ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  Barefoot Wine
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
Kulmakahvio
www.seksipertti.fi
Palveluoppaassa mukana
Lilith
Lilith perustettiin 12/1996. Osk laajentui musiikista ja tapahtumista monipuoliseksi kulttuuritoimijaksi. Demokraattisen Lilithin toimivaa kulttuuri-yrittämisen mallia kehitetään jatkuvasti. Lilith on vanhimpia kulttuurialan uusosuuskuntia Suomessa.

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Setan edustajakokous valitsi uusia jäseniä hallitukseen ja keskusteli hlbti-vähemmistöihin kuuluvista pakolaisista

Sami Mollgren • 29.11.2015 20:40 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Setan edustajakokouksen väkeä (kuva: Mikko Kivinen)

Viikonloppuna Kauniaisissa järjestetyssä Setan edustajakokouksessa hyväksyttiin esimerkiksi järjestön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Setan viestinnällinen pääteema tulevalle vuodelle on hyvinvointi.

Setan hallituksen uusia jäseniä

Kokouksessa valittiin sunnuntaina järjestön uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi Viima Lampinen. Varapuheenjohtajan valinta ratkesi vasta toisella kierroksella, koska kukaan ei saanut yli puolta äänistä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Emil Bulut, Mari Mäki ja Henna Vidén sekä varajäseneksi Anssi Pirttijärvi.

Syksyllä 2014 puheenjohtajaksi valittu Panu Mäenpää jatkaa tehtävässään myös vuoden 2016, samoin toinen varapuheenjohtaja Sara Sundell ja hallituksen jäsenet Samuel Susilinna, Jenni Kemppi sekä varajäsenen Krister Karttunen.

Pakolaiskysymys puhutti

Edustajakokous keskusteli hlbti-vähemmistöihin kuuluvista pakolaisista. Edustajakokous hyväksyi kannanoton, jossa vaaditaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin on vastattava.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat esimerkiksi vastaanottokeskuksissa kohdanneet syrjintää muiden asukkaiden taholta. Seta painottaa, että viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan, ei pelkästään puuttua syrjintään ja häirintään, vaan pyrkiä aktiivisesti myös ennaltaehkäisemään sitä niin vastaanottokeskuksissa kuin koko yhteiskunnassa.

Edustajakokouksessa käsiteltiin myös esityksiä ns. sukupuolipariteetin poistamista ja suurten alajärjestöjen äänimäärän rajoittamista edustajakokouksessa. Kumpikaan näistä ei toteutunut.

Vuosittainen kokous päättää Setan kurssista

Vuosittain marras-joulukuun taitteessa järjestettävässä edustajakokouksessa valtaa käyttävät kattojärjestö Setan jäsenjärjestöjen edustajat. Aloiteoikeus on Setan jäsenjärjestöillä ja niiden jäsenillä.

Ihmisoikeusjärjestö Seta on perustettu vuonna 1974, ja sillä on 24 jäsenjärjestöä eri puolilla maata. Osa jäsenjärjestöistä on alueellisia ja osa tiettyyn aihepiiriin keskittyviä. Seta kertoo tavoitteekseen sen, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa - riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Kokouksen kulkua saattoi seurata Twitterissä tunnisteella #setaedari.

Setan hallitus miltei kokonaisuudessaan. Vasemmalta oikealle: Anssi Pirttijärvi, Emil Bulut, Samuel Susilinna, Jenni Kemppi, Sara Sundell, puheenjohtaja Panu Mäenpää, Mari Mäki, Viima Lampinen ja Henna Vidén. Krister Karttunen puuttuu kuvasta. (kuva: Mikko Kivinen)
Setan puheenjohtajana jatkaa Panu Mäenpää (kuva: Mikko Kivinen)

» Jutun oma sivu
Seta: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin vastattava

Sami Mollgren • 29.11.2015 20:40 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Setan viikonloppuna järjestetty edustajakokous julkaisi kannanoton, jossa järjestö vaatii, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille taataan turvallinen oleskelu Suomessa sekä asiallinen ja kunnioittava viranomaiskäsittely. Viranomaisilla on oltava riittävät tiedot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Seta haluaa painottaa, että viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan, ei pelkästään puuttua syrjintään ja häirintään, vaan pyrkiä aktiivisesti myös ennaltaehkäisemään sitä niin vastaanottokeskuksissa kuin koko yhteiskunnassa.

Järjestön mukaan moni tällä hetkellä esimerkiksi Irakista ja Syyriasta tuleva turvapaikanhakija ei välttämättä tiedä, että turvapaikkaa voi hakea myös seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan vainon vuoksi ja että identiteetistä voi kertoa turvallisesti viranomaisille. He ovat kohdanneet syrjintää ja vainoa viranomaisten taholta kotimaissaan, mistä syystä he saattavat kertoa identiteetistään vasta myöhemmässä vaiheessa turvapaikkaprosessia. Järjestö katsoo, että tämä ei saa vaikuttaa kielteisesti heidän mahdollisuuteensa saada turvapaikka.

- Jakamattomat ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Jokaiselle Suomessa kuuluu oikeus elää omana itsenään ilman, että joutuu pelkäämään syrjintää, nimittelyä ja väkivallalla uhkaamista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden oloja tulee parantaa järjestämällä turvalliset asuintilat, esimerkiksi heidän tarpeitaan vastaava vastaanottokeskus. Turvapaikanhakijat tulee sijoittaa heidän halutessaan suurempiin kaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle, joissa heillä on mahdollisuus laajempaan vertaistukeen ja palveluihin. Tällä on keskeinen merkitys heidän kotoutumisessaan, todetaan Setan sunnuntaina julkaistussa kannanotossa.

Seta toteaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat tarvitsevat sensitiivistä ja asiallista kohtelua viranomaisilta, vastaanottokeskusten työntekijöiltä, tulkeilta ja järjestöiltä, turvalliset asuintilat sekä psykososiaalista tukea identiteetin salaamisesta ja koetusta vainosta johtuviin ongelmiin.

- Seta tuomitsee kaikki pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan tehdyt väkivallanteot ja rasistiset kommentit. Turvallisuus, hyvä elämä ja mahdollisuus elää avoimesti omana itsenään Suomessa on taattava kaikille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta, toteaa Seta.


» Jutun oma sivu
Setan edustajakokous koolla, seurattavissa Twitterissä tunnisteella #setaedari

Sami Mollgren • 29.11.2015 11:30 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Setan edustajakokous on koolla 28.-29. marraskuuta. Viikonlopun kestävässä vuotuisessa kokouksessa esimerkiksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Perinteisesti kokouksen kulkua voi seurata Twitterissä tunnisteella #setaedari.

Kokouksen agendalla on sunnuntaina yhden varapuheenjohtajan ja kolmen hallituksen jäsenen valitseminen. Hallituksen jäsenien kausi on kaksivuotinen: puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä valitaan vuosittain siten, että puolet hallituksen kokoonpanosta vaihtuu.

Syksyllä 2014 puheenjohtajaksi valittu Panu Mäenpää jatkaa tehtävässään myös vuoden 2016. Samoin toinen varapuheenjohtaja Sara Sundell ja hallituksen jäsenet Samuel Susilinna, Jenni Kemppi sekä varajäsenen Krister Karttunen jatkavat.

Vuosittain marras-joulukuun taitteessa järjesttävässä edustajakokouksessa valtaa käyttävät kattojärjestö Setan jäsenjärjestöjen edustajat. Aloiteoikeus on Setan jäsenjärjestöillä ja niiden jäsenillä.

Ihmisoikeusjärjestö Seta on perustettu vuonna 1974, ja sillä on 24 jäsenjärjestöä eri puolilla maata. Osa jäsenjärjestöistä on alueellisia ja osa tiettyyn aihepiiriin keskittyviä. Seta kertoo tavoitteekseen sen, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa - riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.


» Jutun oma sivu
Äitiyslaki-kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu alkanut

Sami Mollgren • 28.11.2015 08:10 • 10 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Kannatusilmoitusten keruu Sateenkaariperheet ry:n käynnistämälle aloitteelle kansalaisaloitteelle äitiyslaista on alkanut. Tavoitteena on, että lapsen ei-biologinen äiti voisi tunnustaa syntyvän lapsen omakseen jo ennen lapsen syntymää, kumppanin ollessa raskaana.

Nykyisin vanhemmuus voidaan vahvistaa naisparin perheessä vasta lapsen synnyttyä, perheen sisäisellä adoptiolla, joka saattaa viedä aikaa jopa puoli vuotta. Tämän ajan lapsen oikeudellinen asema on epäselvä.

- Äitiyslaki mahdollistaisi sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvä lapsen oikeudellinen asema olisi selvä heti lapsen syntymästä lähtien. Lapsen toinen äiti voisi tunnustaa lapsen omakseen, jos raskaus on alkanut hedelmöityshoitoklinikalla parin yhteisestä suostumuksesta. Tunnustus otettaisiin vastaan samoin kuin isyyden tunnustaminen. Tunnustaminen olisi mahdollista ainoastaan silloin kun lapselle ei voida vahvistaa isää, kirjoittaa Sateenkaariperheet ry.

Äitiyslaki on rajattu vain niihin tapauksiin, joissa lapsi saa alkunsa keinohedelmöityksellä hedelmöityshoitoklinikalla, lahjoitetuista sukusoluista. Tällöin ei ole ketään miestä, joka voitaisiin edes teoreettisesti vahvistaa isäksi - eikä kukaan lapsi "menetä isäänsä".

- Jos lapsen ja sosiaalisen vanhemman suhde on juridisesti vahvistettu, niin silloin vanhemmat pysyvät todennäköisemmin yhdessä. Vanhempien yhdessä pysyminen on tutkimusten mukaan myönteistä lapsen hyvinvoinnille, sanoo Ylen haastattelema tutkija psykologian tohtori Kia Aarnio.

Kun lapsen asema sosiaaliseen vanhempaansa nähden on selvä jo syntymän hetkellä, on myös sosiaalisella vanhemmalla elatusvelvollisuus syntyvää lasta kohtaan.

- Kyse on lapsen edusta ja lapsen oikeusturvasta, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Äitiyslaki on oikeusministeriön jo valmistelema, mutta edellinen eduskunta ei kristillisdemokraattien vastustuksen vuoksi ottanut asiaa käsiteltäväksi, eikä nykyhallituskaan ole sitä edistänyt. Esitysluonnos on päivätty 2.2.2015 ja se on julkaistu oikeusministeriön internetsivuilla elokuussa 2015.

Jotta aloite pääsee eduskunnan käsiteltäväksi, on sille kerättävä puolen vuoden sisällä 50 000 kannatusilmoitusta joko oikeusministeriön sähköisessä kansalaisaloite.fi -palvelussa tai paperisille lomakkeille. Kansalaisaloitteen vireillepanijoita on 14. Aloitteen edustaja on Juha Jämsä ja varaedustaja Anna Moring.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Egyptiläiskylpylän "homoirstailun" paljastaja joutuu itse vankilaan

Sami Mollgren • 26.11.2015 20:59 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT

Ramseksen patsas Rautatieaseman aukiolla Kairossa (kuva: Vaeltaja2006)
Joulukuussa 2014 kairolaiskylpylää koskevan paljastusjutun tehnyt tv-kasvo Mona al-Iraqi on saanut puolen vuoden mittauisen vankeustuomion herjauksesta. Hänet tuomittiin kylpylävieraina olleisiin kohdistuneesta herjauksesta.

AFP:n välittämästä uutisesta kertoo Suomessa ensin Yle.

Mona al-Iraqi sanoi kertoneensa paikasta poliisille ja paljastaneensa "perverssien helvetin keskellä Kairoa", ja hänen tv-ryhmänsä videoi pidätykset. Paljastus johti kymmenien miesten pidätykseen kylpylässä. Myös paikan omistaja ja työntekijät pidätettiin. Kaikki pidätetyt 26 miestä vapautettiin lopulta noin kuukautta myöhemmin tuomarin todettua miehet syyttömiksi.

Osa pidätetyistä haastoi kohupaljastuksen tehneen tv-kasvon oikeuteen.

Homoseksuaalisuutta tai homoseksuaalisia suhteita ei ole sinänsä kielletty Egyptin lainsäädännössä, mutta maan lainsäädäntö mahdollistaa rangaistukset monien muiden moraalisäännösten perusteella. Käytännössä viranomaiset pyrkivät hajottamaan homoyhteisön. Viranomaiset järjestävät esimerkiksi ratsioita tilaisuuksiin, joissa homojen arvellaan kokoontuvan.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kiinalaisopiskelija haluaa siivota oppikirjoista väitteet homoseksuaalisuudesta häiriönä - haastoi opetusministeriön oikeuteen

Sami Mollgren • 25.11.2015 19:41 • 16 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Yliopistossa opiskeleva nainen on haastanut opetusministeriön oikeuteen ja vaatii poistamaan hallituksen hyväksymistä oppikirjoista määritelmän homoseksuaalisuudesta häiriötilana.

Asiasta kertoo Yle.

Homoseksuaaliset suhteet olivat Kiinassa rikos vuoteen 1997 asti, ja vuoteen 2001 asti homoseksuaalisuus määriteltiin sairaudeksi. Kiinassa psykologian oppikirjoissa homoseksuaalisuus esitetään usein sairautena tai epänormaalina ilmiönä.

Yle kertoo, että Pekingiläisessä oikeusistuimessa käsitellään tänä vuonna julkaistua teosta, jonka mukaan "seksuaalisen häiriötilan tavallisimpia muotoja ovat homoseksuaalisuus ja sen sairaat lisämuodot transvetismi, transseksuaalisuus, fetisismi, sadismi, tirkistely ja ekshibitionismi".

Kiinassakin hlbti-vähemmistöihin kohdistuvissa asenteissa on tapahtunut muutoksia sallivampaan suuntaan, erityisesti suurkaupungeissa. Silti seksuaalivähemmistöihin liittyvät asiat ovat yhä pääosin vaiettu aihepiiri.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
HGT: Homokansan lauluja - Kalliossa

Sami Mollgren • 23.11.2015 22:02 • 2 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA
Helsingin Gayteatterin syksyn 2015 tuotanto on nimeltään Homokansan lauluja - Ihmisiä, ilmiöitä ja intohimoja Kalliossa. Esityksessä luvataan maiseman näyttäytyvän katsojalle kaikissa sateenkaaren väreissä.

- Kallion kirkon pihalla seisoo kaksi naista valkoisissaan. Harjutorin saunassa heitetään löylyä. Paloasemalla palomiehet ovat tauolla. Hiki virtaa. Puhelin tärisee. Hampaat lyövät loukkua. Toisella linjalla on outoa porukkaa jonossa.

Ensi-ilta on torstaina 26. marraskuuta Valtimonteatterissa. Joulukuun puoliväliin jatkuvia esityksiä on Valtimonteatterin lisäksi Tokoinrannan Café Pirittassa, Neljännen linjan Café Mascotissa sekä Suomen Kansallisteatterin Lavaklubilla.


- Helsingin Gayteatteri ( HGT ) läväyttää uudessa tuotannossaan pöytään kalliolaiset ihmiset, ilmiöt ja intohimot kaikessa rikkaudessaan. Kallion kortteleissa surraan ja iloitaan, etsitään ja löydetään, rakastetaan ja erotaan. Esitys on kokoelma uutta musiikkia, draamaa ja lyriikkaa tiiviinä, viihdyttävänä pakettina - mustaa huumoria unohtamatta.

Ohjaus ja dramaturgia: Janne Puustinen
Tekstit ja tarinat: työryhmä.
Sävellykset: Pekka Saukkonen ja Salla Markkanen
Sanoitukset: Pekka Saukkonen, Salla Markkanen ja Venla Alvari

Vuonna 2006 aloittanut Helsingin Gay-teatteri on 35 jäsenen vahvuinen harrastajateatteri. Se toimii Helsingin Gayteatteri HGT ry - Helsingfors Gayteater HGT rf -yhdistyksen puitteissa. HGT kertoo missiokseen tuoda esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää koskettavia aiheita ja homotaiteilijoiden teoksia näyttämötaiteen keinoin. Teatteri tuottaa vuosittain kaksi näytelmää ja ohjelmallisia Kultuurikaappi-iltamia.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2015 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy