ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


Keskustelu > Yhteiskunta ja politiikka > Avioliittolain uudistuksen toinen liitännäislakipaketti etenee

  OhjeetUusi viesti
KeskustelutAlueet
JAMPPA Vastaa1 / 18 
05.09.2016, 17:03
Viestiä on muokattu
STM:n valmistelemat liitännäislait näyttäisivät juuri olleen lausuntokierroksella ja Hallituksen esityksen pitäisi tulla Valtioneuvoston käsittelyyn syyskuussa:

stm.fi

(Ylläpidolle tiedoksi: klikkasin vahingossa "ilmianna" -painiketta kun oli tarkoitus muokata tätä omaa viestiäni... aiheeton ilmianto, siis.)
Ylös
JAMPPA Vastaa2 / 18 
21.09.2016, 19:30 STM:n liitännäislakipakettiin liittyen:

onkohan tämä nyt toinen lausuntokierros? Vastausaikaa on nyt 5.10.2016 asti.

stm.fi

Lausuntopyyntö on lähetetty myös Aito avioliitto ry:lle:

stm.fi
Ylös
Zephyr Vastaa3 / 18 
21.09.2016, 21:29
Viestiä on muokattu
Ja minkähän takia STM on pyytänyt liitännäislakeihin lausuntoa Aito Avioliitolta???
Ylös
Zephyr Vastaa4 / 18 
22.09.2016, 13:39 Kysyin STM:stä millä perusteella esim tuo AA on kuultavien listalla ja sain seuraavan vastauksen:

"Ministeriö kuulee lainvalmistelutyössä mahdollisimman laajasti kulloinkin kyseiseen asiaan liittyviä tahoja erilaisten näkemysten esille saamiseksi. Kuultavia tahoja pohtivat yleensä lakia valmistelleet virkamiehet, mutta myös ministeri voi toivoa joidenkin tahojen kuulemista. Kuulemisesta saadut vastaukset kirjataan esille, mutta ne eivät välttämättä aiheuta muutoksia itse lakiin, mikäli niitä ei katsota aiheelliseksi. Lausuntoja pyydetään tietyiltä tahoilta kohdennetusti, mutta pyynnöstä huolimatta kaikki näistä tahoista eivät välttämättä lausu asiasta. Lisäksi kenellä tahansa asiasta kiinnostuneella on mahdollista lausua ja myös nämä lausunnot otetaan huomioon."
Ylös
JAMPPA Vastaa5 / 18 
08.10.2016, 16:58 STM:n lakipaketin lausuntokierroksen satoa täällä:

stm.fi

Forum Externum ry:n ja Aito avioliitto ry.n lausunnot ovat mitä odottaa saattoi (tosin niistä paistaa epätoivo voimakkaammin kuin ajattelin... yritetään vielä vaikuttaa itse avioliittolakiin vaikka lausuntoa pyydettiin STM:n valmistelemasta HE:stä).

Mutta mikä ihme on tuo Etävanhempien liitto ry? Onko tämän yhdistyksen jäsenkunta samoilla linjoilla puheenjohtajansa kanssa?
Ylös
JAMPPA Vastaa6 / 18 
08.10.2016, 17:55 Etävanhempien liitto ry lausunnossaan:

"Etävanhempien liitto ry esittää otsikkoasiassa olevaan hallituksen esitysluonnokseen huolestuneisuutensa esityksessä esitetyistä lainmuutoksista kokonaisuudessaan ja muistuttaa eritoten siitä tosiasiasta, että vanhemmuus on mahdollista yksinomaan biologisen isä ja äidin osalta ja kaikki muut mahdolliset tahot ovat sivullisia vanhemmuutta määriteltäessä."

Lausunto sisältää paljon muutakin.

Lausunnon on allekirjoittanut "Etävanhempien liitto ry:n psta, Lapsen edun asiantuntija Kari Karanko".
Ylös
Havainnoija Vastaa7 / 18 
08.10.2016, 20:11 Sen verran selvisi, että Etävanhempien liiton puheenjohtaja on Harri Lepistö, toiminnanjohtaja ja taloudesta vastaava on Jenni Österman. "Liiton" osoite on 27450 Harola.
Kyseinen "liitto" on anonut Raha-automaattiyhdistykseltä kolmen vuoden aikana (2014-2016) avustusta peräti 700 000 euroa. Ei ole saanut senttiäkään. Vaikuttaa huuhaabisnekseltä.
Ylös
smo Vastaa8 / 18 
08.10.2016, 20:24 Ilmeisesti tämä Etävanhempien liitto ry kantaa ainakin virallisesti huolta vain siitä, että (biologisten) vanhempien eron jälkeen lapsen yhteydet säilyvät kumpaankin eronneeseen. En osaa varmasti arvioida sitä, kuinka isosti tuon yhdistyksen taustoihin on leivottu myös edunajamista aikuisten näkökulmaa ajatellen. Sinänsä Etävanhempien liiton väite vanhemmuuden mahdollisuuden yksinomaisuudesta on virheellinen; se sulkee ulos myös adoptiovanhemmuuden.

Avioliittolain uudistushan ei vaikuta mitenkään lasten juridiseen asemaan vanhempiinsa nähden, eikä sillä pitäisi olla yhteneväisyyttä Etävanhempien liitto ry:n säännöissään määriteltyyn toimintakenttään.
Ylös
smo Vastaa9 / 18 
03.11.2016, 16:48 Nytpä on hallitus antanut esityksen eduskunnalle ( ranneliike.net ).
Ylös
human Vastaa10 / 18 
04.11.2016, 02:16
Viestiä on muokattu
Miten tuo Eduskunnalle annettu lakiesitys voi mennä läpi ja voidaan hyväksyä?

Siinähän eriarvoistetaan miehiä ja isiä, vaikka perustuslakimme mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan lain edessä sukupuolen mukaan - ja avioliitto on jo säädetty sukupuolineutraaliksi. Mutta nyt sitten isiä ja miehiä eriarvoistetaan vanhempina lakien edessä.

Nyt jotenkin lakeja tehdään kuitenkin miehiä sortaviksi, äitiyslakia myöten. Ja Setakin vain nyökyttelee ... ja vetelee herneitä neniinsä mukavista maitomainoksista kylläkin.
Ylös
smo Vastaa11 / 18 
04.11.2016, 07:17 Kkatsotaan, tekeekö eduskunta viilausta pykäliin.
Ylös
smo Vastaa12 / 18 
08.11.2016, 14:05 Tänäänpä tiistaina tuo on sitten lähetekeskustelussa. Keskustelu alkoi klo 14 ja "hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi" on yhdeksäntenä kohtana listalla ( ranneliike.net ).
Ylös
smo Vastaa13 / 18 
13.12.2016, 14:30 Nyt olisi sitten nuija napsahtanut pöytään asian suhteen: ranneliike.net
Ylös
JAMPPA Vastaa14 / 18 
12.01.2017, 17:30 Ja huomenna lakipaketti tulee presidentin esittelyyn.
Ylös
smo Vastaa15 / 18 
13.01.2017, 12:30 Nyt on pressan nimmari paperissa ( ranneliike.net ).

Ehkäpä vihdoin voi todeta Antero Mertarannan sanoin: Se on siinä!
Ylös
Kauneuspilkku Vastaa16 / 18 
13.01.2017, 17:45 Hienoa! Tuli mieleen, että tietääkö kukaan miten käytännössä rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi menee? Maistraatin sivulla lukee näin: Parin on tehtävä asiasta ilmoitus maistraatille yhdessä. Tarkoittaako se, että ilmoitus tehdään paikan päällä tai tuleekohan joku verkkolomake tms. No, ehkäpä tää selviää soittamalla. Eikä asialla nyt niin kiire ole....
Ylös
Pete Vastaa17 / 18 
14.01.2017, 18:56 Käsittääkseni netti-ilmoitus riittää. Asia on automaattinen.
Ylös
Hugo Vastaa18 / 18 
16.01.2017, 21:10 Hei!

Ulkomailla solmituista rekisteröidyistä parisuhteista :

« Kahden samaa sukupuolta olevan rekisteröity parisuhde, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa rekisteröinti toimitettiin. »

Taustaksi hallituksen esityksen HE 200/2000 yksityiskohtaiset perustelut toteavat seuraavaa:

www.finlex.fi

« 12 §. Ulkomailla tapahtunut parisuhteen virallistaminen olisi pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa virallistaminen on tapahtunut. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvassa perhelainsäädännössä on eräänä tavoitteena ulkomailla asianmukaisesti syntyneen oikeussuhteen suojaaminen. Myös virallistettujen parisuhteiden osalta on pidettävä asianmukaisena, että ulkomailla tapahtunutta virallistamista suojataan eikä sen pätevyydelle ole syytä asettaa tiukkoja rajoituksia. Julkinen intressi asiassa ei useimmissa tapauksissa ole niin suuri, että toisessa valtiossa pätevä oikeussuhde olisi jätettävä täällä tunnustamatta.»

Ulkomailla solmitun avioliiton (joka on rekisteröty Suomessa rekisteröitynä parisuhteena) muuttamisesta avioliitoksi :

« On myös tapauksia, joissa vieraassa valtiossa samaa sukupuolta olevien välillä solmittu avioliitto on Suomessa tunnustettu ja merkitty väestötietojärjestelmään rekisteröitynä parisuhteena. Näissä tilanteissa puolisot voisivat hakea maistraatilta väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 75 §:n mukaisesti rekisterimerkinnän oikaisua ja pyytää ulkomaisen avioliiton merkitsemistä väestötietojärjestelmään rekisteröidyn parisuhteen sijasta avioliittona. »

www.finlex.fi

Minä rekisteröin parisuhteeni Ranskassa vuonna 2005 ja pyydän edellä maittujen tekstien perusteella Suomea tunnustamaan rekisteröidyn parisuhteeni vuodesta 2005 alkaen.

Minut ja mieheni vihittiin avioliittoon Ranskassa vuonna 2014. Pyydän maistraattia tunnustamamaan avioliittoni 1.3.2017 alkaen ja muuttamaan rekisteröidyn pariuhteeni avioliitoksi väestötietojärjestelmässä (1.3.2017 alkaen).

Kaiken tämän teen postin välityksellä, sillä asun Ranskassa. Toki liitän kirjeeseen alkuperäiset vihki- ym. todistukset apostilleilla varustettuina ja virallisen kääntäjän tekemillä käännöksillä.
Ylös

AlueetKeskustelutUusi viestiOhjeet
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy