  hks • 29.04.2012 15:00
Ite en tosiaan viitsinyt katsahtaakaan tuota lähetystä päin, sillä sen sisällön tietää jo katsomattakin, ja lisäksi en kaipaa yhtään uusia vitutuksen aiheita.

Mahtaa olla turhauttava tapahtuma Setan edustajille. Vastapuolen puheenvuorot koostuvat ainoastaan virheellisestä tiedosta, valheista ja muusta roskasta, mutta vastapuolta on mahdoton saada itse myöntämään se.
  Is • 29.04.2012 15:09
Uskovaisten kanssa väitteleminen on kuin pelaisi shakkia pulun kanssa: Pelaisitpa kuinka hyvin tahansa niin pulu kaataa pelinappulat, paskoo pitkin lautaa ja kävelee pois voitokkaasti pörhistellen.
  Ilopilleri • 29.04.2012 15:37
Tämä Compaq on kyllä muuten hyvä tietokone, mutta tästä puuttuu paskansuodatin.
  hks • 29.04.2012 16:42
On hyödyllistä tuntea vastustajansa. Kuuntelin siksi mielenkiinnolla joskus puuduttavaksikin käynyttä keskustelua.

Pari kommenttia: Andy Chambers esitteli oman sairaskertomuksensa, jonka paikka ja Aslanin mainostaminen eivät olisi mitenkään pitäneet kuulua tämän seminaarin sisältöön. Olen lähinnä surullinen Chambersin puolesta.

Niilo Räsänen edustaa sitä patamustaa vanhoillisuutta, joka on jämähtänyt vuosikymmenten taakse toistamaan homouden synnillisyyttä joidenkin VT:n jakeiden muodossa. Päivi Räsäsen kohtaloa en kadehdi yhtään.
  JuhaniV • 29.04.2012 17:10
Itse en pidä yhtään pahana asiana joukkovapautumista kirkosta, sillä uskoohan kirkko edelleenkin keskeisesti mielikuvitusolentoihin ja jo siinä on aivan kylliksi hyvää syytä positiiviseen uskonnoistavapauteen.

Tuolla Lappeenrannan tilaisuudessa olisi kannattanut puhua olennaisista asioista, eli esim.

- onko tilaisuuden järjestäjillä kirjallista tietoa avioliittokäytännöistä Suomessa ennen 1200-lukua? ellei ole, kysyisin, miksi hän vetoaa "vieraaseen muinaiskulttuuriin", jossei tunne edes "paikalliskulttuurin lähihistoriaa"?

- kysyisin äärikristityltä, mitä pahaa hän näkee H.C.Andersenin sadussa rumasta ankanpoikasesta ... jos hän ei keksi mitään pahaa siitä, sanosin että sen on kirjoittanut homo, opettavaiseksi tarinaksi lapsille - ja aikuisillekin. Homoissakin kun on myös lastenkasvatus"vikaa".

- millä perusteella avioliittolainsäädännöstä keskustellaan kristillisen aatemaailman pohjalta, kun koko Suomen itsenäisyyden ajan, vuodesta 1917 lähtien, Suomessa on voinut solmia avioliiton täysin uskonnoista vapaana?

- kun avioliitoissa on kyse aikuisista naisista ja miehistä, jotka rakastavat toisiaan, niin eivätkö homot ja lesbotkin ole aikuisia naisia ja miehiä, myöskin avioitumaan rakastamansa ihmisen kanssa?
- kysyisin myös, eikö kristillisessä avioliitossa ole kyse aviopuolison rakastamisesta?

- kun lasten teko ei ole avioliiton solmimisen edellytys, niin miksi siihen vedotaan toisilla, muttei toisilla?
- tuossa voi vetää yleisöäkin ehkä mukaan, kysymällä, kuinka moni on naimisissa, mutta lapseton tai tuntevatko he lapsettoman avioparin? todennäköisesti käsiä nousee pystyyn, jos rehellisiä ollaan.

- miksi heterot tekevät jatkuvasti homo- ja lesbo-lapsia, josseivät sitten haluaisi päästää heitä avioon rakkaansa kanssa? haluavatko kristityt että heidän hetero-lapsensa puolisoksi joutuisi joku heteroa teeskentelevä homo tai lesbo? tai eivätkö kristityt halua lapsensa voivan olla onnellinen rakkaussuhteessa toisen ihmisen kanssa?

- vaatiiko kristillinen moraali ja henkisyys ihmistä valehtelemaan olevansa jotain muuta, kuin on tai elämään jopa raamatun rakkauden kaksoiskäskyn vain puolittain, yksin?

- miten pitkään "lisääntykää ja täyttäkää maa" -suunnitelmaa pitää jatkaa, kun nyt on kasassa yli 7 000 000 000 ihmistä jo?

- monestakin raamatun kohdasta, toisiin kohtiinkin verrattuna, saisi mielenkiintoisia keskustelunaiheita raamattu-kokonaisuuden osalta
- yksi hyvä kysymys on kysyä uskovaiselta, tietääkö hän, miten montaa raamatun ohjetta ja määräystä hän on rikkonut? jos kertoo tietävänsä, kysysin, puhuuko hän mielestään todella totta? jossei tiedä, suosittelisin keskittymään sen selvittämiseen... tai mieluiten siihen, että kukin vastatkoon omalta osaltaan omasta elämästään.

Tuolla Lappeenrannassa olleelta jamaicalaiselta olisin kysynyt heti sen jälkeen, kun hän puhui naisten vihaamisesta, pitääkö hän nyt homoista? Jos hän sanoo, ettei pidä, niin kysyisin, miksi hän vihaa homoja, kun kertoi vihaamisesta pahana, naisten vihaamisesta puhuessaan? Eikö hän olekaan tervehtynyt vihaamisestaan?

Kommenttia muokattu: 29.04.2012 klo 19:20
  human • 29.04.2012 18:42
Tästä asennoitumisesta HLBT - kansaan saa todella sen kuvan mikä minulla on ollut jo kauan että "uskonto on oopiumia kansalle" eikä mitään muuta. Katsellessani tämän maailman nykyistä mieletöntä menoa voin todeta, että yksi maailman suurimpien ongelmien syistä on nimenomaan kristinusko kaikkine johdannaisineen. Mitä hyvää se on maailmaan tuonut? Onpahan historian saatossa tuhonnut miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä!

Miksi nämä “uskovaiset” aina ja joka paikassa ovat polkemassa ihmisoikeuksia? He pöpöttävät olevansa Jeesuksen seuraajia mutta eivät noudata Mestarinsa opetuksia. Jeesus kehotti rakastamaan kaikkia ihmisiä mutta sitä nämä “uskikset” eivät todellakaan tee paitsi muutoin kuin heidän rahapussinsa tyhjäämällä! Enpä totisesti haluasi mennä moisten tyyppien kanssa "paratiisiin" palmunoksaa heiluttelemaan ja harppua soittamaan? Hiilipuolella riittää paljon tasokkaampaa keskustelu- ja väittelyseuraa!

Olipa kirkon toiminnalla tässä osaa taikka ei, taitaa taas kerran käydä niin että kirkostaeroamisluvut tulevat taas kerran huomattavasti kasvamaan. Tuntuu että yhä harvempia ihmisiä enää kiinnosta kirkon tarjoama "sielun pelastus", "sielun autuus" ja "iankaikkinen elämä" ainakaan tuollaisten päiviräsästen seurassa!

Tuleepahan mieleen Terho Pursiaisen kuolematon lause 1970 - luvulta. "Jeesus tuli aasilla ratsastaen Jerusalemiin - Nykyajan aasit ratsastelevat Jeesuksella".
  ERKKI - VAASA (ei rekisteröitynyt) • 29.04.2012 22:12
Tilaisuus meni aika sivistyneesti ja yleisö pidettiin hiljaa komentamalla heitä esittämään kysymyksensä paperilla väliajalla. Samalla varmistettiin, ettei rovasti Matti J. Kuronen pääse mitenkään ääneen. Häntähän kiellettiin osallistumasta seurakunnan edustajana paneeliin. Järjestäjien huoli on toki aiheellinen. Kuronen olisi tykittänyt alas suurimman osan homoavioliittojen vastustajien väitteistä.

Sain arvion, että paikalla oli noin sata henkeä. Aplodeista saattoi arvella, että sateenkaariväki oli myös hyvin paikalla.

Seminaaria saattoi seurata internetin kautta. Kovin kaksinen suosio ei ollut sielläkään taholla. Arvioin korkeimman samanaikaisen katsojamäärän olleen 60.

Ranneliike.netin uutisointi tuosta tapahtumasta on saanut mittavan huomion. Vuorokauden sisällä uutisen julkaisemisesta sitä on luettu/kuunneltu pitkälle toistatuhatta kertaa.

Olen miettinyt mitä järjestäjätahot saavuttivat seminaarillaan. Uskonvahvistusta ja julkista tukemista hataran korttitalon pystyssä pitämiseksi. Kukaan ei takuulla muuttanut asenteitaan tuon seminaarin perusteella mihinkään. Homojen kannalta pidän onnistuneena. Setan edustajat todella hallitsivat asiansa. Heitä ei kävelty kumoon. Sateenkaari-ihmisille tuli näkyväksi, että meillä on tässä yhteiskunnassa tahoja, jotka eivät edelleenkään hyväksy olemassaoloamme, eivätkä salli minkäänlaisten tasavertaisuuteen tähtäävien suunnitelmien toteutumista.

Noita samoja vastustavia argumentteja ja uhkia maalailtiin Suomen parisuhdelain säätämisen aikoihin. Olisi ollut herkullista tivata heiltä näkemyksiä, kuinka nuo uhkat olivat parisuhdelain säätämisen jälkeen realisoituneet. Tulta ja tulikiveä ei ole edelleenkään satanut tasavallan päälle, kuten aikanaan ennustettiin.

Kommenttia muokattu: 30.04.2012 klo 18:41
  JuhaniV • 30.04.2012 15:54
Sain sähköpostiini viestin, jossa kirjoittaja kommentoi Lappeenrannan tapahtumaa. Kommentti on kiinnostava. Pyysin luvan sen julkistamiseen ranneliike.netissä.

Hän oli otsikoinut sanomansa: "Lessut ja Patmos".
Kun luin Ranneliikkeen kommentit, vertaus siitä, että kiihkiksen kanssa keskustelu on kuin yrittäisi pelata pulun kanssa shakkia, on osuva. Juuri siltä se tuntuu. Keskustelusta nyt vaan ei tule näiden ihmisten kanssa mitään. He ovat ihmisiä, jotka pystyvät niuhottamaan ihan mistä tahansa, koska se on heille elämäntapa.

Kiihkiksille homot ovat sama asia kuin juutalaiset natseille. Aina pitää kehittää me ja ne -asetelma, jota vastaan kiivailla. Kuvottavinta kiihkiksissä on se, että kun ne itse vainoaa toisia (tyyliin saksalaiset juutalaisia) he kuitenkin esittävät koko ajan, että heitä vainotaan. Siksi on tärkeää olla vaivautumatta kommentoimasta heitä, koska jos heitä ei kommentoi tai pilkkaa, he eivät voi valittaa, että heitä vainotaan. Siis paitsi tietysti mielikuvituksissa.

Jotenkin minulle on tullut Haaviston pressanvaalikampanjan jälkeen sellainen tunne, että homojen vastustajat, tyyliin Niilo Räsänen, ovat alakynnessä. Eli suuren yleisön mielessä nipo-nipo. Ainahan joka asiassa on joku jäärä, joka vastustaa eikä muuta mieltään, vaikka arkkienkeli taivaasta tulisi ojentamaan. Arkkipiispasta ne eivät ole koskaan perustaneet.

Ranneliikkeen piirissä asiaa kannattaa happamasti kommentoida, mutta kiihkikset ovat ajaneet itsensä mariginaaliin. Ja sinne heidät kannattaa vaieta.
  JuhaniV • 01.05.2012 12:44
Kuten edellisessä kommentissa todetaan "kiihkikset" tarttuvat innokkaasti kaikkeen minkä voivat osoittaa olevan heidän vainoaan. Sen teki yksi puhuja heti seminaarin alussa. Hän puuttui puheessaan voimakkaasti Matti J. Kurosen aiempaan kommenttiin taleban-kristityistä.
  JuhaniV • 01.05.2012 21:58
Nina Korholan alustuspuheenvuoro on nyt tuossa uutisosuudessa audion lisäksi myös tekstimuodossa.
  JuhaniV • 03.05.2012 08:58
Korholan avauspuheenvuorohan on erinomainen! Se hyvin looginen ja kriittinen. Argumentit perustellaan hyvin ja annetaan jopa näennäisiä myönnytyksiä vastapuolelle. Jos ne homovastaiset kiihkouskovaiset ihmisvihaajat tuollaisen ajattelevan ihmisen silmissä heidän ontot argumenttinsa totaalisesti jo ennakkoon kumoavan avauksen jälkeen vielä päättivät inttää vastaan osoittaa se, etteivät he kertakaikkiaan vain suostu hyväksymään todellisuutta. He eivät tunnusta sitä, että uskonnonvapaus tarkoittaa luonnollisesti vastavuoroisesti vapautta uskonnosta. Ei siviiliaviolittoa voida määritellä minkään uskonnollisen kannan sanelun mukaisesti, tasa-arvoisessa yhteiskunnassa laki kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti, mitä uskonnot eivät tee.

Tuosta talebanikristittyjen käytöksestä saa väistämättä sellaisen kuvan, että jos narsistille antaa pikkusormen, eli tässä tapauksessa oikeuden uskontoonsa, tarttuu hän samantien koko käteen, omii sen itselleen, mutta vaatii muita tyytymään vain pikkusormeen. Hänen oikeutensa yksityisesti uskoa mihin lystää, vääristetään oikeudeksi puuttuua toisten ihmisten perusoikeuksiin ja näköjään jopa elämään aivan toisessa todellisuudessa, jossa faktat rinnastetaan uskonnollisiin dogmeihin, jotka ovat mielikuvitusta, vaikka niinhin kuinka uskoisi sokeasti ja kritiikittömästi. Miten sellaisen mielipuolen kanssa voi väitellä, joka ei pelaa yhteisillä säännöillä, saatika sitten tunnusta tosiasioita?! Tuollaistenko kanssa pitää homojen yhtäläisistä oikeuksista käydä keskustelua??? Eiväthän he edusta suomalaisten enemmistön tai edes kirkkonsa enemmistön kantaa!!! Miksi heille pitäisi sallia erityiskohtelua???!!!
  Homopallero (ei rekisteröitynyt) • 03.05.2012 12:36
Tällainen keskustelu on täysin turhaa. Keskustelijat lähtevät täysin eri lähtökohdista liikkeelle. En silti ymmärrä miksi kristittyjä täytyy aina haukkua niin kovin sanoin. Eikö olisi tärkeämpää yrittää löytää yhteinen sävel erimielisyyksistä huolimatta. Tällaisesta haukkumisesta tulee vain puolin ja toisin paha olo.
  Alina (ei rekisteröitynyt) • 09.05.2012 21:03
Keskustelu ei ole koskaan turhaa. Tilanne paranee, mikäli Ahvio, Turunen, Räsänen ja muut sairaalloisen homovihamieliset yksilöt lopettavat p****npuhumisen ja valheiden levittämisen homoista ja lesboista ynnä kasvavat aikuisiksi. En kyllä usko, että he siihen kykenevät.
  hks • 10.05.2012 00:29
Alina, tarkoituksena on osoittaa kuinka vääristynyt ja kapeakatseinen käsitys homovihaajilla on kristinuskosta. Ei tavallisissa kristityissä ole mitään vikaa, sillä valtaosa heistä ymmärtää kyllä missä raja henkilökohtaisen uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen välillä kulkee. On siellä Raamatussa jotain hyvää matskuakin, mutta valitettavasti maailmassa on aina Räsästen ja Ahvion kaltaisia kiusaajia, jotka haluavat tehdä toisten elämästä helvettiä. Uskonnon taakse piiloutuminen on siihen hyvä porsaanreikä.
  Homopallero (ei rekisteröitynyt) • 11.05.2012 18:19
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy