ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


lepakkolaakso.net
kimmoliisa.net

Kulmakahvio
www.miestenkesken.fi
Palveluoppaassa mukana
Pieni Taivas Tilitoimisto
Tilitoimisto niin pienille kuin keskisuurillekin yrityksille.

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Valtakunnallinen sateenkaari-ihmisten hengellinen ja elämänkatsomuksellinen yhdistys perusteilla

JuhaniV • 21.04.2014 15:18 UUTISET: HOMOSEKSUAALISUUS JA USKONTO • KOTIMAA

Riku Karppinen
Uuden yhdistyksen tavoitteena on toimia valtakunnallisesti ja lisätä yhteistyötä nyt isoissa kaupungeissa toimivien yhdistysten kanssa. Malkus-leirit kuuluisivat yhdistyksen toimialaan. Perustamiskokous pidetään Tampereella 26.4.2014.

Yhdistys toimisi ekumeenisesti sateenkaariyhteisössä, edustaen useita uskomuksia, kristillisiä traditioita ja elämänkatsomuksia.

Tarkoituksena on, että yhdistys liittyy myöhemmin Setan jäsenjärjestöksi.

Perustamiskokousta valmisteleva yhdyshenkilö, Riku Karppinen kertoi ranneliike.netin haastattelussa seuraavaa:

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hengellisessä toiminnassa on jo vuosia puhuttu tähän asiaan keskittyvän yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta. Viime syksyn Malkus-leirillä nostin keskusteluun sen, että tuon leirin järjestämisen kannalta olisi tärkeää, että olisi yhdistys, joka ottaisi leiristä vastuun vuodesta toiseen. Tuolloin päätimme, että nyt voisi olla se aika, että kokoamme suunnittelutyöryhmän suunnittelemaan uuden yhdistyksen perustamista. Suunnittelutyöryhmään lähti mukaan aktiiveja Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Jyväskylästä.

- Yhdistyksen perustamisen taustalla on myös ajatus siitä, että tällä hetkellä Suomessa ei riittävästi tueta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hengellistä hyvinvointia. Setan paikallisjärjestöissä tehdään toki valtavan hienoa työtä myös tällä saralla, mutta yhdistyksen suunnittelutyöryhmä näkee, että tarvitaan uusi nimenomaisesti tähän asiaan keskittyvä yhdistys.
Toivomme, että sitä kautta yhteistyö eri paikkakuntien toimijoiden välillä paranee ja sateenkaareva hengellinen toiminta monipuolistuu.

- Emme halua nostaa mitään elämänkatsomusta tai hengellisyyden muotoa toisen yläpuolelle vaan ajattelemme, että jokaisen ihmisen hengellinen hyvinvointi on aivan yhtä tärkeää. Suureen osaan nykyisestä ryhmätoiminnastakin voivat tulla mukaan aivan kaikki halukkaat.

Karppiselta tiedusteltiin myös sitä, että kuinka he suhtautuvat jyrkästi homoutta vastustaviin tahoihin, jotka haluaisivat kenties mukaan toimintaan?

- Emme ole käyneet keskustelua siitä mahdollisuudesta, että homoutta vastustavia tahoja pyrkisi mukaan yhdistyksen toimintaan. Ajatuksenamme on, että yhdistys olisi nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdistys, enkä näe syytä sille, että homoutta vastustavat tahot pyrkisivät sen toimintaan mukaan.
» Jutun oma sivu
Tutkimus selvitti suhtautumista homoseksuaalisuuteen 40 maassa

Pew Research on tutkinut 40 maassa vallitsevia asenteita moraalisuuden näkökulmasta. Tutkituista maista vähiten kielteisenä homoseksuaalisuus nähtiin Espanjassa. Ghanassa kielteisyys oli suurinta. Suomi ja muut Pohjoismaat eivät olleet mukana tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suhtautumista avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, uhkapeliin, aborttiin, esiaviolliseen seksiin, alkoholinkäyttöön, avioeroon ja ehkäisyyn.

Yli puolessa tutkituista 40 maasta homoseksuaalisuus katsottiin ei-hyväksyttäväksi, ja seitsemässä maassa kielteisesti suhtautuvia oli 90 prosenttia tai enemmän.

Homoseksuaalisuuteen hyväksyvimmin suhtautuvat maat ovat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. USA:ssa homoseksuaalisuuden hyväksyntä on selvästi vähäisempää kuin Kanadassa.

Espanjassa vastaajista kuusi prosenttia ei hyväksy homoseksuaalisuutta. Saksassa vastaava prosenttiluku on kahdeksan, Ranskassa ja Tsekissä 14, Kanadassa 15 ja Britanniassa 17. Kanadassa ja Ranskassa asia nähtiin muita vähemmän moraaliin liittyvänä kysymyksenä, ja tsekkiläiset katsoivat useimmin (56%) homoseksuaalisuuden olevan moraalisesti hyväksyttävää.

Euroopan Kärkijoukosta selvästi erillään olivat kuitenkin Puola ja Kreikka, joissa lähes puolen mielestä homoseksuaalisuus ei ole hyväksyttävää.

Venäläisistä 72 prosenttia näkee homoseksuaalisuuden moraalisesti ei-hyväksyttävänä ja vain yhdeksän prosenttia näkee homoseksuaalisuuden hyväksyttävänä. Samoin yhdeksän prosenttia ei näe asiaa moraalikysymyksenä.

Latinalaisessa Amerikassa Argentiina ja Chile ovat tutkimuksen vähiten kielteisiä maita. Brasilia ja Meksiko tulevat näiden jälkeen. Venezuelassa ja Boliviassa homoseksuaalisuutta ei-hyväksyttävänä pitää vastanneista noin puolet. Kielteisintä suhtautuminen on El Salvadorissa, jossa homoseksuaalisuutta pitää ei-moraalisena 70 prosenttia.

Lähi-idän maista Israelissa suhtautuminen on vähiten kieleteistä. Siellä 43 prosenttia vastaajista katsoo homoseksuaalisuuden olevan moraalisesti ei-hyväksyttävää. 27 prosenttia katsoo, että homoseksuaalisuus on hyväksyttävää ja neljänneksen mielestä kyse ei ole moraaliin liittyvästä kysymyksestä. Turkissa ja Libanonissa kielteisesti suhtautuu noin 80 prosenttia vastaajista. Tunisiassa, Palestiinan alueella, Jordaniassa ja Egyptissä kielteisesti suhtautuu yli 90 prosenttia.

Aasian ja Tyynenmeren alueella Australiassa homoseksuaalisuutta ei hyväksy 18 prosenttia ja kolmannes hyväksyy. Lähes puolet ei näe asiaa moraalisena kysymyksenä. Japanissa ei-hyväksyviä on 31 prosenttia, hyväksyviä 38 prosenttia, ja neljännes ei näe asiaa moraalikysymyksenä. Etelä-Koreassa, Kiinassa, Filippiineillä ja Intiassa kielteisesti suhtautuvia on yli puolet. Erityisen kielteistä suhtautuminen on Pakistanissa, Malesiassa ja Indonesiassa.

Saharan eteläpuolisen Afrikan maista Etelä-Afrikassa homoseksuaalisuuteen suhtaudutaan vähiten kielteisesti. Siellä kielteisesti suhtautuneiden osuus on 62 prosenttia. Hyväksyvien osuus on 18 prosenttia, ja 12 prosentin mielestä asia ei ole moraalikysymys. Senegalissa 68 prossenttia katsoo homoseksuaalisuuden olevan ei-hyväksyttävää. Nigeriassa ja Keniassa homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuvia on yli 80 prosenttia, Ugandassa 93 prosenttia ja Ghanassa 98 prosenttia.


Pew Research Center on sitoutumaton amerikkalainen, Washington DC:ssä toimiva ajatushautomo, joka julkaisee tietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä, yleisestä mielipiteestä ja demografisista trendeistä Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Se kerää tietoa esimerkiksi mielipidetutkimuksilla, väestötutkimuksilla ja mediasisältöjä seuraamalla.
» Jutun oma sivu
Rakkauden kuolema ja ylösnousemus ystävyytenä

vaeltaja2006 • 21.04.2014 07:48 • 3 kommenttia. NÄKÖKULMAT
Tässä pääsiäissaarnassa aiheena on rakkauden hiipuminen, tuskallinen ero, ex-rakastetun vihaaminen ja ihmissuhteen ylösnousemus - hyvänä ystävänä, jota voi kunnioittaa katkeran eron jälkeenkin.

Intohimon ja rakkauden haalistumisen tai sammumisen on varmaan jokainen "alalla" pidempään toiminut huomannut. Rakastumisen kiihkeässä vaiheessa rakastetussa nähdään vain hyviä ja hienoja piirteitä, mutta kun alkaa rauhallisempi arki, monet pikku asiat alkavat ärsyttää. Hän jättää aina vessan kannen auki, käytettyjä astioita jää pöydälle, sukkia löytyy sängyn alta, jne. jne. Näiden pikku harmien yli pääsee vain, jos pystyy kunnioittamaan ja arvostamaan kumppaniaan riittävästi.

Ero saattaa olla kamala, ainakin jos kuvioon on tullut mukaan kolmas henkilö. Rakkaus kuolee ja tilalle tulee syvää vihaa. Viha entistä rakastettua kohtaan kestää aikansa, ja se auttaa pääsemään hänestä lopullisesti irti. Kun viha laantuu, entisistä rakastetuista tulee kaksi toisilleen täysin välinpitämätöntä ihmistä. Mutta: mitä teen tavaroille, jotka muistuttavat menneestä suhteesta? On valokuvia, ehkä vaatteita, matkamuistoja yhteisiltä vuosilta. Tuhoanko ne kaikki vai voinko pitää ne ilman tunnekuohua? Poltetun maan taktiikka: poltanko kaikki, jotta tilanteesta tulisi neutraali?

Tällainen ero voi olla traumaattinen. Erossa menettää hyvän ystävän ja uskotun. Hänelle on voinut kertoa monimutkaisistakin arjen ongelmista, jotka hän heti ymmärtää, koska on kuljettu pitkä yhteinen matka. Erossa häviää tunne yhteenkuuluvuudesta ja samalla katoaa luotettava keskustelukumppani. Ennen olimme "ME", nyt olen vain "MINÄ".


Saksalainen freelance-journalisti ja bloggaaja Kevin Junk kertoo tänä pääsiäisenä toisenlaisen tarinan. Ex-rakastetusta tuleekin hyvä ja luotettava ystävä. Henkilö, jonka kanssa jossain elämänvaiheessa jaettiin vuode, arjen ilot ja surut ja valikoidut henkilökohtaiset salaisuudet, ei häviäkään eron yhteydessä, vaan syntyy uudenlainen ystävyys, jossa on mukana kunnioitusta ja kiintymystä.

Kevin kertoo, että ero ei ollut yksinkertainen, vaan vaati kovaa henkistä ponnistusta. Se ei mennyt niin, että muutettiin vain eri asuntoihin ja tavattiin hieman harvemmin eikä enää koskaan seksin merkeissä. Ero ja sen merkitys on pakko selvittää omassa päässä ja sielussa, koska eron vaikutukset ovat laajat.

Mutta nyt he ovat ystäviä. He tapaavat kerran viikossa. He käyvät jossain syömässä ja puhelemassa. Puhutaan kaikesta siitä, mikä heitä on yhdistänyt. Puhutaan työasioista ja uusista suhteista ja seksistä, mutta ei heidän entisestä seksistään vaan nykyisestä, uusien kumppaneiden kesken. Mustasukkaisuus on voitettu, toisen omistamisen halu on hävinnyt. On syntynyt uudenlainen ystävyys. Entiselle rakastetulle voi jopa antaa pikku vinkkejä uuden kumppanin etsintään. Onhan takana pitkä kokemus tämän ihmisen haluista ja ominaisuuksista.

Ihmissuhteen uudelleen syntyminen vei aikaa. Monia asioita on annettava anteeksi, haavojen on ehdittävä parantua ja oman identiteetin on muututtava niin, että nyt olen "MINÄ". Siinä prosessissa joutuu miettimään mm. sitä, miksi haluan edelleen pitää yhteyttä tähän ex-rakastettuun. Miksi hän on minulle yhä edelleen arvokas. Tarkoitushan ei ole uudelleen lämmittää vanhaa rakkaussuhdetta.

Ilman toisen ihmisen kunnioittmaista tämä ei onnistu, vaan palataan vain vanhoihin kaavohin. Se toinen on hyväksyttävä sellaisenaan. Enää ei voi vaatia, että hänen pitäisi olla sellainen tai tällainen. Se toinen on nyt itsenäinen ihminen, joka toimii omalla tavallaan. Ero oli pitkä oppimis- ja muutosprosessi, jossa molemmat ovat oppineet, että toista ei saa syyllistää tai tuomita. Jokainen käy eroprosessin omalla tavallaan, mutta parhaassa tapauksessa tuloksena on kahden ihmisen kunnioittava ystävyys.

Eron jälkeen ei enää taistella tunteista. Enää ei käydä väittelyä parisuhteen laadusta ja ongelmista. Nyt on tilaisuus oppia tuntemaan ex-kumppani aivan uudenlaisena ihmisenä. Häntä voi katsoa jälleen suoraan silmiin.

Kaikkia hajonneita parisuhteita ei pysty koskaan uudelleen harsimaan ystävyydeksi, kun kaikki meni totaalisesti murskaksi. Mutta yleisemmin: olisi hyvä, jos rakkaussuhteen ja ystävyyden raja-aitoja saataisiin matalammiksi. Ex-rakastettu voisi jäädä elinikäiseksi ystäväksi.

Tämän pääsiäissaarnan ajatuksia löytyi mm. tästä tekstistä
www.queer.de


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Video: Lähteekö tuntematon saman sukupuolen edustaja treffeille?

Sami Mollgren • 20.04.2014 11:43 • 5 kommenttia. SATTUMAT
Kahdessa YouTube-videossa nähdään ihmisten reaktioita siihen, kun tuntematon samaa sukupuolta edustava henkilö tulee yllättäen juttusille ja pyytää treffeille tai puhelinnumeroa.

Tempausten taustalla oli whatever -nimisen YouTube-kanavan tekijät. Kanavan ideaksi kerrotaan pilat, sosiaaliset testit, umpimähkäisyys ja kaikki mahdollinen. Taustajoukoiksi kerrotaan Brian ja ystävät. Whatever on läsnä YouTuben ohella myös useissa muissa sosiaalisen median palveluissa.

Guy picking up guys -videota on katsottu runsaat puoli miljoonaa kertaa ja Girl picking up girls -videota runsaat kaksi miljoonaa kertaa.Naisten kohdalla useat suostuvat lähtemään treffeille. Myös miesten kohdalla reaktiot olivat pääosin asiallisia. Yksi kertoo olevansa imarreltu, vaikka ei olekaan homo. Toisaalta mies, joka kertoo olevansa Afrikasta, suhtautuu asiaan jyrkemmin.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Venäjällä muutos on ollut nopeaa

vaeltaja2006 • 20.04.2014 07:56 • 6 kommenttia. YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Tv2:n Venäjä-ilta oli provokaattoreiden kilpahuutamista. Studioon oli kerätty kovaäänisimmät provokaattorit. Dosentti Bäckman etrivissä hymyili tyytyväisen oloisena. Venäjä-tuntemus ei lisääntynyt, mutta hämmennys kyllä. Mitä oikeasti tapahtuu ja saako venäläinen hlbti-väki enää lainkaan ääntään kuuluviin?

Seuraavana päivänä Radio Suomen kepeässä Taustapeili-keskustelussa kyseltiin, pitäisikö putinistien esiintymiset estää mediassa. Tv2:n keskustelulla päästiin lööppeihin, mutta tietous ei lisäänynyt.

Myös radion Julkinen sana -ohjelma pohti tuoreeltaan tv-keskustelun vaikutuksia ja Venäjä-kuvaa. Studiossa oli kolme venäjä-tuntijaa: dosentti Arto Luukkanen, kirjailija Ilmari Susiluoto ja toimittaja Jarmo Koponen. Tunnettiin huolta esim. siitä, mitä tv2:n keskustelu aiheuttaa mielikuvallemme venäläisestä vähemmmistöstä Suomessa.


Vielä syvemmälle mentiin radion Eurooppalaisia puheenvuoroja -ohjelmassa, jossa pohdittiin, mistä Venäjän nykyinen uuskonservatiivinen politiikka kumpuaa. Ohjelmassa esiteltiin Venäjän tiedeakatemiassa työskentelevän sosiologi Mihail Tshernyshin näkemyksiä. Tshernyish oli äskettäin luennoimassa yliopistoissa Helsingissä ja Tampereella. Hänen mukaansa ilmapiirin muutos Venäjällä on ollut nopea. Vielä 1980-luvun lopulla Gorbatshov puhui lämpimästi yhteisestä Euroopasta ja 1990-luvun alussa Jeltsinin Venäjä olisi ollut valmis liittymään Natoon. Mikä on aiheuttanut viime vuosien suuren muutoksen?

Tilanne alkoi kehittyä huonompaan suuntaan heti kylmän sodan päätyttyä ja Berliinin muurin kaaduttua. Länsi oli voittaja ja Venäjän haluttiin nöyrtyvän häviäjän rooliin. Sen sijaan Venäjällä älymystö ja toisinajattelijat pitivät Neuvostoliiton kaatumista omana voittonaan. He halusivat kohti Eurooppaa, mutta Euroopassa venäläisiin suhtauduttiin viileästi. Kylmäkiskoisuutta lisäsi Venäjän sisäinen kaaostila.

Venäjää ei kuunneltu, kun tehtiin päätöksiä Naton laajentamisesta ja Kosovon sodasta. Siitä alkoi Venäjän uusi poliittinen suunta. Kun nähtiin Jugoslavian hajoaminen, Moskovassa syntyi pelko, että sama voisi tapahtua Venäjällä. Venäjän ja lännen suhteet olivat tilapäisesti paremmat WTC-iskun jälkeen, mutta tilanne huononi 2000-luvulla. Venäjän rajoilla alkoi taistelu vaikutusvallasta. Oli Ukrainan oranssivallankumous ja Gruusian ja Kirgisian kumoukset, joissa länsi antoi tukeaan.

Venäjällä sisäisesti alkoivat nousta uudenlaiset arvot. Entisten yhteisten arvojen tilalle tuli nationalismi. Alettiin puhua etnisten venäläisten puolustamisesta muissa maissa. Talous elpyi nopasti, armeijaa kohennettiin ja venäläiset kaasu- ja öljyhanat olivat uusi uhka lännen hyvinvoinnille. Nehän voi vääntää kiini, jos lännen poliitiikka ei miellytä. Alkoi kehittyä vastakkainasettelua.

Nyt Venäjä haluaa vahvistaa omaa itsenäisyyttään ns. Euraasia-talousalueella. Eurooppa hylätään ja suunnataan itään. Samalla hylätään eurooppalaiset arvot. Venäjän mukaan esim. ihmisoikeuksia länsi käyttää aseena muiden maiden sisäisiin asioihin sekaantumisessa. Yleismaailmalliset ihmisoikeudet ovat Venäjällä kärsineet inflaation. Venäjä on nyt "uuskonservatiinen" maa. Malli haetaan Euroopasta vuosisatojen takaa, kun kristinusko ja tieteet saivat Euroopan nopeaan nousuun. Putin kannattaa muinaista kristillisen Euroopan mallia. Nykyinen Eurooppa ei käy ihanteeksi. Sanotaan "EI" perheiden hajoamiselle, homoseksuaalisuudelle, homoliitoille, uskonnon kieltämiselle ja monikulttuurisuudelle

Venäjällä uskonto on nyt kaiken perusta. Joidenkin kyselyjen mukaan Venäjä on yksi maailman uskonnollisimpia maita. Ja kaikki haluavat olla samaan aikaan nationalisteja. 80% venäläisistä kannattaa Putinin nykyistä voimapolitiikkaa. Venäläinen media harjoittaa massiivista mielipiteenmuokkausta.

Riippumattomien kansalaisjärjestöjen kurittaminen jatkuu. Tekeillä on laki, jonka mukaan viranomaiset voivat määritellä kansalaisjärjestön ulkomaiseksi agentiksi. Ennen siihen tarvittiin oikeuden päätös.

areena.yle.fi


Venäläinen homomies: "Muutos on tapahtunut alle viidessä vuodessa"


QX:n haastattelema homomies, homojärjestön administraattori Anton kertoo, miten nopeaa Venäjän sisäinen muutos on ollut. Alle viidessä vuodessa Venäjällä on palattu neuvostoajan rakenteisiin. Enää ei voi sanoa, että "on ok olla homo". Homofobia on laajalle levinnyttä ja uhkauksia tulee joka päivä. Homoilla ei ole enää omaa ääntä. Se on sensuroitu pois. Onneksi on vielä internet.

Donin Rostovissa asuva 26-vuotias Anton Varsavski kertoo, että nyt on paras vaieta homoudestaan. On oltava äärimmäisen varovainen. Jos hän olisi kertonut asiasta vaikkapa jollekin koulu- tai työkaverilleen, huhu lähtisi nopeasti liikkeelle ja hän saisi potkut tai hänet karkotettaisiin pois.

Kansa rakastaa Putinia, mutta ei homoja. Homoista ei paljon tiedetä, mutta se on jotain vastenmielistä. Seksuaalisuus on muutenkin tabu, ja median kirjoittelu vahvistaa asenteita. Jo pelkkä ajatus, että homoseksuaalisuus olisi tasa-arvoista heterouden kanssa, on rikos. Se on "poikkeavaa käytöstä", joka yritetään kitkeä pois venäläisestä perinteestä. "Kitkeminen" on johtanut jahtiin, kuten on nähty dokumenteista, joissa Occupy pedofilia -ryhmät rääkkäävät homoja.

www.qx.se


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Madridista maailman homoturismin pääkaupunki

Lassijuhani • 19.04.2014 11:01 VAPAALLA • EU

Madrid, Gran via
Kansainvälinen homojen ja lesbojen matkailuliitto on valinnut Madridin tämän vuoden maailman homoturismin pääkaupungiksi. Juhlallisuudet järjestetään Espanjan pääkaupungissa toukokuun 8 ja 10 päivän välisenä aikana, joten matkan varaamiseen on runsas kaksi viikkoa aikaa.

Madridin lisäksi ehdokkaina olivat mm. Tukholma ja Cannes. Madrid valittiin sen tarjoamien kulttuurikokemusten ja sateenkaariväestön tukemisen perusteella. Lisäksi Madridin gay pride -juhlilla on kansainvälistä merkitystä sateenkaari-ihmisille.
» Jutun oma sivu
YK kehottaa Bruneita luopumaan kivittämisestä

Lassijuhani • 19.04.2014 10:58 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Bruneissa tuli huhtikuun 22 päivänä voimaan uusi laki, jonka nojalla homoseksuaalit voidaan tuomita elinikäiseen vankeusrangaistukseen tai teloittamiseen kivittämällä. Saman rangaistuksen saavat muiden muasssa myös varkaaat, aviorikkojat, Muhamedin kieltäjät ja ne, jokta kertovat olevansa ei-muslimeja.

Yhdistyneet kansakunnat kehottaa Bruneita kumoamaan kivittämiseen oikeuttavan lain, koska järjestön mielestä kivittäminen on moraalitonta kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua, ja sen vuoksi se pitää kieltää.

Brunein vastausta ei vielä ole saatu.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Uruguayn kirkko pyytää homoilta anteeksi

Lassijuhani • 19.04.2014 10:55 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Uruguayn pääkaupungin Montevideon arkkipiispa Daniel Sturla on kääntynyt maan sateenkaariväestön puoleen voidakseen julkisesti pyytää anteeksi niitä loukkauksia, joita katolisen kirkon piispat ovat aikaisemmin kohdistaneet seksuaalivähemmistöihin.

Katolinen kirkko ei koskaan ole ollut kovin myötämielinen homoseksuaaleja kohtaan, mutta ei kovinkaan kauan sitten suhtautuminen oli joskus erittäin jyrkkä. Montevideon aikaisemmat piispat, Nicólas Cotugno (Sturlan edeltäjä) ja Jaime Fuentes tekivät kaiken vallassaan olevan homojen eliminoimiseksi.
Cotugno julisti vuonna 2008: ”Homoseksuaalit ovat sairaita ja heidän on poistuttava johonkin saareen parantumaan.” Jaime Fuentes kävi puolestaan tiedotusvälineissä kampanjaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja vastaan.

Nykyään samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset avioliitot ovat laillisia Uruguayssa, ja sateenkaariväestön oikeudet ovat hyvin esillä. Valtio tukee edistystä ja tasa-arvon jatkuvaa tunnustamista.

Sateenkaariyhdistykset ovat hyvin kiitollisia Montevideon arkkipiispan pyytämästä anteeksiannosta. Sturla vahvisti myös, että kirkko on valmis kastamaan homoparien lapset, jos nämä saavat uskonnollisen kasvatuksen.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Vapaavuori kannattaa avioliittotasa-arvoa, muttei pidä sitä kovin tärkeänä kysymyksenä

jnsto • 19.04.2014 09:49 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Mahdollinen uusi pääministeri Jan Vapaavuori ei ole valmis "barrikadeille" tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, mutta sanoo äänestävänsä eduskunnassa lakimuutoksen puolesta aikanaan. Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa Vapaavuori (HS 19.4.14, C6-) huomauttaa, että yleensä oikeistolaisuuteen liitetään arvokonservatiivisuus, mutta hän itse on arvoliberaali.
Vapaavuori toteaa, ettei kuulu niihin, jotka kokevat, että avioliitolain muutos on yhteiskunnallisesti valtavan tärkeä kysymys. - Eikä se ole asia, jonka puolesta menisin barrikadeille, mutta kun äänestys aikanaan eduskunnassa tulee, on selvää, että äänestän sen puolesta, sanoo Vapaavuori.

Kokoomuksen puheenjohtajakilpailussa arvokonservatiiveilla ei ainakaan huhtikuun puolivälin tilanteessa ole omaa ehdokasta. Talouspoliittisesti oikeistolinjaa esimerkiksi vero- ja tulonsiirtopolitiikassa edustavalle Vapaavuorelle ei ole vaikeaa saada puolueen oikeiston ja esimerkiksi neoliberaalien nuorten tukea. Vähäistä sitoutumista mutta periaatteellista kannatusta edustavalla avioliittokannallaan Vapaavuori ei hanki vastarintaa puolueen vapaamielisiltä, saati anna aseita heille, mutta ei liialti ärsytä arvokonservatiivejakaan.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kansainvälinen valokuvakilpailu Pride Photo Award 2014

JuhaniV • 18.04.2014 13:46 • 4 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU

2013 voittajakuva Bond (Side/Liitto) ©Cindy Aquino
Pride Photo Award 2014 on ottanut kilpailun teemaksi Getting Closer - Lähentyen. Kilpailukuvat esittelevät seksuaalista ja sukupuolen moninaisuutta.

Tämän vuoden teema ja otsikko löytyi Magnum-valokuvastudioiden legendaarisen kuvaajan Robert Capan lausumasta: “If your photos aren’t good enough, you aren’t close enough. - Jos valokuvasi eivät ole riittävän hyviä, et ole riittävän lähellä.”

Viime vuoden kilpailu oli siihen mennessä kaikista suurin. Siihen lähetettiin yli 3 000 valokuvaa kautta maailman. Kilpailuun valitut kuvat esiteltiin näyttelyssä Amsterdamin vanhimmassa rakennuksessa, Oude Kerkissä. Näyttelyssä vieraili yli 20 000 katsojaa.

Vuoden 2013 kilpailun voittajakuva sai tuomariston huomion kuvan intiimiydellä ja sen häpeilemättömyydellä.

Tämän vuoden kilpailukuvia otetaan kansanivälisen tuomariston arvioitaviksi kesäkuulle asti.

Edellisten vuosien näyttelyitä voi tarkastella virtuaaligallerioissa. Kunkin näyttelyseinän eteen voi pysähtyä keskeyttämällä näkymän kierron. Näyttelyseinän kuvia voidaan noukkia erikseen katsottavaksi suurennettuna.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Viron parlamentille annettiin esitys parisuhdelaista

Sami Mollgren • 17.04.2014 19:25 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Neljäkymmentä kansanedustajaa on antanut torstaina riigikogun käsiteltäväksi esityksen parisuhdelaista.

Kaikkiaan 40 kansanedustajaa Keskustapuolueesta sekä hallituksessa istuvista Reformipuolueesta ja Sosiaalidemokraateista on aloitteen takana. Vain oppositioon maaliskuussa päätyneestä Isänmaan ja Res Publican liitosta ei ollut esitykselle tukijoita.

Sukupuolineutraali parisuhdelaki säätelisi parin omaisuuteen liittyviä asioita, perimisoikeutta, keskinäistä elatusvelvollisuutta ja muitakin yhteiselämään liittyviä asioita. Lain myötä liittonsa rekisteröineet olisivat toistensa lähimpiä omaisia.

Perustuslakivaliokunnan puhjeenjohtaja Rait Maruste (reformipuolue) sanoi riigikogulle pitämässään puheessa, ettei voi pitää perusteltuna sitä, että nykyaikaisessa ja yksilönvapauksia kunnioittavassa yhteiskunnassa joidenkin arki jää vähemmän turvatuksi kuin joillakin muilla. Hän sanoi, että perustuslaissa sanotaan selkeästi, että jokaisella on oikeus valtion ja lain turvaan ja kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia.

Perinteisen avioliiton ja perhearvojen puolustajille Maruste sanoi, ettei uusi lainsäädäntö vaikuta perinteisen avioliiton asemaan tai perhekäsitykseen, ja että avioliitto pysyy miehen ja naisen välisenä. Hän sanoi, etteivät nämä jää paitsi mistään, eikä mitään oteta pois. Lisäksi hän totesi, että parisuhdelakiesitys pyrkii ratkomaan muidenkin parien ongelmia kuin homo- ja lesboparien.

Maruste myös muistutti, ettei homoja ja lesboja ole lähetetty tänne jostain avaruudesta, vaan nämä ovat heterovanhempien lapsia.

Lakiesityksen ympärillä jo käynnistyneestä yhteiskunnallisesta keskustelusta odotetaan pitkää ja värikästä. Toiveikkaimpien arvioiden mukaan laki olisi mahdollista hyväksyä vielä ennen kesälomia.

Tasa-arvovaltuutettu Mari-Liis Sepper sanoi Viron astuneen tänään ensimmäisen askeleen seksuaalivähemmistöihin kuuluvien perhe-elämän epätasa-arvoisen kohtelun lopettamisessa.
» Jutun oma sivu
Olympiastadionin vanhaan käymälään avataan vappuna homobaari

Sami Mollgren • 17.04.2014 17:48 • 8 kommenttia. UUTISET: PÄÄKAUPUNKISEUTU JA UUSIMAA • KOTIMAA
Helsingin Töölö saa vappuna uuden "vapaamielisiä ihmisiä" - sateenkaarikansaa asiakkaikseen tavoittelevan ravintolan ja kesäterassin. Kisahallin parkkipaikan laidalla sijaitsevaan vanhaan käymälärakennukseen avattavasta Freedom-baarista kertoi qx.fi-blogi.

Virvokkeiden lisäksi Freedomissa myydään toasteja ja muuta pikkupurtavaa. Sisätiloissa kerrotaan asiakaspaikkoja olevan 35. Loput 200 asiakaspaikasta sijaitsevat terassilla, jota vuodesta 2008 paikassa toiminut Olympix-baari mainosti kaupungin aurinkoisimmaksi.

Freedomin taustalla on ravintoloita LeBonk, Storyville ja Rymy-Eetu pyörittävä Happy Hour Restaurants. Toimitusjohtaja Tarja Palomäki kertoo qx.fi:lle paikan historian olleen innoituksen lähteenä, sillä homomiehet kohtasivat vuosikymmenten aikana viereisillä Mäntymäen kallioilla.

- Kun paikkaa tarjottiin meille, päätimme suunnitella toiminnan tästä lähtökohdasta. Nyt avaamme paikalle ihanan kesäkeitaan. Helsingissä ei myöskään ollut oikein aurinkoterassia homoille, kertoo Palomäki qx.fi-blogille.

Freedom-baarin osoite on Mäntymäki 2. Aukioloajat ovat vappuaatosta lähtien 16-02 ja kesäkuusta lukien hanat avataan jo puoliltapäivin.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Vuonna 2013 rekisteröitiin 373 parisuhdetta

Sami Mollgren • 17.04.2014 16:10 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2013 Suomessa rekisteröitiin 373 parisuhdetta. Miespareja näistä oli 126 ja naispareja 247.

Rekisteröityjen parien eroja oli 101. Näistä 29 oli miesparien ja 72 naisparien eroja.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet Suomessa rekisteröidä parisuhteensa vuodesta 2002 lähtien. Ensimmäisenä vuonna rekisteröitymisiä oli 446. Sen jälkeen parisuhteita rekisteröitiin vuosittain noin 200. Vuonna 2008 määrä nousi noin 250:een ja vuodesta 2010 lukien uusien rekisteröityjen parisuhteiden määrä on ollut runsas 300. Vuonna 2012 parisuhteita rekisteröitiin 329 ja eroja oli 103. Tällä hetkellä rekisteröityjä pareja on Suomessa yhteensä runsas 2 000.

Parisuhteiden rekisteröimisten lisäksi myös erojen määrä on pitkään kasvanut vuosittain. Tänä vuonna homoparien eroja oli kuitenkin edellisvuotta vähemmän.

Tilastokeskus julkaisi siviilisäädyn muutoksia käsittelevän tilastonsa 17. huhtikuuta.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 heteroparit solmivat avioliittoja selvästi aiempia vuosia vähemmän, kun taas avioeroja oli hieman aiempaa enemmän.

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde eroavat toisistaan käytännössä siten, että rekisteröidyn parisuhteen solmivat eivät saa automaattista oikeutta yhteiseen sukunimeen tai yhdysnimeen, eivätkä täyttä adoptio-oikeutta. Lisäksi monien lomakkeiden siviilisäätyä käsittelevä kohta kielii ulkopuoliselle tarpeettomasti seksuaalisen suuntautumisen. Tällä hetkellä Suomi on Pohjoismaista ainoa, jossa homopari ei voi solmia avioliittoa. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Etiopia: homoseksuaalisuus ei sittenkään ei-armahdettavaksi rikokseksi

Sami Mollgren • 17.04.2014 07:25 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Etiopian hallitus on hylännyt suunnitelmat määritellä homoseksuaalisuus sellaiseksi rikokseksi, josta presidentti ei voi antaa armahdusta.

- Se ei ole vakava rikos. Plus, se ei ole niin laajalle levinnyttä kuin jotkut arvelevat. Se on jo rikos ja siitä on säädetty tietyn mittainen rangaistus. Hallitus uskoo nykyisen vankilatuomion olevan riittävän, sanoo hallituksen tiedottaja Redwan Hussein uutistoimisto AP:lle.

Etiopiassa samaa sukupuolta olevien välinen seksi voi johtaa 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Mikäli levittää samalla hi-virusta, voi tuomion pituus olla 25 vuotta.


Etiopian pääkaupunkiin Addis Abebaan huhtikuun 26. päiväksi suunniteltu uskonnollisten ryhmien järjestämä homovastainen mielenosoitus on paikallisten viranomaisten mukaan myös peruttu.

Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva Dereje Negash sanoo, että homoyhteisö on uhkaillut häntä mielenosoituksen järjestämisen vuoksi. Hän kertoo aikovansa uhkasta huolimatta jatkaa taistelua homoyhteisöä vastaan.

- Uskon että olen saanut Jumalalta tämän tehtäväkseni. Aion tehdä tätä, tarkoittipa se sitten elämää tai kuolemaa, sanoo Negash.

Uskonnollistaustaiset homovastaiset ryhmät ovat väittäneet homoseksuaalisuuden olevan "vaarallista" ja homojen "raiskaavan lapsia". Homoseksuaalisuutta vastustavat sanovat homouden olevan terveyttä, lakia, uskontoa ja paikallista kulttuuria vastaan.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Turkki: Hlbti-vangeille omat vankilat?

Sami Mollgren • 15.04.2014 22:08 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Ihmisoikeusaktivistit ovat huolestuneet Turkin hallituksen hankkeista omien vankiloiden rakentamisesta hlbti-vähemmistöihin kuuluville vangeille. Turkin oikeusministerin Bekir Bozdag sanoo, että eristämisen tarkoituksena on suojella vähemmistöihin kuuluvia vankeja muilta vangeilta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta toimivat järjestöt arvostelevat suunnitelmia. Ongelmaksi nostetaan esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien vankien profilointi, jossa osallisena ovat myös näiden perheet. Myös kaapissa olevien vankien asemaan on kiinnitetty huomiota.

Monien näkemysten mukaan hallituksen viesti hlbti-vankien eristämisestä käytännössä oikeuttaa homo- ja transvihamieliset asenteet.

Nykyään Turkissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vangit sijoitetaan usein eristysselliin. Syynä on yleensä se, ettei vankilan henkilökunta tiedä, miten suhtautua vähemmistöihin kuuluviin vankeihin. Lisäksi henkilökunnan keskuudessa esiintyy myös avoimen kielteisiä asenteita hlbti-vähemmistöjä kohtaan.

Homoseksuaalisuus ei ole monista muista islamilaisista maista poiketen Turkissa laitonta, vaikkakin se on vaiettu asia, ja suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on usein kielteistä. Turkissa ei ole lainsäädäntöä, joka suojelisi seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvältä syrjinnältä.


Uutistoimisto Reuters kertoo, ettei vastaavanlainen erottelu ole yleistä kansainvälisesti, vaikka vuonna 2010 Italia avasi erityisesti transsukupuolisille tarkoitetun vankilan.
» Jutun oma sivu
USA: Harvey Milk saa oman postimerkin

Sami Mollgren • 15.04.2014 20:53 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Murhattu kansalaisoikeustaistelija ja homoaktivisti Harvey Milk saa kunniakseen julkaistun postimerkin 22. toukokuuta, syntymäpäivänään.

Merkin julkaisusta kerrottiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2013.

Merkissä on Milkin mustavalkoinen kuva sekä sateenkaarilipun värit. Merkki on niin sanottu ikimerkki: se käy tulevaisuudessakin sellaisenaan ilman lisämerkkejä tietyntyyppisen postilähetyksen maksuksi, vaikka postimaksuja korotettaisiinkin.

Hanke postimerkin saamiseksi Milkin kunniaksi on kestänyt vuosia. Postimerkkiprojektin taustalla on ollut esimerkiksi Milkin muistoa vaaliva säätiö.

22. toukokuuta 1930 syntynyt Harvey Milk valittiin San Franciscon kaupunginvaltuustoon vuonna 1977. Hän oli Kalifornian ensimmäinen julkiseen virkaan valittu avoimesti homo. Milk ehti olla virassa 11 kuukatta, kun entinen kollega Dan White ampui Milkin sekä kaupunginjohtaja George Mosconen kuoliaaksi 27. marraskuuta 1978.
» Jutun oma sivu
Virossa valmistellaan myös samaa sukupuolta olevat parit kattavaa parisuhdelakia

Sami Mollgren • 15.04.2014 07:53 • 7 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Virossa valmistellaan parisuhdelainsäädäntöä, joka mahdollistaisi sekä samaa että eri sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen.

Lakiesitys on määrä esitellä kuluvalla viikolla parlamentille.

Useita vuosia työstettyä esitystä on valmisteltu työryhmässä, johon on kuulunut parlamentin kaikkien poliittisten ryhmien edustajia.

Laki antaisi ensimmäistä kertaa Viron historiassa samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden rekisteröidä suhteensa virallisesti, jakaa esimerkiksi lainasitoumukset ja adoptoida kumppanin lapsi.

Esimerkisi lapsen adoptoimista koskevissa kysymyksissä on ollut vaikea saavuttaa yhteisymmärrystä. Oppositiossa oleva Isänmaan ja ResPublican liitto (IRL) on ilmoittanut, ettei se tue parisuhdelakia sen paremmin samaa kuin eri sukupuolta oleville pareille.

Vuonna 2011 oikeuskansleri huomautti, ettei samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista huolehtimatta jättäminen ole Viron perustuslain mukaista. Lakiesityksen valmistelua on kuitenkin pitkitetty, esimerkiksi perustelemalla sillä, ettei yhteiskunta ole siihen vielä valmis.

Toteutuessaan uusi laki ei korvaisi avioliittolainsäädäntöä tai rinnastuisi avioliittoinstituutioon. Rekisteröity parisuhde olisi avioliittoa löyhempi tapa sopia yhteiselämästä. Avioliiton solmiminen olisi jatkossakin mahdollinen vain vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden välillä.

***

Baltian maat järjestävät pride-tapahtuman kukin vuorollaan. Vuonna 2014 tapahtuma on Virossa, Tallinnassa. Tapahtuman ajankohta on 2. - 8. kesäkuuta. Tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtumaan ei kuulu pride-kulkuetta. Sen sijaan ohjelmaan kuuluu muita tilaisuuksia ja erilaisia seminaareja.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Maltalle parisuhdelaki

Sami Mollgren • 15.04.2014 07:06 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Maltalla samaa sukupuolta olevat parit saavat oikeuden rekisteröidä parisuhteensa. Uuteen lakiin kuuluu myös adoptio-oikeus.

Parlamentti päätti parisuhdelain hyväksymisestä maanantaina äänin 37-0. Poissaolijoita oli 30, koska oppositio jättäytyi äänestämästä. Oppositio on kannattanut homoparien liittojen hyväksymistä, mutta ei adoptio-oikeutta.

Adoptio-oikeus on aiheuttanut närää etenkin uskonnollis-konservatiivisilla tahoilla.

Lain hyväkyminen sai ihmiset kokoontumaan Maltan pääkaupungin Vallettan keskustaan.

Välimerellä sijaitseva vajaan puolen miljoonan asukkaan Euroopan unioniin kuuluva saarivaltio Malta on järjestyksessään 22. samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteet virallisesti tunnustava maa. Adoptio-oikeuden homopareille sallineista se on kymmenes.

Malta on tunnettu varsin vanhoillisena katolisena maana. Esimerkiksi avioerot tulivat laillisiksi vasta vuonna 2011 järjestetyn kansanäänestyksen myötä.
» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Homojen ja lesbojen tulevaisuus Ukrainassa hyvin epävarma

vaeltaja2006 • 14.04.2014 14:24 • 1 kommentti. YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Kuva Ukrainan tilannetta koskevasta Youtube.videosta
Levoton tunnelma Ukrainassa lisääntyy. Vastakkain ovat itäpuolen Venäjä ja länsipuolen EU ja USA. Ukrainalaiset homot ja lesbot ovat epätietoisia tulevaisuudestaan. Saksalainen lehti BOX haastatteli 26-vuotiasta opiskelijaa Andriyta, joka on kotoisin Kiovasta.

Andriy kertoo, että niin pitkään kuin Ukrainaa on ollut, siellä on jatkuvasti vaihtunut korruptoitunut eliitti. Nyt Neuvostoliiton jälkeen eliitti on kahminut kaikki maan rikkaudet. Kun edellinen hallitus jätti allekirjoittamatta kauppasopimuksen EU:n kanssa, alkoivat protestit. Sopimuksen piti sitoa Ukrainaa lähemmäs EU:ta ja samalla maailmanpankki olisi antanut lainaa. Monet mahtavat oligarkit ja Janukovitsin hallituksen ja hallitsevan puolueen johtohahmot näkivät siinä mahdollisuuden etujen hankkimiseen. Mutta Janukovits halusi maan lähemmäs venäjää. Ainakin Ukrainan länsiosissa ollaan kuitenkin länsimielisiä.

Andriy oli alkuvaiheessa mukana mielenosoituksissa yliopiston vasemmistoryhmän kanssa. Haluttiin protestoida korruptoitunutta hallitusta ja maan surkeaa taloustilannetta vastaan. Hän oli mukana myös Maidan-aukiolla Kiovassa. Myöhemmin hän kuitenkin lopetti mielenosoittamisen. Protestien luonne alkoi muuttua ja mielenilmausten johtoon nousivat fasistit ja äärioikeisto. Andriylle tilanne vaikutti liian vaaralliselta. Andriy ei osallistunut mielenilmauksiin avoimesti homona. Sehän olisi hyvin vaikeaa, kun maassa on erittäin homovastainen mieliala. Ilman fasistejakin homona esiintyminen olisi vaarallista.

Venäjä on väittänyt, että Maidanin "vallankumoukselliset" ovat fasisteja ja että kyseessä olisi fasistijuntan kaappaus. Mutta se on vain venäläistä propagandaa. Valtaosa mielenosoittajista oli väkeä, joka oli kyllästynyt korruptioon. Kuitenkin äärioikeistolaiset olivat hyvin järjestäytyneitä ja heillä oli aseita. He käyttivät mielenosoituksia hyväkseen.

Siellä on erilaisia ryhmiä, erityisesti niitä, joita Janukovits pani vankilaan kuten oligarkki Julia Timoshenko. Merkittävin ryhmä on Svovoda, fasistinen puolue, joka on jo pitempään ollut olemassa. Se on äärimmäisen nationalistinen ja homofobinen. Se on saavuttanut läntisen Ukrainan vaaleissa 30%:n kannatuksen. Maidanin aukiolla se oli mukana "oikeistosektorissa".

Heidän johtajansa Artem Skoropadski pelotteöi mielenosoitusten aikaan homoja ja lesboja: Me tulemme kieltämään kaiken "pahuuden propagandan" ja kaiken mikä on vastoin Uutta Testamenttia ja evankeliumeita. Nyt näitä ihmisiä on mukana johtavilla paikoilla Kiovan väliaikaishallituksessa. Mutta hallituksessa on muitakin ryhmiä, kuten nyrkkeilijä Klitskon puolue. Siellä on samaa väkeä, jota oli hallituksessa jo Janukovitsin aikaan, ja he ovat ryövänneet maan kansallista omaisuutta.Yksi heistä on kaasuprinsessa Tjmoshenko - aika kyseenalainen, rikollisena pidetty hahmo. Homofobiassaan nämä ryhmät eivät yhtään jää jälkeen Putinista.

Andriy ei ole mukana Kiovan hlbti-ryhmissä. Hänen mielestään odotellaan liikaa, että apu tulee lännestä ja homofobia poistuu, kun EU vaatii lakimuutoksia. Tilanne on johtanut vaikeatajuiseen toimintatapaan: ollaan mukana Maidanilla, mutta ei esiiinnytä homo- ja lesboryhminä, jottei tulla hakatuiksi.

Jos oltaisiin jollain tavoin liitossa EU:n kanssa, se varmaan auttaisi Ukrainan homoja ja lesboja. Ainakaan ei yhtä helposti heitä voisi vainota. Mutta EU:ssa on huonojakin esimerkkejä, esim,. Romania, Bulgaria, Kroatia. Vaikka Kiovassa voitaisiinkin järjestää kulttuurifestivaaleja, niin homofobia on yhtä voimakasta kuin Venäjällä.

Tulevaisuus näyttää ahdistavalta. Niskassamme ovat Venäjä ja USA, jotka ovat hakemassa saalista. Ei näytä hyvältä. Haluaisin täältä pian pois, niin kuin useimmat tuttavani, sanoo Andriy.

(lähteenä: BOX, haastattelu tehty ennen Krimin valtaamista)

Tämän haastattelun jälkeen tilanne on kiristynyt, ja juuri nyt odotellaan, miten Venäjä toimii Itä-Ukrainassa. Youtube-videossa on kuvia Maidanin mielenosoituksien uusnatseista

» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2014 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot