ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


lepakkolaakso.net
kimmoliisa.net

Kulmakahvio
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
www.miestenkesken.fi
Palveluoppaassa mukana
Pieni Taivas Cleaning
Pääkaupunkiseudun alueella toimiva kotisiivouspalveluita tarjoava yritys.

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

KD-puheenjohtajaehdokkaalta röyhkeä lausunto yhdenvertaista avioliitto-oikeutta edistäneistä

Sami Mollgren • 05.07.2015 01:54 • 1 kommentti. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Kristillisdemokraattien puheenjohtajakilpaan lähtenyt tamperelainen kansanedustaja Sari Tanus väittää Helsingin Sanomien mukaan, että "samaa sukupuolta olevien avioliitto on viemässä Suomen sananvapauden, uskonnonvapauden ja valinnan vapauden takapajulaksi".

Kristillisdemokraatit valitsevat Savonlinnassa 28. elokuuta uuden puheenjohtajan eroavan Päivi Räsäsen tilalle. Puheenjohtajakilpailun suosikki on 48-vuotias kauppatieteiden maisteri ja entinen kilpaurheilija Sari Essayah, joka on pysytellyt lausunnoissaan Tanusta asiallisemmalla linjalla. Tanus puolestaan on 51-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja, ammatiltaan gynekologi. Sekä Tanus että Essayah olisivat halukkaita kumoamaan tasa-arvoisen avioliittolain.

Kristillisdemokraatit kärsivät vaalitappion kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Puolueella on eduskunnassa viisi paikkaa.

Tasa-arvoista avioliittolakia vastustavaa kansalaisaloitetta tukeva Tanus näyttää Helsigin Sanomissa julkaistussa lausunnossaan heittäytyvän uhriksi ja sovittelevan marttyyrin viittaa yhdenvertaisuutta vastustavien selkään.

- Jo nyt vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole edes voimassa, koskaan ennen en ole tavannut sananvapautta ja ihmisoikeuksia rajoittavia kommentteja niin paljon kuin heidän taholtaan on tullut perinteistä avioliittoa kannattavia kohtaan, sanoo Tanus.

Siis mitä?

Yhdenvertaista avioliitto-oikeutta kannattavienko pitäisi olla vaiti kuin kuuliainen seurakuntalainen kirkon penkissä totuuksia kuulemassa? Kaiketi siis myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien, siis heidän, joita asia suoraan koskee? Kritiikittäkö yhdenvertaisuuden vastaista tykitystä olisi kuunneltava? Olla puuttumatta erheellisiin käsityksiin perustuviin väitteisiin - joista osa vaikuttaa olevan jopa tietoisesti erheellisiä.

Tanuksen kommentti ei toki ollut avioliittolain uudistuksen vastustajien joukossa ensimmäinen lajissaan.

Avioliittolain uudistuksella ei ole vaikutusta sananvapauden toteutumiseen. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tai tietynlaisten perheiden alentamisen ei kuitenkaan pitäisi kuulua vastuullisesti käytettyyn sananvapauteen; ei ennen, nyt, eikä jatkossakaan. Se, että muille annetaan tilaa valita toisin, ei estä ketään harjoittamasta omaa uskontoaan tai vähennä henkilökohtaista valinnan vapautta.

Tanuksen avautumista voi pitää harvinaisen röyhkeänä. Kenties kommentit olivat tarkoitettu antamaan vauhtia omalle ehdokkuudelle, mutta samalla hän tuli tölvineeksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, näiden perheitä ja lapsia.

Muuttuvat oljenkorret

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustamisessa käytetyt argumentit ovat muuttuneet ajan saatossa. Samat tahot, jotka silmät kiiluen vastustivat samaa sukupuolta olevien parien rekisteröityjä parisuhteita vajaa pari vuosikymmentä sitten, ovat nyt kuitenkin sitä mieltä, että parisuhdelaki takaa samaa sukupuolta oleville pareille riittävät oikeudet. Aiemmin karmeana kehityksenä vastustettu asia onkin nyt ihan hyvä, ja 1.3.2017 toteutuva avioliittolain uudistus on silmät kiiluen vastustettava asia.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat ovat ottaneet lapset ja lasten oikeudet keppihevosikseen.

Esimerkiksi KD:n väistyvä puheenjohtaja Päivi Räsänen on toistanut lukuisia kertoja kuullun väitteen siitä, että tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyyn liittyen ei ole tehty lapsivaikutusarviota.

Tosiasiassa arvio lapsivaikutuksista on kuitekin käytettävissä: Sellainen tehtiin vuonna 2008, kun säädettiin laki perheen sisäisestä adoptiosta rekisteröidyn parin perheessä. Silloin selvitettiin mm. seuraavia aiheita: vaikutukset lapsen oikeudelliseen asemaan, vaikutukset lapsen kehitykseen ja vanhemmuuden käsitteen muuttuminen.

Tämän lisäksi tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn yhteydessä saatiin samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudelle myönteiset lausunnot lukuisilta lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta toimivalta taholta.

Käyty keskustelu aiheen ympärillä oli kattavaa ja myös kokemusperäistä tietoa oli esillä.

Tosiasiassa vuoden 2008 selvitys, muut käytettävissä olevat dokumentit ja käyty keskustelu kattavat sen, mitä uudessa erillisessä arviossa olisi selvitetty, eikä Päivi Räsänen hengenheimolaisineen voi olla tietämättä ja ymmärtämättä tätä.

Myös samaa sukupuolta oleville aviopareille tuleva oikeus hakea adoptiota pariskuntana on ollut silmätikkuna. Asia on otettu esiin usein ja selvästi pelottelumielessä.

Adoptio-asiaan ei kuitenkaan liity mitään subjektiivista oikeutta lapsen hankkimiseen adoption kautta. Sellaista ei ole heteropareilla eikä sitä ole hakusessa homopareillekaan: adoption hakemisen oikeus ei luo adoption ohituskaistaa, eikä adoption lähtökohtana oleva lapsen paras ole katoamassa minnekään. Harkinnanvaraisen adoption tarkoituksena on jatkossakin löytää vanhemmat sellaiselle lapselle, jolla ei syystä tai toisesta ole vanhempia.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien argumenttivalikoimaan on kuulunut muitakin tosiasioihin perustumattomia väitteitä.

Niin sanonut "kaltevan pinnan teoriat" ovat nekin yhä ahkerassa käytössä: pelotellaan otollista yleisöä sillä, että samaa sukupuolta olevien avioliittojen salliminen johtaisi moni(avio)liittojen hyväksymiseen, sisarusavioliittojen hyväksymiseen sekä ihmisten ja eläinten välisiin avioliittoihin. On kuitenkin jäänyt auki syyn ja seurauksen välinen suhde. Samoin on toistettu samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden kielteistä vaikutusta perhearvoihin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tällaiseenkaan ei ole esitetty mitään kriittisen tarkastelun kestävää vaikutusmekanismia.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
USA hyväksyi homoavioliitot - syrjintäsuojassa puutteita

Sami Mollgren • 04.07.2015 08:20 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Yhdysvalloissa on yhä 27 osavaltiota, joissa hlbti-vähemmistöihin kuuluvien syrjintäsuoja työelämässä on vaillinainen.

Avioliitto-oikeuden myötä aviopareille kuuluvat verotukseen, maahanmuuttoon ja perintöön liittyvät oikeudet tulivat koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja kaikkialla liittovaltion alueella. Samoin lähimpinä omaisina taataan puolisoille oikeus vierailla sairaalassa tai vankilassa.

Oikeus avioliittoon ei kuitenkaan tuonut mukanaan helpotusta siihen, että monissa osavaltioissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjinnältä työelämässä suojaava lainsäädäntö on vaillinaista: homoksi, lesboksi, biseksuaaliksi tai transsukupuoliseksi paljastuminen ei ole erottamisperusteena laiton. Käytännössä, jos aviolituminen samaa sukupuolta olevan kanssa tulee työnantajan tietoon, voi osassa osavaltioita seurata ongelmia jopa työsuhteen jatkumisen kanssa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia koskettava syrjintäsuojalainsäädäntö on osavaltiokohtaista. Syrjintäsuojaa on yritetty saada liittovaltion lainsäädäntöön jo kahden vuosikymmenen ajan, mutta toistaiseksi epäonnistuen.

Erityisesti uskonnollisissa yhteyksissä hlbti-vähemmistöjen syrjintäsuojalait- ja käytännöt ovat koetuksella. Joidenkin arvioiden mukaan hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuutta vastustava toiminta on homoparien avioliitto-oikeuteen liittyvän ratkaisun myötä siirtymässä entistä vahvemmin syrjintäsuojan vastustamiseen.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Venäläinen miespari sai Suomesta turvapaikan

Sami Mollgren • 03.07.2015 19:33 UUTISET: YLEISET • KOTIMAA
Suomesta turvapaikkaa hakeneelle miesparille on myönnetty turvapaikka. Syyskuussa 2014 turvapaikkaa hakeneet Vladimir Naumov ja Vasili Kolesnikov saivat alkuviikosta tiedon myönteisestä päätöksestä.

Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Miehet pakenivat pariskuntaan kohdistuneen vihamielisyyden ja väkivallan vuoksi Venäjältä Ruotsin kautta Suomeen. Turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen pari oli aluksi Lappeenrannassa Konnunsuon vastaanottokeskuksessa. Sieltä he siirtyivät nykyiseen olinpaikkaansa Rovaniemelle. Parhaillaan miehet opiskelevat suomea ja toivovat pääsevänsä töihin.

Venäjällä ei viranomaisista miesten mukaan ole ollut apua ongelmien selvittelyssä.


» Jutun oma sivu
Setan pääsihteeriksi Kerttu Tarjamo

Sami Mollgren • 03.07.2015 17:03 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Filosofian maisteri Kerttu Tarjamo on valittu Seta ry:n pääsihteeriksi 1.11.2015 alkaen.

Setan mukaan Tarjamolla on laaja kokemus ihmisoikeustyöstä ja toiminnasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöliikkeessä. Hän työskenteli 2013–2015 neuvonantajana Strasbourgissa Euroopan neuvoston seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin yksikössä (sexual orientation and gender identity unit), jossa hän teki yhteistyötä Euroopan neuvoston toimijoiden ja sen jäsenmaiden, muiden kansainvälisten järjestöjen ja eurooppalaisten hlbtiq-kansalaisjärjestöjen kanssa. Aiemmin Tarjamo on muun muassa laatinut ulkoministeriölle selvityksen ministeriön toiminnasta hlbtiq-kysymyksissä sekä toiminut kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan sihteerinä ja tutkijana. Koulutustaustaltaan Tarjamo on historioitsija. Hän on tutkinut Jyväskylän yliopistossa sodan jälkeisten yhteiskuntien haasteita.

Seta kertoo perjantaina julkaistussa tiedotteessaan, että Tarjamolla on pitkäaikainen ja tiivis yhteys hlbtiq-yhteisöön Suomessa. Hän on toiminut Setan jäsenjärjestössä HeSetassa 2000-luvun alkupuolelta lähtien muun muassa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja puhelinpäivystäjänä sekä Suomen suurimman hlbtiq-tapahtuman, Helsinki Priden, vastuuhenkilönä. Valtakunnallisessa Setassa Tarjamo on toiminut kansainvälisen toimikunnan jäsenenä.

- Setan pääsihteerin ydintehtävä on mahdollistaa sekä Setan ammattilaisille ja vapaaehtoisille että jossain mielessä koko hlbtiq-liikkeelle Suomessa muutoksen edistäminen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, Tarjamo toteaa.

- Haluan jatkaa Setan näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä ja yhteistyötä muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on translakiuudistus, jossa uudelta hallitukselta odotetaan ripeitä toimia. Toivon hallitukselta vahvaa perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa, sanoo Tarjamo.

- Olen todella iloinen, että saimme pääsihteeriksi yhden Suomen vahvimmista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymysten asiantuntijoista, joka tuntee myös jäsenjärjestöjemme vapaaehtoistyön arkea. Ihmisoikeustyötä tekevät ihmiset yhdessä, ja hyvä johtaminen on siinä tärkeää. Kerttu Tarjamolla on erinomaiset edellytykset johtaa ja kehittää Setaa ihmisläheisesti, sanoo Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Pääsihteeri johtaa järjestön vaikuttamistyötä ja muuta toimintaa yhdessä hallituksen kanssa. Hän toimii 10 hengen työyhteisön ylimpänä esimiehenä sekä hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Setan pääsihteeri toimii toukokuusta 2015 alkaen myös eduskunnan vastaperustetun hlbti-verkoston sihteerinä.

Seta ry:n vakituisena pääsihteerinä 1.8.2005 lähtien työskennellyt Aija Salo on nimitetty ylitarkastajaksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on uusi viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjintään puuttuminen liittyen yhdenvertaisuuslain mukaisiin syrjintäperusteisiin, kuten vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, etniseen taustaan, perhesuhteisiin sekä uskontoon ja vakaumukseen.


» Jutun oma sivu
Helsinki Pride 2015 - kuvagalleriat

Toimitus • 02.07.2015 11:10 KUVAGALLERIAT • KOTIMAA


» Jutun oma sivu
USA: Tasa-arvoinen avioliitto on saatu – kannattaako vastarinta

vaeltaja2006 • 02.07.2015 10:33 • 19 kommenttia. YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Kun tasa-arvoisesta avioliitosta päätettiin Suomen eduskunnassa, eduskuntatalon edessä oli 40 hengen vastustajajoukko. Tappio näkyi ilmeissä. Vastapäätä kansalaistorilla oli tuhansia iloitsevia lain kannattajia.
International Herald Tribune-lehden päätoimittaja David Ignatius antaa kolumnissaan huonon ennusteen USAn homoavioliittojen vastustajille. Esimerkkejä löytyy historiasta. Vuonna 1954 käytiin oikeustaistelu värillisten oikeudesta käydä samoja kouluja kuin valkoiset. Etelävaltioissa vaadittiin mustille omia, erillisiä kouluja. Oikeus päätti yhteisistä kouluista valkoisille ja värillisille. Etelävaltioiden poliitikot aloittivat ”massiivisen vastarinnan”. Vastarinta kohdistui oikeusistuimeen, mutta samalla USAn kansalaisten enemmistöön. Vastustajat hävisivät.

Nyt jotkut konservatiivit ovat lehtiartikkkelin mukaan tekemässä samanlaisen virheen. Tiukimmat konservatiivit haluavat takaisin ”traditionaaliset arvot”. Mielipidekyselyt osoittavat, että menneeseen ei kuitenkaan ole paluuta. Pew Research Centerin mukaan 57% amerikkalaista tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Korkeimman oikeuden tuore päätös varmaan tuo lisää kansalaisten tukea. Erityisesti nuoret kannattavat tasa-arvoa avioliiton solmimisessa. Vuoden 1980 jälkeen syntyneistä 73% tukee homoavioliittoja.

Jos republikaanit oikeasti ryhtyvät vastarintaan, lopputulos on heidän kannaltaan huono. Arkansasin oikean siiven presidenttiehdokas Mike Huckabee on kertonut, että täytyy aloittaa ”vastarinta oikeustyraniaa vastaan”. Louisianan kuvernööri jylisee, että mikään maallinen tuomioistuin ei voi muuttaa Jumalan tahtoa. Sovinnollisemmat, kuten Jeb Bush, on sanonut, että päätös on tehty ja sen kanssa eletään, vaikka oltaisiin eri mieltä.

Äärikonservatiivit puhuvat samoilla äänensävyillä kuin vuoden 1954 koulukiistan vastarintamiehet. Silloin suljettiin kouluja, jotta vastarinta olisi tehokkaampaa. Lopulta tarvittiin armeijaa takaamaan rotujen tasa-arvoinen kohtelu. USAssa kokemus on opettanut, että suvaitsemattomuus ja vastarinta demokraattisen valtiojärjestelmän päätöksiin eivät tuota tulosta.

Suomessa perinteisen eli "aidon" avioliiton kannattajat saattavat joutua saman ongelman eteen. Heidän sanomaansa ei oteta vakavasti, koska ei haluta paluuuta menneeseen. Kun aikanaan tehtiin sukunimilakia, varoiteltiin, että uusi, liberaali laki tuhoaa perheet. Todellisuudessa aivan muut asiat rasittavat perheiden kestävyyttä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsinki Pride 2015 - kulkue ja puistojuhla, kuvagalleria #3

Toimitus • 02.07.2015 00:48 KUVAGALLERIAT • KOTIMAA

KATSO KUVAGALLERIA JUTUN OMALTA SIVULTA


» Jutun oma sivu
Seksuaalivähemmistöjen oikeuksille yllättävät tuenilmaisut Venäjällä

Sami Mollgren • 01.07.2015 18:40 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Venäjällä tunnettu mediavaikuttaja Dmitri Kiseljov on kommentoinut Rossija 1 -kanavalla esitettävässä televisio-ohjelmassaan, että Venäjän olisi syytä pohtia samaa sukupuolta olevien parien oikeutta rekisteröidä suhteensa.

Asiasta kertoo Suomessa Mahorkka-sivusto.

Kiseljov olisi valmis pohtimaan homoparien siviilivihkimisen sallimista, mutta avioliittoon siviililiittoa ei hänen mukaansa tulisi rinnastaa. Kiseljovin mukaan Venäjän lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt samaa sukupuolta olevien välisen sopimuksen esimerkiksi huoltajuustapauksissa.

Valtio-omisteinen televisioyhtiö irtaantui kommenteista toteamalla myöhemmin, että kyse oli Kiseljovin henkilökohtaisesta Näkemyksestä.

Kiseljov on myös Venäjän vallanpitäjien äänitorvena maailmalla tunnetun Russia Today -mediakonsernin johtaja.

Kiseljov on aiemmin käsitellyt homoseksuaalisuutta kielteiseen sävyyn. Kesällä 2013 Kiseljov ilmaisi mielipiteenään, ettei Venäjän homopropagandalaki ei mene kyllin pitkälle. Tuolloin hän totesi esimerkiksi, että homojen sydämet "auto-onnettomuustapauksissa, pitäisi haudata maahan tai polttaa kelpaamattomina elämän jatkumiselle".

Aiemmin samana päivänä maan uutistoimisto Interfax julkaisi toisen näkyvän vaikuttajan Konstantin Dobryninin haastattelun, jossa tämä nosti esiin saman tyyppisiä ajatuksia kuin Kiseljov: Venäjällä pitäisi edistää samaa sukupuolta olevien parisuhteita koskettavan lainsäädännön luomista. Hän arvosteli myös seksuaalivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvaa aggressiota.

Dobrynin sivalsi myös homovastaisista puheenvuoroistaan tunnettua pietarilaispoliitikkoa Vitali Milonovia. Dobrynin sanoi, että homojen asemesta uhka Venäjän turvallisuudelle ovat sellaiset poliitikot, jotka käyttävät hyväkseen homojen vastaista taistelua. Milonovin viimeisin älähdys on vaatimus Facebookin kieltämisestä Venäjällä ns. homopropagandalain vastaisena, koska Facebook toi käyttöön työkalun, jolla oman profiilikuvan saattaa maalata sateenkaaren väreillä. Milonov on ollut vaikuttamassa Venäjän ns. homopropagandalain säätämisessä. Homopropagandalaki kieltää muiden kuin "perinteisten seksuaalisuhteiden" propagointi alaikäisille.

Dobrynin on Venäjän parlamentin ylähuoneen jäsenen, Venäjän parlamentin perustuslaillisen valiokunnan varapuheenjohtaja ja Arkangelin alueen senaattori.

Venäläisten näkyvien henkilöiden lausunnot tulivat pian USA:n korkeimman oikeuden perjantaisen avioliittopäätöksen jälkeen. Oikeus päätti, että samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia jatkossa avioliiton kaikkialla USA:ssa.

Joidenkin arvioiden mukaan Venäjän hallinnon ydintä lähellä olevien vaikuttajien lähes samanaikaisesti antamat lausunnot samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamisesta ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisesta voi nähdä vallanpitäjien yritykseksi "pinkkipestä" Venäjän kuvaa: Venäjä yrittää parantaa kuvaansa länsimaissa seksuaalivähemmistöjen asemaa huomioimalla.

Venäjällä kansan keskuudessa asenteet homoseksuaalisuutta ja laajemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat yleisesti kielteiset. Homoutta pidetään yleisesti kielteisenä ilmiönä, ja vain marginaalinen osa väestöstä olisi valmiita antamaan seksuaali- ja sukupuolivähemistöihin kuuluville täysin yhdenvertaisen aseman ns. valtaväestöön verrattuna.


» Jutun oma sivu
Helsinki Pride 2015 - kulkue ja puistojuhla, kuvagalleria #2

Toimitus • 30.06.2015 22:36 KUVAGALLERIAT • KOTIMAA

KATSO KUVAGALLERIA JUTUN OMALTA SIVULTA


» Jutun oma sivu
Arte-kanavalla dokumentti homojen ja lesbojen näkyvyydestä viihdekulttuurissa

vaeltaja2006 • 30.06.2015 21:13 • 3 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI

Kuva arte-kanavan sivuilta
Sodan jälkeen homojen oikeudet ja homo- ja lesbokulttuuri kulkivat samaa tahtia. Homoelämä oli kiellettyä alakulttuuria. Homoelämä kuitenkin alkoi tulla näkyviin 50-luvulla peitetysti tai avoimemmin. USAssa ja monissa muissakin maissa homoseksuaalisuuden rikollisuusleiman poistaminen vauhdittui Stonewall Innin mellakoinnin ja vastarinnan jälkeen kesällä 1969.

Ennen 1960-luvun loppua homot ja lesbot elivät laittomassa alakulttuurissa. Sensuuri esti kaiken asiallisen informaation. Monet taiteilijat pystyivät kuitenkin enemmän tai vähemmän peitellysti ilmaisemaan homo- ja lesboväestön tuntoja. ”Rivien välissä” pystyttiin kertomaan kiellettyjä asioita.

Arte-kanavalla esitettiin viikonvaihteessa saksan- ja ranskankielinen dokumenttielokuva ”I want to break – homoseksuaalisuus ja pop-kulttuuri”. Elokuva käy läpi 50- ja 60-luvun elokuvia, joita eri tavalla tulkitsemalla näkyy homoelämää. Tällainen oli esim. mammuttielokuva Ben Hur. Tom of Finlandin piirrokset antoivat homomiehille vinkkejä ja uskoa itseensä. Tom loi aidon nahkatyypin, esikuvana oli Marlon Brando. Elokuvan kautta voi myös ymmärtää, miksi suuret tähdet kuten Madonna, Lady Gaga, Dalida, Marianne Rosenberg tai Judy Garland ovat saaneet vahvan aseman homoikoneina.

Dokumentissa kerrotaan, miten 50-luku oli vaikeaa aikaa. Kansakunta tarvitsi jälkikasvua ja niin Amerikassa kuin Euroopassakin perinteisen perheen asemaa korostettiin ja mediassa oli homovastaista pelottelua. Kiinnostavaa on, että samaan aikaan amerikkalainen Bob Mizer julkaisi physique- tai bodybuilding-lehteään Physique Pictorial, joka tarkemmin tutustumalla osoittautuu selkeästi homolehdeksi. Mallit esiintyvät pienissä poseerauspussukoissa tai takaa päin kokonaan alastomina. Jokaisesta mallista on salainen koodimerkintä, josta saa selville mallin seksuaaliset preferenssit. Myös Helsingissä lehteä myytiin.

Tom of Finland aloitti kansainvälisen uransa tämän lehden kuvittajana 1957. Nykyään Los Angelesissa on Tom of Finland -säätiön talo, joka on täynnä eroottista homotaidetta. Dokumentissa Tomin ystävä Durk Dehner esittelee taloa. Tom of Finland vaikutti monin tavoin, mm. Village People sai vaikutteita.

Moissa maissa aktiivisesti estettiin positiivisen kuvan luominen homoista. Hollywoodissa oli käytössä ns. Haysin koodi, jossa kiellettiin mm. seksuaalisten perversioiden esittäminen. Kuitenkin homovinkkejä elokuvista löytyi, esimerkkinä Hitchcockin muutama elokuva. Haysin koodi ei estänyt kuvaamasta lesboja raakoina vampyyreinä. Pahaa homoa ja lesboa sai kuvata, hyvää ei.

Kirjallisuudessa oli jo 50-luvulla homoaiheita. Dokumentissa saksalainen elokuvaohjaaja Rosa von Praunheim esittelee Jean Genetä. Elokuvassa esim. Truman Capoten Aamiainen Tiffanylla muuttui heterorakkaustarinaksi. Kriitikoilla oli pitkään vaikeuksia myöntää homoteemojen läsnäolo. Tennessee Williamsin näytelmissä ei pitäisi olla vaikeaa nähdä, että kyseessä on homotarina.

Drag-kulttuuri on ollut homobaarien arkea jo 50-, 60- ja 70-luvuilla ja sillä on ollut vahva vaikutus homokulttuuriin. RuPaul on ollut varmaan tunnetuin amerikkalainen drag-tähti. Susan Sonntag luokitteli dragin camp-ilmiöksi. Se on keino nauraa itselle ja sillä tavalla voi unohtaa yhteiskunnan syrjinnän.

Dokumentin lopulla puhutaan pitkään homoikoneista. 50-luvulla homoilla ja lesboilla ei ollut ainoatakaan esikuvaa. Nyt on homoikoneja, joihin voi samastua. Tunnetuin varmaan on Elisabeth Taylor. Mustista laulajista löytyi monia, joita ihailtiin heidän äänensä takia. Äänessä oli surumielisyyttä, mutta samalla toivoa paremmasta. Judy Garland kuoli vain muutama päivä ennen Stonewall Innin vastarintaa ja sitä seuranneita levottomuuksia. Luultavasti Judy Garlandin poismeno omalta osaltaan antoi Stonewall Innin trans-ihmisille voimaa käydä taisteluun syrjiviä poliisivoimia vastaan.


Dokumentti on valmistunut viime vuonna, 2014. Se ei tiettävästi ole vielä ollut Areenassa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsinki Pride 2015 - kulkue ja puistojuhla, kuvagalleria #1

Leo • 29.06.2015 06:14 • 1 kommentti. KUVAGALLERIAT • KOTIMAA

KATSO KUVAGALLERIA JUTUN OMALTA SIVULTA


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Istanbulissa pride-paraati päättyi kyynelkaasuun ja kumiluoteihin

vaeltaja2006 • 28.06.2015 22:06 • 8 kommenttia. UUTISET: PRIDE
Turkin poliittinen ilmapiiri on edelleen epävakaa. Kaksi vuotta sitten tukahdutettiin väkivalloin Istanbulin Gezi-puiston protestit. Tänään sunnuntaina poliisi hyökkäsi pride-kulkuetta vastaan. Poliisin hyökkäys alkoi jo ennen varsinaista marssia. Lähtöpaikalle kokoontuneita vastaan käytettiin vesitykkejä, pippurisumuttimia ja kumiluoteja. Poliisit sulkivat kaikki sisäänpääsytiet marssin lähtöpaikalle.

Sosiaaliseen mediaan lähetetyistä kuvista käy ilmi, että kulkueen osanottajat olivat pukeutuneet samalla tavoin värikkäästi kuin muidenkin maiden pride-paraateissa. Kun poliisin hyökkäys alkoi, ihmiset pakenivat liikkeisiin ja liikkeet laskivat rullaverhonsa alas.


Tämä oli Istanbulissa ensimmäinen kerta, kun poliisi käytti väkivaltaa prideä vastaan. Mitään etukäteisvaroitusta ei saatu. Facebookin tietojen mukaan Istanbulin kuvernööri kielsi pride-marssin. Syyksi esitetään, että se osui muslimien pyhän ramadan aikaan. Edellisinä vuosina pride on ollut suunnilleen samaan aikaan.Tarkkaa syytä poliisihyökkäykseen ei vielä tiedetä, mutta on mahdollista, että huutokuoroissa syytettiin presidentti Erdoganina ja hänen hallitustaan fasistisista otteista.

Iltapäivällä pidettiin pienimuotoinen pride-tapahtuma, kun oppositiopoliitikot ja USAn ja Euromaiden edustajat käynnistivät vuoropuhelun viranomaisten kanssa.

Istanbulissa pride-tapahtuma vuonna 2013 veti mukaansa kymmeniä tuhansia Gezi-puiston mielenosoittajia. Gezi-puiston levottomuudet saivat alkunsa kaupungin suunnitelmista muuttaa puisto. Mielenosoitukset laajenivat ympäri maata, ja niissä vaadittiin enemmän demokratiaa ja Erdoganin eroa. Mielenosoittajien joukossa oli paljon myös hlbt-ihmisiä. Kesällä 2013 mielenosoitukset lopetettiin rajulla väkivallalla, 11 kuoli ja tuhannet loukkaantuivat.

EU on moneen otteeseen seurantaraporteissaan kritisoinut hlbti-ihmisten vainoa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Maatalon poika ryhtyi homoaktivistiksi jo 1960-luvulla

vaeltaja2006 • 28.06.2015 11:37 IHMISIÄ JA ILMIÖITÄ
Kodin Kuvalehti haastatteli homoaktivistia, Veli Hyväristä. Hän on maalaistalon poika, joka 50-luvulla oli isän kanssa niittohommissa viljapellolla ja talvella auttoi metsätöissä. Lapsuudenkodissa ei painostettu olemaan tietyntyyppinen, vaan uskottiin lapsiin. Nuoruus oli vaikeaa etsimisen aikaa. Opiskeluaikana yliopistossa hän rakastui väärään mieheen, heteroon, ja 10 vuotta nuoruutta meni niissä tuskissa.

Veli tuli esiin julkisuuteen jo 1960-luvulla. Vuonna 1969 Kotimaa-lehti julkaisi ikävän homovastaisen pääkirjoituksen, johon Veli Hyvärinen toimitti vastineen. Kun vastine ilmestyi, yksi Kristilliseen liittoon kuulunut nuori meteorologi sanoi Velille: ”Kun me tulemme valtaan, sinä olet ensimmäisten ammuttavien joukossa”.

Veli toimi 1970-luvulla Psyke ry:n puheenjohtajana. Hän kertoo olevansa julkisuudessa rohkea, mutta yksityiselämässä arka. Hänellä on pari pitkää ihmissuhdetta, ja nykyisen kumppanin kanssa on rekisteröity parisuhde. Vaikka avioliitto-kysymys ei olekaan ollut hänelle erityinen sydämen asia, hän on kuitenkin ollut iloisena juhlimassa viime talven eduskuntapäätöstä. Eilen hän marssi mukana Helsingin pride-kulkueessa.

Nyt viimeisinä vuosinaan Veli haaveilee siitä, että saisi ennen kuolemaansa valmiiksi tekeillä olevat tekstit. Ne liittyvät ammattiin, homohistoriaan ja kaunokirjallisiin harrastuksiin. Päiväkirjassa on 15 000 sivua. Ne hän haluaa luovuttaa tulevien polvien nähtäväksi. Päiväkirjoissa on vähän homoaktivismia. Enemmän on kaikkea muuta: ruokareseptejä, tapahtumia ja filosofiaa – ja miehen kauneutta.

Jo vuonna 1975 Veli Hyvärinen kirjoitti 96-lehteen miehen kauneudesta. Näytteenä kolme aukeamaa, klikkaamalla sivut suurenevat lukukelpoisiksi.

» Jutun oma sivu
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2015 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy