ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


lepakkolaakso.net
kimmoliisa.net

Kulmakahvio
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
www.miestenkesken.fi
Palveluoppaassa mukana
Hyötypyörä
Hyötypyörä on 2007 perustettu kuormapyörällä toimiva lähettipalvelu. Kuljetamme kaikki lähetykset 0 - 50kg Helsingin kantakaupungissa hintaan 7,70 € (sis. alv 22%). Arvomme ovat ekologisuus, hyvä ekonomia ja luotettavuus. Tutustu palveluumme sivuillamme!

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Facebook-ilmiö: Putouksen Antti Holman "homorummutus"

Sami Mollgren • 28.11.2014 00:49 UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA
Putouksen Antti Holma on tarttunut perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin lanseeraamaan "homorummutukseen" - eli Soinin kokemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ylenmääräiseen esilläoloon mediassa.

Holman videota jaetaan sosiaalisessa mediassa vilkkaasti. Sitä on katsottu yli 100 000 kertaa.

Sketsin alussa niin ikään Putouksen Niina Koponen ja Essi Hellén ihmettelevät nurkan takaa kuuluvaa meteliä.

Lähteeksi paljastuu rumpuja paukuttava homo - Antti Holma - jonka rinnassa lukee "Tahdon". Käsite Tahdon viittaa tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä edistävän Tahdon2013-kampanjan nimeen.


Julkaisu käyttäjältä Antti Holma.


» Jutun oma sivu
Eduskunta keskusteli tasa-arvoisesta avioliittolaista

Sami Mollgren • 28.11.2014 00:23 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Eduskunta keskusteli torstaina tasa-arvoista avioliittolakia koskevasta kansalaisaloitteesta. Iltapäivällä viideltä alkanut keskustelu jatkui kymmeneen asti. Kaikkiaan kansanedustajat käyttivät sata puheenvuoroa.

Lakiuudistuksen kannattajat vetosivat ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja rakkauteen, kun taas vastustajat perustelivat kantaansa Raamatulla ja biologialla. Lakiuudistuken vastustajat myös esittivät huolensa lasten oikeuksista etenkin adoptio-oikeuden osalta. Adoption osalta toisaalta muistutettiin useita kertoja, että kyse on vain oikeudesta hakea adoptiota, ei subjektiivisesta oikeudesta hankkia lasta adoption kautta. Lisäksi useampi edustaja muistutti, että lakiuudistuksessa on kyse siviilivihkimisestä, eikä uudistus liity kirkon toimintaan.

Aluksi lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund (kok) totesi valiokunnan kielteisen kannan avioliittolain uudistamiseen. Sen jälkeen vastalauseen jättäneitä edustanut vihreiden Jani Toivola perusteli uudistuksen tarvetta esimerkiksi ihmisoikeuksiin vetoamalla.

Rkp:n Stefan Wallin kritisoi sitä, että parisuhteet laitetaan eri luokkaan sen mukaan kumpaa sukupuolta puoliso on. Hänen mukaansa avioliittoinstituutio vain vahvistuisi uudistuksen toteutuessa.

Vasemmistoliiton Annika Lapintie taas muistutti, että eduskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ihmiset saavat tasavertaisen kohtelun. Saman puolueen Silvia Modig muistutti siitä, että naisten äänioikeutta on aikanaan vastustettu - ja samalla puolustettu äänioikeutta vain miehille kuuluvana instituutiona - samankaltaisin argumentein kuin tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä. Paavo Arhinmäki puolestaan katsoi, että tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse ennen kaikkea ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta ihmisten välillä.

Vihreiden Tuija Brax totesi haluavansa, että Suomi jatkossakin liitetään Pohjoismaiseen viiteryhmään. Saman puolueen Satu Haapanen totesi vääräksi käsityksen, että avioliittolain uudistamisen veisi lapsilta äidin tai isän.

Vihreiden Oras Tynkkynen kritisoi uudistuksen jarruttajia siitä, että aikanaan parisuhdelain säätämistä vastustaneet ihmiset puolustavatkin sitä nyt, avioliittolain uudistusta vastustaessaan. Tynkkysen mukaan parisuhdelaki ei takaa riittävää tasa-arvoa. Tynkkynen myös muistutti, että jokaisella on oikeus tehdä elämässään omien arvojensa mukaisia ratkaisuja, mutta ei pitäisi käyttää omia arvojaan muiden elämän rajoittamiseen.

- Jos ei hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoa, ei tarvitse mennä heidän kanssaan naimisiin, huomautti Tynkkynen eräässä puheenvuorossaan.

Myös keskustan Antti Kaikkonen peräänkuulutti täyttä tasa-arvoa.

Kokoomuksen Kimmo Sasi puolestaan katsoi parisuhdelain olevan riittävän. Hän vetosi lasten oikeuteen isään ja äitiin. Lukuisissa puheenvuoroissa todettiin kuitenkin illan keskustelun aikana, ettei avioliittolain uudistus vähennä lapsen oikeutta vanhempiinsa. Saman puolueen Janne Sankelo perusteli vastustustaan myös "lapsen edulla". Lakiuudistusta kannattava kokoomuksen Timo Heinonen taas totesi, että lailla ei voida säätää lapselle isää tai äitiä, mutta tasa-arvoa voidaan lisätä.

Perussuomalaisten Mika Niikko kritisoi tasa-arvoisen avioliittolain kannattajien argumenttia siitä, ettei lainmuutos ole pois keneltäkään. Niikon mukaan lakimuutos olisi pois lapsilta. Niikko kritisoi myös median toimintaa ja kyseenalaisti tasa-arvoisen avioliittolainsäädäntöä koskevien mielipidetiedustelujen tulokset. Myös Teuvo Hakkarainen ja Pentti Oinonen kritisoivat mediaa puolueelliseksi. Mediaa puolueelliseksi syyttivät myös keskustan Tapani Tölli ja SDP:n Harry Wallin. Oinonen taas ilmaisi tyrmistyksensä siitä, että arkkipiispa Kari Mäkinen on ilmaissut kannatuksensa avioliittolain uudistamiselle. Saman puolueen Lea Mäkipää puolestaan kauhisteli lastensuojelujärjestöiltä saamiaan kirjeitä, joissa todetaan lakialoitteen edistävän lasten yhdenvertaisuutta. Perussuomalaisten Maria Lohela arveli, että seuraavana agendalle tulee moniavioisuus.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen katsoo avioliittolain olevan nykyisellään tasa-arvoinen ja että lakialoitteen nimessä "tasa-arvoisuus" on harhaanjohtava. Räsäsen mukaan adoptiolapsella myös pitää olla oikeus isään ja äitiin aina kuin se on mahdollista. Saman puolueen Sauli Ahvenjärvi väitti rekisteröidyn parisuhteen olevan jo niin lähellä avioliittoa kuin mahdollista. Hän kantoi myös huolta siitä, että kiistely asiasta siirtyisi kirkon piiriin. Kristillisten Peter Östman katsoi, että muutos vaikuttaisi kirkkoon, vaikka laki ei velvoittaisi uskonnollisia yhteisöjä muuttamaan avioliittokäsitystään.

Muutos2011-puolueen James Hirvisaari vaati, että avioliittolaista järjestettäisiin kansanäänestys.

Äänestys perjantaina 28.11.

Eduskunta äänestää asiasta lakivaliokunnan mietinnön sekä mietintöön sisältyvän vastalauseen pohjalta perjantaina 28.11. kello 13 alkavassa täysistunnossa.

Mikäli lakivaliokunnan kielteinen mietintö voittaa äänestyksen, tulee kansalaisaloite hylätyksi. Toisessa käsittelyssä mahdollisesti viikkoa myöhemmin todetaan lakialoite hyväksytty. Keskusteluun voi liittyä äänestyksiä ponsista.

Mikäli mietintöön liitetty vastalause saa taakseen eduskunnan enemmistön, menee asia suuren valiokunnan käsiteltäväksi, mahdollisesti seuraavalla viikolla. Jos valiokunta yhtyy päätökseen, palaa asia eduskunnan jatkettuun ensimmäiseen käsittelyyn, ja siirtyy aikaisintaan kolme päivää myöhemmin toiseen käsittelyyn. Sen jälkeen on vielä ratkaiseva äänestys.

Rakkaudenosoitus tasa-arvoiselle avioliittolaille

Seta ry jäsenjärjestöineen, Trasek ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Tahdon2013-kampanja järjestävät perjantaina 28.11. kello 12 alkaen Helsingin Kansalaistorille kokoontumisen. Järjestäjät odottavat paikalle tuhansia ihmisiä.

- Kokoonnumme perjantaina klo 12 alkaen Kansalaistorille Eduskuntatalon läheisyyteen näyttämään kansanedustajille rakkautemme ja tahtomme, kertovat järjestäjät.» Jutun oma sivu
Jyväskylän yliopisto huolestui julkisuuskuvastaan - Puolimatka taustalla

jnsto • 27.11.2014 23:53 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Jyväskylän yliopisto on reagoinut laitoksen saamaan julkisuuteen osana professori Tapio Puolimatkan kampanjaa tasa-arvoista avioliittolakia vastaan. Jatkossa yliopisto toivoo, että kun työntekijä on julkisuudessa omien mielipiteidensä vuoksi, hänen ei pitäisi tuoda esille asemaansa yliopiston työntekijänä.

"Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua tasa-arvoiseen avioliittolakiesitykseen liittyen. Myös Jyväskylän yliopiston henkilöstön jäseniä on ollut mukana keskustelussa", sanotaan tiedotteen alussa.

"Yliopisto ei rajoita työntekijöidensä perustuslaillista sananvapautta. Työntekijöiden ilmaisut eivät kuitenkaan edusta yliopiston kantaa. Toivottavaa on, että silloin kun on kyse omista mielipiteistä, esim. poliittisista tai uskonnollisista, ei tuoda esille asemaa yliopiston työntekijänä", todetaan tiedotteessa.

Tiedotteen on allekirjoittanut yliopiston rehtori Matti Manninen.

Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka on ottanut voimakkaasti kantaa avioliittolakiuudistusta vastaan. Hän on ollut julkisuudessa mielipiteineen Jyväskylän yliopiston professoritaustallaan.


» Jutun oma sivu
Professori Puolimatkalla hatarat tiedot antiikista

vaeltaja2006 • 27.11.2014 12:05 • 5 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI

Kaikki raunioina. Kuvassa Vestan neitsyeiden temppelin jäännökset Rooman keskustassa
Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka rummuttaa jatkuvasti avioliittolain uudistamista vastaan. Tiistaina hän HS:ssa varoitteli ottamalla esimerkin antiikin Rooman ja Kreikan tuhoutumisesta. Puolimatkan mukaan suuret kulttuurit tuhoutuivat, kun perheen biologinen perusta tuhottiin, perheet ”atomisoituivat” ja korkeakulttuuri rappeutui.


Puolimatka ylistää perhettä, jossa lapset kasvatetaan biologisten vanhempien luona. Biologiset vanhemmat rakastavat lapsiaan erityisen vahvasti. Se perustuu ihmisen itserakkauteen. Jokainen, joka rakastaa itseään, rakastaa myös biologisia lapsiaan. Muunlaisissa perhesuhteissa rakkaus on satunnaisempaa ja ohimenevämpää. Puolimatkan mukaan sukupuolineutraali ajattelu on utopistista ja se vähättelee biologisia suhteita. Utopiat ovat päättyneet huonosti.

Muinainen Kreikka ja Rooma tuhoutuivat, kun perhe ”atomisoitui”, eikä perhe pystynyt riittävästi huolehtimaan lapsistaan.

Historian asiantuntijat tyrmäävät Puolimatkan näkemykset. Anna Lönnroth kreikan kielen ja kirjallisuuden asiantuntija kiteytti keskiviikkona, että antiikin Kreikan ja Rooman korkeakulttuurit eivät tuhoutuneet "perheiden atomisoitumiseen", vaan Kreikan valtakausi päättyi roomalaisvalloitukseen ja Rooma hajosi, koska se kasvoi liian suureksi. Antiikissa yhteiskuntien perhekäsitys oli perinteinen: miehet määräsivät ja naiset ja lapset elivät alamaisuudessa. Perhekäsitystä ravisteli luostarilaitos, jossa uusina asioina tulivat selibaattisuus ja perheettömyys.

Tänään torstaina dosentti ja antiikintutkija Ville Vuolanto myös tyrmää Puolimatkan puheet perheiden atomisoitumisesta imperiumien kaatajana. Antiikin perheet eivät olleet ”atomisoituneita” uusperheitä paitsi, kun vanhemmat kuolivat nuorina. Sukupuoliroolit olivat selkeitä: miehellä oli ehdoton valta perheessä. Myytti rietastelevista roomalaisista elää vain populaarikulttuurissa. Rooman tuho tuli vasta siinä vaiheessa, kun kristinuskon mukainen perhe-elämä ja senmukainen arvokeskustelu olivat saaneet kulttuurisen ylivallan.

Rooman valtakunnassa ei siedetty homoeroottisia suhteita, eikä edes perheiden hajoaminen ollut syynä valtakunnan tuhoon. Rooman valtakunnassa ei ollut rekisteröityjä avioliittoja, vaan avoliiton kaltaisia suhteita. Perintöasiat ratkaistiin mm. yhdessä asumisen mukaan. Myös alkuaikojen kristilliset liitot olivat ”avoliittoja”. Nyt ollaan aivan erilaisessa tilanteessa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Pääministeri Stubb vetosi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta

jnsto • 27.11.2014 06:30 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Pitkään verraten hiljaa avioliittolaista ollut pääministeri Alexander Stubb tuli julkisuuteen vetoomuksella lainmuutosten puolesta. Pääministeri on vedonnut avoimessa kirjeessään uuden avioliittolain säätämisen puolesta. Kirje julkaistiin ainakin Lännen Mediassa, jonka puitteissa ilmestyy lukuisia maakuntalehtiä.

Stubb sanoo haluavansa avata ajatteluaan kantaansa yhä empiville. Hän toivoo, että asiaa pohditaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta.

– Toimimmeko sellaisen asian puolesta, joka auttaa jokaista tuntemaan olevansa ymmärretty, hyväksytty ja tasa-arvoinen lain edessä? Autammeko luomaan sellaisen ympäristön, jossa lapsemme voivat kokea olonsa turvalliseksi, ja jossa he oppivat kohtaamaan ilman ennakkoluuloja erilaisista taustoista tulevat, Stubb kirjoittaa Lännen Medialle, eli 12:lle maakuntalehdelle lähettämässään kirjeessä.

Stubb vetoaa myös muihin uudistuksiin, joita on vuosien saatossa tehty.

– Nykyiset itsestäänselvyydet, kuten esimerkiksi naisten äänioikeus, homouden poistaminen rikoslaista tai vaikkapa oikeus sukunimen valintaan herättivät aikanaan paljon keskustelua ja vastustustakin. Askeleet kohti yhdenvertaisuutta ovat olleet joskus vaikeita, pääministeri sanoo.

Ennen pääministerikautta Stubb esiintyi näkyvämmin HLBTI-tasa-arvon puolesta. Hän oli mm Helsinki Priden suojelija ollessaan ulkoministeri. Toisen johtavan hallituspuolueen, SDP:n, puheenjohtaja Antti Rinne vetosi lain puolesta viikonloppuna.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Tasa-arvoista avioliittoa kannattavat puoluejohtajat korostivat ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta

jnsto • 27.11.2014 06:14 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Tasa-arvoinen avioliitto sai taakseen viisi eduskuntapuolueiden puheenjohtajaa Ylen Vaalien välissä - ohjelmassa keskiviikkona 26.11. Lakia tukevat kokoomuksen Alexander Stubb, SDP:n Antti Rinne, vihreiden Ville Niinistö, vasemmiston Paavo Arhinmäki ja RKP:n Carl Haglund. Sen sijaan keskustan Juha Sipilä, perussuomalaisten Timo Soini ja kristillisten Päivi Räsänen vastustavat lakia.

Lakia tukeva viisikko perustelee Ylen uutisen mukaan kantaansa liki yksimielisesti ihmisoikeuksilla ja tasa-arvolla. Linjauksensa mukaisesti Yle kirjoitti "sukupuolineutraalista avioliitosta" sähkeessään, mutta käytti alkulauseessa muotoilua "tasa-arvoisen avioliittolain salliva laki".

– Se on ihmisoikeus, tasa-arvo ja tasavertaisuuskysymys, perusteli pääministeri Alexander Stubb myönteistä kantaansa.

Keskustan Juha Sipilä perusteli kielteistä kantaansa klassisen avioliittokäsitteen avulla.

– Keskustassa tämä on tyypillinen omantunnonvapauskysymys. Annamme vapauden edustajille äänestää niin kuin kukin oikeaksi tuntee. Varmaan suurin osa meidän ryhmästä äänestää tämän klassisen avioliittokäsityksen puolesta. Näin teen itsekin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini toivoo, että lapsen oikeus isään ja äitiin voittaa.

– Olen hyvin toiveikas sen suhteen, että avioliitto säilyy miehen ja naisen välisenä liittona niin kuin sen pitää säilyä ja niin kuin oma kantani on.

Paavo Arhinmäki taas uskoo positiiviseen tulokseen, kun tämä yksi tärkeä askel kohti entistä vahvempia ihmisoikeuksia Suomessa hyväksytään.

– Samalla se on hyvä, kun Timo Soinin homorummutus vähän vähenee ja voidaan keskittyä talouden asioihin.

SDP:n Antti Rinne taas totesi, että tässä laissa ei ole kyse uskonnosta, eikä kirkosta, vaan kysymys on laista.

– Ihmisoikeusnäkökulmasta tätä asiaa pitää arvioida.

Kristillisten Päivi Räsäsen ryhmälle päätös on yksimielinen. Hänen mukaansa nykyinen laki olisi tasa-arvoisena riittävä.

– Sen eteen työtä teemme, että tämä nykyinen hyvä lainsäädäntö voisi säilyä, sanoi Räsänen. Kun nykyistä säädöstöä rekisteröidystä parisuhteesta luotiin silloinen kristillinen liitto kuitenkin vastusti uudistusta.

Vihreiden Ville Niinistö painotti ihmisoikeusnäkäkulmaa:
– Me näemme, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Meillä on lainsäätäjinä osoittaa, että kaikki nuoret ovat Suomessa tasa-arvoisia ja avioliitto-oikeus kuuluu yhtä lailla sekä samaa sukupuolta oleville että heteropareille.

RKP:n Carl Haglund uskoo, että laki hyväksytään parin äänen enemmistöllä.

– Minä uskon, että parin äänen voimin tämä äänestys kääntyy myönteiseen suuntaan. Ja niin toivon. Minäkin pidän tätä erittäin suurena ja tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsingin Sanomien äänestyskone: vielä kolme epävarmaa tarvitaan kannattajien puolelle

vaeltaja2006 • 26.11.2014 16:59 • 7 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Helsingin Sanomat perusti iltapäivällä sivuilleen erityisen äänestyskoneen, jossa voi arvailla tasa-arvoisen avioliittolain äänestyksen lopputulosta. Äänestys on perjantaina iltapäivällä.

HS:n otaksumien kannattajien joukosta pari kansanedustajaa on nyt merkitty vastustajien puolelle. He ovat Elsi Katainen (kok) ja Katri Komi (kesk). Ilmeisesti on saatu näiltä henkilöiltä jonkinlainen kannanotto tasa-arvoista avioliittolakia vastaan.

Nyt tarvitaan HS:n listan mukaan kolme epävarmaa kannattajien puolelle, jotta kansalaisaloite menisi läpi. Epävarmoja on edelleen 14. Joka tapauksessa äänestyksestä tulee erittäin tiukka.

Facebookiin on tullut suuri määrä tasa-arvoista avioliittoa kannattavia sivuja. Kielteisesti suhtautuvissa lukijakommenteissa paheksutaan painostamista ja mielipiteen vapauden rajoittamista. Joidenkin mielestä enää ei uskalla sanoa ääneen vastustustaan, ettei leimautuisi ahdasmieliseksi. Näistä mielipiteistä paistaa läpi, että lakimuutoksella on aika laaja kannatus ns. kansan keskuudessa.

www.hs.fi


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
MeTahdomme.fi-sivut kaatuneet ylikuormituksen vuoksi

JuhaniV • 25.11.2014 10:08 • päivitetty: 25.11.2014 22:01 • 4 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Metahdomme.fi-verkkosivut ovat menneet nurin suuren kuormituksen vuoksi, ilmoitettiin järjestäjien taholta hetki sitten.

Yritysten tuen ilmaisuille tarkoitettu sivusto on herättänyt valtavasti kiinnostusta niin, että ne kaatuivat.
Sivut pyritään saamaan toimintakuntoon mahdollisimman pian.

Järjestäjien ilmoituksen mukaan tukensa ilmoittaneiden yritysten määrä on kasvanut tasaisesti ja ylitti eilen reippaasti 600:n määrän. Tukensa voi ilmoittaa lähettämällä sähköpostitse yrityksen logon ja mahdollisen kannatus-sloganin osoitteeseen: metahdomme@tahdon2013.fi.

***


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kirkko vastustaa mutta arkkipiispa kirjoittaa myönteisesti - Viestinnän loppukiri

jnsto • 25.11.2014 18:08 • 9 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan seksuaalivähemmistöjen puolustamisen pitää jatkua teki eduskunta millaisen päätöksen tahansa sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyssä. Facebook-päivityksessä arkkipiispa sanoo, ettei asia ole hänelle mielipideasia.

Mäkinen sanoo kyseessä olevan "kristillisen uskon pohjalta nouseva kysymys ihmisarvosta". – Riippumatta siitä, minkä päätöksen eduskunta nyt tekee ja millaista polkua kirkko kulkee, sateenkaariparien ja -perheiden puolustaminen on tärkeää, Mäkinen kirjoittaa Facebookissa.

Mäkisen mukaan päätöksellä on vaikutusta myös kirkkoon, mikäli avioliittolaki muuttuu. Suoria, välittömiä vaikutuksia kirkolliseen vihkimiseen ei arkkipiispan mukaan kuitenkaan ole.

Yriysviestintänä nähtynä asiantunijat voivat pitää Mäkisen kirjoitusta äänestysviikon alkajaisiksi ajoitettuna aloitteellisena vauriontorjuntana. Kielteinen päätös kiinnittäisi huomiota evl-kirkkoon tasa-arvoisen avioliiton vastustajana ja jäsenyyksien lopettamispäätökset voisivat taas vilkastua. Myönteinen päätös taas olisi kirkolle nolo ja sisäisesti vaikea, ja toimintamallit kannattaa siten julkistaa ennalta.

Arkkipiispa ei erityisesti nosta esille sitä, että kirkko ei hyväksy tasa-arvoista avioliittoa, vaan vastustaa sitä. Kirkon kannan luomat puitteet ovat taustalla, kun arkkipiispa tarkastelee niitä vaihtoja, jotka kirkolle avautuvat avioliittolain mahdollisesti muuttuessa.

Arkkipiispa katsoo, että kirkolla on kolme vaihtoehtoista reittiä vihkimisessä, mikäli uusi avioliittolaki eduskunnassa hyväksytään.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kirkko säilyttää vihkioikeutensa nykyisin edellytyksin. Heteropareilla on edelleen mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen, homopareilla ei. Tällöin avioliiton käsite ja sisältö ovat kirkollisessa vihkimisessä ja yhteiskunnan lainsäädännössä erilaiset.

Toisessa vaihtoehdossa kirkko luopuu vihkioikeudestaan. Kirkko voi siunata maistraatissa solmitun avioliiton, jolloin on ratkaistava siunataanko sekä hetero- että homoavioliitot. Kolmas vaihtoehto on arkkipiispan mukaan se, että kirkko säilyttää vihkioikeutensa ja laajentaa käsitystään avioliitosta käsittämään myös samaa sukupuolta olevien suhteen.

Arkkipiispa Mäkisen mukaan keskustelussa on syntynyt uhkakuvia, joita hän haluaa hälventää.


– Jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu. Jos aloitetta ei hyväksytä, seksuaalivähemmistöjen aseman tunnustaminen ja parantaminen ei kaadu tähän. Asenteissa on tapahtunut ja tapahtuu muutosta. Kansanedustajille rukoilen viisautta ja niille jotka sisimmässään toivovat ja pelkäävät, levollisuutta, Mäkinen toteaa.

Arkkipiispan Facebook-päivityksestä uutisoi Yle.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Unicef: YK:n yleissopimus lasten oikeuksista ei määrittele tarkemmin lapsen vanhempia tai perhettä

vaeltaja2006 • 25.11.2014 10:12 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Mirella Huttunen Suomen Unicefista kertoo, että YK:n yleis­so­pi­musta lap­sen oi­keuk­sis­ta on tulkittu väärin, kun tasa-arvoista avioliittolakia on vastustettu vetoamalla lapsen oikeuksiin. So­pi­mus­ta tul­kit­see YK:n lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­tea.

YK:n yleis­so­pi­mus lap­sen oi­keuk­sis­ta tur­vaa lap­selle oi­keu­den elää van­hem­pien­sa kans­sa, mutta tarkemmin ei määritellä, millaisia vanhempien tulisi olla. Myöskään perheestä ei ole määritelmää. Sopimuksessa puhutaan vain van­hem­mis­ta ja huol­ta­jis­ta.

Sopimuksessa ei määrätä, että lapsen olisi elettävä biologisten vanhempiensa kanssa. Sen sijaan lapsen olisi voitava tuntea biologiset vanhempansa. Adoptiossa on sopimuksen mukaan toimittava lapsen edun puolesta. Adoptiovanhempien sukupuolesta ei esitetä mitään määräyksiä.

Koska maailmalla homoparien adoptiot ovat nousseet keskustelun aiheiksi, Unicef päätti 2013, että adop­tios­sa on en­si­si­jai­ses­ti var­mis­tet­ta­va, et­tä lap­si saa rak­kaut­ta ja hä­nel­lä on tur­val­li­nen kas­vu- ja ke­hi­ty­sym­pä­ris­tö. Adoptiovanhempien sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole ensisijaisia.


- - - - -

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa se tuli voimaan 1991.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Mitä homoavioliitot todella tekivät Massachusettsille?

Toimitus • 25.11.2014 05:46 • 8 kommenttia. NÄKÖKULMAT

Kansanedustaja Oras Tynkkynen käsittelee kirjoituksessaan sitä, mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille. Ovatko tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien lietsomat pelot toteutuneet?
Jo noin 750 miljoonaa ihmistä maailmassa elää alueilla, joilla samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin. Tasa-arvoisesta avioliittolaista on karttunut kokemuksia Ruotsista Argentiinaan ja Kanadasta Etelä-Afrikkaan. Suomi voi pian liittyä näiden maiden joukkoon.

Vastustajat pelottelevat tasa-arvoisen avioliittolain johtavan moniin kauheuksiin sananvapauden rajoittamisesta uskovaisten syrjintään. Väitteiden tueksi he jakavat Yhdysvaltain kristillisen äärioikeiston aineistoja, kuten TV7:llä näytetyn dokumentin Mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille.

Onko väitteissä perää? Mitä Massachusettsin osavaltiossa todella on tapahtunut tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen jälkeen?

Väite: Lapsille tuputetaan kouluissa homoutta normaalina

Todellisuus: Avioliittolaki ei vaikuta koulujen opetukseen. Jo vuosia ennen avioliittolain hyväksymistä opetussuunnitelmaan sisällytettiin mm. tavoite, että oppilaat tunnistavat seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän.

Väite: Vanhemmat eivät voi kieltää lastensa osallistumista homoutta käsitteleville oppitunneille

Todellisuus: Tuomioistuimen mukaan opetus ei loukkaa vanhempien oikeutta uskonnon harjoittamiseen. Julkiset koulut eivät ole velvollisia suojelemaan oppilaita näiden vanhempia mahdollisesti loukkaavilta ajatuksilta. Vastaavasti vaikka vasemmistolaiset vanhemmat eivät voi suojella lapsiaan kuulemasta oikeistolaisista puolueista eivätkä hinduvanhemmat kristinuskosta.

Väite: Jos yrittäjä ei hyväksy samansukupuolisia pareja, häntä voidaan syyttää syrjinnästä

Todellisuus: Avioliittolaki ei ratkaise sitä, mikä tulkitaan syrjinnäksi. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on Massachusettsissä ollut kiellettyä jo vuodesta 1989 – siis kauan ennen tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä.

Väite: Työntekijöitä on erotettu tasa-arvoisen avioliittolain vastaisten mielipiteiden takia

Todellisuus: Syrjintä mielipiteen perusteella on kiellettyä. Työnantajat ovat kiistäneet mielipiteiden vaikuttaneen irtisanomisiin. Oikeudessa syrjintäväitteiden tueksi ei ole löytynyt näyttöä.

Väite: Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat joutuvat kohtaamaan uhkailua ja pelottelua

Todellisuus: Uhkailu ja pelottelu ovat väärin. Valitettavasti niihin syyllistyvät usein myös tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat. Vastaavasti vaikka orpojen lasten auttaminen ei muutu huonoksi ideaksi sillä, jos jotkut orpojen puolustajat käyttäytyvät epäasiallisesti.

Väite: Kristilliset järjestöt joutuvat lopettamaan adoptiot, koska eivät hyväksy homopareja

Todellisuus: Katolinen adoptiojärjestö välitti ennen avioliittolain muutosta samaa sukupuolta oleville pareille 13 adoptiolasta, joille ei muuten ollut löytyä kotia. Kun järjestön oma hallitus ei suostunut lopettamaan adoptioita samansukupuolisille pareille, hiippakunta – eivät viranomaiset – lopetti mieluummin adoptiotoiminnan kokonaan.

Väite: Tasa-arvoinen avioliittolaki normalisoi suhtautumista seksuaalivähemmistöihin

Todellisuus: Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli Massachusettsissä voimaan oikeuden päätöksellä vuonna 2003. Jo tuolloin osavaltion asukkaista useampi kannatti lakia kuin vastusti sitä. Sinänsä ei pitäisi olla pelottava ajatus, että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.

Oras Tynkkynen


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsingin Sanominen mukaan 14 kansanedustajaa ei ole päättänyt tai ei kerro kantaansa avioliittolakiin

vaeltaja2006 • 25.11.2014 04:47 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Kesällä 2013 pride-kulkue sivuutti äänekkäästi eduskuntatalon. Perjantaina 28.11.2014 aiotaan pitää mielenilmaus eduskuntatalon edessä, juuri ennen eduskunnan äänestystä.
Perjantain äänestystilanne tulee olemaan täpärä. HS:n keräämien tietojen mukaan 99 kansanedustajaa on puolesta, 86 vastaan. 14 ei edelleenkään kerro tai ei tiedä kantaansa. HS on kerännyt tiedot puolueista, vaalikoneista ja ”muista lähteistä”.

Lisää kannattajia on tullut. Lenita Toivakka (kok) on puolesta, samoin Jukka Kärnä (sos). Myös selkeitä vastustajia on tullut lisää: Mika Lintilä (kesk) ja Arto Satonen (kok).

Monet eivät kerro kantaansa. Näitä ovat Jari Myllykoski (vas), Aila Paloniemi (kesk), Seppo Kääriäinen (kesk), Pertti Salolainen (kok), Sanna Lauslahti (kok) ja Marjo Matikainen-Kallström (kok). Myöskään Arja Juvosen (ps) äänestysaikeista ei ole tietoa. Hän on kertonut kannattavansa, mutta Timo Soini on kieltänyt sellaiset aikomukset.

Esim. Sanna Lauslahti on joutunut miettimään velvollisuuksiaan äänestäjiään kohtaan. Hän on vaalikoneessa ilmoittanut vastustavansa.

Avioliittoasia on muille kuin perussuomalaisille ns. omantunnonkysymys. Puolueella ei ole omaa linjaa, ja kansanedustajat joutuvat pohtimaan asiaa ”moraalisesti”. Kenen moraalia pohditaan: kansanedustajan, kansan vai homojen ja lesbojen moraalia? Asioihin on monia näkökulmia ja asiantuntijoita löytyy jokaisen näkemyksen taakse. Monissa politiikan ”keskeisissä” asioissa kansanedustajien on äänestettävä puolueen ottaman linjan mukaan. Sellaisia ovat esim. hallitusohjelman asiat.

www.hs.fi


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Checkpoint 2.0 - hiv-testausta Ravintola Herculeksessa

Sami Mollgren • 24.11.2014 03:39 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • KOTIMAA
Eurooppalaista hiv-testausviikkoa vietetään 21.-28.11. Hiv-tukikeskuksen CHECKPOINT 2.0 palvelu järjestää testausviikkoon liittyen hiv-testausta Ravintola Herculeksessa (Lönnrotinkatu 4, Helsinki) lauantaina 29.11. klo 19-23.

Testaus on tarkoitettu miehille, joilla on seksiä miesten kanssa.

- Tervetuloa tapaamaan meitä Herculekseen! Testauksen lisäksi meidän kanssa voi tulla keskustelemaan hivistä, muista seksitaudeista ja miesten välisestä seksistä. Olemme paikalla klo 19-24! Alkuillasta tarjolla myös glögiä, lupaa CHECKPOINT 2.0:n työryhmä.

Käytössä on pikatesti, josta luotettavan tuloksen saa 60 sekunnissa. Testaus Herculeksessa tapahtuu sille varatussa rauhallisessa ja häiriöttömässä tilassa. Testi on anonyymi ja maksuton. Halutessaan testivastauksen voi saada myös seuraavalla viikolla.

CHECKPOINT 2.0 palvelun kohderyhmänä on kaikki miehet, joilla on seksiä miesten kanssa.

Palvelun tarkoituksena on madaltaa kynnystä ja helpottaa hiv testiin pääsyä. Palvelu järjestää testausta Hiv-tukikeskuksessa Helsingissä joka torstai klo 14-18. Tuona aikana tukikeskukseen voi tulla testauksen lisäksi kahville ja keskustelemaan työntekijöiden kanssa. Lisäksi CHECKPOINT 2.0 toimii kausiluonteisesti myös liikkuvassa yksikössä eli testausta järjestetään lähinnä kesäaikaan tila-autossa ulkotapaamispaikoilla sekä saunan ja videopaikkojen läheisyydessä.


» Jutun oma sivu
Radion lukupiirissä Marcel Proustin "Kadonnutta aikaa etsimässä"

vaeltaja2006 • 23.11.2014 22:09 • 3 kommenttia. VIIHDE JA KULTTUURI
Tämä on varmaan kolmas kerta, kun ranneliike.netissä muistetaan radion lukupiiriä, vaikka se on kokoontunut seitsemän vuoden ajan useita kertoja vuodessa. Se on kolmen tunnin maraton-lähetys, johon kuulijat osallistuvat omine lukukokemuksineen. Edellisen kerran kommentoimme, kun keskusteltiin Tove Janssonin Taikatalvesta. Sitä ennen esittelimme lukupiiriä, kun aiheena oli Christopher Isherwoodin Berliini-kirja “Jäähyväiset Berliinille”.

Lukupiiriä voi kuunnella nautinnolla, vaikkei olisi lukenut sivuakaan Proustin tiiliskivi-romaanisarjasta. Vieraina keskustelussa olivat tällä kertaa Juhanna Vartiainen ja Hannu Väisänen. Keskustelua johdattivat konkarit Juha Hurme ja Tarleena Sammalkorpi. Kaikki he tuntevat hyvin Proustinsa pieniä yksityiskohtia myöten, vaikka Hurme tunnustaakin, ettei hän ole kaikkia osia ehtinyt lukea läpi. Eipä haitannut. Uudelle lukijalle annetaan viisas ohje: kannattaisi aloittaa viimeisestä osasta 10 ja sitten palata alkuun tai kakkososaan.

Seitsemäs osa, Sodoma ja Gomorra, sisältää alkulehdillään 40 sivun mittaisen julistuksen, jonka avulla jokainen voi testata omia sieto- ja suvaitsevuusrajojaan. Homoista ja lesboista puhuttiin lukupiirissä pitkään.

Vaikka kirja on oma maailmansa eikä sitä pitäisi sekoittaa Proustin yksityiselämään, niin kuitenkin ne ovat lähtemättömästi sidoksissa toisiinsa. Marcel Proust syntyi 1871 Pariisissa katoliseen lääkäriperheeseen. Äiti oli lähtöisin elassilaisesta pankkiirisuvusta. Marcel oli lapsuudessaan sairaalloinen. Hänestä huolehti kolme naista: isoäiti, äiti ja sisäkkö Francoise. Suhde äitiin oli erityisen intensiivinen. 14-vuotiaana koulussa hän joutui täyttämään kyselylomakkeen, jossa kysyttiin elämän kauheinta asiaa. Marcelille se ole, että hän joutuisi eroon äidistään. Kun hän vietti aikaa sedän linnassa Anteuilissa, hän itki lähes jatkuvasti eroa, mutta muuten elämän olosuheet olivat hyvät.

Homoseksuaalisuutensa Marcel tajusi aika myöhään, ainakin kirjeiden perusteella. Hän ilmoittautui vapaaehtoisena armeijaan, jotta pääsisi lähelle nuoria salskeita miehiä. Pari romanialaisen suurmaanomistajan poikaa oli hänelle mieluisia. Koko ajan hän pelkäsi, että äiti saisi tietää. Syyllisyys oli leimaa-antavaa Marcelille.

Isä kuoli 1903 ja äiti kaksi vuotta myöhemmin. Pojalle jäi iso omaisuus. Ystäviä oli vähän, ja elämäntapa oli eristäytyvä. Kun hän Normandiassa asui paikallisessa hotellissa, hän varasi itselleen myös viereiset huoneet, etteivät naapurit häirtsisi.

Vuonna 1905 hän tapasi 18-vuotiaan automekaanikon Alfred Agostinellin, josta tuli hänelle ptikäaikainen ystävä ja autonkuljettaja. Pariisissa oli yhteinen asunto. Marcel kustansi Alfredille lentokoulun. Onnettomasti 1914 ensilento päätyi mereen, ja Alfred kuoli – uimataidottomana, kerrottiin lukupiirissä.

Marcel eristäytyi Pariisin asuntoonsa. Ikkunoissa verhot oli vedetty eteen eikä paljon tuuleteltu. Automatkoillakin ikkunat olivat visusti kiinni, ettei bronkiitti iske keuhkoputkiin. Kun Marcel Proust kuoli vuonna 1922, hän ei voinut vielä aavistaa, millaisen vaikutuksen "Kadonnutta aikaa etsimässä" tekisi jälkimaailmaan. Monelle se tuntuu olevan kuin maallinen raamattu. Muuten, viimeinen eli 10. osa julkaistiin suomennoksena vuonna 2007.

Ohjelma on Ylen Areenassa kuukauden ajan. Sodoman ja Gomorran asioita käsitellään laajemmin ohjelman kakkostunnilla.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Termi “tasa-arvoinen avioliittolaki” pannassa Ylen uutisissa

Sami Mollgren • 23.11.2014 14:17 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Ylen uutistoimittajien kielto käyttää uutisoinnissa käsitettä tasa-arvoinen avioliittolaki nousi esiin torstaina, kun asian nosti esiin sosiaalisessa mediassa Ylen entinen toimitusjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Mikael Jungner.

- Kuulin juuri että Atte Jääskeläinen on kieltänyt YLEn toimittajia käyttämästä termiä “tasa-arvoinen avioliittolaki”. Nyt hei oikeesti!, kirjoitti Jungner.

Yhtiön uutistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen katsoo kyseisen termin olevan “suunniteltu luomaan positiivisia mielikuvia”, ja siksi “kantaaottavana” hänen mielestään sopimaton. Ylen uutistoimittajille suositetaan käytettäväksi avioliittolain uudistamista käsittelevissä jutuissa termiä “sukupuolineutraali”.

- Linjamme on entinen. Emme ota kantaa lakiin käyttämällä nimeä, joka on suunniteltu luomaan positiivisia mielikuvia, totesi Jääskeläinen.

Asia on viime päivinä herättänyt hämmästystä ja vilkasta keskustelua, sillä myös eduskunta käyttää laista nimitystä tasa-arvoinen avioliittolaki.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Tempauksia tasa-arvoisen avioliittolain puolesta

Sami Mollgren • 23.11.2014 13:37 • 2 kommenttia. VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA
Monet suomalaiset julkisuuden henkilöt ovat vastanneet drag-taiteilija Cristal Snow’n esittämään haasteeseen, jossa ideana on ottaa kuva suudelmasta samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, ja jakaa kuva sosiaalisessa mediassa kannanottona tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Tahdoin2013-kampanjaa ja tasa-arvoista avioliittlainsäädäntöä tukevaan haasteeseen on tarttunut lukuisa joukko julkkiksia ja myös “taviksia”. Tempaus on herättänyt vilkasta keskustelua netissä.

- Haastan kaikkia homoilemaan tänään! Näytä että sua ei haittaa vaikka homot menis naimisiin! Suutelukuvia kehiin!! Näytetään eduskunnalle miten rakkaus ei tuhoa perinteistä avioliittoa lakia!!! Ja rakkaus ei ole keltään pois! ‪#‎tasaarvotorstai ‬‪#‎tahdon2013‬, kirjoitti Cristal Snow Facebookissa.

Lauantai-iltapäivänä Helsingin rautatientorin metroaseman Kompassitasolla koettiin Akselin ja Elinan häävalssin mittainen tasa-arvoista avioliittolakia ja Tahdon2013-kampanjaa tukenut flashmob-tempaus. Tanssiin osallistui joitain kymmeniä ihmisiä. Tempauksen taustalla oli Vihreiden puoluevaltuuskunta.

Eduskunta äänestää tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen kohtalosta perjantaina 28. marraskuuta.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
USA: Viha käy huonosti kaupaksi. NOM vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa

JuhaniV • 23.11.2014 10:50 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen torjuntaan keskittynyt järjestö National Organization For Marriage - NOM on vararikon partaalla tukijoiden loppuessa.

National Organization For Marriage, on eräs vaikutusvaltaisimmista ja äänekkäimmistä äärioikeistolaisista järjestöistä Yhdysvalloissa. Se on tullut tilanteeseen, jossa sen saama tuki puolittui vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Yli puolet tuosta tuesta on tullut kahdelta lahjoittajalta. NOM:in tulos oli viime vuoden lopussa 2,5 miljoonaa dollaria tappiolla.

Järjestön toimintaa tutkineen Human Rights Campaign - HRC -organisaation edustaja totesi verotustietojen tultua julki, että "NOM:in tulisi nyt ymmärtää, etteivät ihmiset ole halukkaita käyttämään kovalla työllä ansaitsemaansa rahaa äärirymän agendan tukemiseen, joka ei johda minnekään." HRC:n edustaja arveli, että suurimmat lahjoittajat saattavat tehdä johtopäätöksen, että on yksinkertaisempaa vetää rahat vessasta alas kuin ryhtyä lahjoittamaan NOM:ille.

NOM on koettanut kaikin keinoin estää eri osavaltioissa käymiensä kampanjoiden suurten rahoittajien nimien julkituomista. Vaalilaki sitä vaatii kuitenkin. NOM näyttää häviävän tämän taistelun. Mainen osavaltio on määrännyt useita vuosia jatkuneesta vaalilakien rikkomisesta järjestölle ennätyksellisen 50 250 USD sakon. Sen lisäksi osavaltio on määrännyt NOM:ia julkistamaan lahjoittajalistan neljältä vuodelta.

HRC:n tekemän suppean kyselytutkimuksen mukaan äänestäjistä enää 28% vastustaa voimakkaasti tasa-arvoista avioliittolakia.

NOM on laajentanut toimintaansa myös ulkomaille. NOM:in toimitusjohtaja Brian Brown matkusti Venäjälle tukemaan siellä käsittelyssä ollutta lakialoitetta, jolla estettäisiin venäläisten lasten adoptiot maihin, joissa homot voivat adoptoida. Laki tuli Venäjällä voimaan.

Kaikesta huolimatta NOM:in yksi perustajajäsen, Robert George, joka toimi aiemmin järjestön hallituksen jäsenenä, vannoo katkerana järjestön jatkavan taistelua ja pysäyttävänsä samaa sukupuolta olevien parien avioliitot kaikin mahdollisin keinoin ja uhrauksin. Hänen mielestään tapahtuu näin, vaikka siihen kuluisi sata vuotta.

Brittiläinen PinkNews tekee johtopäätöksen, että viimeisimpien verotustietojen perusteella NOM ei toimi enää sataa vuotta.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Sosialidemokraattien puheenjohtaja Rinne vetoaa puolueensa kansanedustajiin tasa-arvoisen avioliiton puolesta

vaeltaja2006 • 22.11.2014 05:33 • 29 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Sosialidemokraattisten kansanedustajien joukossa on ollut muutama tasa-arvoisen avioliiton vankka vastustaja. Puheenjohtaja Antti Rinne vetoaa vahvasti näihin vastustajiin. HelsinginSanomat kertoo asiasta tänään.

Antti Rinne on Helsingin Sanomien lauantaivieraana ja hän muistuttaa, että "Sdp:n politiikan yksi perusta on jakamaton ihmisarvo eli se, että jokainen on ihmisenä arvokas". Sosialidemokraateilla on 41 kansanedustajaa, ja Helsingin Sanomien keräämän listan mukaan vain Raimo Piirainen ja Kari Rajamäki tällä hetkellä vastustavat lakiuudistusta ja Harry Wallin ja Matti Saarinen vielä epäröivät. Puolueen muut kansanedustajat kannattavat tasa-arvoista avioliittolakia.

Antti Rinne esitti vetoomuksensa alun perin torstaina eduskuntaryhmän kokouksessa. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei hän painosta ketään. Kaikilla on oma päätösvalta. Jos tasa-arvoinen avioliitto hylätään eduskunnan äänestyksessä, se jää kuitenkin Sdp:n tavoitelistalle ja nousee esiin seuraavissa hallitusneuvotteluissa, mikäli Sdp on siellä mukana.


Kokoomuksessa paljon epäröijiä


Helsingin Sanomien listauksen mukaan kokoomuksessa on 14 vastustajaa ja 11 epävarmaa.

Vastustuksensa ovat ilmaisseet: Heikki Autto, Pertti Hemmilä, Anne Holmlund, Kalle Jokinen, Esko Kurvinen, Eero Lehti, Markku Mäntymaa, Mikael Palola, Pekka Ravi, Paula Risikko, Janne Sankelo, Kimmo Sasi, Kari Tolvanen, Ben Zyskowicz.

Epävarmoja ovat: Timo Heinonen, Ilkka kanerva, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Sanna Lauslahti, Marjo Matikainen-Kallström, Outi Mäkelä, Pertti Salolainen, Arto Satonen, Lenita Toivakka ja Raija Vahasalo

Kaikkiaan kokoomuksella on 44 kansanedustajaa.


Keskustassakin joukko epäröijiä

Keskustalla on 36 kansanedustajaa. 20 on ilmoittanut kielteisen kantansa. Lain kannattajia on 8 ja epäröiviä on 8.

Epäröijiä ovat: Timo Kalli, Anne Kalmari, Timo V. Korhonen, Seppo Kääriäinen, Jari Leppä, Mika Lintilä, Aila Paloniemi, Tuomo Puumala.

Keskustassa on myös selkeä kannattajien joukko: Mikko Alatalo, Antti Kaikkonen, Elsi Katainen, Katri Komi, Laila Koskela, Paula Lehtomäki, Annika Saarikko, Kimmo Tiilikainen.


Helsingin Sanomien listaus osoittaa hyvin suunnan. Muiden puolueiden kannat tunnetaan varsin hyvin. Asia tulee ratkeamaan sosialidemokraattien, kokoomuksen ja keskustan epävarmojen äänillä. Jotkut kansanedustajat ovat itse aktiivisesti korjanneet lehdelle heitä koskevat tiedot, joten tulos lienee kohtalaisen lähellä todellista jakautumaa. Helsingin Sanomien mukaan tasa-arvoista avioliittolakia on ilmaissut tukevansa tällä hetkellä 97 kansanedustajaa. Selkeitä vastustajia on 80, ja loput ovat epävarmoja kannastaan. Lopullinen tulos nähdään kuitenkin vasta eduskunnan äänestyksessä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
HeSetalle uusi puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudulla toimiva seta-järjestö HeSeta valitsi torstai-iltana kokouksessaan uuden puheenjohtajan. Hän on Anni Pasanen. Hän ehti jo olla edellisen vuoden hallituksen jäsenenä.

HeSeta on suurin Setan paikallisista jäsenjärjestöistä. HeSeta järjestää mm. jokakesäisen Helsinki Priden.

Kuka on uusi HeSetan puheenjohtaja. Tässä hän kertoo lyhyesti itsestään,

» Jutun oma sivu
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2014 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot